oddluženíHledáte informace nebo pomoc?

Můžete zcela bezplatně využít naši poradnu při finanční tísni. Jedná se o naši dobrovolnou aktivitu, aby byla první právní pomoc dostupná opravdu pro každého. Více informací naleznete ZDE.

Vzhledem k tomu, že se na naši bezplatnou právní poradnu obrací čím dál tím více zájemců o radu, či právní pomoc, což nás samozřejmě velice těší, rozhodli jsme se publikovat nejčastější dotazy a naše reakce na stránce „nejčastější otázky a odpovědi“. Přímý odkaz naleznete  ZDE.

Nejožehavější témata, nejnovější legislativní změny a vůbec veškeré aktuality ze světa dluhové problematiky rozebíráme v sekci „témata“, přímý odkaz naleznete ZDE.

 

Naše hlavní zaměřeníDeal

Specializujeme se na občanské, závazkové, insolvenční právo, svět financí a poskytování dluhového poradenství. Každý den pomáháme dlužníkům s jejich finančními potížemi, předlužením a problémy, které přináší závazky, jejich soudní i mimosoudní vymáhání i exekuce. Hrozí-li Vám soudní řízení a exekuce, nezvládáte-li řádně splácet své závazky, nebo už je proti Vám exekuční řízení vedeno, chcete-li tuto situaci efektivně řešit, chcete-li vyhlásit osobní bankrot, hledáte informace o dluhové problematice – informace o právních vztazích dlužníka a věřitele, informace ohledně oddlužení, nebo řešíte neoprávněné požadavky věřitele, tak jste na webu společnosti INS partner správně.

 

Dluho3D crystal spherevé poradenství

Nabízíme analýzu finanční situace dlužníka, na základě které jsme schopni navrhnout několik možných způsobů pro výrazné zlepšení finanční situace dlužníka či jeho blízkého okolí.

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal sphereŘešení úpadku fyzických osob (soudní oddlužení – osobní bankrot)

U fyzických osob se jedná převážně o soudní oddlužení (lidově také osobní bankrot) na základě Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (IZ). Tuto službu pro naše klienty realizuje Mgr. Ing. David Veselý a jeho advokátní kancelář.

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal sphereKonsolidace dluhů

Jsme schopni zajistit u prověřených subjektů bezpečné refinancování či přeúvěrování stávajících závazků (i v situaci, kdy jsou již proti dlužníkovi vedena exekuční řízení).

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal sphereDluhová mapa

Dokážeme zmapovat veškeré dlužníkovi závazky (dluhy) a získat dokumentaci k těmto závazkům.

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal sphereZastavení exekuce

Známe případy, kdy lze dosáhnout zastavení exekuce, popř. exekuce pozastavit.

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal spherePomoc v soudních, rozhodčích a exekučních řízení

Věřitelé často po dlužnících požadují plnění (vrácení peněz), na které ze zákona vůbec nemají nárok (promlčené závazky, neoprávněně vysoké úroky, pokuty či jiné penalizace). K mnoha nekalostem či neoprávněných postupů dochází i v exekučních řízení, často se stává, že i exekutoři překračují své pravomoci!

Pro více informací klikněte ZDE.

 

3D crystal sphereRušení neplatných rozhodčích nálezů

Kontrolujeme rozhodčí doložky/smlouvy i hotové rozhodčí nálezy. Některá exekuční řízení lze zastavit, pokud byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu!

Pro více informací klikněte ZDE.

 

Ve všech složitějších právních případech nabízíme možnost právního zastoupení zkušenými a prověřenými advokáty. Spolupracujeme s advokátní kanceláří Beaver & Kupský a advokátem Mgr. Ing Davidem Veselým.

banner

82 reakcí na Úvodní stránka

 • Monika napsal:

  Dobrý den, včera jsem zjistila exekuci na mém účtě. Do česka jsem se vrátila po 13ti letech, dluh je z roku 2003 u společnosti cetelem. o dluhu jsem se domnivala ze je splacený mou rodinou. od Ledna 2018 mam travle bydliště v ostravě, ale žádná obsílka mi nepřišla. Jsem na hmotné nouzi, v rozvodovém řízení, samoživitelka s dvoumi dětmi. z banky mi bude vyplacená částka dvojnasobku životního minima a hmotnou nouzi si budu vybírat pres poštu, jak mám ale nadále postupovat, pokud nejsem schopna splacet ani splatkový kalendář, na který by exekutorský úřad v Přerově i přistoupil. a kolik by stálo podávní žádosti o zastavení exekuce pro nemajetnost. Přijmy za poslední roky doložit nejsem schopná, byla jsem žena v domácnosti a žádný movitý majetek nemám, bydlím v pronajatem bytě zařízeném. Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jako dlužník máte povinnost informovat věřitele o změně adresy, pokud jste tak neučinila, nemůžete se divit, že Vám nepřišla žádná obsílka, protože veškerá podání, která se v této věci činila, byla zasílána na poslední adresu, kterou od Vás měl věřitel k dispozici.

   Exekuci pro nemajetnost zastavuje, resp. může zastavit exekutor po důkladném šetření situace povinného. Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost sice podat můžete, ale s největší pravděpodobností toto podání nebude mít žádný efekt.

   Co má dle našeho názoru větší šanci na úspěch vzhledem k Vaší současné sociální situaci, je podání návrhu na odklad exekuce. Samotný vzor návrhu na odklad exekuce i podrobný návod a veškeré instrukce naleznete na našem podpůrném webu http://www.pomocnikdluzniku.cz v sekci „Témata – Exekuce neboli výkon rozhodnutí“ a v sekci „Co dělat když“ (přímý odkaz ZDE a ZDE).

   Pokud byste potřebovala naší asistenci, neváhejte nás kontaktovat.

   Na závěr ještě doporučujeme, pro případ provedení tzv. mobiliární exekuce (tedy provedení exekuce zabavením majetku povinného a jeho následným zpeněžením), abyste měla s majitelem nemovitosti a ostatního majetku důsledně upravená majetková práva. Exekutorský vykonavatel při provedení exekuce totiž může postihnout veškerý majetek, o kterém se domnívá, že patří povinnému. Může tak postihnout i majetek třetích osob. Tyto osoby poté musí dokládat, že zabavený majetek nepatří povinnému, což je v praxi u některých movitých věcí dosti obtížné. Podrobné informace opět můžete čerpat na webu http://www.pomocnikdluzniku.cz

   S pozdravem

 • Gabriela napsal:

  Dobrý den, prosím o pomoc. Podepsala jsem bývalému příteli konsolidaci půjček, protože neměl dostatečnou bonitu u banky, u které o konsolidaci žádal. Podotýkám, že v době kdy jsem úvěr jako spoludluznik podepsala jsem byla na ÚP a brala dávky,které byly nižší než měsíční splátka. Celková částka všech jeho dluhů činí 620.000 Kč. Slíbil, že vše bude platit a jakmile to bude možné, tak že dluh přepíše na sebe. Po třech měsících a po našem rozchodu platit samozřejmě přestal a to záměrně, aby se pomstil.Snažili jsme se s právníkem na něj tlačit, aby dluh přepsal na sebe. Bohužel banka nám to neumoznila. Nyní je to rok od zesplatneni dluhu a me dorazil do schránky platební rozkaz od soudu. Nevím co mám dělat a zda se z toho můžu jeste nějak vyvazat. Ziju sama s dcerou a mám minimální mzdu + alimenty. Nedokážu dluh splatit. Prosím pomozte. Na právníka se už obrátit nemohu, jelikož na to nemám finance.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   předpokládáme, že jste s právníkem probírali i tu variantu, že Vám banka vzhledem k Vaší tehdejší finanční situaci a tedy k neschopnosti úvěr splácet vůbec neměla jako spoludlužníka schválit. Věřitel je povinen důsledně zjišťovat úvěryschopnost, tedy schopnost spotřebitele splácet poskytnutý úvěr. Tuto skutečnost upravuje ustanovené § 86 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru dále jen ZoSÚ). Abychom mohli zhodnotit případně tuto variantu, potřebovali bychom vidět dokumenty k předmětnému úvěru. V tomto případě by také bylo nutné podat odpor a následné vysvětlení v zákonné lhůtě!

   § 87 ZoSÚ
   Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele
   (1) Poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.
   (2) Je-li spor o to, jaká je doba odpovídající možnostem spotřebitele podle odstavce 1, určí tuto dobu na návrh některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého uspořádání práv a povinností smluvních stran s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
   (3) Změní-li se možnosti spotřebitele, může soud na návrh některé ze smluvních stran sjednanou dobu nebo dobu určenou rozhodnutím změnit.

   § 86 ZoSÚ
   Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
   (1) Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.
   (2) Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.

   Pokud by „vyvázání se“ z tohoto úvěru na základě výše uvedeného nebylo možné, doporučili bychom Vám využít nabídky naší bezplatné tel. konzultace, popř. osobní konzultace.

   S pozdravem

 • Andy napsal:

  Dobrý den, memu partnerovi byla nařízena exekuce na mzdu, již vykonána první sražka, otázkou je? kolik je životní minimum na osobu? Jelikož mu z cele mzdy nechali jen 9500 Kč.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pravidla pro provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů upravuje zákon č. 99/1963 Sb. – Občanský soudní řád.

   Výše srážky záleží na několika faktorech. Nejedná se o životní minimum, ale o tzv. nezabavitelnou část z příjmu dlužníka. Výše se odvíjí od počtu vyživovaných osob a dle toho, jedná-li se o přednostní či nepřednostní pohledávku. Z praxe si dovolujeme upozornit na skutečnost, že často dochází k nepřesnému provádění srážek ze mzdy v důvodech, kdy zaměstnavatel nemá přesný přehled o počtu dlužníkem vyživovaných osob.

   Pro zcela detailní informace můžete čerpat z webu http://www.vyplata.cz, přesné odkazy níže:

   https://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/postuppriprovadenisrazekzemzdyajejichrozsah.php

   https://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-srazky-ze-mzdy.php?stayform=true

   Přednostními pohledávkami jsou:

   a) pohledávky výživného;

   b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

   c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

   d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

   e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

   f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

   g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

   h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

   i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

   j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

   k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

   S pozdravem

 • Miroslav napsal:

  PŘI ŽÁDOSTI O UKONČENÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ZJISTILA PRACOVNICE KOM.BANKY, ŽE MÁM NA TOMTO ÚČTĚ BLOKACI -EXEKUCE A TATO TAM BYLA DÁNA V ROCE 2016 ,VZHLEDEM K TOMU ŽE O ŽÁDNÉ NEVÍM A BĚŽNÝ ÚČET U KOM. BANKY MÁM BEZ PROBLÉMŮ TAK NEVÍM CO DÁL ,BYLO MI ŘEČENO ŽE SI TO MUSÍM VYŘÍDIT SÁM ,TAK SE PTÁM JAK TOTO VYŘEŠIT JE MOŽNÉ ZJISTIT KDO TEN ÚČET ZABLOKOVAL A KDE ZJISTIT ZDA MÁM NA SEBE VEDENOU EXEKUCI DĚKUJI .

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   můžete využít webových stránek Centrální evidence exekucí http://www.ceecr.cz, kde můžete za poplatek získat výpis jednotlivých exekučních řízení vedených proti Vaší osobě. Podobnou službu nabízí i Česká pošta a.s.

   Zde získáte základní údaje o exekučních řízení, která jsou proti Vám vedena, čísla jednací exekučních řízení a zjistíte, který exekutorský úřad exekuci vede. Pro bližší informace poté musíte kontaktovat předmětný exekutorský úřad.

   S pozdravem

 • Pavel napsal:

  Dobrý den, moje dotazy se týkají insolvence – je možné, aby se do insolvenčního řízení přihlásil s pohledávkou i věřitel, kterého dlužníci neuvedli v seznamu věřitelů? Dále prosím o radu ohledně výplaty mzdy – je možné, aby v případě podání insol.návrhu, kterým nastaly účinky spojené se zahájením insol. řízení a následně usnesením soudu o povolení řešení úpadku oddlužením zaměstnavatel dále dlužníkovi(zaměstnanci) nevyplácel plnou mzdu, kdy předtím již byla nařízena exekuce a nyní zaměstnavatel sice neposílá srážku mzdy exekutorovi, ale deponuje srážku mzdy na svém účtu? Jakým způsobem bude s takto deponovanou mzdou naloženo? Dá se předpokládat, že deponovaná mzda bude předána insolvenčnímu správci, který z ní poté uhradí některé pohledávky? Dále prosím o radu v situaci, kdy exekutor zabavil, resp. polepil věci v domácnosti, tyto ale ponechal dlužníkovi, po dohodě měl dlužník splácet měsíčně částku, což dlužník činil do podání insolvenč.návrhu. Věci zůstaly v domácnosti polepené. Co se s těmito věcmi nyní stane? Může je dlužník dostat zpět?Děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   věřitelé mají povinnost své závazky do insolvenčního řízení přihlásit. Samotný fakt, že věřitele uvedete do insolvenčního návrhu neznamená, že tento věřitel bude v rámci Vašeho oddlužení automaticky uspokojován. Věřitel musí insolvenčnímu soudu zaslat přihlášku a svou pohledávku tak do insolvence přihlásit. Pokud tak věřitel neučiní, má smůlu, neboť jeho pohledávka se nebude v rámci oddlužení uspokojovat a dlužník od ní bude po úspěšném ukončení oddlužení osvobozen, neboť osvobození od zbytku závazků se vztahuje i na věřitele, kteří měli své pohledávky přihlásit, ale neučinili tak.

   Je-li proti zaměstnanci vedeno exekuční řízení a na základě pravomocného exekučního příkazu provádí účetní (zaměstnavatel) srážky ze mzdy tohoto zaměstnance a tento zaměstnance zahájí insolvenční řízení (v drtivé většině případů bude zaměstnanec usilovat o povolení oddlužení), účetní (zaměstnavatel) bude i nadále provádět srážku ze mzdy zaměstnance v zákonné výši, ale takto sražené prostředky nebude v žádném případě zasílat exekutorskému úřadu (s výjimkou, kdy by tento postup výslovně nařídil insolvenční soud), nýbrž bude tyto sražené prostředky deponovat a vyplatí je až v souvislosti s výsledkem insolvenčního řízení buď:

   a) oprávněnému – pokud bude insolvenční návrh odmítnut, zamítnut či řízení bude zastaveno (oprávněný tak o nic nepřijde),

   b) dlužníku – po pravomocném schválení oddlužení splátkovým kalendářem,

   c) Insolvenčnímu správci – po prohlášení konkursu.

   Deponované finanční prostředky by Vám měl zaměstnavatel vyplatit ve chvíli, kdy nabude právní moci usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť dle ustanovení § 409 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon (dále jen IZ) v tu chvíli získáváte dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení. Dispoziční oprávnění v průběhu insolvenčního řízení upravuje ustanovení § 229 IZ a majetek, který náleží do majetkové podstaty upravuje ustanovení § 205 – 208 IZ.

   § 409 IZ
   (1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   (2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.

   Co jako dlužník s takto vyplacenými finančními prostředky uděláte, již není věcí zaměstnavatele. Tyto zaměstnavatelem deponované a nyní vyplacené finanční prostředky, byste však měl dle některých právních názorů opírající se o ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ zaslat insolvenčnímu správci jako mimořádnou splátku nad rámec povoleného splátkového kalendáře.

   § 412 IZ
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   Co se týká věcí sepsaných v soupisu movitého majetku, tak samozřejmě záleží jen a jen na exekutorovi, zda si tyto movité věci skutečně odveze a následně uskuteční jejich prodej. K tomuto kroku může a nemusí dojít. V situaci kdy dojde k uhrazení celé vymáhané částky i s příslušenstvím a náklady exekučního řízení, bude exekuce ukončena a movité věci Vám samozřejmě budou ponechány. V situaci kdy jste zahájil insolvenční řízení však již exekutor nemůže tyto věci prodat (mohl by pouze za situace, kdy by k tomu svolil insolvenční soud).

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma stáhnout na našem webu http://www.inspartner.cz (v pravém horní části) příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE plnou důležitých a užitečných rad a informací pro dlužníky.

   S pozdravem

 • Renáta napsal:

  DoBrý den,
  mám jednoduchý dotaz – člen rodiny má schválenou insolvenci, nerozumím výpočtu nezabavitelné částky insolvenční správkyní.
  Jeho příjem u jednoho zaměstnavatele se skládá ze mzdy z HPP + dohody o provedení práce, nezabavitelná částka byla však vypočítána pouze z hpp, dohodu si bere insolvenční správkyně celou.
  V ins.zákoně jsem se dočetla že čistý příjem se počítá ze všech výdělků u jednoho zaměstnavatele. Co je správně a kam se máme v případě chybného výpočtu insolv. správkyní obrátit? Lze Peníze stržené neoprávněně vyžádat zpátky a jak, je nějaký kontrolní orgán?
  Lze nějak změnit ins. správce?
  Pokud je to správně vypočítané, je pracovní poměr s takto složenou mzdou při insolvenci nevýhodný?

  • INS partner napsal:

   dle našeho názoru se mají veškeré „čisté“ měsíční příjmy dlužníka sečíst a srážka se má provést ze součtu všech těchto příjmů. Dohled nad činností insolvenčního správce a celým oddlužení vykonává příslušný insolvenční soud, obraťte se tudíž na tento soud, písemnou formou (ideálně doporučeným dopisem s uvedením identifikace dlužníka a čísla jednacího jeho insolvenčního řízření). Obracet se a informovat insolvenční soud můžete pravidelně. Pokud došlo ke sražení více finančních prostředků, nežli mělo být dle zákona sraženo, opět požádejte insolvenční soud o určení správné výše a o dorovnání špatně sražených financních prostředků.

   S ostatními dotazy se laskavě obraťte na poskytovatele, se kterým jste oddlužení realizovali. Není bohužel v našich možnostech věnovat se individuálně každému ze zahájených insolvenčních řízení. Tuto službu také nabízíme, ale je již zpoplatněna.

   S pozdravem

 • Milena napsal:

  Dobry vecer,
  tento mesic nam konci insolvence,
  prisui tyden podavame s manzelem
  zadost k ins.soudu o prominuti zbylych dluhu.Az soud vyda usneseseni o nasem oddluzeni,chceme oslovit exekutory pisemnou formou o zastaveni exekuci.Je k tomu treba uredne overeny podpis?
  Dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   návrh dlužníka na vydání usnesení o osvobození od placení pohledávek dle § 414 zákona č. 168/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon v každém případě podejte, jinak by oddlužení postrádalo smysl.

   Exekutorské úřady oslovit můžete, i když Vám to zákon přímo nepřikazuje, předejdete tím případným nedorozuměním.

   Úředně ověřený podpis nemusí být k návrhu na zastavení exekuce přidán, nicméně jako přílohu určitě nezapomeňte přidat usnesení, kterým Vás soud zprostí plnění zbylých pohledávek.

   S pozdravem

 • Pavla napsal:

  Dobry den,
  chtela jsem poprosit o radu, z kontroly exekuci jsem zjistila, ze byvaly manzel ma 11 exekuci. Jak mam zjistit, kdyz byvaly manzel nekomunikuje, jestli nejaka exekuce muze byt i na mne, jako na byvalou manzelku.
  Dekuji.
  Pavla S.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   problematika je pro laika poměrně komplikovaná.

   Předpokládáme, že jste neměli veřejnou listinou (rozhodnutím soudu) rozdělené společné jmění manželů (dále jen SJM), tudíž se Vaše majetkové poměry řídily zákonným režimem SJM. Pokud v tomto režimu SJM vznikl závazek alespoň jednomu z manželů za trvání manželství, stává se tento závazek součástí SJM a oba manželé za něj tudíž odpovídají celým svým majetkem společně a nerozdílně. Popř. se může stát, že se jedná o výlučný závazek jen jednoho z manželů, ale v rámci exekučního řízení lze pro vymožení tohoto závazku postihnout majetek tvořící SJM.

   Výjimkou z tohoto zákonného pravidla jsou pouze závazky, o kterých druhý z manželů nevěděl a současně se tyto závazky výrazně vymykají běžným majetkovým poměrům a výdajům domácnosti. Tuto skutečnost ovšem musíte aktivně prokazovat. Další výjimkou jsou pak závazky, které vznikly jednomu z manželů za trvání manželství, ale týkají se konkrétně majetku ve výlučném vlastnictví tohoto manžela, popř. vznikly při používání výlučného majetku tohoto manžela (pro představu se může jednat o půjčku na opravu vozidla, které manžel zdědil v rámci manželství a vozidlo tak nespadalo do SJM).

   Zákonná úprava je bohužel taková a mnoho lidí o této skutečnosti neví. Tento režim tak přináší značná rizika, kdy je neodpovědnost jednoho z manželů přenesena i na druhého. Problém je i ve skutečnosti, že druhý z manželů se o závazku dozví z pravidla až v průběhu exekuce. Od novelizace zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 může být upraveno SJM i na základě notářského zápisu. Notáři již vedou veřejný rejstřík, který je veřejnou listinnou a toto rozdělení je tak účinné i vůči třetím osobám.

   Je bohužel velmi pravděpodobné, že Vás některé z exekučních řízení postihne, pokud se tak již nestalo. Pokud Vás již exekuční řízení postihlo, doporučujeme využít naší nabídky bezplatného dluhového poradenství.

   Nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Pavel napsal:

  dobrý den zbývá mi ještě tři čtvrtě roku do skončení oddlužení formou splátkového kalendáře,nedávno sem se rozhodl změnit zaměstnání,o tom že musím informovat soud i správce vím jen že když jsem posílal e-mail správci na dotaz jak mám postupovat u nové účetní aby mi bylo strháváno z výplaty dál co má tak se mi neozval ale e-mail si přečetl (asi toho má moc)za 1. de mi o to jestli by mi měl dát své číslo účtu tak aby tam mohli zasílat splátku a on ji mohl pak následně přerozdělit mezi věřitele nebo jestli musí vydat soud nějaký příkaz.za 2.oznámení o změně zaměstnání stačí sepsat rukou?nebo je nějaký formulář(nikde sem nenašel) předem děkuji za vaše odpovědi
  ¨

  s pozdravem a přáním hezkého dne

  Pavel

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o změně Vašeho zaměstnavatele je především potřeba informovat insolvenční soud nikoli pouze insolvenčního správce. Insolvenční správce není povinen odpovídat Vám na Vaše dotazy. Nemělo by to tak být, ale bohužel systém je tak nastaven.

   Insolvenčnímu soudu zašlete kopii Vaší aktuální pracovní smlouvy spolu s mzdovým výměrem či jinými potvrzeními, kterými doložíte současnou či předpokládanou výši Vašeho aktuálního příjmu. Pracovní smlouvu spolu s průvodním dopisem (může být „psán rukou“), kde soud informujete že došlo ke změně Vašeho zaměstnavatele, zašlete doporučeně na adresu příslušného insolvenčního soudu. Nezapomeňte přidat identifikaci Vašeho insolvenčního řízení (uvést v dopise číslo jednací).

   S pozdravem

 • Albert napsal:

  Dobrý den. Prosím o informaci. Jsem starobní důchodce, který má vedle starobního důchodu ještě pracovní smlouvu. Slyšel jsem, že před rozodnutím insolvence oddlužením formou splátkového kalendáře bych měl rozuvázat pracovní poměr, neboť příjem z tohoto zaměstnání bude rovněž zahrnut do oddlužení.

  Děkuji za info

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v rámci soudního oddlužení plněného splátkovým kalendářem se vždy provádí zákonné srážky z příjmu dlužníka resp. ze součtu všech příjmů dlužníka. Ve Vašem případě se tedy srážka bude počítat ze součtu starobního důchodu a mzdy. Pro výpočet nezabavitelné části Vašich příjmů a části, která Vám bude sražena pro účely oddlužení doporučujeme využít oficiální kalkulátor Ministerstva spravedlnosti ČR: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

   Oddlužení plněné splátkovým kalendářem trvá standardně 5 let a za tuto dobu musí být dlužník schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům minimálně 30% hodnoty jejich pohledávek a náklady insolvenčního správce. Pro úvodní kalkulaci je tak zejména důležitá celková výše Vašich závazků a Vašich příjmů.

   S pozdravem

 • Květa napsal:

  Dobry den chci se prosim jen zeptat, před třemi lety nám bylo schvaleno oddlužení do teto doby bylo vse v pořádku nyní věřitel ,který se o pohledávku nepřihlásil a exekutor manželovi zablokoval účet psala jsem ins.spravci bylo mi řečeno že už pro nás nepracuje nevíme co dělat a jak postupovat.Dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z Vašeho dotazu vyplývá, že se Váš manžel účastní Vašeho společného oddlužení, tedy že máte společné insolvenční řízení, jelikož jste si podávali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení obou manželů. Za této situace tudíž není možné aby věřitel, který se měl do Vašeho insolvenčního řízení přihlásit a neučinil tak, blokoval bankovní účet Vašeho manžela. Jakmile nabylo právní moci usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, získali jste dispoziční oprávnění k nakládání se svou majetkovou podstatou a exekuční příkazy, které blokují nakládání s tímto majetkem měli pozbýt platnosti a účinnosti.

   Toto konkrétně upravuje ustanovení § 409 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon (dále jen IZ). Na příslušný Exekutorský úřad zašlete doporučeně žádost o částečné zastavení exekuce ve které uveďte, že žádáte o okamžité odblokování Vaše bankovního účtu, který je Vám blokován neoprávněně, neboť závazek vznikl před zahájením Vašeho insolvenčního řízení a věřitel se do něj měl řádně přihlásit. Odvolejte se přitom na níže uvedený § 409 IZ a k žádosti připojte kopii usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uveďte, že již máte dispoziční oprávnění k nakládání se svou majetkovou podstatou a není tudíž možné Vám bankovní účet blokovat. V žádosti nezapomeňte vše potřebné specifikovat: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo jednací exekuce, číslo bankovního účtu o který se jedná atd. Rovněž doporučujeme napsat i na insolvenční soud a insolvenčnímu správci.

   § 409 IZ
   (1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
   (2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.

   S pozdravem

 • Luděk napsal:

  Dobry den mame problém mame 30.3 dražbu jak polí tak i domu částka je 30000 a draží nam vše zda se nam to neprimerene prosim o radu dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   exekuční příkaz prodejem nemovité věci slouží především k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek. Judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky.

   Pokud tedy namítáte nepoměr mezi výší pohledávky a cenou postižené nemovité věci, pak je na Vás, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný jeho majetek vhodnějším způsobem. Není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výší vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z něhož má být uspokojena, je značný. Navíc samozřejmě můžete kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce, a odvrátit tak prodej své nemovité věci.

   Dražba nemovitosti by tedy měla být realizována až jako jeden z posledních způsobů provedení exekuce a to pokud ostatní způsoby nevedou k vymožení pohledávky. Zvláštní ochranu má nemovitost, ve které dlužník a jeho rodina bydlí, neboť takováto nemovitost by se měla prodávat jedině až jako úplně poslední možnost. Další omezení souvisí s výší pohledávky, pro jejíž uspokojení se má nemovitost prodat a dražba nemovitosti realizovat. Pokud má dlužník v nemovitosti trvalý pobyt, pak je exekutor povinen upustit od nařízené dražby, pokud výše samotného dluhu bez příslušenství nepřesahuje v okamžiku zahájení dražebního jednání 30.000,-Kč. Toto omezení však není platné, pokud se jedná o exekuci pro dlužné výživné nebo náhradu újmy způsobené ublížením na zdraví či trestným činem.

   S pozdravem

 • Alena napsal:

  dOBRÝ DEN,
  DLUŽNICE, U KTERÉ MÁ MANŽEL POHLEDÁVKU NA SEBE PODALA INSOLVENCI. pOHLEDÁVKU VŮČI MÉMU MANŽELOVI ŘÁDNĚ PŘIZNALA. jE POTŘEBA, ABY MANŽEL V TÉTO VĚCI ČINIL NĚJAKÉ KROKY? dĚKUJI A. V.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   ano Váš manžel musí sám z vlastní iniciativy podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice. Přihláška pohledávky musí splňovat zákonné požadavky a musí být uvedena na předepsaném formuláři, který najdete na oficiálním webu Ministerstva spravedlnosti (http://insolvencni-zakon.justice.cz/) přímý odkaz ZDE. Řiďte se přiloženými pokyny.

   S pozdravem

 • Petr napsal:

  dOBRÝ DEN,
  CHTĚL BYCH SE ZEPTAT, JELIKOŽ JSEM SE DOSTAL DO VELMI NEPŘÍJEMNÉ SITUACE. mÁM HODNĚ DLUHŮ OD MNOHO RŮZNÝCH SPOLEČNOSTÍ CCA 600TIS. kČ, MOMENTÁLNĚ UŽ NESTÍHÁM DANOU SITUACI FINANČNĚ ŘEŠIT. aLE VELKÝ PROBLÉM MOMENTÁLNĚ JE, ŽE JSEM BEZ PRÁCE. JE TO VELKÝ PROBLÉM K DOSÁHNUTÍ K ODDLUŽENÍ? A POKUD BYCH PRÁVĚ TED SI SEHNAL PRÁCI JAKO OSVČ, BUDU MÍT PROBLÉM K DOSÁHNUTÍ INSOLVENCE NEBO NE? JELIKOŽ DOLOŽENÍ PŘÍJMU ZE ZAČÁTKU JAKO OSVČ BUDE VELKÝ PROBLÉM. dĚKUJI ZA POMOC
  s POZDRAVEM

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   skutečnost, zda jste nebo nejste zaměstnán, není pro rozhodování o povolení oddlužení podstatná. Jako dlužník žádající o oddlužení musíte přesvědčit insolvenční soud, že budete schopen během pěti let případného oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebo v rámci oddlužení zpeněžení majetkové podstaty schopen uhradit Vašim nezajištěným věřitelům min. 30% z hodnoty jejich pohledávek a náklady insolvenčního správce. Dle insolvenčního zákona také nezaměstnaný či nevýdělečně činný dlužník musí o získání zaměstnání či jiné výdělečné činnosti usilovat.

   Od novelizace insolvenčního zákona s účinností od 1.1.2014 může být oddlužením řešen i úpadek osoby samostatně výdělečně činné.

   Rozhodující pro Vás jsou jiné skutečnosti, které bychom Vám event. vysvětlili při bezplatné konzultaci. Tou nejzákladnější podmínkou stále zůstává úhrada min. 30% z celkové dlužné částky a náklady insolvenčního správce. V případě celkové dlužné částky ve výši 600.000,-Kč byste musel být schopen měsíční úhrady v minimální výši 4.089,-Kč.

   Nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Jana napsal:

  Dobry den prosim prislo mi od veritele nebo vymahaci firmy oznameni o zahajeni inkasniho rizeno a oznameno o umyslnem mareni povinnosti uhradit svuj dluh. Ja s nimi uz ale i mluvila a rikala jsem jim te jsem v insolvneci a mam povoleno oddluzeni tak nevim co uz jim mam rikat. Muzou mi neco udelat, treba zrusit diky tomu oddluzeni. dekuju

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vymáhací agentura se z Vás snaží dostat nějaké další peníze. Informace, které uvádí jsou zcela zavádějící a naopak jsou to oni, kteří v současné době porušují Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ). Konkrétně porušují ustanovení § 5, písm. d) IZ. Svou pohledávku měli přihlásit do insolvenčního řízení, pokud tak neučinili, je to pouze jejich problém.

   Vy nesmíte mimo insolvenční řízení (mimo probíhající oddlužení) plnit jiné nezajištěné závazky, jinak byste se dopouštěla upřednostňování věřitele. Nemusíte se bát, vymáhací agentura to skutečně (lidově řečeno) pouze „zkouší“.

   § 5 IZ – Zásady insolvenčního řízení
   d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

   Doporučujeme jim sdělit (tel. nebo písemně) následující: Vážení, kromě toho, že jste určitě museli v insolvenčním rejstříku zaznamenat mé probíhající insolvenční řízení, tak jsem Vás o této skutečnosti i telefonicky informovala. Musíte si být velmi dobře vědomi toho, že svým jednáním porušujete Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ). Konkrétně porušujete ustanovení § 5, písm. d) IZ. Pokud se mě budete i nadále snažit kontaktovat ohledně vymáhání Vaší pohledávky, vyvodím z Vašeho jednání ve spolupráci s advokátní kanceláří, se kterou jsem realizovala své oddlužení, právní důsledky.

   S pozdravem

 • jarmila napsal:

  Dobrý den, mám s dcerou společný účet v bance.přišel mi dopis na exekuci,že budu mít srážky ze mzdy,ale blokli mi přitom i účet,aniž by mě na to upozornili.můžete mi v této situaci pomoct? děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z exekučně zablokovaného účtu si můžete vybrat dvojnásobek životního minima (aktuálně 6.820,-Kč). Bankomat Vám peníze pravděpodobně nevydá, ale můžete se obrátit na pracovníky banky.

   Pokud je exekuční řízení vedeno pouze proti Vám a jednoznačně prokážete exekutorskému úřadu, že konkrétní finanční prostředky na účtu nejsou Vaše, ale třetí osoby, měl by exekutor tyto finance uvolnit a třetí osobě vyplatit.

   Exekutor má ze zákona povinnost postupovat co možná nejrychleji a nejefektivněji, aby vymohl plnění pro oprávněného. Může tedy postupovat současně všemi zákonnými způsoby provedení exekuce.

   Pokud máte více závazků, které již nejste schopna splácet a tuto situaci chcete řešit, pomoci Vám můžeme a rádi tak učiníme. Můžeme Vám také pomoci, pokud bylo exekuční řízení nařízeno neoprávněně.

   Nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma na našem webu (v pravé horní části) stáhnout příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE, která je plná užitečných rad a tipů pro dlužníky.

   S pozdravem

 • M napsal:

  Dobrý den, nedávno jsem Vám psala ohledně zastavené exekuce mého zaměstnance. CHtěla jsem se za něj zeptat, zda má opravdu nárok na částečné vrácení peněz,které splácel. Nikdo se s ním totiž nebaví. Pouze jsem dostala z ex. úřadu potvrzení, že je exekuce zastavena, ale o vrácení peněz ani zmínka.
  Dále se chci zeptat, má dvě exekuce od jednoho oprávněného, ten bohužel zemřel. Jde nějak exekuce zastavit. Je možné Vám požádat Vás o radu, popř. o spolupráci.

  Děkuji M.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud bylo exekuční řízení ukončeno pro neplatnost rozhodčí doložky, byl tím zneplatněn i rozhodčí nález – tedy exekuční titul a exekuční řízení tak nemělo být vůbec zahájeno. Veškeré finanční prostředky tudíž musí neprodleně exekutorský úřad vrátit povinnému. Doporučujeme zahájit v této věci intensivní jednání s exekutorským úřadem. V případě potíží se obrátit na advokáta. Samotný závazek vůči oprávněnému, resp. vůči věřiteli nezaniká, pouze by se měl (laicky řečeno) vrátit do tzv. předžalobního stavu. Věřitel může požádat o pokračování v řízení a usilovat o vydání exekučního titulu obecným soudem.

   Ztratí-li během vykonávacího řízení jeden z účastníků procesní způsobilost, aplikuje se postup podle ustanovení § 107 a 107a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a dále ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti – exekuční řád (dále jen EX). Zda je možné v exekučním řízení pokračovat, posoudí soudní exekutor nebo soud. Není-li možné v exekučním řízení pokračovat, je založen důvod pro zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí. I když má ztráta procesní subjektivity jakéhokoli účastníka exekučního řízení dle zákona stejné následky, v praxi lze v exekučním řízení rozlišovat zánik oprávněného od zániku povinného. V případě zániku oprávněného vymáhaná pohledávka stále představuje majetkové právo ve formě aktiva, je tedy pravděpodobné, že jej někdo převezme.

   § 107 OSŘ
   (1) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.
   (2) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde.
   (3) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.
   (4) Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.
   (5) Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

   § 107a OSŘ
   (1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107.
   (2) Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.
   (3) Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně.

   § 36 EX
   (5) Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

   S pozdravem

 • Vít napsal:

  Dobry den chtel bych vas pozadat o informaci,jsem v insolvenčním rizeni a tento rok by mi melo skoncit cca za 3mesice a obdrzel sem od soudu dopis o zmene veritele, chtel bych se zeptat co to pro me znamena deluji s pozdravem

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   neznamená to pro Vás nic důležitého, nemusíte se s tím vůbec zatěžovat. Nic se pro Vás nemění. Výše pohledávky se změnou věřitele také nemění. Pokračujte a dokončete oddlužení. Nezapomeňte poté požádat insolvenční soud o zproštění plnění zbytku pohledávek, což je nezbytným úkonem, který musíte jako dlužník při ukončení oddlužení učinit.

   S pozdravem

 • Ludmila napsal:

  V roce 2005 byla na mého přítele uvalena exekuce / jsou mu prováděny srážky ze mzdy/.v r.2011 jsme uzavřeli sňatek a nyní k problému,který nevím jak řešit: letos k mým padesátinám mi chce bratr koupit ojeté auto-má mi darovat peníze a já si auto koupím nebo má bratr auto koupit a darovat mi jej,aby exekutor nemohl zabavit automobil,který by byl v mém výlučném vlastnictví a auto nebo peníze by byly darovány pouze mě

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   hodnoty, které získáte darem nejsou součástí společného jmění manželů, tudíž je exekutor nemůže zabavit a následně zpeněžit pro závazek, který vytvořil Váš manžel před uzavření Vašeho manželství. Toto konkrétně upravuje ustanovení §709 odst. 1 písm. b) Zákona č. 89/2012 Sb. – Nový Občanský zákoník (NOZ).

   § 709 NOZ
   (1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
   a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
   b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
   c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
   d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
   e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
   (2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
   (3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.

   Pokud Vám tedy bude vozidlo darováno, doporučujeme dárci uchovat dokumenty o jeho koupi a mezi dárcem a obdarovaným upravte právní jednání písemnou formou (uzavřete notářsky ověřenou darovací smlouvu).

   S pozdravem

 • Verunka napsal:

  Dobrý večer.Mám schválenou insolvenci od 26.10.2015.Nyní do 15.3.2016 bych měla odeslat ins.správci a na ins.soud potvrzení příjmu za 6měsíců.Tedy od září 2015 do února 2016.prosím kdo mi potvrdí příjmy,když prac.poměr mi skončil 30.9.2015 a od 6.10.2015 doposud jsem na úřadu PRÁCe??Předem děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   doložíte insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu pouze potvrzení od úřadu práce, od kdy do kdy jste vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání, popř. zda a v jaké výši jste pobírala podporu v nezaměstnanosti.

   S pozdravem

 • Tomáš napsal:

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jsem v insolvenenci přes dva roky a řádně spácím 100% svého dluhu což mi určil soud, díky tomu že mám příjem, který to za 5 let uhradí… .
  Z životního minima si hradím soukromé životní pojištění na úraz, smrt apod. a stal se mi v roce 2015 úraz kolene + operace a jsem stále na nemocenské ( Je to pracovní úraz – byl mi uznám ve 100%, takže mám plat skoro stejný – srážky stejné..).
  a dle nastavení ve smlouvě živ.poj( denní odškodné + denní dávky v nemoci…) a stanovení léčby od lékaře, že budu uschopněn 01.06.2016 a od pojišťovny bych měl dostat 140 000.- + od zaměstnavatele asi 20 000 bolestné + 2000 za vynaložené náklady.
  A můj dotaz je, jestli mi pojištovna pošle tyto peníze na můj účet a já je pošlu insolvenčnímu zprávci……..? ( protože můsím veškeré příjmy na víc dávat na insolvenci což vím….ale nevím ten postup z vyplacením peněz…..) a nebo je nějaký registr mezi pojištovnami a inslovencí dlužníků a automaticky to posílají bez mého vědomí insolvenčnímu zprávci…?( To právě bych rád věděl? )
  A druhý dotaz je na to bolestné od zaměstnavatele ( Mám srážky ze mzdy na insolvenci…), takže to účetní asi rovnou také pošle insolvenčnímu zprávci nebo mě na účet a pak já za zaměstnavatele to pošlu zprávci?
  a poslední dotaz je, že mi byla vypočítaná částka asi 9800.-( to životní minimum, díky tomu, že jsem bez dětí atd…to chápu, nasekal jsem si dluhy a uhradím vše ve 100%) měsíčně, zbytek jde na uspokojení věřitelů z mé mzdy a já z těchto 9800.- dávám 1200.- na to pojištění což je za dva roky 28800.- Nemělo by mi to být vráceno z toho vyplaceného pojištění a já bych poslal o tuto částku méně insolvenčímu zprávci? Protože kdybych nebil pojišten nic bych nedostal a měl bych 1200.- měsíčně k dobru? ( Vím, že o tyto peníze se mi zkrátí doba insolvece, protože ji mám na 100% na 5 let a dle zpráv splácím na 128%, ale jde mi o princip….). Protože žiji sám a 1200.- je fakt promě hodně peněz ( Zaplatím nájem jídlo,dopravu, jednou začas oblečnení a je to vše prič…)
  Předem Vám moc děkuji za zajakoukoliv radu

  Tomáš

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   odpověď na Vaši otázku není jednoznačná. Dle našeho právního názoru by měly být finanční prostředky – pojistné plnění ze strany pojišťovny jednoznačně vyplaceny Vám, nikoli insolvenčnímu správci. Dle ustanovení § 409 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) totiž získáváte od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění ke svému majetku a svým příjmům, se kterými jste ovšem nucen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   § 409 IZ
   (1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
   (2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.
   (3) Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

   Takto nabyté finanční prostředky ovšem mohou být chápány v souladu s ustanovením § 412, odst. 1, písm. b) IZ jakožto mimořádný příjem dlužníka a dlužník by s nimi měl naložit v souladu s tímto ustanovením. Měl by je tedy přiznat a použít k mimořádné splátce pro věřitele nad rámec splátkového kalendáře.

   § 412 IZ
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   Pro posouzení, co nemůže být mimořádným příjmem, je současně nutné aplikovat ustanovení § 299 a zejména ustanovení § 317, § 318 a § 319 Zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.

   Příjem od Vašeho zaměstnavatele – náhrada Vašich vynaložených nákladů by měl být vyplacen přímo Vám a tento příjem by neměl být chápán jakožto mimořádný příjem a neměl by být dle našeho názoru odveden pro účely oddlužení.

   Příjem od Vašeho zaměstnavatele – bolestné by měl být vyplacen v souladu s ustanovením, kterým Vám insolvenční soud povolil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Existují ustanovení, kdy insolvenční soud nenařizuje zaměstnavateli provádět srážky z příjmu dlužníka v zákonném rozsahu, ale naopak ukládá dlužníkovi, aby hradil pevnou splátku např. 5.000,-Kč měsíčně nehledě na výši jeho příjmů. V tomto případě by měl zaměstnavatel „bolestné“ vyplatit dlužníkovi. Jak s tímto příjmem poté naloží dlužník v oddlužení již není starostí zaměstnavatele. Ve Vašem případě insolvenční soud ovšem nařídil zaměstnavateli v průběhu oddlužení provádět srážky z Vašich příjmů v zákonném rozsahu, tudíž zaměstnavatel bude muset tento příjem odvést insolvenčnímu správci.

   Ve všech výše uvedených případech ovšem jednoznačně doporučujeme požádat Váš insolvenční soud o to, aby rozhodl, jakým způsobem má být s těmito „mimořádnými příjmy“ naloženo (je jedno zda budou vyplaceny dlužníkovi či insolvenčnímu správci). Ve Vašem případě bychom doporučili apelovat na insolvenční soud, že tyto příjmy mají tzv. sanační charakter (pojistné je určeno k řešení důsledků Vašeho úrazu) a na skutečnost, že Vašim věřitelům uhradíte i bez těchto mimořádných příjmů plných 100% z hodnoty jejich pohledávek dříve nežli během pěti let. Domníváme se tak, že s ohledem na důsledky Vašeho zranění (také do žádosti pro soud pečlivě uveďte veškeré náklady, které jsou s úrazem spojené, které jste musel, či budete muset hradit, včetně případných nákladů na léky, dopravu k lékaři atp.) by mohla být část těchto příjmů použita jakožto mimořádná splátka pro Vaše věřitele, ale rozhodně se domníváme, že by neměl být celý tento mimořádný příjem použit pro účely oddlužení.

   S pozdravem

 • Radim Z. napsal:

  Ahoj, prosim o radu. Mam doplacenou insolvenci i rozhodnodnuti soudu o skonceni insolvence oddluzeni. Behem insolvence jsem si zadnou pujcku nevzal, insolvenci jsem splatil 100%. Ted po skonceni insolvence poslal jakýsi exekutor mě i mému zaměstnavateli dopis, ve kterém z titulu exekutora mi narizuje exekuci na plat. Pohledávka vznikla pred zapocetím insolvencniho rizeni. Co mám dělat ?? Jak se mám bránit, abych nepřišel o výplatu, kterou mi chce exekutor vzít ?? Má na to vůbec právo ?? Myslel jsem si, že po skončení insolvence už nikde nic nedlužím. Jak to tedy je ??
  Děkuji za radu

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v tomto případě je rozhodující zda příslušný věřitel svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil či nikoli a zda byla tato pohledávka v rámci oddlužení (předpokládáme, že máte na mysli oddlužení) skutečně uspokojena ze sta procent. Po skončení oddlužení je potřeba se na insolvenční soud obrátit s žádostí o osvobození od zbytku závazků. Dle ustanovení § 414 Zákona č. 182/2006 Sb. – Insolvenční zákon (dále jen IZ), se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Insolvenční soud Vás na základě Vaší žádosti od zbytku závazků osvobodí a vydá Vám potvrzení o bezdlužnosti. Po té na exekutorský úřad zašlete doporučeně žádost o zastavení exekuce. Svá tvrzení podložte listinnými důkazy (kopie potvrzení o bezdlužnosti. Exekutorský úřad můžete urgovat telefonicky. Případně se s žádostí o zastavení exekuce obraťte na exekuční soud (soud který exekuci nařídil).

   § 414 IZ
   (1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

   (2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

   (3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

   (4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

   S pozdravem

 • Mirek napsal:

  mám exekuce 4….na učet….od čk pojistitelů….ale nic mi nepřišlo…ani poštou…ani jinak….nemám tervalou adresu…

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   veškeré dokumenty Vám byly pravděpodobně doručovány na adresu, kterou jste uvedl ČKP při podpisu pojistných smluv. Není v moci věřitele neustále zjišťovat Vaší aktuální adresu. O změně adresy je tak potřeba věřitele vždy informovat. Díky institutu náhradního doručení již není potřeba abyste si poštu převzal. Samotné nepřevzetí exekučního titulu nebrání v nařízení exekuce. Doporučujeme Vám tak využít naší službu dluhová mapa, kdy Vám zjistíme kde všude závazky máte a zajistíme Vám k nim i aktuální dokumentaci.

   Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

 • jAN napsal:

  Dobrý deN, CHCI SE ZEPTAT ZDA JE MOŽNÉ ABY EXEKUTOR ZABAVIL POJISTNÉ PLNĚNÍ Z ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jedním ze způsobů provedení exekuce je tzv. přikázání pohledávky. Lze tak postihnout vklady na bankovních účtech, kapitálovou složku pojištění, ale např. i pojistné plnění z jakéhokoliv pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření i jakékoliv jiné pohledávky, které má povinný za třetími osobami. Pojistné plnění z úrazového pojištění Vám tak exekutor zabavit může.

   S pozdravem

 • Vojtěch napsal:

  Dobrý den.Byl proti mě vydaný platební rozkaz.Mám zaplatit 133tis.,uroky a náklady řízení.Četl jsem na interenetu že je dluh vůči bance promlčen po třech letech od zesplatnění tak jaktože mě soud stejně odsoudil,když je tento závazek promlčený?Co mám dělat nemůžu si dovolit exekuci.Děkuju z radu

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   podejte odpor proti platebnímu rozkazu a vyjádření k odporu proti platebnímu rozkazu. Zde uveďte, že je závazek již promlčen. Musíte sám jakožto dlužník promlčení závazku v soudním řízení namítnout. Soud ze své úřední povinnosti nezkoumá a nepřihlíží k době promlčení. Soud nemůže „nadržovat“ jedné ze stran sporu, proto vydal platební rozkaz. Na Vás je nyní, abyste se k platebnímu rozkazu vyjádřil a vznesl své „námitky“ formou odporu a vyjádření k odporu proti platebnímu rozkazu.

   Zkontrolujte také, zda je tento Váš závazek skutečně promlčen. Obecná promlčení doba je tříletá a začíná běžet od doby, kdy mohlo být právo věřitele uplatněno poprvé. Pro zjednodušení uvedeme jednoduchý příklad. Pokud máte půjčeno 5.000,-Kč od věřitele a máte tento obnos splatit ke dni 1.1.2016, ale nestane se tak k tomuto dni, začíná promlčecí doba běžet hned následující den, tedy k 2.1.2016. Zákon také stanoví určité případy, kdy může být promlčecí doba kratší nebo delší. Ve Vašem případě bude s největší pravděpodobností promlčecí doba tříletá. Je také důležité vědět, že pokud věřitel v průběhu promlčecí doby učiní právní úkon k uplatnění svého práva v soudním řízením, dojde k zastavení promlčecí doby po dobu tohoto řízení. Nemůžete tudíž kalkulovat s datem vydání platebního rozkazu, ale s datem podání žaloby.

   S pozdravem

 • Milena napsal:

  Dobrý den,
  jsem v insolvenčním řízení od května roku 2014, mám práci na hlavní pracovní poměr (čistá mzda 10.890, Hrubá mzda 11.200,-) a ještě u dvou firem pracuji pouze na dohodu (dohoda o provedení práce). Dne 19.3 budu nastupovat ale na mateřskou dovolenou. Práce na dohodu mi ale zůstane po celou dobu mateřské dovolené. Chci se optat kdy to mám nahlásit insolvenčnímu správci a jak to bude se strháváním nezabavitelné částky ze mzdy? Jak mám nyní postupovat?
  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o každé změně (zaměstnání, rodinný stav, bydliště, atp.) jste povinna informovat insolvenčního správce i insolvenční soud. Insolvenčnímu správci i insolvenčnímu soudu nahlaste tyto skutečnosti co nejdříve. Insolvenční soud by měl rozhodnout, jak konkrétně postupovat. S největší pravděpodobností insolvenční soud nařídí všem plátcům Vašich příjmů, aby tyto finanční prostředky nezasílali Vám, ale insolvenčnímu správci. Insolvenční správce poté z celkového čistého měsíčního příjmu provede zákonnou srážku a tzv. nezabavitelnou část z Vašich příjmů Vám zašle.

   S pozdravem

 • Barbora napsal:

  Manžel má exekuci z KB.Zablokovali mi můj účet-neřekli mi na pobočce ani to že mám nárok na jeden výběr dvojnásobku životního minima.přišla jsem o vše co na účtě bylo a ještě si strhli peníze do mínusu.lze se nějak bránit proti tomuto postupu.
  děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   této problematice se podrobně věnujeme na našich webových stránkách v tématu „Exekučně zablokovaný účet“. Přímý odkaz ZDE

   Pokud máte exekučně zablokovaný bankovní účet, tak máte právo, aby Vám banka na základě § 304 b) zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), vyplatila z Vašeho exekučně zablokovaného účtu, na kterém máte uložené své finanční prostředky, částku ve výši dvojnásobku životního minima, které v současné době činní 3.410,-Kč. Na vyplacení částky ve výši dvojnásobku životního minima však máte nárok pouze v případě, že jste tyto finanční prostředky na účtu měla v době jeho blokace. Bankomat Vám tyto finanční prostředky nevydá a bankovní ústav nemá žádnou povinnost Vás o této skutečnosti informovat či Vám tyto finanční prostředky vyplatit automaticky. Je tedy nutné se v této záležitosti obrátit přímo na pověřeného pracovníka bankovního ústavu, u kterého je Váš bankovní účet veden. Nejjednodušším způsobem je v tomto případě osobní návštěva na pobočce banky.

   Máte-li exekučně zablokovaný účet a na účtu máte zřízený kontokorent (možnost přečerpání účtu do mínusu), může to být velký problém, neboť často dochází k exekuci „do mínusu“. Toto vše je závislé na smluvních podmínkách a vnitřních předpisech peněžního ústavu a občanský soudní řád toto nijak neupravuje.

   S pozdravem

 • alena napsal:

  dobrý den
  můj manžel – nyní jsme rozvedeni-udělal jako osvč velmi velké dluhy. je již několik let v konkursu. jeden z úvěrů jsem podepsala i já jako ručitel, podala jsem ins. návrh, nikdo jiný se do ins.řízení nepřihlásil a teď to splácím půl roku v oddlužnění. jemu zřejmě brzo skončí konkurs pro nedostatek k uhrazení dluhů, pořád nevím, zda potom po mě také nebudou chtít zase z titulu manželky splácet všechny dluhy. vypořádání v ins.řízení nebylo možné z důvodu nedostačujícího majetku, právník mi nechtěl dát žádost na soud o rozdělení dluhů, že to má udělat ins.správkyně manž.konkursu, ta zase tvrdí, že není co vypořádávat. tak nevím, jestli moje insolvence měla vůbec smysl. nevím jestli mi něco poradíte , ale i tak děkuji, že jsem to mohla někam napsat

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud Vám bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, které již půl roku plníte, tak se opravdu nemusíte strachovat. Věřitelé měli na přihlášení svých pohledávek do insolvenčního řízení soudem určenou lhůtu. Nyní již není možné, aby věřitelé, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě nepřihlásili, vstupovali jakýmkoli způsobem do jeho průběhu. Jejich pohledávky nebudou v rámci Vašeho oddlužení uspokojovány a za předpokladu, že oddlužení úspěšně dokončíte a splníte všechny zákonem dané podmínky, budete i od těchto závazků osvobozena (získáte soudní potvrzení o bezdlužnosti). Dle ustanovení § 414 Zákona č. 182/2006 Sb. – Insolvenční zákon (dále jen IZ), se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

   § 414 IZ
   (1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.
   (2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
   (3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.
   (4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

   S pozdravem

 • marek napsal:

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, od nového roku se zvedá minimální mzda. (z 8500 na 9200kč). Zvedá se také životní minimum, nezabavitelná část, kterou mě soud nemůže strhnout z platu? A kolik nyní činí?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   od 1.1.2015 činí výše hrubé minimální měsíční mzdy (přímý odkaz na web Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE):

   – Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9.200,-Kč za měsíc nebo 55,-Kč za hodinu.
   – Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8.000,-Kč za měsíc nebo 48,10,-Kč za hodinu.

   Abychom Vám mohli říci konkrétní výši nezabavitelné měsíční částky přímo pro Vaši situaci, musel byste nám uvést výši čistého příjmu. Nicméně si výpočet můžete provést sám. Přímý odkaz na kalkulátor naleznete ZDE nebo ZDE.

   S pozdravem

 • Jiri Z. napsal:

  DObry den,
  vedu exekucni rizeni proti povinnemu u exekutora. Po 2 letech exekutor zjistil, ze je povinny ve vykonu trestu a vybral pouze 1 200 Kc (celkova castka pro vedeni exekuce je 48 000 Kc). Nyni me jako opravnenemu executor zaslal prikaz k uhradu exekuce na castku 11 000 Kc. proti tomuto prikazu jsem podal namitku, protoze exekuce neni ukoncena a ja jako povinny jsem se nedopustil zadne procesni chyby. Po zaslani teto namitky mi executor zaslal znovu platebni prikaz I kdyz jsem ho v me namitce zadal, aby celou zalezitost predal exekucnimu soudu. Mel bych tyto naklady zaplatit I kdyz exekuce neni ukoncena a neprislo mi zadne vyrozumneni o ukonceni exekuce z duvodu nemajetnosti povinneho. Rovnez jsem se docetl, ze bych jako opravneny nemel platit naklady I kdyby tato exekuce byla nakonec zastavena z duvodu nemajetnosti povinneho, protoze jsem se nedopustil zadne procesni chyby. Co mam delat ? podat novou namitku a zadat znovu o podstoupeni k exekucnimu soudu nebo zaplatit naklady ? Dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   náklady exekučního řízení nehraďte. Opět podejte námitku proti rozhodnutí exekutorského úřadu, kterým požaduje úhradu nákladů exekučního řízení po Vaší osobě a tentokrát ji zašlete i „na vědomí“ exekučnímu soudu a o této skutečnosti informujte exekutora.

   Zákon č. 120/2011 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti – Exekuční řád (dále jen EŘ)

   § 87 EŘ
   (3) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

   § 88 EŘ
   (1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.
   (3) Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (§ 45), který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.
   (4) Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.

   § 89 EŘ
   Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

   Dle ustanovení §87, odst. 3, EŘ hradí náklady exekučního řízení povinný. V ustanovení §89 se dále dozvíme, že dojde-li k zastavení exekuce, k čemuž ani ve Vašem případě, jak píšete, nedošlo, hradí účastníkům náklady ten, který zastavení zavinil. Judikatura Ústavního soudu tato výše zmíněná ustanovení dále upřesňuje tak, aby došlo k ustálení soudní praxe. Náklady exekučního řízen by tak měl oprávněný nést pouze za situace, kdy by svým pochybením či postupem (procesní zavinění oprávněného) způsobil zastavení exekučního řízení. I přesto, že judikatura je ustálená a poměrně jasná, exekutorské úřady se občas „pokouší“ požadovat úhradu nákladů, v případě kdy povinný nemá majetek a není vymoženo dostatečné plnění, po oprávněném. Dejte tudíž najevo exekutorskému úřadu, že jste si veškeré níže uvedené judikatury vědom, a že v žádném případě nehodláte náklady exekučního řízení hradit, protože k žádnému Vašemu pochybení nedošlo.

   Nález Ústavního soudu ze dne 16.12.2010 sp. zn. I. ÚS 1413/10 (popř. také Nález sp. zn. IV. ÚS 1903/07):

   „je to exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou.“ Ve stejném nálezu ještě Ústavní soud konstatoval, že „…jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému; procesní zavinění oprávněného nelze ale bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu – návrhu na nařízení exekuce.“

   Nález Ústavního soudu ze dne 10.3.2009 sp. zn. III. ÚS 455/08 (popř. také Nález III. ÚS 1226/08):

   „…větu druhou § 89 exekučního řádu nutno interpretovat v návaznosti na větu první předmětného ustanovení, tj. v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného je povinnost oprávněného hradit paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi odvislá od posouzení míry jeho zavinění na zastavení exekuce. Při takové interpretaci zůstávají zachovány všechny kautely, jež Ústavní soud pro stanovení odměny exekutora ve své předchozí judikatuře vytyčil“. Ústavní soud dále konstatoval, že „není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jestliže obecný soud při rozhodování o nákladech exekuce, v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), nepřizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči oprávněnému.“

   Zajímavé je také aktuální Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23.6.2014, č. j. 23 Co 297/2014-26. Městský soud přezkoumával na základě odvolání oprávněného usnesení exekutora, kterým po pravomocném zastavení exekučního řízení pro nemajetnost povinného požadoval náklady po oprávněném. Městský soud v Praze odvolání shledal odvolání důvodným, zprostil oprávněného úhrady nákladů exekučního řízení a v odůvodnění rozhodnutí konstatoval:

   „Nelze-li shledat procesní zavinění na straně oprávněného, nelze soudnímu exekutorovi přiznat náhradu nákladů exekuce vůči oprávněnému, aplikace ust. § 89 ex. ř. je vyloučena a je třeba postupovat podle obecné zásady uvedené v ust. § 87 odst. 3 ex. ř. (náklady exekuce hradí exekutorovi povinný). Jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému – procesní zavinění oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu – návrhu na nařízení exekuce (srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 05.05.2009 sp. zn. IV. ÚS 314/09 či nález ze dne 15.01.2008 sp. zn. IV. ÚS 1903/07). Podle ustálené soudní judikatury není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pokud v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného (§ 268 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.), když nelze shledat procesní zavinění na zastavení exekuce na straně oprávněného, soud nepřizná soudnímu exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči oprávněnému. Exekutor jako nositel veřejné moci, kterou je třeba vykonávat nezávisle, má mít zajištěnu úhradu nákladů exekuce vždy – samotná skutečnost, že může nastat stav, kdy nebudou uspokojeny nároky exekutora, není protiústavní. Toto riziko, které exekutor nese, je odůvodněno a do značné míry kompenzováno jeho v podstatě monopolním postavením při provádění exekucí. V rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (Van der Mussele proti Belgii) bylo zdůrazněno, že rizika podstupovaná v souvislosti s výkonem určité profese (v citované věci advokáta), kam spadá i riziko neuhrazení odměny za provedenou práci, jsou vyvažována výhodami souvisejícími s touto profesí (v citované věci profesní monopol v obhajování a zastupování). Osoba zapsaná do seznamu exekutorů svým návrhem na zápis a provedením zápisu do seznamu dala souhlas s prováděním exekuční činnosti exekutora a s tím spojenými riziky, k nimž náleží i riziko, že ne ve všech případech dosáhne exekutor uspokojení svých zákonných nároků (viz nález Ústavního soudu ze dne 09.10.2008 sp. zn. III. ÚS 1226/08). Exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou (např. nález Ústavního soudu ze dne 05.05.2009 sp. zn. IV. ÚS 314/09 či ze dne 16.12.2010 sp. zn. I. ÚS 1413/10). Podle uvedených hledisek nelze oprávněnému přičíst procesní zavinění na zastavení exekuce. Z obsahu exekutorem předloženého spisu v elektronické podobě nevyplývá, že by oprávněný před podáním návrhu na nařízení exekuce nezachoval patřičnou míru pečlivosti a bezdůvodně přistoupil k vymáhání povinnosti cestou exekuce. Oprávněný v době podání návrhu na nařízení exekuce nemohl předpokládat, že tato exekuce bude bezvýsledná. Jen samotné podání návrhu na nařízení exekuce nelze přičítat k tíži oprávněného. Vzhledem k tomu, že oprávněný z procesního hlediska nezavinil zastavení exekuce, náklady exekuce je povinen podle ust. § 87 odst. 3 ex. ř. nahradit povinný. Odvolací soud proto napadené rozhodnutí ve výroku o nákladech exekuce (III.) podle § 220 odst. 1 o. s. ř změnil tak, že povinnosti nahradit pověřenému soudnímu exekutorovi náklady exekuce uložil povinnému.“

   S pozdravem

 • Martin napsal:

  Dobrý den, vyhlásili jsem s manželkou osobní bankrot. Ve chvíli kdy se náš návrh objevil v rejstříku nám věřitelé začali vyhrožovat podáním trstného stíhání, že jsme na ně udělali podvod atd. Co máme dělat, manželka je ve stresu a bojí se trestného stíhání. Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   tím, že jste vstoupili do insolvenčního řízení jste se žádného podvodu ani trestného činu nedopustili. Někteří komerční věřitelé záměrně používají tento trik, jako psychický nátlakový nástroj na dlužníky. Víme, že někteří komerční věřitelé do svých obchodních podmínek vkládají bod, kde se dlužník zavazuje, že neplánuje vstoupit do insolvenčního řízení a žádat o oddlužení. Tento bod je zcela zavádějící a z právního hlediska naprosto irelevantní. Tento bod má ovšem obrovský „vyděračský“ potenciál, kteří někteří komerční věřitelé rádi zneužívají a zkoušejí tak zabraňovat dlužníkům vyřešit jejich obtížnou finanční situaci. Je to pouze trik, finta těchto věřitelů, která ovšem na mnoho dlužníků platí.

   Jiná situace nastává, kdy se jako dlužník skutečně trestného činu – úvěrového podvodu dopustí. Pokud věřiteli jako dlužník uvedete (ve smlouvě, v předsmluvním formuláři, či jiným právně závazným způsobem) nepravdivé či hrubě zkreslené informace, může být toto chování kvalifikováno jako trestný čin – úvěrový podvod.

   Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

   § 211 Úvěrový podvod
   (1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
   (2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
   b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
   (7) Příprava je trestná.

   S pozdravem

 • tola napsal:

  dobrý den
  když je povoleno odlužnění
  ale přihlásí se jv termínu jen 1 věřitel s 1 pohledávkou, co se stane? zruší se zase povolení odlužnění?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   oddlužení se samozřejmě nezruší a v jeho rámci se bude uspokojovat pouze tento jeden závazek.

   S pozdravem

 • Lucie napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se rozhoduje v případě, že jsem již v insolvenci, ale bohužel jsem si půjčila na směnku/z prac.důvodů/ – jenomže nemám celou částku ke splacení. když je směnka splatná k dnešnímu dni mám možnost ještě 30 DNÍ PO SPLASTNOSTI JI UHRADIT? ČÁSKU K ZAPLACENÍ TOTŽ MÍT BUDU ALE AŽ 8.10
  dĚKUJI

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud máte povolené oddlužení, mohly by pro Vás další závazky znamenat vážný problém. V průběhu oddlužení na sebe totiž nesmíte přijímat nové závazky, které byste nebyla schopna v době jejich splatnosti splnit! Oddlužení Vám může být zrušeno, pokud vyjde najevo, že v důsledku Vašeho zaviněného jednání vznikl závazek, který je déle nežli třicet dnů po datu splatnosti. Pokud Vás věřitel kvůli splnění tohoto závazku nezažaluje, tak bude vše v pořádku, proto doporučujeme tento závazek co nejrychleji uhradit.

   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon (IZ)

   § 412
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

   § 418
   (1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
   c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo
   (2) Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
   (3) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

   S pozdravem

 • Jan K. napsal:

  Dobrý den. Prosím o radu jsem 20měsíců v insolvenci,vše hradim jak mám ale stal se mi pracovní úraz teď pojišťovna uznala mé nároky na cestovné,náklady na pobyt v nemocnici,poplatky u lékařů,výdaje na léky,bolestné,trvalé následky atd? Na dotaz u mého insolvencniho správce mi sdělil že vše zabavi!!Je to možné?? Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   odpověď není zcela jednoznačná, nicméně se domníváme, že by insolvenční soud nemusel pojistné plnění, které Vám má být vyplaceno, považovat za mimořádný příjem, čímž byste nemusel tyto finanční prostředky použít v rámci oddlužení, ale mohl byste si je ponechat.

   Jednoznačně nenechávejte rozhodnutí na insolvenčním správci, ale doporučeným dopisem s uvedenou spisovou značkou Vašeho insolvenčního řízení se obraťte na insolvenční soud, aby rozhodl, jak s peněžními prostředky z pojistného plnění naložit. Vaši argumentaci založte na následujících skutečnostech.

   Budeme vycházet ze zákona č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ)

   Jako argument uveďte, že předmětné pojistné plnění má tzv. sanační charakter, tedy že je určené k řešení důsledků úrazu, a že jste si pojistné hradil z nezabavitelné částky (předpokládáme, že tomu tak je). V tomto smyslu nelze chápat pojistné plnění jako mimořádný příjem ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1, písm. b) IZ.

   § 412 IZ

   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   Vrchního soudu v Olomouci ve svém usnesení č. j. KSBR 32 INS 13039/2011 1 VSOL 19/2014-B-40 ze dne 23.4.2014 došel k názoru, že dokonce ani přebytek z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku (tzv. hyperocha – peněžitá částka, která zbude po uhrazení dluhu a nákladů dražby z výtěžku vydražení zejména zástavy) není v rámci oddlužení chápán jako mimořádný příjem dlužníka a nemá být použit jako mimořádná splátka pro ostatní nezajištěné věřitele. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci dále odkazuje na ustálenou judikaturu v těchto případech (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 29.2.2012, č.j. KSPL 20 INS 3876/2010, 1 VSPH 175/2012 a dále také rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.1.2013, č.j. KSPH 35 INS 18480/2011, 1 VSPH 1696/2012-B-26).

   S odkazem na skutečnost, že ani přebytek z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku (tzv. hyperocha) není chápán jako mimořádný příjem dlužníka v rámci oddlužení a nemá být použit jako mimořádná splátka pro věřitele, by nemělo být ani pojistné plnění vztahující se k řešení důsledků úrazu či nemoci vzhledem ke svému sanačnímu charakteru, chápáno jako mimořádný příjem a mělo by být v plné výši vyplaceno dlužníkovi.

   Do žádosti o určení způsobu naložení s peněžními prostředky získanými z pojistného plnění adresovanou insolvenčnímu soudu, uveďte výše uvedenou argumentaci a tvrzení o skutečnosti, že má předmětné pojistné plnění sanační charakter (je určené k řešení důsledků úrazu či nemoci), doložte listinnými důkazy.

   Upozorňujeme, že se jedná o náš právní názor. Snažili jsme se nalézt takovou právní argumentaci, která by co nejvíce zvýšila Vaše šance na úspěch, nicméně insolvenční soud může mít jiný názor a pojistné plnění i přes výše uvedenou argumentaci, může považovat za mimořádný příjem.

   S pozdravem

 • Kateřina Č. napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz ,zdali je možné dočasně pozastavit exekuci vzhledem k dlouhotrvající závažné životní situaci a finanční tísni.
  Manžel je trvale od roku 2012 velmi vážně nemocen je invalidou 3 stupně a pobírá tudíž invalidní důchod,který je momentálně naším jediným příjmem.Jsem na pracovním úřadě bez nároku na podporu.
  Prosím o radu.Děkuji.
  S přáním krásného dne zdraví K. Č.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   domníváme se, že ve Vaší obtížené situaci lze aplikovat § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

   § 266 Občanský soudní řád
   (1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

   V příloze emailu Vám zasíláme VZOR návrhu na odklad exekuce. Návrh doplňte konkrétně dle Vaší situace, detailně popište Vaši situaci a důvody, pro které požadujete odklad exekuce a Vaše tvrzení doložte listinnými důkazy. V souladu s ustanovením § 54 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti – Exekuční řád návrh na odklad exekuce doručte (osobně v sídle exekutorského úřadu – nechte si vydat potvrzení o přijetí, nebo doporučeně poštou – uschovejte podací lístek) exekutorskému úřadu. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

   § 54 Exekuční řád
   (1) Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.
   (2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Věta první se nepoužije, uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.
   (3) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.
   (4) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.
   (5) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 5 ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.
   (6) I bez návrhu může exekuční soud nebo exekutor odložit provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.
   (7) Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

   S pozdravem

 • Jarmila napsal:

  DOBRÝ DEN,MÁM DOTAZ OHLEDNĚ ROZHODČÍHO NÁLEZU. mÁM ZESPLATNĚNÝ ÚVĚR U SPOLEČNOSTI PROFI CREDIT,NÁSLEDNĚ ODKOUPENÝ SPOL.profidebt.PROFIDEBT SE MNOU SJEDNAL SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ,KTERÝ SE MI DAŘÍ PLNIT,PŘESTO MI PŘIŠEL ROZHODČÍ NÁLEZ.SPOJILA JSEM SE TELEFONICKY SE SPOLEČNOSTÍ PROFIDEBT A BYLO MI SDĚLENO,ŽE NA ROZHODČÍ NÁLEZ NEMÁM NIJAK REAGOVAT,ŽE PLATÍ NAŠE DOHODA. MŮJ DOTAZ ZNÍ,OPRAVDU NEMÁM REAGOVAT NA ROZHODČÍ NÁLEZ,NAPŘ.ODVOLÁNÍM?vŠE SE SPOL.PROFIDEBT PROBÍHÁ JEN NA USTNÍ DOHODĚ.dĚKUJI

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   rozhodčího nálezu si bohužel nelze jen tak nevšímat, nereagovat a nechat jej bez povšimnutí. Obzvlášť za situace, kdy nemáte s věřitelem písemnou splátkovou dohodu. Rozhodčí nález je exekučním titulem a pokud porušíte nařízení obsažná v rozhodčím nálezu, může věřitel požadovat nařízení exekuce.

   V rozhodčím nálezu navíc může věřitel požadovat plnění, která nejsou v souladu s občanským zákoníkem, věřitel na tato plnění nemusí mít nárok. V některých případech může být rozhodování v rozhodčím řízení založeno neplatnou rozhodčí smlouvou (či doložkou) a rozhodčí nález, který je výsledkem tohoto rozhodčího řízení je neplatným, nicotným právním úkonem. Tento rozhodčí nález poté nezakládá žádné právní účinky. Pokud by na základě tohoto rozhodčího nálezu věřitel požadoval nařízení exekuce, soud by exekuci povolit neměl. Pokud by exekuce přece jen nařízena byla, bylo by možné ji zrušit.

   Tématům „exekuční titul“ a „zrušení rozhodčího nálezu“ se věnujeme na našem webu. Přímé odkazy naleznete zde:

   http://inspartner.cz/temata-2/exekucni-titul/

   http://inspartner.cz/temata-2/zruseni-rozhodciho-nalezu/

   Doporučujeme domluvit s věřitelem písemnou dohodu. S ohledem na vydaný rozhodčí nález je ovšem pouze na rozhodnutí a dobré vůli věřitele, zda bude požadovat nařízení exekuce či nikoli. Můžete nám rozhodčí nález zaslat (kopii poštou či oscanovaný emailem), abychom mohli samotný rozhodčí nález posoudit a doporučit další kroky.

   S pozdravem

 • Vladimí r napsal:

  Dobrý den,
  obdržel jsem rozhodčí nález a mám se k němu do 30dnů vyjádřit. Jak vše dopadne, když dlužnou částku do té doby uhradím.
  děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud celkovou dlužnou částku uhradíte, rozhodčí řízení bude ukončeno, stejně jako Váš smluvní vztah s věřitelem. Ubezpečte se ovšem, že uhradíte opravdu celý závazek včetně příslušenství. Peněžité plnění ideálně vložte na účet věřitele a potvrzení o provedené platbě důkladně uschovejte.

   S pozdravem

 • standa napsal:

  jak dlouho trva vymaz ze solusu od ukunceni insolvence?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   standardní doba výmazu z registru dlužníků SOLUS jsou tři roky. Z registru CBCB (Czech Banking Credit Bureau) a CNCB (Czech Non-Banking Credit Bureau) čtyři roky. V případě těchto tří registrů se jedná pouze o zájmová sdružení právnických osob. Z insolvenčního rejstříku má být záznam o insolvenčním řízení vymazán do pěti let od jeho ukončení.

   S pozdravem

 • Helena T. napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak mám postupovat, když mi dali exekuci na plat i účet zároveň, kdy z účtu byla do deseti dnů uhrazena, ale z výplaTY též stržena. kde mohu zažádat o vrácení přeplacené částky. nebo jak mám postupovat dál. v práci mi exekuci strhávají dále. a já nemám peněz nazbyt. dokonce peníze, které byly strženy z účtu nebyly moje. jak mám postupovat? děkuji Helena

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud skutečně došlo k uhrazení celé dlužné částky i nákladů exekutora, tak je dle Zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen Exekuční řád) exekutor povinen informovat Vašeho zaměstnavatele. Nejběžněji to bývá ukončením exekučního příkazu, kterým byly nařízeny srážky ze mzdy. Exekutor ovšem může pouze ukončit exekuční řízení čímž zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.

   § 47 Exekuční řád
   (6) Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.

   Pokud bylo sraženo více peněz (ať už ze mzdy či z bankovního účtu), zažádejte o vrácení přeplatku příslušný Exekutorský úřad. Můžete rovnou požadovat i detailní vyúčtování zabavených finančních prostředků. Bankovní účet by Vám měl být také odblokován neprodleně po skončení exekučního řízení. Jako první krok doporučujeme se s Exekutorským úřadem spojit telefonicky a domluvit se na dalším postupu. V případě nečinnosti exekutorského úřadu nás kontaktujte.

   Máte-li více závazků, tak bychom také doporučili Vaše zadlužení vyřešit komplexně. Mohlo by Vám v této záležitosti pomoci např. soudní oddlužení, které by exekuční řízení okamžitě zastavilo. Nabízíme pro dlužníky možnost bezplatné konzultace. Pokud byste měla zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení a pokud budete chtít, budeme Vám poté případně moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zcela zdarma.

   S pozdravem

 • standa napsal:

  mohu jako majitel směnky sepsané mezi dlužníkem a věřitelem uplatnovat právo věřitele při dlužníkově insolvenci/ještě není schválena/jaké jsou podmínky?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud jste majitelem směnky, předpokládáme, že došlo k postoupení pohledávky a současným věřitelem jste tedy Vy. Doporučujeme sledovat probíhající insolvenční řízení dlužníka a jakmile dojde k povolení oddlužení, začne běžet 30 denní lhůta, ve které musíte svou pohledávku přihlásit.

   S pozdravem

 • Pavla L. napsal:

  prosím kvůli zastavení exekucí kterých mám hodně jsem si podala žádost o odlužení také jsem nechtěla přijít o starý rd který máme jaké bylo moje udivení když mi řekli že domek prodá soud aby uspokojil pohledávky mylně sem se domnívala že proto budu platit po dobu pěti sumu určenou soudem mýlím se nebo opravdu domek prodají jsem na inv vozíkudík za odpově´d

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   litujeme, ale Vaše úvahy byly bohužel mylné. V rámci insolvenčního řízení může být řešen úpadek dlužníka několika způsoby a pouze oddlužení plněním splátkového kalendáře Vám zajistí splácení celkové dlužné částky pravidelnými měsíčními splátkami, popř. srážkou z příjmu. Oddlužení může být realizováno dvěma způsoby. Plněním splátkového kalendáře a nebo zpeněžením majetkové podstaty. Nutno dodat, že o způsobu oddlužení rozhodují věřitelé (popř. insolvenční soud)! Věřitelé logicky volí variantu, která je pro ně výhodnější (výnosnější). Dokonce i insolvenční soud má dbát na co nejvyšší možné uspokojení věřitelů při výběru varianty oddlužení. Nemovitost lze za určitých podmínek zachránit, ale je nezbytně nutné provést vždy detailní rozbor majetkové situace (detailní propočet ohodnocení majetku dlužníka včetně nemovitosti a výše jeho zadlužení) dlužníka a tomu přizpůsobit přístup k insolvenčnímu řízení.

   Nevíme přesně v jakém stadiu se nachází Vaše insolvenční řízení, ale dokud o Vašem insolvenčním návrhu nebylo rozhodnuto, můžete jej vzít zpět na základě § 129, odst. 1, Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ)! Pokud ovšem již bylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, nebude možné vzít jej zpět (§ 130, odst. 3, IZ).

   § 129 IZ
   (1) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

   § 130 IZ
   (1) Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.
   (3) Byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

   Pokud už o Vašem insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto, je možné, že bude Vaše nemovitost v rámci insolvenčního řízení zpeněžena a výtěžek bude použit na uspokojení Vašich věřitelů. Určitou možností by mohlo být navýšení Vašeho příjmu, např. formou darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, aby vycházelo plnění formou splátkového kalendáře lépe, nežli zpeněžení majetkové podstaty. Otevřela by se tak šance, že soud přihlédne k Vaší situaci, upřednostní etický rozměr a povolí plnění splátkovým kalendářem. Pokud bude ovšem zpeněžení majetkové podstaty pro věřitele jednoznačně výhodnější, nebude se vší pravděpodobností na etický rozměr brán zřetel.

   Pokud by bylo možné vzít insolvenční návrh zpět, neprodleně tak učiňte. Pokud byste potřebovala pomoci, kontaktujte nás.

   V situaci, kdy máte více exekucí a nezvládáte všechny závazky hradit, bylo pouze otázkou času, než by o prodej nemovitosti začal usiloval některý z exekutorských úřadů. Troufáme si tvrdit, že je pro Vás jednoznačně výhodnější prodej nemovitosti v rámci insolvenčního řízení (ideálně v oddlužení), nežli v rámci exekučního řízení.

   Řešení majetkových vztahů a zadluženosti není jednoduchou záležitostí a insolvenční právo je poměrně komplikovaná právní disciplína. Doporučujeme proto vždy vyhledat služby odborníka.

   S pozdravem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz