Bankrot fyzické osoby

Osobní bankrot (bankrot fyzických osob) se lidově nazývá institut soudního oddlužení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon.)

Co je to bankrot fyzické osoby 

Bankrot fyzické osoby (osobní bankrot, insolvence, soudní oddlužení) Jde o soudem schválenou cestu k oddlužení. Dojdeme-li s klientem v rámci dluhového poradenství k závěru, že by pro něj byl bankrot fyzické osoby opravdu nejvýhodnějším řešením špatné finanční situace, celý proces oddlužení zajišťuje v souladu s ustanovením § § 390a, odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon (dále jen IZ) advokátní kancelář advokáta Ing. Mgr. Davida Veselého (odkaz na webové stránky advokátní kanceláře ZDE).

Bankrot fyzické osoby již nemůže podat sám dlužník.

bankrot fyzické osobyPo novelizaci insolvenčního zákona s účinností od 1.7.2107 nemůže dlužník sám za sebe podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Musí k realizaci oddlužení vyhledat služeb advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora či akreditované osoby.

Pokud služby v oblasti oddlužení poskytuje advokát, je dle našeho názoru vše v pořádku a naše společnost vždy spolupracovala a realizovala oddlužení svých klientů ve spolupráci s některým z našich advokátů. Co je ovšem mimo naše chápání je skutečnost, jak může být zákonem tato činnost svěřena do rukou notářů, exekutorů či dokonce insolvenčních správců.

V případě exekutorů a insolvenčních správců se totiž jedná o neuvěřitelně veliký střet zájmů! Jak insolvenční správce, tak exekutor už z podstaty výkonu své profese, nemůže objektivně a nestranně hájit zájmy dlužníka. Mohli bychom uvést mnoho příkladů z naší dlouholeté praxe, kdy exekutoři i insolvenční správci jednají vyloženě proti zájmům dlužníka! Na vyžádání jsme schopni doložit konkrétní případy.

Doporučujeme tudíž jednoznačně využít v těchto případech služeb advokáta a zcela jednoznačně se vyhnout exekutorům a insolvenčním správcům. Ani notáři dle našeho názoru nedisponují potřebnou kvalifikací. Komplexní řešení zadluženosti klienta totiž není pouze o zpracování a podání insolvenčního návrhu na soud. Bohužel si to stále mnoho lidí myslí.

Na oddlužení bohužel parazitovalo mnoho nepoctivých firem a jednotlivců. Kvůli těmto parazitujícím osobám nakonec Ministerstvo spravedlnosti novelizovalo i ustanovení insolvenčního zákona týkající se oddlužení. Dle našeho názoru ovšem tato novelizace spíše škodí dlužníkům žádajícím o poctivé a komplexní služby v oblasti oddlužení a jejich právům. Kvůli nepoctivým pekařům a řezníkům také šmahem nezakazujeme celé odvětví. Ministerstvo mělo spíše postihovat tyto nepoctivé a konkrétní případy.

Mám zájem o bankrot fyzické osoby

Správné a odpovědné řešení finančních potíží začíná podrobnou a přesnou analýzou finanční situace dlužníka. Pokud někdo ihned tlačí dlužníka do oddlužení, nebude asi něco v pořádku s jeho objektivností. Samozřejmě jsou situace a případy, kdy lze jako řešení doporučit jedině oddlužení, ale i tak by mělo konkrétnímu a odpovědnému doporučení odborníka předcházet důkladné zjištění všech rozhodných skutečností. Odpovědné a správné dluhové poradenství není jen o „automatickém posílání dlužníků do oddlužení“.

Máte-li tedy potíže s plněním svých závazků, hrozí-li Vám nebo již jsou proti Vám vedeny exekuce, či máte jiné potíže s dluhy, stačí se na nás obrátit prostřednictvím telefonu nebo na sebe zanechat kontakt ZDE. Obratem Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Samozřejmostí je sjednání osobní schůzky v naší kanceláři, popř můžeme přijet za Vámi. Záleží na Vás. Nemusíte dokonce ani nikam jezdit. Základní telefonické konzultace nabízíme v pracovní dny od 9:00 do 18:00 zcela zdarma. Váš dotaz můžete zanechat i prostřednictvím našeho webu popř. na naší emailové adrese.

Co bankrot fyzické osoby obnáší

Dlužník musí v prvé řadě připravit podklady ke svým závazkům. Nemusí jít vždy nutně o úvěrové smlouvy, často stačí i prostá upomínka. Je nutné prokázat existenci dluhu, datum splatnosti a jeho aktuální celkovou výši. V mnoha případech ovšem zájemci o bankrot fyzické osoby tyto podklady nemají k dispozici.

Nabízíme proto našim klientům službu DLUHOVÁ MAPA, kdy jsme na základě plné moci schopni dohledat a doložit veškeré závazky dlužníka. Tuto službu oceňuje velké množství našich klientů. Téměř nikdo totiž tuto službu neposkytuje.

Dlužník musí dále doložit veškeré své příjmy za poslední tři roky. Není nutné, aby dlužník příjmy měl, ale musí zdokumentovat svou příjmovou historii. Klidně mohl být veden po uplynulé tři roky v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, popř. pobírat jiné sociální dávky. Potom je nutné doložit tyto skutečnosti.

Seznam majetku dlužníka je další povinnou přílohou insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Výpis z evidence rejstříku trestů je také nezbytnou listinnou a při podání insolvenčního návrhu nesmí být starší než tři měsíce. Dále je nezbytně nutné doložit veškeré rozhodné skutečnosti. Pokud jako dlužník platím výživné na základě rozsudku soudu, musím doložit kopii rozsudku nebo jinak prokázat, že výživné v určité výši platím.

Veškeré další podklady včetně prokázání výše příjmů dlužníka jsou již velmi individuální.

Bankrot fyzické osoby – 30%

Soudem schválené oddlužení je jediný legální způsob řešení osobního úpadku. Dluhy jsou žadateli sjednoceny. Pohledávky nezajištěných věřitelů musejí být uspokojeny minimálně do 30 % hodnoty. Zbytek dluhů je pak při úspěšném soudním oddlužení dlužníkovi odpuštěn.

Komu oddlužení pomůže

Bankrot fyzické osoby je řešením nejen pro dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku běžných výdajů čistě spotřebitelské povahy, nebo dlužníky u kterých vznikly závazky z různých jiných důvodů (pozor na nekalý záměr dlužníka) a od 1.1.2014 dokonce i pro ty dlužníky, u kterých vznikly závazky v důsledku podnikatelské činnosti a i nadále podnikají. Insolvenční zákon nyní již umožňuje o bankrot fyzické osoby požádat i v případech, kdy se jedná o dlužníka – podnikatele a závazky vznikly v důsledku podnikání.

Nevěřte dezinformacím, které šíří komerční věřitelé o „žebrotě“, která doprovází dlužníky v průběhu oddlužení. O tom, že dlužníkům zůstává pouze životní minimum – toto je největší lež, která byla mezi lidi záměrně rozšířena! Bankrot fyzické osoby se drtivé většině dlužníků, kteří splňují podmínky kladené insolvenčním zákonem, vyplatí.

Možnosti řešení úpadku

1. Bankrot fyzické osoby – oddlužení splátkovým kalendářem

Soud povolí tzv. bankrot fyzické osoby. K plnění věřitelům pak dochází pod dohledem insolventního správce podle soudem stanoveného splátkového kalendáře. Výhoda?

Pokud během 5 let splatíte alespoň 30 svých pohledávek, dojde k naprostému oddlužení. Zbylé dluhy již nebudou vymahatelné soudně a exekučně. Podrobnosti najdete v § 389 a následujících zákona č. 182 / 2006 Sb. v platném znění, nebo Vám je vysvětlí naši specialisté.

2. Bankrot fyzické osoby – Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Druhá varianta oddlužení. Jedná se o prodej veškeré majetkové podstaty dlužníka pod dohledem insolvenčního soudu. Variantu č. 1 (oddlužení plněním splátkového kalendáře) NELZE kombinovat s variantou č. 2 (oddlužení zpeněžením majetkové podstaty). Vždy je možné zvolit pouze jednu z těchto variant. Volí se samozřejmě ta varianta, která je pro věřitele výhodnější.

Hlavní rozdíl oproti konkursu se nachází v následcích oddlužení. V případě úspěšně splněného oddlužení je dlužníkovi úhrada zbytku závazků odpuštěna. Z nesplacených dluhů (pokud hodnota majetku nebude stačit na pokrytí všech dluhů) se stávají soudně nevymahatelné pohledávky, tzv. naturální obligace.

Podrobnosti najdete v § 395 a následujících zákona č. 182 / 2006 Sb. v platném znění, nebo Vám je vysvětlí naši specialisté.

3. Bankrot fyzické osoby – Konkurs

Soud nařídí zpeněžit tzv. majetkovou podstatu dlužníka – tedy prodej nemovitých i movitých věcí. Výnosy pak poměrně rozdělí mezi věřitele. Nedochází k odpuštění zbytku závazků!

Zajímá Vás více? Další informace na téma Bankrot fyzické osoby Vám rádi poskytneme (rychlý kontakt naleznete ZDE).

banner

29 reakcí na Bankrot fyzické osoby

 • Andrej napsal:

  Dobrý den,
  mohu poprosit o radu?
  Již jsem Vám psal, že jsem vyhrál spor pro neplatnou rozhodčí doložku. Od soudu mi přišlo zastavení exekuce v říjnu 2016. Ale i přesto přetrvávají srážky ze mzdy. Chtěl jsem se zeptat, kontaktoval jsem příslušného exekutora dle Vaší rady, aby byla exekuce zastavena, ale bylo mi sděleno, že musím počkat ještě na nějaké rozhodnutí soudu, ale nebylo mi už sděleno jaké. V tom Vás prosím o radu, jak dále postupovat. Nejde mi tak o deponovanou částku, jak o samotný příjem, jelikož jsem v rodině jediný kdo nějaký příjem má, je to velice těžké. Kdyby šlo o uvolnění mzdy v plné výši byl bych rád.
  S pozdravem Andrej

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   s největší pravděpodobností se čeká na nabytí právní moci předmětného usnesení. Doporučujeme obrátit se přímo na soud, který o návrhu na zastavení exekuce rozhodoval, kde můžete zjistit, zda už předmětné usnesení nabylo právní moci nebo ne.

   V okamžiku nabytí právní moci by exekutor měl bez zbytečného odkladu ukončit exekuční řízení.

   Kontakty na soudy v ČR naleznete na webu http://www.justice.cz Přímý odkaz ZDE.

   S pozdravem

 • Petra napsal:

  Dobrý den. Ráda bych se zeptala, kdy může paní účetní vyplatit manželovi peníze, které drží na depozitním účtu, při souběhu exekuce a insolvence. V září 2016 bylo manželovi povoleno oddlužení, ale schůze věřitelů apod. bude až v prosinci tohoto roku. Nabytí právní moci o povolení oddlužení již má. ve vašem článku jsem vyčetla, že paní účetní peníze, které od podanní návrhu na insolvenci blokuje a neodesílá exekutorovi, by tyto peníze měla vrátit manželovi (pokud bude povoleno odddlužení). Dotaz tedy zní: může již paní účetní vyplatit manželovi peníze, když už má nabytí právní moci nebo se musí počkat až po schůzi věřitelů. Děkuji Vám.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   deponované finanční prostředky má zaměstnavatel dle ustanovení § 409 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) vyplatit poté, kdy insolvenční soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (nestačí pouze okamžik zjištění úpadku a povolení oddlužení) a toto usnesení nabude právní moci.

   § 409
   (1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
   (2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.

   S pozdravem

 • mIROSLAV J. napsal:

  Dobrý deN. mÁM SCHVÁLENOU INSOLVENCI A JIŽ 6 MĚSÍC MI ODCHÁZEJÍ 2/3 PLATU. SLYŠEL JSEM, ŽE JE MOŽNOST ZAŽÁDAT O STEJNÉ MĚS.SPLÁTKY. TEĎ MI ZŮSTÁVÁ CCA 11 TIS. K.Č. mÁM DVĚ DĚTI A JE TO STAKOVÝM PŘÍJMEM VÁŽNĚ TĚŽKÉ.
  CHCI VĚDĚT, ZDA-LI TOTO JE VÁŽNĚ MOŽNÉ A JESTLI JE NA TO NEKDE NĚJAKÝ MUSTR NEBO FORMULÁŘ.
  dĚKUJI mIROSLAV J.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   přesný výpočet výše srážek z měsíčního příjmu zjistíte ideálně z oficiálního kalkulátoru Ministerstva spravedlnosti zde: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

   Dobře si propočítejte výši srážek z příjmu, účetní někdy provádějí srážky z příjmu špatně, setkáváme se s tím poměrně často.

   O výši splátky, popř. srážek z příjmu pro účely soudního oddlužení jste měl být jednoznačně informován před zahájením insolvenčního řízení. Nejedná se přesně o dvě třetiny z příjmu. Průměrný případ uvádíme v tabulce níže.

   Čistá mzda (měsíční) – 18.000,-Kč
   Manžel/ka – NE
   Děti a další vyživované osoby – 2
   Měsíční splátka/srážka pro oddlužení – 5.821,-Kč
   Mzda k výplatě – 12.179,-Kč
   Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let – 349.260,-Kč

   O nižší nežli zákonem stanovenou výši měsíční splátky/srážky pro účely oddlužení požádat můžete, ale bude velmi záležet na důvodech, proč o nižší splátku/srážku žádat budete. Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále je IZ) upravuje tuto možnost v ustanovení § 391 a § 398.

   Faktem je, že v poslední větě § 398, odst. 4 IZ je uvedeno, že k opožděné žádosti soud nepřihlíží. Nicméně z praxe známe mnoho případů, kdy se i opožděným žádostem o nižší nežli zákonem stanovenou výši splátky/srážky pro účely oddlužení insolvenční soud zabýval. Důvody pro tuto žádost ovšem musí být závažné. Tyto důvody musí dlužník ve své žádosti detailně popsat a veškerá svá tvrzení musí doložit listinnými důkazy (např. tvrdím-li, že mám příliš vysoké náklady na dojíždění do zaměstnání, musím tyto náklady doložit).

   Žádný formulář či mustr není potřebný. Stačí když na list papíru uvedete identifikaci Vašeho insolvenčního řízení (číslo jednací), uvedete svou identifikaci, uvedete, že se jedná o žádost o nižší nežli zákonem stanovenou výši splátky/srážky pro účely oddlužení, popíšete a doložíte veškeré rozhodné skutečnosti, dopis datujete, podepíšete a doručíte (korespondenčně či osobně) na insolvenční soud.

   § 391 IZ
   (2) Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

   § 398 IZ
   (4) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

   S pozdravem

 • martin napsal:

  dobrý den,v insolvenčním řízení jsem měl 1 zajištěného věřitele.Využil jsem zákona a přes třetí osobu jsem zaplatil dluh,který věřitel přihlásil do insolvenčního řízení.Nyní insolvenční správce žádá 6.470,-kč za náklady vyložení na dražbu /vypracování znaleckého posudku a organizační nákldy/.Já však od začátku žádal o splátkový kalendář,ostatní věřitelé přistoupily pouze KB ne.Já žádnou dražbu nevyvolal ,žádnou smlouvu s nikým neuzavíral ani nepodepsal.Byl jsem seznámen,že mimo insolvenci nesmím platit pohledávky,které nebyly do insl.řízení přihlášeny.Prosím o vyjádření.Děkuji Martin

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   zajištěný závazek jste s pomocí třetí osoby vyplatil příliš pozdě. S největší pravděpodobností až poté, co dal v rámci insolvenčního řízení zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení zajištění a insolvenční správce začal konat, čímž mu logicky vznikly náklady.

   Skutečnost, že jste žádal o oddlužení plněním splátkového kalendáře není pro zajištěný závazek v žádném případě rozhodná. V rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře dochází k uspokojení splátkovým kalendářem u nezajištěných závazků, kdežto zajištěné závazky jsou uspokojovány (nedojde-li k jiné dohodě se „zajištěným věřitelem“) zpeněžením majetku, který slouží k zajištěné závazku.

   S pozdravem

 • Jarmila napsal:

  Dobrý den, synovi bylo povoleno oddlužení, osobní bankrot. S manželem jsme vlastníky rodinného domu. Mám dotaz, pokud by došlo k úmrtí jednoho z nás a syn by byl neopominutelným dědicem, došlo by k exekuci či zástavě té části majetku kterou by zdědil ze zákona? Děkuji za odpověď. Jarmila.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud bylo Vašemu synovi povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak má dispoziční oprávnění ke své majetkové podstatě. Dle § 412 Zákona č. 182/2006 Sb. – Insolvenční zákon (dále jen IZ), je však dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Majetek, který by Váš syn nabyl dědictvím v průběhu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, by byl insolvenčním správcem zpeněžen a výtěžek z prodeje rozeslán mezi jeho věřitele jako mimořádná splátka nad rámec povoleného splátkového kalendáře.

   § 412 IZ
   (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen

   a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

   b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

   c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

   d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,

   e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

   f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

   g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

   (2) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.

   (3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

   S pozdravem

 • Luboš napsal:

  Dobrý den Chtěl jsem se jenom zeptat kolik kč na dospělou osobu je soudně nezabavitelná částka při osobním bankrotu a jestli se toto částka nějak mění nebo zustává neměnná. děkuji za odpověd.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   nezabavitelná část Vaší mzdy je pohyblivá složka, která se v rámci oddlužení vypočítává z průměrné čisté měsíční mzdy. Srážky jsou realizovány obdobně jako srážky ze mzdy ve výkonu rozhodnutí u přednostních pohledávek. Při výpočtu nezabavitelné části mzdy, vždy záleží na počtu Vašich vyživovacích povinností. Pro výpočet nezabavitelné části mzdy a částky použitelné pro účely oddlužení, můžete využít např. tento kalkulátor: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

   S pozdravem

 • Ludmila napsal:

  Dobrý den,v roce 2005 byla na mého ( v té době přítele) uvalena exekuce,provádějí mu srážky ze mzdy. v roce 2011 jsme uzavřeli sňatek. do manželství jsem si přinesla téměř celé vybavení bytu z předešlého manželství(s exmanželem mame sepsanou dohodu o vypořádání movitého majetku v podílovém spoluvlastnictví-4 roky po našem rozvodu).může mi exekutor zabavit tyto věci A účet KTERÝ JE POUZE NA MÉ JMÉNO. Jak si můžu nyní něco koupit do bytu,aniž by mi to exekutoři zabavili i když já jsem šla do manželsví s čistým štítem A MŮJ NYNĚJŠÍ MANŽEL SE ZÁVAZKEM.dĚKUJI MOC ZA RADU.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   majetek, který jste nabyla před uzavřením manželství exekuci nepodléhá, protože nespadá do současného společného jmění manželů (dále jen SJM). Pokud by byla exekuce vedena na tento majetek, je neoprávněná a můžete se proti takto vedené exekuci účinně bránit. Pokud byste v této věci potřebovala pomoci, kontaktujte nás.

   Majetek, který jste ovšem nabyla po uzavření současného manželství (nedošlo-li při sňatku k zúžení SJM, které je právně závazné vůči třetím osobám) ovšem již do SJM spadá (až na výjimky stanovené zákonem). Pro závazky Vašeho současného manžela i pro ty, které vznikly před uzavřením manželství, lze postihnout manželovu ideální poloviny Vašeho SJM.

   Této problematice se věnujeme na našem webu v sekci témata. Přímý odkaz naleznete ZDE.

   S pozdravem

 • Kristyna napsal:

  Dobry den,nerada obtezuji,jen jsem se chtela zeptat,jestli je mozne zabaveni majetku,kdyz exekuci splacim dva roky.Doted to bylo srazkami ze mzdy,ale jiz jsem nezamestnana a budu platit mene.Je mozne i pri pravidelnem splaceni zabaveni majetku?Dekuji predem za informaci.Kristyna

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   ano možné to je. Exekutor může postupovat všemi zákonnými způsoby provedení exekuce současně, tzn. může Vám provádět srážky ze mzdy, může postihnout nemovitost, bankovní účet a současně i movitý majetek.

   S pozdravem

 • lenka napsal:

  Dobrý den,přítel platil při insolvenci zároven výživné na dvě dcery,10500kč,dohromady.nyní jedna z dcer již pracuje,tudíž částka je stejná jen věřitelům se platí více,otěhotněla jsem,tak bude mít další vyživovací povinnost,jak máme postupovat..Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o vzniku vyživovací povinnosti informujte insolvenčního správce. Bude-li se jednat o přímou vyživovací povinnost zvýší se tím nezabavitelná hranice z Vašich příjmů. Pokud půjde o nepřímou vyživovací povinnost (úhrady výživného), bude muset být insolvenčním správcem upraven splátkový kalendář dle výše úhrad výživného.

   S pozdravem

 • Petr napsal:

  Dobrý den, mám dotaz , před podáním návrhu na insolvenci ,mi byl exekutorem zablokován účet a mzda. Návrh je už podán, do kdy má odblokovat exekutor účet , za odpověď děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   bankovní účet Vám bude odblokován jakmile dojde k nabytí právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť tehdy získáte dispoziční oprávnění ke svému majetku. Této problematice se podrobně věnujeme na našich webových stránkách v tématu „Souběh exekučního a insolvenčního řízení“ (přímý odkaz ZDE).

   S pozdravem

 • Věra Žahourková napsal:

  Dobrý den prosím o radu v roce 2013 mi bylo povoleno oddlužení spátkovým kalendářem,/BYLA MI STANOVENA ČÁSTKA 12250,-I S INSOL.SPRÁVCEM, letos v únoru mám nárok na starobní důchod o který jsem si již požádala BUDE MI ODEBRÁN CELÝ DŮCHOD KDYŽ BUDU MÍT DVA PLATY SOUBĚŽNĚ AŽ DO KONCE ROKU 2014?BUDU OVŠEM DÁLE pokračOVAT V ZAMĚSTNÁNÍ AŽ DO KONCE ROKU 2014 PAK BUDEME VŠICHNI PROPUŠTĚNY PROTOŽE V NAŠÍ FIRMĚ PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A FIRMU PŘEVEZME JINÝ MAJITEL.dO KONCE ROKU 2014 BUDU MÍT ZAPLACENO TĚSNĚ POD HRANICI 30%,CELKEM MÁM ZAPLATIT 52.4% PAK UŽ BUDU MÍT JENOM STAROBNÍ DŮCHOD A CO DÁL DŮCHOD BUDU 12000,- DĚKUJI

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   celý důchod Vám odebrán nebude. Vaše příjmy se budou sčítat a bude Vám zůstávat nezabavitelná částka jejíž výpočet můžete provést např. zde http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html. Musíte ovšem aktivně komunikovat s insolvenčním správcem a jste dokonce povinna informovat insolvenční soud a insolvenčního správce o každé změně, která u Vás v souvislosti s oddlužením nastane (tudíž i změna příjmu).

   V okamžiku, kdy skončíte v zaměstnaneckém poměru, bude možné pro účely oddlužení používat pouze zákonně srazitelnou část z Vašeho důchodu. Propočet opět můžete provést na uvedeném webu. Důsledně si zkontrolujte jestli i poté, co budete pobírat jen důchod, zvládnete do konce oddlužení uhradit Vašim věřitelům alespoň 30% z hodnoty jejich pohledávek.

   S pozdravem

 • Věra napsal:

  Dobrý den pane doktore, byl mi zablokovaný účet, kde jsem měla uložených necelých šest tisíc synovi na výdaje, které mi exekuce zablokovala, ale to přece nemůže, když je ta částka nižší než životní minimum rodiny, na koho se
  obrátit, na banku nebo na exekutora? Děkuji za radu.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   Podle ustanovení § 304b občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn) ve spojení s ustanovením § 65 exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších změn) se zákaz nakládání s peněžními prostředky na bankovním účtu postiženém exekucí nevztahuje na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu (zák. č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších změn) a peněžní prostředky do této výše mohou proto být vyplaceny povinnému. Výplatu peněžních prostředků povinnému oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí, resp. exekutorovi, který vydal exekuční příkaz k přikázání pohledávky z účtu.

   Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Pro rok 2013 činí životní minimum jednotlivce částku ve výši 3.410,-Kč S odkazem na shora uvedené proto žádám o výplatu částky ve výši 6.820,- Kč ze shora uvedeného účtu.

   Bankomat sám o sobě Vám částku nevydá, obraťte se na některého z bankovních pracovníků. Pokud by nastal problém (dnes už jsou banky o tomto postupu dobře informované a fungují bez větších problémů), tak nám napište.

   S pozdravem

 • Jaroslava V. napsal:

  Mám dotaz, co potřebuji k sepsání žádosti o insolvenci za papíry kromě těch o příjmech z práce apod. Také mám dotaz, zda insolvencí mohu přijít též o příspěvek na bydlení a o přídavky na děti, mám dvě vyživovací povinnosti, děti jsou samozřejmě u mne, alimenty nedostáváme, on nepracuje, exekuce je na něj daná…, můj plat činím 10 000 Kč.
  Děkuji za brzkou odpověď a radu.
  Se srdečným pozdravem Jaroslava, Chomutov

  • INS partner napsal:

   Vážená paní,

   v prvé řadě bych Vám doporučil detailní konzultaci s insolvenčním odborníkem, popř. odborníkem na závazkové právo, pokud byste měla zájem, tyto služby poskytujeme zcela zdarma. Stačí v odpovědi na tento email uvést tel. kontakt na Vás a vhodný termín, kdy budete mít cca 20 minut klid a čas na rozhovor (po-pá od 8:00 do 18:00).

   O příspěvek na bydlení, ani o přídavky na děti, zahájením insolvenčního řízení nepřijdete. Seznam podkladů, které je potřeba soudu doložit k insolvenčnímu návrhu, který musí být spojen s návrhem na povolení oddlužení, se liší dle situace dlužníka. Záleží na více faktorech. Zda dlužník vlastní nemovitost, je-li ručitelem, spoludlužníkem, je-li některý z jeho závazků zajištěn zástavním právem smluvním, exekutorským atp.

   Pokud dlužník nevlastní žádný významný majetek, není ručitelem, spoludlužníkem atd., zkrátka v tom nejjednodušším případě musí soudu doložit:

   – Přehled svých příjmů za poslední tři roky + doložení současného příjmu.
   – Seznam majetku dlužníka.
   – Výpis z evidence rejstříku trestů.
   – Doložení aktuálních celkových dlužných částek k jednotlivým závazkům.
   – Doložení vykonatelných exekučních titulu k jednotlivým závazkům.
   – Dokumenty prokazující existenci závazků (poslední tři položky lze často doložit jediným dokumentem).

   S pozdravem

 • Petra Z. napsal:

  Dobrý den potřebovala bych vaši radu. Jakou výši dluhu musí dlužník při oddlužení minimálně splatit? Všude se píše, že 30% ale někdo platí i 80% a někdo třeba 60%. Jak je to přesně a jak si to mohu spočítat? Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dlužník musí soud přesvědčit (v insolvenčním návrhu a na základě doložených podkladů), že bude schopen v oddlužení zaplatit alespoň 30% svých nezajištěných nepřednostních závazků. Tato částka není maximální, ale minimální, tedy je možné, že dlužník v průběhu plnění splátkového kalendáře zaplatí více než 30%. Částka, kterou dlužník v oddlužení zaplatí, záleží na jeho příjmech, na tom, zda je ve svazku manželském a záleží také na počtu vyživovaných osob. Nezaplatí však více, než kolik činila hodnota jeho závazků, když podal návrh na povolení oddlužení. Propočty vztahující se přesně k Vaší situaci Vám rádi a zcela zdarma zašleme po vyplnění tohoto formuláře.

 • Marcela napsal:

  Děkuji Vám za pomoc v soudním řízení. Spočítala jsem si, že jsem díky Vám ušetřila na neoprávněných úrocích, které banka požadovala k mému 163.000,- dluhu 28.525,- ročně. Opravdu jste říkali pravdu i s těma splátkama. Soud mi povolil dluh opět splácet a to až na čtyři roky! Jsem nadšená, díky moc:-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz