Osobní bankrot – soudní oddlužení fyzické osoby

osobní bankrotOsobní bankrot (bankrot fyzických osob) se lidově nazývá institut soudního oddlužení ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Specializujeme se na komplexní dluhové poradenství, nenutíme našim klientům na rozdíl od klasických oddlužovacích agentur jako jediné řešení osobní bankrot, ale snažíme se hledat i jiná vhodná řešení, pokud taková řešení existují, klientovi je navrhneme včetně našeho doporučení, aby se mohl objektivně rozhodnout.

Dojdeme-li s klientem k závěru, že by pro něj byl osobní bankrot opravdu nejvýhodnějším řešením jeho špatné finanční situace, celý proces realizace zajišťuje v souladu s ustanovením § § 390a, odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon (dále jen IZ) advokátní kancelář advokáta Ing. Mgr. Davida Veselého (odkaz na webové stránky advokátní kanceláře ZDE).

 

Co osobní bankrot přinese dlužníkovi?

 • Dlužník ihned získává soudní ochranu před všemi věřiteli a vymahači.

 • Dlužník ihned získává soudní ochranu dokonce i před exekutory

 • Až 70% všech dluhů může být reálně soudem odpuštěno

 • Všechny závazky dlužníka jsou sjednoceny

 • Dlužník získá jeden splátkový kalendář maximálně na pět let s nejnižší možnou splátkou

 • Dluhy již nenarůstají o úroky, penalizace či jiné náklady

 • Dlužník již vůbec nemusí komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory

 • Neoprávněně navýšené závazky lze jednoduše napadnout a snížit na zákonnou výši

 • Mnohdy jediná reálná možnost, jak se zbavit dluhů jednou provždy.

 

Splňujete podmínky pro osobní bankrot?

Osobní bankrot pomáhá předluženým občanům a jejich rodinám obnovit své hospodaření. Dlužník dostává možnost vyřešit přebujelé dluhy a alespoň zčásti uhradit věřitelům jejich pohledávky.

Chcete nezávazně vědět, jak přesně by vypadala Vaše finanční situace v případě zahájení soudního oddlužení?

Jak vysoká by byla Vaše měsíční splátka/srážka?

Kolik peněz by Vám zůstávalo ze mzdy?

Kolik procent z celkového zadlužení byste ušetřili?

Vyplňte tento krátký dotazník ZDE a my Vám na email zašleme přesné výsledky.

Můžete také kliknout níže a požádat o bezplatnou konzultaci.

banner

 NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SLUŽEB A ZÁRUK V ČR

 • Dluhová mapa. Nevíte, komu a kolik dlužíte, nemáte potřebné dokumenty? Umíme zajistit veškeré nutné podklady za klienta.
 • Garance vrácení odměny.  Nedoporučujeme klientovi realizovat oddlužení s naší spolupracující advokátní kanceláří, pokud klient nesplňuje podmínky insolvenčního zákona.
 • Naši odměnu je možné uhradit formou až tří měsíčních splátek. 
 • Spolupráce s klientem po dobu šesti let. Klient se o nás může opřít po celou dobu řešení jeho finančních potíží a tato skutečnost je garantována ve smlouvě s klientem.
 • Kontrola neoprávněných požadavků věřitelů. Velmi často věřitelé požadují pohledávky za dlužníkem navýšené o nezákonné úroky, pokuty či jiné penalizace. Víme, jaká je zákonná úprava a klienta tak ochráníme před placením zbytečně vysokých částek.
 • Odbornost, zkušenosti, tradice. Působíme v ČR jako kolektiv věnující se insolvenčnímu a závazkovému právu již od roku 2008 (téhož roku začal v ČR fungovat institut oddlužení) a jako oficiální společnost fungujeme od roku 2011.
 • Transparentnost, otevřenost, poctivý přístup. Zájemcům zasíláme (předkládáme) smlouvy o spolupráci s dostatečným předstihem, aby měli čas vše v klidu projít, zkontrolovat, popř. se poradit. V našich smlouvách nenaleznete žádná sankční ujednání, ani žádné pokuty.

Osobní bankrot znamená zastavení exekuce

Osobní bankrot má pro dlužníka jednu obrovskou výhodu. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení (do dvou hodin od podání insolvenčního návrhu) získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory! Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce.

Osobní bankrot zastaví nárůst úroků a penalizací

Osobní bankrot zastaví nárůst úroků, sankčních úroků, pokut a jiných penalizací. Veškerá tato příslušenství dluhu přestávají narůstat v okamžiku, kdy insolvenční soud potvrdí dlužníkův úpadek (z pravidla do měsíce od zahájení insolvenčního řízení). Závazky již neporostou!

Osobní bankrot podmínky

Insolvenční soud oddlužení (osobní bankrot) povolí v případě, že dlužník uhradí minimálně 30 % svých dluhů.  Insolvenční zákon tak umožňuje odpustit dlužníkovi až 70 % všech jeho dluhů – a předpokladem tohoto odpustku je právě úspěšně splněné oddlužení  (osobní bankrot), tedy úhrada alespoň 30% z celkové dlužné částky.

Osobní bankrot, jaký je postup?

Osobní bankrot se zahajuje podáním insolvenčního návrhu na příslušný insolvenční soud. Kromě bezvadně (tedy po právní stránce bez vad) zpracovaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, je nesmírně důležité znát veškeré procesní kroky, které mohou v průběhu insolvenčního řízení nastat.

Příliš často se na nás totiž obrací lidé, kterým „někdo“ připravil za mnohdy nehorázně vysoký poplatek insolvenční návrh, podáním na soud bylo zahájilo insolvenční řízení, ale nyní najednou vzniká plno otázek, se kterými si neví rady a nikdo jim již nepomůže. Tito lidé nyní vůbec netuší, co se bude dít, co mají očekávat, jak mají dále postupovat, jaká mají práva a jaké naopak povinnosti.

Navíc se také často stává, že soud požaduje doložit určité další skutečnosti a laik většinou neví, jak správně reagovat, jaké procesní kroky využít nebo jakých se zdržet. Takovýto nezodpovědný přístup některých poskytovatelů je tragický a doplácí na něj nejvíce klient.

Rozhodli jsme se, že touto cestou se vydávat rozhodně nebudeme, a proto poskytujeme našim klientům poradenství po celou dobu námi doporučeného řešení jejich tíživé finanční situace! Tuto skutečnost mají naši klienti zaručenou ve smlouvě o spolupráci s naší společností INS partner.

Osobní bankrot

Osobní bankrot a trestní rejstřík

Od 1.1.2014 s účinností revizní novely insolvenčního zákona již neplatí skutečnost, že soud nepovolí osobní bankrot osobám, které mají v trestním rejstříku záznam pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy (pět let zpětně od zahájení řízení). Nově se soudy zaměřují především na nepoctivý záměr dlužníka a jednotlivé případy se posuzují individuálně. Je tak možné, že i v případě záznamu v rejstříku trestů pro majetkový nebo hospodářský trestný čin, bude oddlužení povoleno.

Osobní bankrot a nepoctivý záměr dlužníka

Pokud by se – třeba i zpětně – zjistilo, že se žadatel o osobní bankrot při žádosti choval nepoctivě, rozhodnutí soudu o oddlužení se zruší. Na nepoctivý záměr dlužníka je proto třeba dávat pozor! Podobný osud by také potkal dlužníka, který by byl ve 3 letech po úspěšném splnění soudního oddlužení odsouzen pro úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení.

INS partner nabízí komplexní dluhové poradenství

Nabízíme i další právní, administrativní a finanční služby pro dlužníky. Nabízíme komplexní řešení v obtížných finančních situacích. Neváhejte se obrátit na INS partner – Vašeho specialistu na dluhové poradenství.

76 reakcí na Osobní bankrot – soudní oddlužení se zárukou

 • Pavel napsal:

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat a poradit.
  v březnu na mě byl ukončen konkurz, po 2 měsících se začali přihlašovat neuspokojení věřitelé a začali mi strhávat z platu každý měsíc jinou částku, ale všechny stržené peníze jsou stále drženy v zaměstnání. Vyhlásil jsem tedy osobní bankrot a dne 6.11.2017 byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Můžou mi i v tomto měsíci (prosinci) strhnout exekuci z platu?

  Předem děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   této problematice se podrobně věnujeme na našich webových stránkách v tématu Souběh exekučního a insolvenčního řízení. Přímý odkaz ZDE

   Je-li proti zaměstnanci vedeno exekuční řízení a na základě pravomocného exekučního příkazu provádí účetní (zaměstnavatel) srážky ze mzdy tohoto zaměstnance a tento zaměstnance zahájí insolvenční řízení (v drtivé většině případů bude zaměstnanec usilovat o povolení oddlužení), účetní (zaměstnavatel) bude i nadále provádět srážku ze mzdy zaměstnance v zákonné výši, ale takto sražené prostředky nebude v žádném případě zasílat exekutorskému úřadu (s výjimkou, kdy by tento postup výslovně nařídil insolvenční soud), nýbrž bude tyto sražené prostředky deponovat a vyplatí je až v souvislosti s výsledkem insolvenčního řízení buď:

   a) oprávněnému – pokud bude insolvenční návrh odmítnut, zamítnut či řízení bude zastaveno (oprávněný tak o nic nepřijde),
   b) dlužníku – po pravomocném schválení oddlužení splátkovým kalendářem,
   c) Insolvenčnímu správci – po prohlášení konkursu.

   S pozdravem

   • Pavel napsal:

    Děkuji za rychlou odpověď. Jen nechápu, proč mi i v tomto měsíci provedli srážku, když už bylo zahájené ins. řízení. Bylo mi řečeno od poradkyně, která mi návrh sepisovala, že prosincovou výplatu bych měl mít celou a na netu také píší: “ V průběhu insolvenčního řízení nemůže dojít k provedení exekuce, i když je nařízena. Exekutoři i věřitelé musí přestat vymáhat mimo insolvenční řízení. “
    Tomu právě nerozumím.

    • INS partner napsal:

     Dobrý den,

     insolvenční poradkyně Vám buď záměrně nebo z neznalosti (těžko říct, co je v této pozici horší) tuto skutečnost špatně vysvětlila. Vůbec nás to nepřekvapuje, protože míra odbornosti poradců a odpovědnosti vůči svým klientům je stále zoufalá.

     Kdybyste četl pozorně náš text na webu, zjistil byste, že postup Vašeho zaměstnavatele je zcela v pořádku a v souladu se zákonem. Srážky mají být prováděny až do té doby, než je definitivně rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka (trvá z pravidla několik měsíců).

     Zaměstnavatel tudíž srážky deponuje (uschová), nevyplácí je dlužníkovi, ale ani exekutorovi. V okamžiku, kdy je definitivně rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka (pokud Vám vše dobře dopadne, tak půjde o okamžik, kdy soud vydá „usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře) a toto rozhodnutí nabude právní moci, dojde k vyplacení deponovaných finančních prostředků.

     S pozdravem

 • RObert napsal:

  Dobrý den , jsem na konci insolvence v zaří 2017 to bylo 5 let, měl jsem stanoven splátkový kalendář s nižšími splátkami a s tím že uhradím min 50% a +,nicméně v průběhu oddlužení jsem přišel o zaměstnání, byl jsem dlouhodobě na nemocenské a následně mi byl přiznán inv.důchod 3.stupněo veškerých změnách jsem písemně informoval jak ins.správce tak soud , uhradil jsem v průběhu 5 let méně a to zhruba 40% insolvenční správce napsal do zprávy že jsem podmínky splnění oddlužení nesplnil ale doporučení ins.správce je ponechat dlužníka v oddlužení a moc tomu nerozumím, chtěl bych se tedy zeptat zda se mám obávat zrušení insolvence s tím že mě pošlou do konkursu i když jsem splnil zákonných 30% o kterých se píše že se musí splnit aby byl dotyčný oddlužen a osvobozen od zbytku dluhů a zda mi bude odpuštěn zbytek dluhů, to že jsem nesplnil zmíněných 50% je tím že jsem byl dlouhodobě nemocen a neměl jsem tak vysoký příjem abych mohl posílat částku která mi byla soudem stanovena, a také zda soud přihlíží i na tuto okolnost zdravotního stavu dlužníka.

  děkuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   není bohužel v našich možnostech zdarma nastudovat celý Váš spis k insolvenčnímu řízení, ale obecně lze konstatovat, že jste splnil zákonnou podmínku úhrady alespoň 30% hodnoty nezajištěných pohledávek, tudíž by mělo být oddlužení ukončeno a insolvenční soud by Vám měl vydat (na Vaši žádost) tzv. „potvrzení o bezdlužnosti“. I kdyby Vám bylo povoleno oddlužení pouze za předpokladu, že dojde k úhradě alespoň 50% hodnoty nezajištěných pohledávek Vašich věřitelů, což si dost dobře nedovedeme představit, protože by toto usnesení bylo v rozporu s insolvenčním zákonem a nedosáhl jste tohoto cíle jen kvůli nemoci a následně Vám byl přiznán invalidní důchod třetího stupně, měl by insolvenční soud toto zohlednit, vzít na vědomí ukončení Vašeho oddlužení a po podání patřičné žádosti z Vaší strany Vás i zprostit od plnění pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, dále Vás zprostit od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a zprostit Vás placení pohledávek těch věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

   S pozdravem

 • Vera napsal:

  Dobrý den,

  asi jsem se stala obětí podvodníka, a nevím co by bylo nejlepší udělat za kroky,aby me nepostihlo to,ze mi peníze nevrátí.
  Jde o to,ze jsem si kvůli němu vzala pujcku v celkove částce 600 tis. podepsal se mnou 2 směnky na 250 tis a 350 tis, po nejake době jsem zjistila že jsem tehotna, momentalne ve 13 týdnu těhotenství, on měl radost,ujišťoval me ze jakmile se financne vyrovná se svojí byvalou přítelkyni, že mi všechno vrátí a ze se o me a to male postará.
  minuly týden přišel s tim, ze mi lhal, ohledně data narození a podepsal se mnou dohodu o tom,ze jsem mu peníze pujcila a ze se ty 2 směnky rusi z důvodu chybných údajů. Na tomto dokumentu je uvedena adresa trvaleho bydliště, datum narození a rodného číslo. bohužel do kdy mají byt peníze zaplaceny jsme tam nenapsali. me to nedalo a zadala si jeho údaje na nějakých internetových stránkách, kde jsem po zaplacení poplatku zjistila, že je na něj 25 exekucí -částky nevím. ted 20.9 byla první splátka úvěru ve vysi necelých 8 tis a zaplatila jsem to ze svého, protoze jemu to nevyšlo.
  Já ziju spořádaným životem svobodné matky,vychovavam 3 leteho syna,pracuji a platím hypotéku. ted na splátky nějakých pár měsíců možná budu mit, ale jakmile se mi narodí to male co čekám, nebudu Mít na nic.budu Mít co dělat abych uzivila 2 deti,budu muset zpět bydlet k mámě ale na splacení toho uveru Mít proste nebudu. úvěr mi poskytla moje banka, takže žádný provident ani nic podobného.

  chtěla jsem se zeptat, jestli byste mi neporadili co dělat, abych celou situaci nějak ustála. přemýšlela jsem i nad adopcí, ale to je pro me jako pro matku něco nepredstavitelneho.

  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pravděpodobně jste provedla lustraci na webu centrální evidence exekucí a Vaše zjištění pouze potvrdilo naši domněnku. Jsme velmi neradi poslové špatných zpráv, ale dle toho co uvádíte, se musíte smířit s tím, že finanční prostředky už s největší pravděpodobností neuvidíte a splácení předmětného úvěru zůstane na Vás. Musíte se teď zamyslet a veškeré další kroky plánovat již s touto nemilou skutečností.

   I kdyby dokumentace, kterou máte podepsanou s dotyčným podvodníkem, byla po právní stránce v pořádku, on Vám dluh neuhradil a Vy jste na něj nechala nařídit exekuci, tak se zařadíte do pořadí jako poslední za Vámi uváděných dvacetpět předcházejících exeukucí, tudíž pravděpodobnost, že se Vám podaří získat peníze zpět, je mizivá.

   Promyslete dále své možnosti vzhledem k těmto skutečnostem. Pokud nedosáhnete na úhradu pravidelných měsíčních splátek, připadá v úvahu jako řešení Vaší situace buď oddlužení, abyste nemusela splácet plných 100%, ale „pouze“ 30% z celkové dlužné částky, nicméně pokud platíte hypotéku a předpokládáme tudíž, že vlastníte nemovitost, není to úplně příznivá situace, protože velmi pravděpodobně přijdete o nemovitost. Další variantou by mohlo být přeúvěrování Vašich závazků, ale v každém případě bychom od Vás potřebovali vědět více informací, abychom mohli odpovědně a objektivně poradit.

   Nabízíme konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Doporučujeme navštívit také naše nové webové stránky http://www.pomocnikdluzniku.cz

   S pozdravem

 • Sylva napsal:

  Dobry večer chtěla jsem se zeptat přitel je v insolvenci stal se mu pracovni uraz a zažadal si o trvale nasledky nemoc z povolani ma pravo insolvencni spravce celou častku zabavit jelikož mu byla celá částka zaslana na učet majetkove podstaty. Děkuji za odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   odpověď na Vaši otázku není jednoznačná. Dle našeho právního názoru by měly být finanční prostředky – pojistné plnění ze strany pojišťovny jednoznačně vyplaceny dlužníkovi, nikoli insolvenčnímu správci, ale pouze za předpokladu, že bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. V případě, že byl úpadek dlužníka řešen např. konkursem, plnění od pojišťovny měl obdržet insolvenční správce.

   Dle ustanovení § 409 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) totiž získává dlužník od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění ke svému majetku a svým příjmům, se kterými je ovšem nucen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   § 409 IZ
   (1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
   (2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.
   (3) Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.
   Takto nabyté finanční prostředky ovšem mohou být chápány v souladu s ustanovením § 412, odst. 1, písm. b) IZ jakožto mimořádný příjem dlužníka a dlužník by s nimi měl naložit v souladu s tímto ustanovením. Měl by je tedy přiznat a použít k mimořádné splátce pro věřitele nad rámec splátkového kalendáře.

   § 412 IZ
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   V tomto případě doporučujeme požádat insolvenční soud o to, aby rozhodl, jakým způsobem má být s těmito „mimořádnými příjmy“ naloženo. Ve Vašem případě bychom doporučili apelovat na insolvenční soud, že tyto příjmy mají tzv. sanační charakter (pojistné je určeno k řešení důsledků úrazu). Do žádosti pro insolvenční soud pečlivě uveďte veškeré náklady, které jsou s úrazem spojené, které musel, či bude muset přítel hradit, včetně případných nákladů na léky, dopravu k lékaři atp.

   S pozdravem

 • petra napsal:

  dobrý den, mám přítele, který byl trestně stíhán. odseděl si 15let ale musí hradit i škodu z trestní činnosti cca.2000.000kč. chce vás poprosit o pomoc v insolvenčním řízení. můj dotaz zní, plánujeme svatbu a já vlastním rodinný dům, je možné předmanželskou smlouvou zařídit aby příteli nic z mého majetku nepatřilo abych o to nepřišla? a ještě jeden dotaz, když budeme manželé a partner by zemřel, ten jeho dluh bych musela splácet já? děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   obecně lze konstatovat, že závazky vzniklé v důsledku trestné činnosti příliš dobře oddlužit nejdou. Bylo by nutné důsledně zvážit a detailně projít veškeré podrobnosti, nicméně i kdybychom se rozhodli oddlužení příteli doporučit a navázat s ním spolupráci, nemohli bychom poskytnout naši 100% záruku úspěšnosti. V případě dlužné částky ve výši 2.000.000,-Kč by bylo nutné kalkulovat s minimální měsíční srážkou/splátkou pro účely oddlužení ve výši 11.100,-Kč. V každém případě by byla nutná podrobná konzultace s doložením veškerých rozhodných dokumentů. Pokud by měl o spolupráci zájem, může nás kontaktovat v pracovní dny od 9:00 do 18:00 (stačí pouze prozvonit některý z našich tel. kontaktů, ozveme se zpět).

   Co se společného jmění manželů týče, tak tuto problematiku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen NOZ) pod § 708 – § 753. Před uzavřením manželství doporučujeme tuto problematiku nastudovat. Zcela základní tezi upravuje ustanovení § 709 NOZ, dle kterého by nemovitost, kterou jste nabyla ještě před uzavřením manželství do společného jmění manželů nespadala. Nemohla by tudíž být postižena v rámci exekučního řízení vedeného proti Vašemu budoucímu manželovi.

   § 709 NOZ
   (1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
   a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
   b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
   c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
   d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
   e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
   (2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
   (3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.

   Co by naopak exekutor postihnout mohl. V rámci exekučního řízení, které by bylo vedeno proti Vašemu budoucímu manželovi by mohl byt exekučně postižen Váš bankovní účet a to i pro závazky, které vznikly před uzavřením manželství. Tuto neblahou praxi upravuje Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (dále jen OSŘ) a ustanovení § 262a.

   § 262a OSŘ
   (1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.
   (2) Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z titulu pro výkon rozhodnutí nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.
   (3) V ostatních případech lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
   (4) Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.

   Exekutor by také mohl postihovat ideální polovinu majetku ve společném jmění manželů náležící manželovi pro dluh, který vznikl před uzavřením manželství. Tudíž potíže a komplikace kvůli exekučním řízení by se Vám nevyhnulo. Proto bychom jednoznačně doporučili v případě uzavření manželství, upravit Váš majetkový režim vhodným způsobem dle NOZ.

   K Vašemu poslednímu dotazu. Vy osobně byste odpovídala po případné smrti manžela pouze za ty závazky, které vznikly za trvání manželství, pokud byste neměli upravený majetkový režim dle NOZ, ale vztahoval by se na Vás majetkový režim zákonný.

   S pozdravem

 • Marta napsal:

  Dobry den kamaradka by chtela podat osobni bankrot a vlastni rodinny dum po rodicich,bude ji tento dum zachovan,nebo ponechan a platit bude v urcitych srážkách,nebo jej bude muset prodat.Dekuji Marta

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   na Váš dotaz bohužel bez bližších informací nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na mnoha faktorech (hodnota nemovitosti, výše příjmu dlužníka, výše zadlužení, případná zástavní práva či věcná břemena váznoucí na nemovitosti atd.).

   V případech, kdy dlužník vlastní nemovitost, o kterou nechce přijít a dle uvedených skutečností vše nasvědčuje tomu, že by v rámci oddlužení k prodeji mohlo dojít, volíme jiná doporučení a postupy, jak vypořádat dlužníkovo závazky tak, aby nedošlo k prodeji nemovitosti.

   Bez bližších informací Vám ovšem nemůžeme odpovědně poradit, proto bychom jednoznačně doporučili využít nabídku bezplatné konzultace.

   Nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Lucie napsal:

  Dobrý den,
  Chtěla jsem se zeptat zda mohu požádat o insolvencni když sem vedená na úřadu práce.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud nemáte žádný hodnotný majetek nebo příjmy, které by postačovaly k uspokojení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů a jste vedena na Úřadu práce ČR, lze použít tzv. darovací smlouvy. Z právního pohledu většinou nejde o čisté darovací smlouvy, neboť bývají podmíněny (trváním oddlužení), zatímco dar v čistém slova smyslu nesmí být nijak podmíněn. Podstatou tzv. darovacích smluv je skutečnost, že třetí osoba (rodiče, kamarád, druh apod.) bude dlužníkovi přispívat pravidelnou měsíční částkou během oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, nebo přispěje jednorázovou částkou kdykoliv během procesu oddlužení. Variabilita těchto smluv není nijak omezena, záleží velmi na jejich formulaci. Podstatou však vždy musí být jednostranná podpora dlužníka ze strany třetí osoby, bez nároku na vrácení. Dárce musí být schopen prokázat, že má potřebný příjem, ze kterého dar může poskytnout.

   Dárce v takovém případě nefunguje jako ručitel nebo spoludlužník, byť se tyto pojmy v zákoně u oddlužení vyskytovaly, v praxi se od těchto institutů odstoupilo, protože v okamžiku, kdy dlužník přestane plnit své oddlužení a plnit nezačne ani po lhůtě, kterou mu soud uloží, tak je mu oddlužení zrušeno a darovací smlouva tím pozbývá na účinnosti, protože je v ní přesně specifikováno, že dar je dárcem darován pouze pro účely oddlužení a pouze po dobu trvání oddlužení.

   Pozor, tzv. darovací smlouvu mezi sebou nemohou uzavřít manželé. Pomocí tzv. darovacích smluv lze tedy vyřešit problém s uspokojením potřebných 30% pohledávek nezajištěných věřitelů již při podávání návrhu na oddlužení, dále např. při ztrátě zaměstnání během plnění splátkového kalendáře, pokud je výtěžek ze zpeněžení majetku nižší, než dlužník předpokládal apod. Teoreticky lze uvažovat o poměru částky, kterou fakticky uhradí dlužník oproti částce „dárce“ a o tom, do jaké míry nedochází k popření účelu institutu oddlužení fyzické osoby v případě, že dlužník uhradí pouze minimální částku nebo dokonce nic. Názory na tento problém, stejně jako obecně na institut tzv. darovacích smluv se různí. Dle přání dárce lze konkrétní tzv. darovací smlouvu upravit, ale v zásadě lze doporučit variantu, kdy dárce v případě plnění oddlužení splátkovým kalendářem pravidelně poukazuje pevnou měsíční částku přímo insolvenčnímu správci (nezvyšuje tak příjem dlužníka, celá částka „daru“ je poukazována věřitelům); dále variantu jednorázového „daru“/splátek na určitý počet měsíců v případě překonání objektivních překážek splátkového kalendáře nebo jednorázového „daru“ v případě, že výtěžek zpeněžení nepostačuje k pokrytí min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud dárce svůj slib nedodrží nebo „připlácet“ přestane, nelze po něm závazek vymáhat. Pokud by vinou toho dlužník nesplnil podmínky oddlužení, soud přihlédne i k této skutečnosti. Také by však v takovém případě přihlédl ke snaze dlužníka zvýšit si příjem vlastní iniciativou, případně snaze najít jiného „dárce“.

   S pozdravem

 • Květa napsal:

  Dobry den, Mam schvalenou insolvenci,kterou radne splacim. Lze pozadat o prideleni jineho insol .spravce? Stimto kterEho mam, mam jen negativni zkusenosti, Navic se prestehoval a zpravidla nereaguje na nic a nEda se s nim absolutne domluvit.druhy dotAZ-,Mohu v insolvenci pracovat na ICO? Dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v prvé řadě je možné podat odvolání ihned proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce do funkce. V odvolání lze ovšem namítat pouze nesplnění podmínek k ustanovení insolvenčního správce nebo jeho podjatost.

   Podstatnou možností je zproštění insolvenčního správce jeho funkce, pokud řádně neplní své povinnosti nebo v řízení nepostupuje s odbornou péčí. V těchto případech se může dlužník či věřitelský orgán obrátit na insolvenční soud s návrhem na zproštění insolvenčního správce funkce na základě ustanovení § 32 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenčního zákon (dále jen IZ).

   Na základě ustanovení § 31 IZ je možné odvolání insolvenčního správce z funkce. Insolvenčního správce z funkce odvolává insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu, dlužníka a nebo i bez návrhu a to z jiných důvodů nežli porušování jeho povinností. V případě nečinnosti insolvenčního správce ze závažných důvodů může být ustanoven zástupce insolvenčního správce.

   § 31 IZ – Odvolání insolvenčního správce
   (1) Z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
   (2) Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil.
   (3) Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích9a), může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
   (4) Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích9a), insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a) na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích9a).
   (5) Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.
   (6) Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.
   (7) Ustanovení § 29 odst. 4 platí obdobně.

   § 32 IZ – Zproštění insolvenčního správce
   (1) Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
   (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1. Ustanovení § 29 odst. 4 a § 31 odst. 5 a 6 platí obdobně.

   Vykonávaní samostatné výdělečné činnosti je v rámci insolvenčního řízení (fyzické osoby), dokonce i v případě povoleného oddlužení, možné.

   S pozdravem

 • Alena napsal:

  Dobrý den prosím mám dotaz Manžel minulý rok v listopadu skončil insolvenci.má i soudní vyjádření.nyní mu přišla blokace na účet.Je toto možné ?děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud Váš manžel oddlužení úspěšně dovršil a od zbytku svých závazků byl insolvenčním soudem osvobozen, není již možné aby po něm věřitelé cokoli vymáhali. Dle § 414 Zákona č. 182/2006 Sb. – Insolvenční zákon (dále jen IZ), se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Spojte se tedy s exekutorským úřadem, který blokaci bankovního účtu provedl a pokuste se celou záležitost vyřídit přímo s tímto úřadem. Budou pravděpodobně požadovat usnesení, kterým byl Váš manžel zproštěn plnění neuhrazených pohledávek, které na žádost dlužníka vydává po skončení oddlužení insolvenční soud, pokud dlužník splnil podmínky oddlužení. Pokud nevíte o který exekutorský úřad se jedná obraťte se na banku u které je blokovaný bankovní účet veden. Banka musela obdržel exekuční příkaz na základě kterého blokaci provedla. Předpokládáme, že od ukončení insolvenčního řízení Váš manžel žádný další závazek nevytvořil. Zjistěte tak také, o který závazek a vůči kterému věřiteli se jedná.

   § 414 IZ
   (1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.
   (2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
   (3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.
   (4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

   S pozdravem

 • Monika napsal:

  dOBRÝ DEN, POTŘEBUJI PORADIT, KOMU MÁM ADRESOVAT NÁVRH NA ZASTAVENÍ EXEKUCE Z DŮVODU NEPLATNOSTI, PROTOŽE BYLA NAŘÍZENA EXEKUCE NA ZÁKLADĚ ROZHODČÍ DOLOŽKY. EXEKUTOROVI NEBO SOUDU? DĚKUJI. M.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   návrh na zastavení exekuce adresujte pověřenému exekutorskému úřadu, ten pokud návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, tak jej přepošle k rozhodnutí „exekučnímu“ soudu.

   Dovolujeme si Vás upozornit, že pouze samotná existence rozhodčí smlouvy (doložky) sama o sobě nemusí vést k zastavení exekuce. Některé rozhodčí smlouvy (doložky) jsou dle českého právního řádu v pořádku a rozhodce je na jejich základě oprávněn rozhodovat. Budete-li chtít, můžete nám rozhodčí smlouvu (doložku) zaslat zcela zdarma k posouzení. Sdělíme Vám poté, zda je rozhodčí smlouva (doložka) napadnutelná či nikoli.

   Máte-li více závazků, doporučujeme také využít možnosti naší dluhové poradny.

   Poskytujeme dluhové poradenství a nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma na našem webu (v pravé horní části) stáhnout příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE, která je plná užitečných rad a tipů pro dlužníky.

   S pozdravem

 • Bára napsal:

  Dobrý den,s manželem jsme vyhlásili osobní bankrot a letos v září nám to končí.ze zprávy insolvenčního správce jsem se dozvěděla,že disponuje penězma pro 4 věřitele,kteří do této doby nezaslali č.účtu kam má zasílat peníze.Chtěla jsem se zeptat,když se věřitelé nepřihlásí co bude s penězi co zůstanou na účtě kam je zasíláme.A ještě jeden dotaz až v září zaplatíme poslední splátku jak máme dál pokračovat,aby jsme dostali potvrzení o bezdlužnosti.Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud se věřitelé do insolvenčního řízení přihlásili již na počátku a jen neuvedli číslo bankovního účtu, bude je insolvenční správce kontaktovat, aby zjednal nápravu. Jak se bude v celé záležitosti postupovat dále, pokud věřitelé nebudou přesto reagovat a bankovní spojení neuvedou, bude na rozhodnutí insolvenčního soudu. Je velmi pravděpodobné, že v tomto případě by tyto finanční prostředky byly rozděleny dle poměru, který určil insolvenční soud pro přerozdělování splátek mezi ostatní věřitele, pokud v průběhu Vašeho oddlužení nedošlo k úhradě plných 100% hodnoty pohledávek Vašich věřitelů. Pokud ovšem došlo v průběhu oddlužení k úhradě plných 100% hodnoty Vašich závazků, budou Vám tyto finanční prostředky vráceny.

   Pokud se věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili, jejich pohledávky nebyly v rámci Vašeho oddlužení uspokojovány a Vy od nich budete osvobozeni, nebudou již moci věřitelé tyto pohledávky po Vás nadále vymáhat a mohou je odepsat. Po úspěšném završení oddlužení je potřeba insolvenčnímu soudu zaslat žádost o osvobození od plnění zbytku pohledávek.

   S pozdravem

 • jana napsal:

  dobrý den chtěla bych se zeptat když mi byl prodán dům a pokryje celý náš dluh a insolvenci platím i v měsíčních splátkách od 25 12 2014 bude má insolvence ukončená a nebo budeme dál platit splátky děkuji za odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   obecně platí, že po uhrazení celkové dlužné částky insolvenční řízení končí.

   S pozdravem

 • Michal napsal:

  Dobrý den,

  oddlužení mi pravomocně skončilo v březnu 2015 osvobozením od zbytku neuspokojených pohledávek.jsem tudíž oddlužen a nemám již žádné dluhy?splatil jsem 48% za 5 let.dluhy v oddlužení byly nezajištěné, žádný ručitel, jsem svobodný.
  je nějaká šance, že mi po oddlužení někdy v budoucnu nějaká banka ještě schválí úvěr, hypotéku či kontokorent apod.?!

  děkuji vám za odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   blahopřejeme Vám k úspěšnému dokončení oddlužení. Pokud Vás insolvenční soud osvobodil od zbytku neuspokojených pohledávek, získal jste „potvrzení o bezdlužnosti“, nemáte-li žádný neuspokojený zajištěný závazek a v průběhu trvání oddlužení jste žádný nový závazek nevytvořil, tak opravdu již žádné závazky nemáte.

   Na základě § 425, odst. 1, zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ), bude záznam o Vašem insolvenčním řízení z insolvenčního rejstříku vymazán po uplynutí pěti let od nabytí právní moci, kterým bylo Vaše insolvenční řízení ukončeno. Poté byste neměl mít problém se získáním nějakého finančního produktu.

   § 425 IZ
   (1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

   S pozdravem

 • Jitka napsal:

  Dobrý den,mám na vás dotaz.Již 4rokem splácím insolvenci,v lednu mi již končí.V loni jsem se dostala do inv.důchodu,nyní mi ho stáhli na 1.stupeň,tudíž nedosáhnu na placení insolvence,ale jen do září,neboť jsem evidovaná na ÚP,kdy mi podpora bude zasílána až v září z důvodu 6-násobku odstupného od býv.zaměs.
  Moje otázka zní-když mi bude zasláno odstupné na můj účet,mohu požádat ins.správce o měsíční splátky z tohoto odstupného (1/6 měsíčně),aby tím byla pokryta insolvence po tuto dobu(6měsíců) z důvodu nízkého příjmu?Mám nějakou šanci,aby mi tento způsob řešení byl povolen?Vždyť z toho by měl správce každý měsíc zaplacenou odměnu.A hlavně vzniká mi dluh na výživném.Děkuju za odpověď,s pozdravem Jitka.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o veškerých změnách týkajících se Vašich příjmů je potřeba neprodleně informovat insolvenčního správce, který Vám byl přidělen. Především si ale musíte dát pozor (dobře vše propočítat), abyste dosáhla na splnění cíle oddlužení, tedy úhradu minimálně 30% hodnoty nezajištěných pohledávek Vašich věřitelů a získání soudního potvrzení o bezdlužnosti (rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů).

   Existují i takové případy, kdy insolvenční soud může dlužníkovi potvrdit úspěšné ukončení oddlužení – vydat potvrzení o bezdlužnosti (rozhodnutí o osvobození od plnění pohledávek) i v situaci, kdy dlužník v průběhu oddlužení neuhradil minimálních 30% hodnoty jeho nezajištěných závazků. Takový postup soudu ovšem není samozřejmostí. Soud takto učiní na návrh dlužníka a na straně dlužníka musí existovat závažné důvody, okolnosti, které dlužník nezavinil, a kvůli kterým nedošlo k předpokládanému uspokojení věřitelů. Insolvenční soud ty tyto závažné důvody pečlivě zkoumá. Doporučujeme tudíž jednoznačně ohlídat, aby plnění, které od Vás věřitelé v rámci oddlužení obdrží, přesahovalo požadovanou minimální výši 30% z hodnoty jejich nezajištěných pohledávek.

   Pokud by propočty nevycházely a vše nasvědčovalo tomu, že hodnoty 30% z nezajištěných pohledávek věřitelů nebude dosaženo, můžete provést kdykoli v průběhu oddlužení mimořádnou splátku, bude-li to ve Vašich silách. Dle ustanovení § 412 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ), máte povinnost veškeré své mimořádné příjmy, které získáte v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, vydat insolvenčnímu správci, potažmo tyto prostředky použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Mimořádné splátky můžete insolvenčnímu správci zasílat kdykoliv.

   S pozdravem

 • kateřina napsal:

  Dobrý den,

  mám dotaz. Splnila jsem oddlužení prodejem nemovitosti, ale nejsem osvobozena usnesením od pohledávek. Před insolvencí proti mě byla vedena exekuce ve prospěch jednoho z věřitelů pro 70 000 Kč. V insolvenci byl tento věřitel uspokojen částkou 10 000 Kč. Nyní mi byl exekutorem zablokován účet. Je tento postup v pořádku? Mohu se bránit když po skončení oddlužení pokračují v exekuci pro zbylou částku?

  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, tedy zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, je potřeba splnit základní podmínku, kterou je uhrazení 30% z celkové výše všech Vašich nezajištěných závazků. Tuto podmínku je nutné splnit i v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pokud je tato podmínka splněna, lze insolvenční soud požádat o osvobození od zbytku závazků. Insolvenční soud Vás v takovém případě od zbytku závazků osvobodí a Vy získáte soudní potvrzení o bezdlužnosti.

   Pokud tato podmínka splněna nebyla (úhrada min. 30% z celkové dlužné částky), můžete se i tak pokusit požádat insolvenční soud o odpuštění plnění zbylých pohledávek, nicméně pravděpodobně Vám nebude vyhověno. Soudy v těchto případech přihlíží k celkovému procentuálnímu uspokojení věřitelů a především k objektivním událostem, kvůli kterým nedošlo k úhradě alespoň 30% z pohledávek nezajištěných věřitelů.

   S pozdravem

 • Jitka napsal:

  Dobrý den, jsem od roku 2011 v insolvenci,řádně si plním splátkový kalendář,ale mám na vás dotaz. Jesm pracující důchodce t.z. pracuji v původním zaměstnání a zažádala jsem si o starobní důchod.Žádost o star.důchod jsem podala 11/2012, i když nárok na star. důch jsem mela od 8/2011.A teď mám problém. ČSSZ mi zpětně vylatili star. důch za 16měsíců,z toho odeslali 1/3 na účet IS a zbytek mi vyplatili. Soudce mi uložil ve slátkách celou mě vyplacenou částku splatit IS. Domnívala jsem se ,že strabní důchod je můj další příjem,není to ani výhra ani dědictví,ale jsou to peníze na ktré jsem pracovala celý život.
  Ptám se kolik musim zaplati z celku IS a kolik mi přináleží.
  děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   dle ustanovení § 412 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ), máte povinnost veškeré své mimořádné příjmy, které získáte v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, vydat insolvenčnímu správci, potažmo tyto prostředky použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   Nicméně bude záležet na výši Vašeho čistého příjmu za období, za které Vám náleží starobní důchod. Za předpokladu, že byste získávala současně čistý příjem ze zaměstnání a současně by Vám měl být vyplácen starobní důchod, by se mělo při oddlužení plněním splátkového kalendáře postupovat následovně. Čisté příjmy se mají sečíst (tudíž jak starobní důchod, tak i Vaše čistá mzda) a z tohoto součtu příjmů by se teprve měla provést srážka pro účely oddlužení v zákonné výši.

   Bude potřeba konkrétně propočítat Výši Vašich příjmů a provést zpětně propočty za každý měsíc. Je totiž dost dobře možné, že by neměl být pro účely oddlužení použit celý zpětně vyplacený starobní důchod, ale určitá část by Vám měla zůstat. Vše ovšem bude záležet na Výši Vašeho čistého příjmu a výši doposud provedených srážek. Bohužel nám Výše Vašeho čistého příjmu, ani další důležité detaily nejsou známy, tudíž bychom doporučovali tel. konzultaci, abychom si upřesnili veškeré podstatné údaje a poté bychom Vám mohli podat odpovědnou a konkrétní odpověď.

   Nabízíme dlužníkům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   § 412 IZ
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
   c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
   d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,
   e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
   f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
   g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.
   (2) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.
   (3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

   S pozdravem

 • Katka napsal:

  Dobry den.. V prosinci jsem zazadala o insolvenci, vysledek je jeste neznamy. Strhavala se mi z vyplaty exekuce 3500,- ve vyplatnicj jako neprednostni pohledavky. Zahajenim insolvencniho rizeni jsem myslela ze mi bude zustavat do rozhodnuti soudu cela vyplata max ze se bude dal strhavat Za tu exekuci 3500,-. Vyplata mi ale prisla jen 8000,- s tim ze mi ucetni sdelila ze do rozhodnuti soudu mi bude zadrzovat 2/3 platu kvuli exekuci a pak se to da popripade insolvencnimu spravci a strhava mi tedy 7000,- s oznacenim ve vyplatnici jako prednostni pohledavky. A ja ted nevim co s tim. Muj pravnik ktery mi insolvenci resi s tim nesouhlasi I s pani ucetni mluvil a ta sama mi neumela vysvetlit proc mi penize zadrzuje a I pres vse mozne si stala Za svym a ja ted nevim co delat nemam na jidlo ani zakladni ucty.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   této problematice se podrobně věnujeme v tématu „Souběh exekučního a insolvenčního řízení. Přímý odkaz naleznete ZDE.

   Zaměstnavatel by měl i nadále provádět srážku z Vaší mzdy v zákonné výši, ale takto sražené prostředky nebude v žádném případě zasílat exekutorskému úřadu (s výjimkou, kdy by tento postup výslovně nařídil insolvenční soud), nýbrž bude tyto sražené prostředky deponovat a vyplatí je až v souvislosti s výsledkem insolvenčního řízení buď:

   a) oprávněnému – pokud bude insolvenční návrh odmítnut, zamítnut či řízení bude zastaveno (oprávněný tak o nic nepřijde),

   b) dlužníku – po pravomocném schválení oddlužení splátkovým kalendářem,

   c) Insolvenčnímu správci – po prohlášení konkursu.

   Výpočet nezabavitelné části Vaší mzdy můžete provést např. ZDE. Při výpočtu hraje velikou roli, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku.

   S pozdravem

 • Tomáš napsal:

  Dobrý den,mám dotaz ohledně insolvence,která mi končí letos v únoru,zaplaceno bude v insolvenci cca 40% dluhu,KDYŽ JSEM PODÁVAL INSOLVENCI,NEBYLO MOŽNÉ PODAT JEŠTĚ SPOLEČNÉ S MANŽELKOU ODDLUŽENÍ,S KTEROU JSEM PŘES 20 LET,BUDOU MOCI ZBYTEK DLUHU POŽADOVAT PO MOJÍ MANŽELCE,DĚKUJI PŘEDEM ZA ODPOVĚď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   zbytek závazků (tedy cca zbylých 60%), budou moci věřitelé i nadále vymáhat po Vaší manželce. Vaše manželka ovšem může také využít možnosti, které jí nabízí soudní oddlužení.

   S pozdravem

 • Marcel P. napsal:

  Dobrý den, podali jsme s manželkou společný návrh na oddlužení který je ve fázi pred rozhodnutím o úpadku, v den kdy se návrh objevil v insolvenčním rejstříku nám dala banka u které dlužíme a je v ins.návrhu uvedená, kontokorent do mínusu a manželce sebrali celou výplatu mzdy ktrá jí tam přišla následující den. Žádali jsme banku o vyplacení aspon životního minima, podotýkám že na účet není uvalena exekuce, a banka že nám nic nedá že jsme porušili smluvní podmínky atd, a že zadrženou mzdu použijou na částečnou úhradu dluhu, má na to banka právo když jsem zahájil ins. řízení? Jak nějaká šance na vyplacení mzdy která byla na úhradu nájemného? Děkuji za odpověd.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   nejedná se o exekutorským úřadem „zablokovaný účet“, tudíž nárok na výplatu dvojnásobku životního minima Vám nevzniká. Pokud ovšem věřitel (banka) srazil finanční prostředky po zahájení insolvenčního řízení, tedy v okamžiku, kdy již platí účinky insolvenčního řízení, činil tak v rozporu s insolvenčním zákonem.

   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ)

   § 5
   d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

   § 97
   (1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

   Obraťte se na věřitele (banku) s vyjádřením, že svým jednáním porušil IZ ve shora uvedeném bodě (§5, odst. 1, písm d). Ať Vám tedy své konání vysvětlí a popř. napraví. Bude-li Vám přidělen insolvenční správce, doporučujeme konzultovat tuto situaci s ním.

   S pozdravem

 • Emil napsal:

  Dobry den,
  chtel bych s vasi pomoci pozadat o osobni bankrot,ale sidlo vasi firmy je v Praze a ja jsem od Brna.Byl by to problem a nebo si mam najit pomoc od Brna.
  Dekuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z naší strany se o problém samozřejmě nejedná. Spolupracujeme s klienty po celé České republice. Běžně s klienty komunikujeme jen prostřednictvím telefonu, emailu a pošty. V České republice nenarazíte na poskytovatele, který Vám nabídne lepší podmínky, nežli nabízí klientům naše společnost při spolupráci na soudním oddlužení. Pokud byste na takového poskytovatele narazil, využijte jeho služeb, jinak dle našeho názoru nemá smysl, v éře rozmachu elektronické a telefonické komunikace, řešit územní omezení.

   Spolupráce s klienty, kteří se nemohou (nebo nechtějí) dostavit do naší kanceláře osobně vypadá následovně.

   S klientem provedeme důkladnou telefonickou analýzu. Pokud klient splňuje podmínky soudního oddlužení a chce využít této možnosti, zasíláme doporučeným dopisem smlouvu o spolupráci při soudním oddlužení (ve dvojím vyhotovení, jedna je potvrzena z naší strany, druhou potvrdí klient). Klient má tak dostatek času a klidu, aby mohl smlouvu projít, popř. s někým konzultovat. Jedno vyhotovení smlouvy si klient ponechá a druhé společně s potřebnými dokumenty zasílá doporučeně na naši adresu. Následující den provedeme ještě detailní analýzu a kontrolu zaslaných podkladů. Jsou-li dokumenty v pořádku, klient uhradí první splátku naší odměny a do tří dnů obdrží veškeré podklady připravené k podání na insolvenční soud (k zahájení insolvenčního řízení- v tomto případě oddlužení). Klient poté pouze přidá svůj podpis, který musí být úředně ověřen a obratem zasílá dokumentaci na uvedený insolvenční soud (v některých případech zpět na naši adresu).

   Dle našich zkušeností je 98% zásilek Českou poštou doručeno do druhého dne (zbytek do dvou dnů). S klientem jsme v nepřetržitém kontaktu, může se na nás v pracovní dny mezi 8:00 – 18:00 kdykoli obrátit (bezplatně, telefonickou komunikaci hradíme my).

   Nabízíme dlužníkům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Naše podmínky a přehled záruk, které našim klientům poskytujeme naleznete ZDE.

   S pozdravem

 • Pavel napsal:

  dObrý deN!
  Jak je to s dědictvím v průběhu soudně schváleného osobního bankrotu?
  Děkuji!

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   ať už se rozhodnete dědictví přijmou či odmítnout, vždy k tomu potřebujete souhlas insolvenčního správce. Dle ustanovení § 412 Zákona č 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) jste pak hodnotu získanou dědictvím povinen vydat insolvenčnímu správci, který jí následně zpeněží a výtěžek bude použit pro účely oddlužení. Výtěžek tedy bude přičten k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

   § 412 IZ

   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

   (3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

   S pozdravem

 • Jindra napsal:

  dobrý den, ručím kamarádovi na 3.500000,-. nyní je sním vedení insolvenční řízení a je povoleno oddlužnění. Já sám si ted potřebuji vzít hypotéku ve výši cca 3.500000. Jaké mám šance hypotéku získat?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud jste ručitelem, tak odpovídáte za splnění tohoto závazku stejně jako Váš kamarád. Pokud kamarád tento závazek nesplácel, může a téměř určitě i bude tento závazek věřitel vymáhat i po Vaší osobě. V tomto případě bude získání hypotéky dosti komplikované, troufáme si tvrdit, že nemožné (nicméně neznáme Váš případ detailně, proto nemůžeme poskytnout jednoznačnou odpověď).

   Nejlepším řešením pro Vás bude obrátit se na poskytovatele finančních služeb a o hypotéku zkusit zažádat. Dozvíte se tak, zda Vám hypoteční úvěr bude poskytnut či nikoli.

   S pozdravem

 • Jaroslav napsal:

  DOBRY den.v roce 2011 jsem resil insolvenci, ta mi byla zamitnuta, podal jsem odvolani a to mi bylo opet zamitnuto.potom jsem vsechny dluhy vyrovnal a ted jsem vedeny v insolvencnim registru.zajima me, jestli je nejaka moznost vymazani z i.r.?kdyz jsem vlastne ani insolvenci nemel a sve dluhy do kuruny splatil?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   dle § 425 odst.1 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ), vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků po uplynutí pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Pokud však byl Váš insolvenční návrh soudem zamítnut, tedy ukončen rozhodnutím dle § 142 IZ, musíte o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků a o znepřístupnění Vašich údajů v insolvenčním rejstříku insolvenční soud zažádat. K znepřístupnění Vašich údajů dojde do 15 dnů od doručení Vaší žádosti. Žádost adresujte insolvenčnímu soudu doporučeně a nezapomeňte uvést spisovou značku Vašeho insolvenčního řízení.

   § 425 IZ
   (1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.
   (2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu58).
   (3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

   § 142 IZ
   Jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou
   a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
   b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,
   c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

   S pozdravem

 • Pavel D. napsal:

  Dobrý den přeji.
  Mám dotaz, manželka byla jako ručitelka za svého strejdu který si půjčil z banky peníze. Došlo to tak daleko že manželka dostala exekuci a strejda vyhlásil osobní bankrot oddlužení který mu byl soudem schválen 4.7.2014
  A k tomu dotazu, jsou čtyři.
  1.bude exekutor i nadále po manželce vymáhat peníze za strejdu který je v osobním bankrotu?

  2. informovat exekutora o tom že strejda je v insolvenci atˇ se přihlásí o své pohledávky. A tím by již nevymáhal nic po nás.

  3 Manželka si v dubnu tohoto roku nechala podepsat od strejdy dvě směnky,
  obě jsou na 272 tisíc. (první- směnka je to co nám již exekutor sebral a (druhá- co nám ještě dluží. Obě směnky sou řádně podepsané a vyplněné až na údaj a to: (za tuto směnku zaplaťte dne………..) a to je nevyplněné. Je nutné tento údaj ještě doplnit?

  4 Je možné tyto dvě směnky jako věřitelé uplatnit v té 30 denní lhůtě k insolvenčnímu soudu. Děkují moc a moc za odpověď Pavel

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jelikož je Vaše manželka vedena u závazku jako ručitel, bude exekutor i nadále pokračovat ve vymáhání dlužné částky po její osobě a nic na tom nemění ani fakt, že Váš strýc zahájil insolvenční řízení. Dlužná částka se však poníží o úhrady, které budou věřiteli zaslány v rámci insolvenčního řízení Vašeho strýce. Co se týče podepsaných směnek, je samozřejmě nutné je vyplnit a poté doporučujeme sledovat insolvenční řízení Vašeho strýce a jakmile dojde k rozhodnutí o jeho úpadku a k povolení oddlužení, soud vyzve jeho věřitele, aby ve lhůtě třiceti dnů přihlásili své pohledávky. I Vy využijte této lhůty a své pohledávky do insolvenčního řízení přihlašte. Pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je nezbytně nutné využít oficiálního formuláře. Potřebné formuláře naleznete na webu http://www.justice.cz v sekci insolvenční rejstřík (přímý odkaz ZDE)

   S pozdravem

 • Monika napsal:

  Dobry den, Obracim se na vas s velmi nalehavym dotazem a problemem. Pozadala jsem o insolvenci a bylo mi povoleno oddluzeni a nyni čekám na přezkumne jednani, nyní se vyskytl problém,kdy jsem se snažila domluvit s mojí hypotéční bankou na splátkách mimo splátkový kalendář, jelikož je zajištěný věřitel, ale beZ úspěchu, tudíž jsem podala žádost o zrušení povolení oddlužení,ale soud se odkázal na paragraf 396, můžu v této situaci ješté neco udĚlat? Jsem sama se tremi detmi po umrtí manžela,ale představa, že přijdeme i o střechu nad hlavou je zdrcující….nevím co dál,pomozte prosím (důvodem banky je,že mám úvěr sAma,ale již nechtějí přistoupit na ručitele) Děkuji za pomoc

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   bohužel v této situaci toho již příliš nezmůžete. Insolvenční návrh můžete vzít zpět na základě § 129, odst. 1, Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ). O Vašem insolvenčním návrhu však již bylo rozhodnuto, a tudíž není možné vzít jej zpět (§ 130, odst. 3, IZ).

   S „hypoteční“ bankou jste se měla domluvit dříve, než jste insolvenční řízení vůbec zahájila. Důvodům proč Vám banka odmítá v této záležitosti vyjít vstříc, však dost dobře nerozumíme. Se zajištěným věřitelem je potřeba se dohodnout na řádném hrazení předepsaných splátek mimo insolvenční řízení, tedy hrazení těchto splátek z nezabavitelné části Vašich příjmů. Pokuste se i nadále naléhat na odpovědného pracovníka banky a zkuste nabídnout spoludlužníka, ručitele, či jinou možnost zajištění (např. jinou nemovitostí zajistit hypoteční úvěr).

   § 129 IZ
   (1) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

   § 130 IZ
   (1) Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.
   (3) Byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.
   Řešení majetkových vztahů a zadluženosti není jednoduchou záležitostí a insolvenční právo je poměrně komplikovaná právní disciplína. Doporučujeme proto vždy vyhledat služby odborníka.

   S pozdravem

 • jana napsal:

  Mam insolvencni splatkovy kalendar ,mohu mit u banky ucet ,mam strach kdyzi tam prijde vyplata ze mi to seberou.a jeste kdybych prisla o zamestnani a dostala odstupne 3platy zustane mi neco?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   bankovní účet si zařídit můžete. Pro účely oddlužení Vám bude ze mzdy již odečtena použitelná částka a zbylá část ze mzdy (nezabavitelná část ze mzdy) Vám bude vyplacena a z této částky Vám už nikdo žádné peníze brát nebude. Pokud byste ztratila zaměstnání a získala tři odstupné platy, mělo by s nimi být naloženo stejným způsobem, jako v dosavadním průběhu oddlužení. Tedy použitelná část odeslána pro účely oddlužení a nezabavitelná částka by Vám měla být vyplacena. O ztrátě zaměstnání musíte informovat insolvenčního správce a insolvenční soud, na to nezapomeňte.

   S pozdravem

 • Anna napsal:

  Dobrý den, můj dotaz je takový – manžel začal v r. 1992 podnikat a v r.1996 jsme soudně zrušili SJM a veškerý majetek movitý i nemovitý přešel výhradně do mého vlastnictví. Dohoda je registrována i na KÚ, kde jsem zapsána já jako vlastník nemovitosti. Manželovo podnikání skončilo s nezaplacenými dluhy. Nyní jsem zjistila, že mi jeden jeho věřitel dal exekuci na můj účet (dne 3.1.2014), kde chodí pouze má výplata a už také na plat. Může toto udělat (dluh vznikl po zrušení SJM)? A může mi dát i exekuci na nemovitost? Jsme stále manželé. Děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v případě, že byste měli upraveno společné jmění manželů pouze na základě smlouvy nebo notářského zápisu, museli byste prokázat, že o tomto druhu zúžení SJM byli věřitelé informováni. Pokud informováni nebyly, vztahovali by se účinky tohoto zúžení pouze na Vás a Vašeho manžela.

   V případě soudního zúžení SJM a následného vypořádání je situace jiná. Pokud došlo po soudním rozdělení společného jmění manželů k jeho soudnímu vypořádání, tak se toto soudní rozhodnutí vztahuje i na věřitele Vašeho manžela. Věřitelé v tomto případě mohou své závazky uplatňovat pouze po Vašem manželovi, popř. se mohou uspokojit z majetku, který spadá do běžného vybavení domácnosti, a který není soudním zúžením dotčen. Exekuci na Vaši mzdu, popř. nemovitost je neoprávněná.

   Musíte na tuto skutečnost upozornit exekutorský úřad a svá tvrzení doložit listinnými důkazy. Tzn. doložit datum vzniku předmětného závazku, doložit soudní rozhodnutí o zúžení SJM a jeho následném vypořádání.

   Pokud by poté nedošlo k ukončení výkonu exekuce proti Vaší osobě (resp. na Váš příjem), tak nás neprodleně kontaktujte, pomohli bychom s následujícími právními kroky.

   S pozdravem

 • Alena M. napsal:

  Dobrý den,

  v případě osobního bankrotu se o bankrotu dozvídá můj zaměstnavatel?
  Jak dlouho trvá proxces osobního bankrotu?
  Předem velmi děkuji za odpověd.

  Alena

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pouze o zahájení insolvenčního řízení soud Vašeho zaměstnavatele neinformuje. Soud informuje zaměstnavatele až v okamžiku, kdy povolí oddlužení plněním splátkového kalendáře a splátka pro účely oddlužení je zasílána přímo ze mzdy dlužníka. Zaměstnavatele je poté informován, aby uvedenou splátku ze mzdy dlužníka zasílal.

   Osobní bankrot, neboli soudní oddlužení řešené formou měsíčních splátek, trvá ve většině případů 5 let (končí také v okamžiku, pokud dlužník uhradí 100% svých závazků) a je potřeba za tuto dobu uhradit minimálně 30% z celkové výše Vašich dluhů spolu s náklady insolvenčního správce. Insolvenční řízení před zahájením plnění splátkovým kalendářem trvá z pravidla tři až čtyři měsíce.

   S pozdravem

 • Radka napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, mám dluhy na půjčkách a nějakých kartách a ráda bych požádala o oddlužení a myslím že tady nebude problém jelikož mám dostatečný příjem, ale také jsem si pujčila peníze od soukromé osoby, na základě smlouvy se směnkou na částku 150.000. A tato osoba ted na mne tlačí nejvíce se splácením s tím že ji oddlužení nezajímá. Mohu do těchto svých dluhů u soudu zahrnout i tento dluhamusí to dotyčná osoba respektovat ? děkuji za ospověd ,,,

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jakýkoli věřitel musí respektovat insolvenční řízení, ať už právnická či fyzická osoba (§ 406 Insolvenčního zákona)

   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)

   §5 Zásady insolvenčního řízení
   d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.

   §109 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
   (1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
   a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
   b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
   c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
   (4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

   §406 Rozhodnutí o schválení oddlužení
   (1) Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (důvody pro zamítnutí oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

   S pozdravem

 • Jiří napsal:

  Dobrý den chtel bych se zeptat jestly se vstahuje nová amnestie i na nás co už jsme v insolvenci(platíme 4 roky)děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, zmiňovaná amnestie se týká pouze trestných činů. Na Vás a Vaše insolvenční řízení se současná amnestie prezidenta republiky nevztahuje.

 • Lukáš napsal:

  Dobrý den, když si zažádám o osobní bankrot a za těch 5 let splatím co musím, jak to bude potom? To už mi v budoucnu nikdo nic nepůjčí? Budu neustále a natrvalo v registru dlužníků? Předem děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vzhledem k tomu, v jakém stavu je v ČR exekuční vymáhání, tak osobní bankrot je pro dlužníky v drtivé většině případů jediným možným prostředkem, jak se svých závazků zbavit (8 z 10 dlužníků na tomto postupu navíc vydělá nemalé peníze).

   Výmaz z registrů bohužel není okamžitý, ale z insolvenčního rejstříku je dlužník odstraněn po uplynutí pětileté lhůty od nabytí právní moci usnesení o úspěšném ukončení oddlužení (získáte i potvrzení o bezdlužnosti). Z bankovních registrů byste měl být odstraněn do čtyř let po úhradě svých závazků, nicméně tyto registry jsou vedeny soukromými osobami, tudíž v těchto registrech můžete být pro potřeby bankovního a nebankovního sektoru zanesen navždy (i když oficiálně budete nedohledatelný).

 • eva napsal:

  dobry den muj byvalí manžel je v insolvenci jednu z jeho pujček ručim i já. Urokama exekučně to vyjelo na 600 000 kč. Mužu i já podat insolvenci když mám jenom duchod.
  Předem děkuji za odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, v případě že je Váš oficiální příjem nedostačující, lze potřebný příjem prokázat insolvenčnímu soudu formou darovací smlouvy. Vše se odvíjí podle počtu Vašich vyživovacích povinností a výše Vašeho čistého měsíčního příjmu (důchod). Dle Vašeho dotazu nelze přesně odpovědět, potřebovali bychom více informací. Zanechte nám tel. kontakt a vhodný termín, kdy bychom se s Vámi mohli tel. spojit (po – pá od 8:00 do 18:00). Některý z našich kolegů by Vás v uvedenou dobu kontaktoval, prošli byste společně Vaši situaci a poté bychom Vám již byli schopni podat přesné informace a propočty, nebo doporučit a popř. i pomoci realizovat vhodné řešení.

 • Adriana S. napsal:

  Dobrý den.
  Manžel je již druhým rokem v insolvenci-splátkový kalendář.Já mám exekuci srážkou ze mzdy.Od Nového roku prý budou dluhy manželů společné můžou tedy manželovi ještě strhávat ze mzdy moje dluhy když je manžel v insolvenci?
  Předem děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, při zpracovávání insolvenčního návrhu Vašeho manžela, Vám nebo jemu nebylo sděleno, že i závazky spadají do společného jmění manželů (byly-li nabyty za trvání manželství) a v tomto případě se musíte soudního oddlužení účastnit také? Na Vašeho manžela nebude moci žádný z věřitelů, protože je již pod ochranou soud. Nicméně pokud Váš manžel v insolvenčním řízení neuhradí 100% hodnoty svých závazků, tak zbývající dlužné částky, i když budou Vašemu manželovi odpuštěny, budou moci věřitelé vymáhat po Vás. Zde vidím Vaše možné budoucí potíže, navíc píšete, že je proti Vám vedena exekuce.
   Pokud byste chtěla, můžete mi poslat tel. kontakt na Vás, prošli bychom Vaši situaci a já bych Vám poradil, jak postupovat. Budete-li mít zájem, tak si určete i termín, kdy se Vám to bude hodit.

 • Martin napsal:

  Mam praci, mam povoleno oddluzeni zatim splacim uz skoro dva roky ale co kdyz prijdu o praci a nebudu moct spalcet?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Pokud při ztrátě zaměstnání doložíte soudu, že aktivně sháníte zaměstnání nové, absolvujete přijímací pohovory, podílíte se na rekvalifikačních kursech, bude oddlužení pokračovat dále, dokud neseženete zaměstnání. Poté bude záležet na rozhodnutí soudu a na částce, kterou během oddlužení nakonec uhradíte věřitelům.

 • Zuzka napsal:

  To vám mám poslat peníze a dokumenty někam do Prahy ale kde mám záruku že to pošlete.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, dokumentaci společně s potvrzenou smlouvou (z Vaší strany) zasíláte až poté, kdy už máte potvrzenou smlouvu (z naší strany), kde se mimo jiné zaručujeme za bezchybné (jak po stránce právní, tak po stránce administrativní) zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a veškeré přílohové dokumentace. Pokud by došlo k nějaké chybě, na své náklady vše uvedeme do pořádku, jinak máte právo na vrácení peněz (uvedeno přímo ve smlouvě). Platbu za naše služby nezasíláte předem, ale až v okamžiku, kdy je insolvenční návrh hotový a připraven k podání na soud.

 • Pavlína W. napsal:

  Dobrý den, chtěla bych vyhlásit osobní bankrot, ale splácím hypotéku na byt a bojím se, že o byt přijdu. Jak je to v těchto případech? Děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, v těchto případech Vám není nikdo schopen zaručit na 100%, že věřitel (hypoteční banka) svou pohledávku nepřihlásí. Nicméně je zde i veliká šance (na rozdíl od exekučního řízení), že Vám nemovitost zůstane. Navrhujeme se v těchto případech s věřitelem (hypoteční banka) domluvit, jak by postupoval v případě zahájení insolvenčního řízení z Vaší strany. Věřitel má totiž více možností jak postupovat. Pokud by Vám soud oddlužení formou plnění splátkového kalendáře povolil, tento věřitel (hypoteční banka) může zpeněžení předmětu zajištění (nemovitost) odmítnout s tím, že jeho právo ze zajištění zůstane nedotčeno a na jeho trvání nebude mít vliv ani skončení insolvenčního řízení splněním splátkového kalendáře. Vše bude záležet na přístupu tohoto věřitele, tudíž s ním svou situaci proberte (s některým odpovědným pracovníkem) a uvidíte.

 • Zdeněk napsal:

  Bál jsem se osobního bankrotu protože všude píšou že je pak člověk na životním minimu na mizině ale mě zůstává z vejplaty dost stejně jako mi to strhával exekutor a takhle se vyřešili všechny moje dluhy ne jenom ten co si strhával ten exekutor takze je to supr. Toho sem se nejvíc bál že to neutáhnu ale zůstává mi skoro jedenáct tisíc a to je víc než když sem to normálně splacel:-) hlavně mám konečně pokoj od těch votravnejch telefonů a návšťev exekutora a vymahačů a pořád vyhrožování telefony hrozný to bylo. Dával sem to dohoromady teda ty papíry asi měsíc bylo to dost těžký a bylo toho hodně ale všechno jste za mě vyřešili a to vám chci proto poděkovat díky Zdeněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz