Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni je tu pro ty, kdo se dostali do těžké finanční a životní situace. Nezvládáte splácet svoje závazky? Čelíte žalobě?  Přišla Vám výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina? Nevíte si rady a tlačí Vás finanční tíseň? Právní pomoc hledejte v naší poradně. Poradíme Vám zdarma, jak z obtížné životní situace vybruslit.

Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni zdarma

Chce-li na Vás věřitel nařídit exekuci, musí Vás nejprve zažalovat. Pokud ve smlouvě nebo smluvních podmínkách s věřitelem není tzv. rozhodčí doložka, věřitel žalobu podá k věcně a místně příslušnému soudu. V případě, že rozhodčí doložka existuje, věřitel se obrátí na rozhodčí soud nebo na rozhodce, který je v doložce uveden. Bližší informace naleznete v naší příručce Dlužníkův rádce, kterou si na našem webu můžete zdarma stáhnout, nebo v záložce témata v hlavní nabídce. Poradna při finanční tísni může pomoci s obranou Vašich práv i proti vymahačům či exekutorům.

Finanční tíseň neznamená nečinnost

Dlužník se musí bránit a správně reagovat na výzvy od rozhodce, soudu či soudem vydaný platební rozkaz. Bez adekvátní reakce se vydává všanc nepřiměřeným úrokům, penále nebo pokutám, které pak vymáhá exekutor! Správným postupem lze ušetřit desetitisíce. To je jedna z nejčastějších rad, kterou naše poradna při finanční tísni poskytuje.

Poradna při finanční tísni pomůže i s oddlužením

Ochotně Vám poradíme ve všech záležitostech týkajících se oddlužení pod dohledem krajského insolvenčního soudu (lidově osobní bankrot). Můžete také realizovat oddlužení prostřednictvím naší advokátní kanceláře. Klientům poskytujeme i řadu záruk. Více informací ZDE.

Dluhové poradenství a poradna při finanční tísni

Naše poradna při finanční tísni řeší s dlužníky i žádosti o dluhové poradenství. Některým zájemcům stačí krátká rada, ale samozřejmě i v těchto případech je možné domluvit osobní schůzku.

SPUSTILI JSME NOVÝ WEBOVÝ PROJEKT  –  WWW.POMOCNIKDLUZNIKU.CZ

banner

Je tu poradna při finanční tísni

Bez správné a včasné reakce z Vaší strany soud nebo rozhodce vyhoví v plném rozsahu žalobci (věřiteli). To pro Vás může znamenat velký problém. Ale také velké šetření – poradna při finanční tísni ví, jak na to. Je totiž možné, že žalobce požaduje vyšší částku, než mu dlužíte, popřípadě neadekvátně vysoké pokuty či úroky. Naši specialisté poradí a v případě zájmu i pomohou. Od toho tu poradna při finanční tísni je.

Poradna při finanční tísni v rozhodčím řízení

Věřitelé nezřídka do smluvních podmínek zapracují tzv. rozhodčí doložky. Ty jim umožní obejít řádný soud a podat na Vás žalobu u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kterého si předem zvolí. Z našich zkušeností vyplývá, že rozhodčí řízení nebývá spravedlivé. Převahu mívá věřitel. Ten si totiž rozhodce nebo rozhodčí soud vybírá. Jejich protiváhou je poradna při finanční tísni. My stojíme na Vaší straně a jsme připraveni hájit Vaše práva.

Poradna ve finanční tísni a naši specialisté Vás mohou problému s rozhodčí doložkou zbavit. Věřitele lze dostat do situace, kdy s Vámi začne znovu jednat, nebo Vás bude muset zažalovat u soudu obecného. A tam je šance na úspěch (opětovný splátkový kalendář, zákonné úroky, atp.) mnohem větší, než u rozhodce. Soud na rozdíl od rozhodce přihlédne k celkové situaci dlužníka. Do úvahy vezme sociální situaci, zdravotní a rodinný stav apod. Jinými slovy: dostane se Vám spravedlivého procesu.

Poradna při finanční tísni pomáhá s obranou práv dlužníků

Braňte se! Poradna při finanční tísni ví jak na to. Mnohdy stačí jednoduchá rada. Obecný soud pak velmi pravděpodobně nepřikáže zaplatit celý dluh do 3 až 15 dnů (nejčastější lhůta), ale umožní Vám dluh hradit v měsíčních splátkách. S naší pomocí také věřiteli nepřizná penalizaci, či úroky, které by požadoval neprávem. Poradna při finanční tísni může pomoci s obranou Vašich práv i proti vymahačům či exekutorům.

Poradna ve finanční tísni v soudním řízení

Poradna ve finanční tísni dovede pomoci i v případech, kdy věřitel podal žalobu a od soudu vám přišel platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek, výzva k dostavení se k nařízenému řízení nebo jiná soudní výzva. Nepropadejte zbytečné panice, je tu poradna při finanční tísni. Situace totiž zdaleka není bezvýchodná. Stačí se umět bránit!

Vězte, že obecné soudy v mnoha případech rozhodnou objektivně a spravedlivě. Berou v potaz celkovou situaci dlužníka včetně sociálního, rodinného a zdravotního stavu i dalších faktorů. Víme , jak u soudu dosáhnout co nejlepších podmínek včetně možnosti splátkového kalendáře.

Poradna při finanční tísni pomůže s obtížnou životní situací

6 hlavních důvodů, proč se na nás klienti obrací:

 1. Poradna při finanční tísni pomůže v rozhodčím řízení.
 2. Poradna při finanční tísni pomůže v soudním řízení.
 3. Poradna při finanční tísni poradí, jak se zbavit nařízení exekuce.
 4. Poradna při finanční tísni ví, jak na bankrot fyzických osob.
 5. Poradna při finanční tísni pomůže vyřešit Vaší předluženost.
 6. Poradna při finanční tísni je zcela zdarma.

Dále upozorňujeme, že naše poradna při finanční tísni je pouze naše dobrovolná aktivita a jedná se o BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ PRO OBČANY, KTEŘÍ SE OCITLI VE FINANČNÍ TÍSNI a v žádném případě se NEJEDNÁ o pobočku či kancelář PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI o.p.s., protože naše společnost nemá s touto společností, jak je již dle názvu naší společnosti patrné, nic společného.

169 reakcí na Poradna při finanční tísni

 • jIŘÍ napsal:

  Dobrý den. MAM ZALOŽENO HODNĚ,Z MINULOSTI NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ.tAK JSEM SE CHTĚL ZEPTAT.kDYŽ BYCH SI SEHNAL
  NĚJAKOŮ PRÁCI NA tpp?jESTLY BYCH TY DLUHY MOHL SPLÁCET PŘEZ AKTIVNÍ ÚČET.jEDNALO BY SE O VÝŠE DLUHU PŘESAHUJÍCÍ
  1,MILION KČ.pŘEDEM DĚKUJI ZA BRZKOŮ ODPOVĚD NA MŮJ MEIL

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud je Vaše zadlužení v takové výši a nevlastníte žádný významný majetek, volte jednoznačně soudní oddlužení. Neexistuje výhodnější řešení.

   Soudní oddlužení (lidově – osobní bankrot) na základě zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ).

   Jedná se o oddlužení pod kontrolou krajského – insolvenčního soudu. Soudní oddlužení lze povolit dvěma způsoby. Oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy jsou všechny závazky dlužníka sjednoceny a soud určí dle zákonného předpisu výši a termín splátky nebo srážky z příjmu. Dlužník tuto splátku/srážku platí každý měsíc (srážky z příjmu odesílá plátce příjmu) a insolvenční správce, kterého určí soud během insolvenčního řízení, rozesílá úhrady věřitelům dlužníka. Dlužníka během pěti let musí uhradit alespoň 30% hodnoty svých závazků. Pokud tuto podmínku splní, tak je od zbytku svých závazků osvobozen (získá soudní potvrzení o bezdlužnosti). Druhou variantou je oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V tomto případě jsou také všechny závazky dlužníka sjednoceny v rámci insolvenčního řízení, ale k uspokojení věřitelů nedochází splátkovým kalendářem, ale zpeněžením majetkové podstaty. Pokud nevlastníte žádný hodnotný majetek, přichází v úvahu pouze varianta oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   Insolvenční řízení je výhodné v tom, že okamžikem zahájení řízení získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory (exekuce od okamžiku zahájení řízení není možné vykonat – §109, odst. 1, písm. c) IZ a veškeré závazky dlužníka lze řešit pouze v insolvenčním řízení. Tudíž obrovská úleva před neustálým psychickým tlakem ze strany věřitelů a hrozbou výkonu exekuce. Navíc již závazky nenarůstají o úroky, úroky z prodlení, pokuty a jiné penalizace, náklady na právní zastupování věřitelů, náklady exekuce atp.

   Nabízíme zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Ctibor napsal:

  Dobrý den MÁM INSOLVENCI KTERÁ MI LETOS V KVĚTNU KONČÍ .LONI SE MI STAL PRAC. .ŮRAZ DNES MI POJÍŠŤOVNA OZNÁMILA ŽE DOSTANU 16 018 KČ PO ZDANĚNÍ 13 723 KČ ALE NA ZÁKLADĚ POKYNU INSOL. SPRÁVCE TYTO PENÍZE ODESLALA NA ŮČET MAJET. PODSTATY ČILI NA TEN DLUH CHCI SE ZEPTAT ZDA NA TO MÁ SPRÁVCE NÁROK ZABAVIT MI CELOU TUTO ČÁSTKU KDYŽ V TOM BYLI I PENÍZE CO JSEM ZAPLATIL U LÉKAŘE ?INSOLVENCI MI BĚHEM TOHOTO ŮRAZU STRHÁVALI I Z NEMOCENSKÉ JÁ SI MYSLÍM ŽE BYCH MĚL ASPOŇ ČAST TĚCH PENĚZ DOSTAT .SPRÁVCE SE ODMÍTÁ SE MNOU O TOM BAVIT A NEBRE MI TELEFON ANI NEODPOVÍDÁ NA EMAIL DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   napište doporučený dopis s uvedením čísla jednacího Vašeho insolvenčního řízení insolvenčnímu soudu.

   Uveďte veškeré rozhodné skutečnosti, detailně popište veškeré události, Vaše náklady a Vaše tvrzení doložte listinnými důkazy (tvrdíte-li, že jste měl náklady, které jste musel hradit, doložte tuto skutečnost písemným důkazem).

   Požádejte závěrem insolvenční soud, aby přezkoumal jednání insolvenčního správce a rozhodl, jakým způsobem naložit s těmito finančními prostředky.

   S pozdravem

 • Ivana napsal:

  Dobry den,potrebovala bych poradit.Mam 4 roky insolvence.jsem druhy rok na up a nasla jsem si brigadu.mam splnene procento splaceneho dluhu,ale vznikl mi dluh na odmene pro insolvencniho radce.rozhodla se mi ukoncit insolvenci o kterou si pry mohu zazadat pozdeji.Muzete mi poradit co mam delat?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pro úspěšné ukončení oddlužení musíte mít uhrazeno alespoň 30% z celkové dlužné částky. Pokud toto máte splněno, nebo máte propočítáno, že byste toto byla schopna v posledním roce oddlužení splnit, tak se zkuste domluvit s insolvenčním správcem, že byste mu odměnu doplatila v následujících měsících.

   S pozdravem

 • Bohumil B. napsal:

  Dobrý den,

  mám na sebe vedeny v současnosti 3 exekuce.

  1. z nich již je téměř splacena, zbývá 990 Kč.
  2. je sice vedena i v CEE, ale není u ní uveden žádný povinný. Přesto Exekuční úřad v Šumperku tvrdí, že ji musím uhradit. Jak je možné, že u exekuce není uvedený žádný povinný a úřad tvrdí, že jsem to já?
  3. žádal jsem o splátkový kalendář již od prosince u Mgr. Lucie Valentové, exekutorky v Brně. Ani jednou nereagovala. Nyní mi od dubna sráží 5000 Kč ze mzdy. Je možnost se proti tomu nějak bránit, když bych sám dobrovolně posílal a chtěl jsem již od prosince posílat 2000 Kč měsíčně? Exekutorka moje přání ignorovala a pak mi začně strhávat částku, která mi zanechá měsíční příjem, ze kterého nemohu zaplatit bydlení.

  Děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   exekuční řízení spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele). V tomto případě jste povinným Vy (popř. další třetí osoby odpovídající za splnění závazku).

   Exekutor nemá povinnost akceptovat návrhy na splátkové kalendáře. Exekutor má naopak povinnost vymoci pro oprávněného předmětné plnění všemi zákonnými způsoby v co nejkratší době. Na Vaše návrhy ohledně splátkového kalendáře nemusí reagovat.

   S pozdravem

 • Petra napsal:

  Dobrý den,

  žiji s přítelem ve společné domácnosti, přítel je v konkurzu a na jeho plat je uvalena exekuce a tudíž má jen existenční minimum. byt je psán na mě.
  má otázka zní, mohu přijít o byt či o věci v něm, které jsou psáné na mě? Můžou mi sáhnout i na mou výplatu?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pouze na základě toho, že žijete s přítelem ve společné domácnosti, nemůže exekutorský úřad, ani insolvenční správce v rámci konkursu postihnout Vaši nemovitost či příjem pro závazky Vašeho přítele. Výjimkou by samozřejmě bylo, kdybyste figurovala u některého z těchto závazků jako ručitel či spoludlužník.

   Ohledně movitých věcí, které se nachází v bytě, už je situace trochu horší. Exekutorské úřady, resp. jejich vykonavatelé bohužel až příliš často postihují i movitý majetek, který dlužníkovi nepatří, patří třetí osobě, nicméně se nachází v prostorách, kde se dlužník zdržuje. Pokud existuje předpoklad, že by majetek mohl být dlužníka, může jej exekutorský vykonavatel pojmout do soupisu movitého majetku, může jej i fyzicky zabavit. Je pak bohužel na třetí osobě, aby prokázala, že je majetek její.

   S pozdravem

 • Růžena napsal:

  Dobrý den. V minulosti jsem si pod finanční tíhou vzala pujčku od společnosti proficredit.pujčka byla na 53 tisíc.kvuli problémum se splátkami byl vydán rozhodčí nález a uznání dluhu.Dnes mi přislo oznámení o dluhu která se vysplhal na 340 000.Což se mi zdá už opravdu moc.Mám strach z exekuce.manžel přišel o práci a já jsem na rodičovské dovolené.Je nějaká šance jak z toho ven?Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jedním z možných řešení Vaší situace by mohlo být napadnutí a následné zrušení rozhodčího nálezu. Naše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách a nyní tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR. Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu!

   Budeme muset analyzovat dokumentaci k tomuto Vašemu závazku, abychom mohli zjistit, zda rozhodčí nález bude možné napadnout či nikoli. Jednoznačně také doporučujeme využít naší nabídky bezplatné konzultace.

   Pokud budete mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení a pokud budete chtít, budeme Vám poté případně moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Renata napsal:

  PREJI PEKNY den
  muj pritel je v prvopocatku insolvencniho rizeni, obdrzel od soudu dopis,kde bylo sdeleno,ze jeho prumerny plat je nizky a je tedy treba darce, pisu to zjednodusene, problem je ten, ze insolvenci podaval v miste trvaleho pobytu ,ale zdrzuje se a pracuje v jinem okrese, moje otazka je, kde by jsme mohli ziskat nejake formulare ktere se tykaji takzv, darce, jsme z klatov, misto podani je v liberci takze trochu z ruky, v dopise tyto formulare nebyli, nebo daji se vytisknout? a kde je najdeme? dekuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vysvětlení ohledně institutu darování v rámci oddlužení Vám zasíláme níže a vzor darovací smlouvy zasíláme v příloze emailu. Darovací smlouvu doplňte dle Vaší potřeby a nezapomeňte, že podpisy dárce i obdarovaného musí být úředně ověřeny.

   Institut darovací smlouvy (smlouvy o důchodu) pro účely soudního oddlužení

   Pokud dlužník z nějakého důvodu nemá majetek nebo příjmy, které by postačovaly k uspokojení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, lze použít tzv. darovací smlouvy. Z právního pohledu většinou nejde o čisté darovací smlouvy, neboť bývají podmíněny (trváním oddlužení), zatímco dar v čistém slova smyslu nesmí být nijak podmíněn. Podstatou tzv. darovacích smluv je skutečnost, že třetí osoba (rodiče, kamarád, druh apod.) bude dlužníkovi přispívat pravidelnou měsíční částkou během oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, nebo přispěje jednorázovou částkou kdykoliv během procesu oddlužení. Variabilita těchto smluv není nijak omezena, záleží velmi na jejich formulaci. Podstatou však vždy musí být jednostranná podpora dlužníka ze strany třetí osoby, bez nároku na vrácení. Dárce musí být schopen prokázat, že má potřebný příjem, ze kterého dar může poskytnout.

   Dárce v takovém případě nefunguje jako ručitel nebo spoludlužník, byť se tyto pojmy v zákoně u oddlužení vyskytovaly, v praxi se od těchto institutů odstoupilo, protože v okamžiku, kdy dlužník přestane plnit své oddlužení a plnit nezačne ani po lhůtě, kterou mu soud uloží, tak je mu oddlužení zrušeno a darovací smlouva tím pozbývá na účinnosti, protože je v ní přesně specifikováno, že dar je dárcem darován pouze pro účely oddlužení a pouze po dobu trvání oddlužení.

   Pozor, tzv. darovací smlouvu mezi sebou nemohou uzavřít manželé. Pomocí tzv. darovacích smluv lze tedy vyřešit problém s uspokojením potřebných 30% pohledávek nezajištěných věřitelů již při podávání návrhu na oddlužení, dále např. při ztrátě zaměstnání během plnění splátkového kalendáře, pokud je výtěžek ze zpeněžení majetku nižší, než dlužník předpokládal apod. Teoreticky lze uvažovat o poměru částky, kterou fakticky uhradí dlužník oproti částce „dárce“ a o tom, do jaké míry nedochází k popření účelu institutu oddlužení fyzické osoby v případě, že dlužník uhradí pouze minimální částku nebo dokonce nic. Názory na tento problém, stejně jako obecně na institut tzv. darovacích smluv se různí. Dle přání dárce lze konkrétní tzv. darovací smlouvu upravit, ale v zásadě lze doporučit variantu, kdy dárce v případě plnění oddlužení splátkovým kalendářem pravidelně poukazuje pevnou měsíční částku přímo insolvenčnímu správci (nezvyšuje tak příjem dlužníka, celá částka „daru“ je poukazována věřitelům); dále variantu jednorázového „daru“/splátek na určitý počet měsíců v případě překonání objektivních překážek splátkového kalendáře nebo jednorázového „daru“ v případě, že výtěžek zpeněžení nepostačuje k pokrytí min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud dárce svůj slib nedodrží nebo „připlácet“ přestane, nelze po něm závazek vymáhat. Pokud by vinou toho dlužník nesplnil podmínky oddlužení, soud přihlédne i k této skutečnosti. Také by však v takovém případě přihlédl ke snaze dlužníka zvýšit si příjem vlastní iniciativou, případně snaze najít jiného „dárce“.

   S pozdravem

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,

  můj přítel má povolený osobní bankrot a je druhým rokem v insolvenci, své závazky splácí.
  Já jsem bez závazků a chtěla bych si zakoupit druhý vůz, který by on využíval ke svým cestám do zaměstnání.
  Je to možné, nebo musíme informovat insolvenčního správce? Dále jsem se chtěla zeptat, jak to má s dovolenou – pokud bych zaplatila zahraniční zájezd i pro něj, nebude mít problémy?
  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   uvádíte, že Váš přítel v rámci insolvenčního řízení závazky splácí dva roky, tudíž předpokládáme, že má povoleno oddlužení a plní formou splátkového kalendáře.

   V tomto případě má Váš přítel tzv. dispoziční oprávnění ke svému majetku, to znamená, že může volně nakládat se svým majetkem. Dále je nutné upozornit na skutečnost, že nejste manželé, tudíž Váš majetek vůbec v rámci insolvenčního řízení Vašeho přítele nehraje roli. Vozidlo bude Vaším majetkem a Vašemu příteli jej budete pouze půjčovat.

   Zahraniční zájezd můžete také bez problémů objednat.

   S pozdravem

 • Irena napsal:

  Dobrý den,
  můj přítel má od roku 2013 schválené oddlužení Krajským soudem. Splátky probíhají pravidelně a bez problémů. V tomto období bude mít soud ohledně řízení automobilu bez řidičského průkazu.Nezavinil žádnou nehodu, nenadýchal. Doufám, že nepůjde do vězení, ale určitě dostane podmínku a vysokou pokutu. Můj dotaz se tedy týká:
  – pokud bude odsouzen na podmínku, má tato skutečnost nějaký vliv na průběh insolvence, např. že by mu byla zrušena?
  Moc mě to trápí, děkuji Vám za odpověď. S pozdravem

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud by byl Váš přítel odsouzen k podmínečnému trestu kvůli tomuto přečinu, nebude to mít na probíhající oddlužení žádný vliv. V žádném případě k vůli tomu nedojde k zrušení oddlužení, buďte klidná.

   S pozdravem

 • petr j. napsal:

  Dobry den mam problem,vzal jsem si uver 1 100 000kč a dofinancovani 250 000kč na koupi rodineho domku,viplatu jsem mel pres 18 000kč,asi dva roky,prace skoncela na zaklade dohody ze stany zamestnale,pri nahlaseni na pracovnim urade mi priznali podporu a na splatky to vychazelo,tak akorat.
  ted momentalne jsme zamestnany na dobu urcitou,a cekam na vyplatu od zamestnavatele,jenze ja mam splatky vzdy 15 den v mesici a zamestnavatel co me ted zaamestnava ma viplatni den az 22 den v mesici,a nejde se s nim domluvit,takze jsem furt v minusu na uctu,z banky mi furt chodi oznameni,o prodleni platby tak to posilam aspon spetne.
  potrbuji poradit jak se muzu zbavit tohodle dluhu,premyslel jsem o osobnim bankrotu,ale nemam smlouvu na neurcito,nebo o zpenezneni majetku.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   zadal jste chybnou emailovou adresu, email s odpovědí Vám nemohl být doručen.

   Pouze na základě Vámi uvedených informací si netroufáme odpovědně doporučit vhodné řešení. Nabízíme ovšem zájemcům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Následně je možné domluvit osobní schůzku na adrese sídla naší společnosti (po dohodě je možné provést schůzku na místě určeném klientem). Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma na našem webu (v pravé horní části) stáhnout příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE, která je plná užitečných rad a tipů pro dlužníky.

   S pozdravem

 • Dušan napsal:

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit? od roku 2012 mi bylo soudem schváleno oddlužení a řádně splácím veškeré závazky. po dvou a půl letech splácení přišel manželce dopis od raiffeisenbanky, že má zaplatit dlužnou částku ve výši 440000 Kč do 14 dnů, jelikož u závazku, který je součástí oddlužení byla spolunavrhovatelkou. celkový závazek činil 710000 Kč a doposud jsem zaplatil cca 260000 kč a do konce odlužení zaplatím ještě dalších CCA 260000 Kč. manželka je osvč a pracuje ve službách, částkou 440000 kč nedisponuje. jak máme postupovat, když manželka nemá žádné dluhy a do odlužení jít nemůže. máme syna na studiích a další splátky si dovolit nemůžeme. děkuji za odpověĎ.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   za závazky , které vytvoří byť jen jeden z manželů za trvání manželství, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. Je tedy možné, že se na Vaší manželku obrátí více věřitelů, jenž jsou součástí Vašeho insolvenčního řízení. Pokud u závazku, který popisujete figuruje Vaše manželka jako spoludlužník, tak je logické, že věřitel požaduje dlužnou částku i po ní. Řešením situace Vaší manželky by tak mohl být její vstup do soudního oddlužení. To, že Vaše manželka pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, není překážkou, aby jí bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   Tuto skutečnost Vám měl nicméně vysvětlit již advokát či poskytovatel, se kterým jste realizoval přípravu oddlužení. Pokud Vám toto nesdělil, nejednal v zájmu klienta a pochybil.

   S pozdravem

 • Tomáš Je. napsal:

  Dobrý deN. Moje přítelkyně Měla exekuce za svého manžela, s kterým nezila, ale úředně byla vdaná. O jeho dluhach vůbec nevěděla, ale jako manželka se na exekucich podilela také. Dluh byl celkem přes 500000. Okamžitě se to rozhodla řešit, prodala byt, finančně uspokojila všechny exekuce a nyní je vše ok. Chce se rozvést a zde je problém. Tomu člověku ani jeden z nás nevěří, že je tomu konec. Co když někde ještě dluží? Jak se dobudoucna bránit proti návštěvě exekutora za jeho dluhy? Četl jsem, že by na nás mohl i po rozvodu. V budoucnu se chceme vzít. Děkuji za radu a jsem s pozdravem Tomáš.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v prvé řadě by Vaše přítelkyně měla manželství ukončit opravdu co nejdříve. Za současné situace mít úplnou jistotu bohužel nebude.

   Pokud by Vaše přítelkyně zjistila, že je proti ní vedeno další exekuční řízení kvůli závazku, který vznikl bez jejího vědomí a souhlasu v době za trvání manželství, nicméně v této době již s manželem nežila ve společné domácnosti, může podat návrh na zastavení exekuce vůči její osobě a s odkazem na ustanovení § 143 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále jen obč. zák. – předpokládáme, že manželství vzniklo před 1.1.2014 a manželé si neupravili řešení neshod dle „nového“ občanského zákoníku) namítnout, že závazek nepatří do společného jmění manželů (dále jen SJM).

   § 143 obč. zák.

   (1) Společné jmění manželů tvoří
   a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka 3),
   b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

   Úplnou jistotu by Vaše přítelkyně měla poté, kdyby prošla soudním oddlužením, které by úspěšně splnila (základní podmínkou je uhradit věřitelům alespoň 30% z hodnoty jejich pohledávek) a získala by od soudu „potvrzení o bezdlužnosti“, resp. by byla soudem zbavena plnění zbytku pohledávek, které buď zůstaly neuspokojeny po skončení oddlužení nebo i ty, které nebyly do oddlužení vůbec přihlášeny. Oddlužení má ovšem smysl za předpokladu, že závazky stále existují. Pokud Vaše přítelkyně má nějaké závazky a navíc se domnívá, že by ještě nějaké mohli existovat (zaviněné manželem), doporučili bychom zvážit i tuto možnost.

   S pozdravem

 • Hanka napsal:

  Dobrý den. Ráda bych se informovala od kdy se počítají splátky při oddlužení formou splátkového kalendáře. Usnesení o oddlužení bylo zveřejněno dne 25.11.2014. Právní moci nabylo až v 15.01.2015, ale do insolvenčního rejstříku byl ke dni 15.01.2015 napsán datum zpětně 25.11.2014. V textu usnesení je uvedena věta „První termín takto určených plateb je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení.“ kdy měla být uhrazena první splátka – do konce prosince nebo do konce února? Děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z Vašeho insolvenčního řízení je patrné, že usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nabylo právní moci 25.11.2014. Účinky schváleného oddlužení tak nastaly v listopadu 2014 a tudíž první úhrada pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře měla proběhnout v prosinci 2014.

   Doporučujeme být nadále v kontaktu s insolvenčním správcem a konzultovat s ním veškeré záležitosti týkající se Vašeho oddlužení.

   S pozdravem

 • Michal napsal:

  Dobrý den, mám povolené oddlužení pomocí splátkového kalendáře. Mé dluhy jsou cca 250000,-Kč pří splátkách 5200 zaplatím za 5let 116%svých dluhů. Teď mám příjmy okolo 20.000 kč měsíčně a strhávání do životního minima by tedy bylo cca 12.000,-Kč. dluhy by tedy byly splaceny cca za 2roky. Je možné žádat o snížení splátek při mých příjmech a splácet tak delší dobu. děkuji Michal K.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   závazky nelze v rámci oddlužení „přeplatit“. Oddlužení končí v okamžiku úhrady 100% z hodnoty závazků dlužníka, i kdyby této úhrady bylo dosaženo např. hned po jednom roce.

   O nižší splátku požádat insolvenční soud samozřejmě můžete, ale s největší pravděpodobností Vám nebude povolena. Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) v ustanovení § 398, odst hovoří zcela jasně („K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.“).

   § 391, odst 2 IZ
   (2) Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

   § 398, odst 4 IZ
   (4) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

   S pozdravem

 • R napsal:

  Dobrý den,měl bych jeden dotaz.moje tchyně ma nařizenou dražbu nemovitosti pro 5300 kč plus naklady exekuce.necha se ještě tato dražba zastavit zaplacenim dlužné častky nebo už je pozdě.ona vůbec na nic nereagovala a ja se to dozvědel na poslední chvili.dražba je vyhlašena na 29 ledna 2015 děkuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   domluvte se s exekutorským úřadem na úhradě dlužné částky. Resp. si nechte sdělit a písemně potvrdit aktuální celkovou dlužnou částku ke dni úhrady. Pokud bude celková dlužná částka uhrazena i 10 minut před dražbou, dražba se konat nebude. Tudíž ve Vašem zájmu dlužnou částku neprodleně uhraďte, bude-li to ve Vašich silách.

   S pozdravem

 • ivana napsal:

  dobrý den, mám dotaz ohledně osobního bankrotu. před pul rokem mi byl schválen osobní bankrot. dluh mám ve výši 310000, plat čistého 15500 , z platu mi strhávají 3750, zjistila jsem že jsem těhotná. dítě si chci nechat.teď ohledně mého dotazu. až budu pobírat mateřskou a později rodičovskou, příjem se mi v podstatě zmenší. lze upravovat splátky abychom vyžili.děkuji za vaši odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   splátky, popř. ve Vašem případě srážky z příjmu se upravují automaticky dle výše Vašeho příjmu. Konkrétní výpočet můžete provést ZDE.

   Důkladně si propočítejte, zda po i snížení Vašich příjmů budete schopna Vašim věřitelům v průběhu oddlužení uhradit minimálně 30% z hodnoty jejich pohledávek. Pokud by na to pouze Váš příjem (resp. finální součet srážek z Vašeho příjmu) nestačil, měla byste provést dobrovolně mimořádnou (mimořádné) splátku, abyste na minimální hranici úhrady 30% z hodnoty Vašich závazků dosáhla.

   S pozdravem

 • Jana Juřicová napsal:

  Dobrý den,

  obracím se na Vás z otázkou ohledně vyjádření usnesení a exekuce.
  V první řadě bych asi měla říct, že jsem se vdala a manžel do manželství již přišel se závazky z podnikání. Snažil se vše hradit, ale věci se valily jak lavina a z toho vše plyne. na zrušení exekuce a případné dražby nemovitosti si vzal bezúročnou půjčku, kterou jsme měli obratem splatit z prodeje nemovitosti. Bohužel než se prodej uskutečnil, přibyl nový platební rozkaz a obstavení opět nemovitosti, což následně způsobilo velké problémy z prodejem. Realitní kancelář nás ujistila, že to žádný problém není, že jejich člověk to vyplatí a z prodeje si peníze vezme a zbytek bude na uhrazení dalšího dluhu. Jenže až po sléze jsme zjistili, že kupec od koupě odstoupil a realitní makléř to věděl, ale zatajil to při podpisu další půjčky, aby na nemovitosti nebyla zástava a nastal kolotoč, z které nelze ven 🙁 Zůstala první půjčka na 651tis. a druhá od zprostředkovatele u realitní kanceláře, která byla pouze na měsíc, jen na dobu než kupec přepošle peníze což činilo v té době 490tis. včetně zástavy baráku dotyčné společnosti. Kupec od smlouvy odstoupil, nemovitost se neprodala doposud (od léta 2013) a peníze chce lichvář od realitky (podotýkám že na jaro už chtěl 1,3 milionu) a samozřejmě první poskytovatel půjčky. Nemovitost je obstavena oběma. Žádaný kupec do takového prodeje nechce jít a již dnes víme, že nemůže uspokojit žádného poskytovatele půjčky!!!! Ad druhá půjčka (lichvář ten doposud vyčkává a k soudu návrh nepodal) ale první poskytovatel se samozřejmě domáhá svého u soudu kde musíme podat vyjádření k usnesení o závazku dluhu a jak dále. Nacož vůbec nevím, co napsat do vyjádření, kde samozřejmě závazek vůči prvnímu poskytovateli uznáváme v plném rozsahu. K tomu přibyla další exekuce na manžela, ale mně jako manželce, nyní bez práce s 3 dětmi obstavili účet a znemožnili absolutně žití. Zůstali jsme uplně bez prostředků. Exekutor o odblokování mého účtu řekl, že nepřipadá v úvahu a že to že jsme uplně bez prostředků s 3 dětma ho nezajímá a vyhrožuje sebráním auta, které manželovi umožňuje vydělávat a potažmo splácet dluhy. Už opravdu nevíme kudy kam a je to zoufalství. Děkuji moc za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vzhledem ke komplikovanosti Vašeho případu jednoznačně doporučujeme alespoň nejprve tel. konzultaci, posléze se můžeme domluvit na dalším postupu. Nabízíme dlužníkům konzultace zcela zdarma. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (vždy nejdříve následující či jakýkoli jiný pracovní den od 9:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení, a pokud budete mít zájem, budeme Vám poté moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   K postižení Vašeho bankovního konta uvádíme následující:

   Dosavadní praxe byla taková, že za dluhy, které vznikly před uzavřením manželství, odpovídal pouze dlužník, který tyto závazky vytvořil. Novelizace občanského soudního řádu, dnes vyznívá v neprospěch manžela dlužníka (ustanovení §262a OSŘ viz. níže). Exekutor může pro závazky, které vznikly Vašemu manželovi již před uzavřením manželství postihnout i ten majetek, který spadá do společného jmění manželů (dále jen SJM). Soud a soudní exekutor je povinen v průběhu exekučního řízení zjistit, který majetek v SJM by připadl povinnému (dlužnému manželovi), kdyby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Majetek patřící do SJM, který by v případě vypořádání připadl tomu z manželů, který není povinným, pro vydobytí takového dluhu (dluhu, který vznikl před uzavřením manželství, dluh z protiprávního činu jednoho manžela a dluh na výživném) postižen být nemůže.

   Ustanovení § 262a OSŘ a hlavně jeho druhý odstavec „chrání“ před tím, aby kvůli závazkům, které vznikly Vašemu manželovi před uzavřením manželství, byl postižen Váš příjem nebo bankovní účet (příjem a bankovní účet manžela povinného je možné postihnout pouze pro dluhy, které vznikly za trvání manželství a spadají do SJM). Exekutor ovšem mzdu i bankovní účet postihnout exekučním příkazem může. Je potom na Vás exekutorský úřad upozornit, že je výkonem rozhodnutí (exekucí) postižen i ten majetek, který být postižen nemá. Napište proto na exekutorský úřad doporučený dopis „návrh na částečné zastavení exekuce“, kde tuto situaci detailně popište a přidejte i odkaz na ustanovení § 262a OSŘ (detail viz. níže), na základě kterého v tomto případě (vznikl-li závazek skutečně před uzavřením manželství) nesmí být postižen Váš bankovní účet. Vaše tvrzení musíte doložit listinnými důkazy (kopie oddacího listu a ideálně i dokument prokazující vznik závazku). Důležité je také urgovat exekutorský úřad v případě nečinnosti.

   V textu budeme vycházet z následujících zákonů:
   Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (nový s účinností od 1.1.2014 – dále OSŘ)
   Zákon č. 99/1963 Sb. – Občanský soudní řád (dále jen OSŘ)

   § 262a OSŘ
   (1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
   (2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.

   § 709 NOZ
   1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
   a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
   b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
   c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
   d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
   e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

   V praxi se Vám však bohužel může stát, že Vaše soukromí naruší (budou narušovat) exekutorští vykonavatelé a začnou postihovat majetek, o kterém se budou domnívat, že patří do společného jmění manželů. Bude na Vás, abyste poté doložili, který majetek patří do SJM, který je Váš, a který tudíž mohou postihnout, což se v mnoha případech prokazuje velmi obtížně. Doporučovali bychom jednoznačně, abyste zadlužení začali řešit a vyhnuli se tak nepříjemnostem spojeným s vymáhání pohledávek v exekučním řízení.

   Pokud Váš manžel vozidlo nezbytně nutně potřebuje k výkonu svého zaměstnání či podnikatelské činnosti, exekutor jej nesmí zabavit. Pokud by k zabavení přesto došlo, musel by Váš manžel opět podat návrh na částečné zastavení exekuce.

   § 322 OSŘ – Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí
   (1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
   (2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
   a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
   b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
   c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
   d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
   e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
   (3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

   S pozdravem

 • Hanka napsal:

  Dobrý den,
  máme schválené oddlužení manželů formou splátkového kalendáře ve výši 10.000,- kč, které nabyde právní moci dne 25.12.2014. V době, kdy jsme žádali o oddlužení a v době přezkumného řízení, jsem byla na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti. tato mi byla spolu s manželovo příjmem započtena a mi jsme příjmem splnili podmínku 30%. Podpora mi končí ke dni 30.11.2014 a za měsíc prosinec již nedostanu nic. Našla jsem si zaměstnání, ale první výplatu obdržím až k 15.02., jelikož datum nástupu je od nového roku. Můj dotaz se týká měsíce prosince, kdy bohužel nedosáhneme v součtu požadované srážky na oddlužení. Od jakého data se počítá plnění splátkového kalendáře, když nabyde právní moci 25.12. Musí být kč 10.000,- uhrazeno již do 31.12.2014 nebo je tato suma povinná až ke dni 31.01.2015? děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z pravidla nastávají účinky soudního rozhodnutí o plnění splátkového kalendáře následující měsíc poté, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Jednotlivé případy jsou ovšem odlišné a ve Vašem případě se může jednat o úplně jiné znění soudního rozhodnutí. Soudní rozhodnutí si důkladně pročtěte, mělo by tam být uvedeno, že začnete splácet následující měsíc poté, co rozhodnutí nabude právní moci. Bez toho, abychom toto soudní rozhodnutí mohli vidět a analyzovat, Vám nemůžeme poskytnout podrobnější odpověď.

   S pozdravem

 • Milan napsal:

  dobry den chci se poptat mam inslovenci,od kdy plati .od zahajeno nebo povoleno?18,1.2013 zahajeno a 5.3.2013 povoleno dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   insolvenční řízení upravuje Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – tzv. Insolvenční zákon (dále jen IZ). Podstatné informace můžete čerpat přímo ze zákona.

   1. ETAPA PRŮBĚHU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu na příslušný soud. Zahajuje se v den, kdy je insolvenční návrh doručen věcně příslušnému soudu (§ 97 IZ). Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 101 IZ). Insolvenční řízení je tedy zahájeno a nyní musí soud v zákonné lhůtě sedmi dnů rozhodnout o insolvenčním návrhu dlužníka. Zda insolvenční návrh obsahuje všechny zákonné náležitosti a zde jej soud může projednat a rozhodnout o úpadku dlužníka. Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán (§ 128 IZ). Poté co soud rozhodne, že byl podaný insolvenční návrh dlužníka důvodný a splnil veškeré náležitost k projednání, rozhodne o úpadku dlužníka. Rozhodnutím o úpadku dlužníka končí první etapa insolvenčního řízení.

   2. ETAPA PRŮBĚHU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – nastává poté co soud rozhodl o úpadku dlužníka. Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Jedná-li se o povolení oddlužení, v rozhodnutí je ustanoven insolvenční správce, soud zde uvede údaj o tom, kdy přesně nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, povolí oddlužení, vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky a stanoví místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání (§ 136 IZ / pozn. autora – v usnesení o úpadku se uvádí i další skutečnost, které ovšem nejsou pro účel tohoto rozboru podstatné). Druhá etapa končí schůzí věřitelů a přezkumným jednáním.

   3. ETAPA PRŮBĚHU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – nastává po přezkumném jednání v okamžiku, kdy je definitivně rozhodnuto o způsobu řešení dlužníkovo úpadku. Budeme-li hovořit o oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak po přezkumném jednání dlužník začíná plnit splátkový kalendář.

   S pozdravem

 • Jan napsal:

  Dobrý den,
   chtěl bych se zeptat co mám dělat momentálně v případě že:
  začátkem září 2013 jsem dostal vyhlášku o insolvenčním řízení, začátkem března 2014 povolení oddlužení s termínem na přezkumné jednání a tím pádem i měli věřitelé 30 dní na přihlášení. začátkem května 2014 bylo přezkumné jednání kde mi bylo stanoveno oddlužení splátkovým kalendářem. začátkem června jsem dostal usnesení. Nyní se objevili dva nové dluhy.
   
  1. a,dluh na záloze na službách, vodě a teple za období roku 2012.
      b,leden a únor 2013 – ten byl vyučtován začátkem roku 2014, ale od března 2013 jsem tam již nebydlel
          tím pádem jsem s nimi neměl co dočinění.
   
  2. povinné ručení které bylo zrušené pro neplacení v listopadu 2013. Ale od té doby jsem nedostal žádný dopis  nebo upozornění tak nevím od kdy nebylo placené
   
  Děkuji za radu co s tím mám dělat

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   důkladně zkontrolujte datum vzniku závazku a datum splatnosti závazku. Pokud závazek vznikl před zahájením insolvenčního řízení a splatnost závazku nastala v době před rozhodnutím soudu o Vašem úpadku, závazky hradit nemusíte, protože si Vaši věřitelé měli přihlásit tyto své pohledávky do insolvenčního řízení. Pokud tak neučinili, je to pouze jejich problém, a pokud oddlužení úspěšně dokončíte a získáte potvrzení o bezdlužnosti, tak tito věřitelé mohou své pohledávky odepsat.

   S pozdravem

 • veronika napsal:

  dobry den ,,potrebuji poradit vstoupila jsem do insolvence a ted cekam na výsledek ,,,ziji s manželem oddelene nejsme rozvedeni ale spolu nezijem a nechci aby po nem pozadovali me dluhy,,, co mam udelat abych to mohla splácet jen ja?dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   za závazky, které vznikly za trvání manželství, a které spadají do společného jmění manželů, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. I když jste Vy osobně vstoupila do insolvenčního řízení, a i když Vám bude povoleno oddlužení, věřitelé budou moci vymáhat své pohledávky nadále i po Vašem manželovi.

   My bychom Vám před zahájení insolvenčního řízení (s největší pravděpodobností – pro definitivní radu bychom museli znát Vaši situaci podrobně) poradili, abyste se oddlužení s manželem účastnili společně. Společné oddlužení manželů by pro Vás i pro Vašeho manžela skýtalo určité výhody (např. společně byste hradily náklady insolvenčního správce, společně by postačovala úhrada minimálně 30% z celkové hodnoty pohledávek, věřitelé by nemohli vymáhat své pohledávky mimo insolvenční řízení po manželovi).

   Doporučovali bychom zcela jednoznačně situaci zhodnotit a v případě, že o Vašem návrhu na povolení oddlužení ještě nebylo rozhodnuto, vzít návrh zpět a domluvit se s manželem na společném oddlužení manželů. Nicméně je nezbytně nutné Vaši situaci podrobně analyzovat, protože mohou být případy, kdy by tento postup výhodný nebyl. Tyto případy jsou vždy velmi individuální. Nabízíme bezplatnou konzultaci, tudíž pokud budete mít zájem, můžete se na nás v pracovní dny obrátit.

   S pozdravem

 • pavel n. napsal:

  CHCI SE ZEPTAT,MÁM INSOLVENCI SPOLEČNĚ S MANŽELKOU UŽ 3 MĚSÍC SPLÁTKOVĚ 12000KČ- MANŽELKA BEZ PRÁCE A ZAPOMNĚLI JSME DO INSOLVENCE DÁT ČÁSTKU 14000KČ NEZAPLACENOU POVINNÉHO PŘÍSPĚVKU NEPOJIŠTĚNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA A TED MI PŘÍŠLA UPOMÍNKA MIMOSOUDNÍHO VYROVNÁNÍ. MÁM TO NAHLÁSIT INSOL.SPRÁVCI NEBO SE MÁM DOHODNOU NA VYROVNÁNÍ – NEBUDE MI KULI TOMU ZRUŠENÁ INSOLVENCE.DĚKUJI ZA ODPOVĚD PŘEDEM.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jakmile insolvenční soud vydá Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení, vyzve v něm věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů. Pokud věřitel svou pohledávku v dané lhůtě nepřihlásí, není tato uspokojována v rámci insolvenčního řízení a po úspěšném dovršení oddlužení, je od ní dlužník osvobozen. Pokud již tato lhůta uplynula a věřitel svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil, nic věřiteli nehraďte a na zaslané upomínky nereagujte. Dle § 5 odst. d) jsou věřitelé povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, tudíž pokud Vám věřitel i nadále zasílá upomínky, jedná tak v rozporu s insolvenčním zákonem.

   S pozdravem

 • Roman napsal:

  Děkuji vam za odpoved.. Rodiče mi říkali že to auto potřebuji k jizdě do prace dali to tak i k soudu myslite že i přesto ho budou chtít??

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   záleží na tom, zda je automobil stále předmětem zajišťovacího práva věřitele a zda bude tento věřitel požadovat zpeněžení tohoto majetku sloužícího k zajištění jeho pohledávky.

   S pozdravem

 • Roman napsal:

  dobry den chtěl bych se zeptat moji rodiče maji povoleno odlužnění a splaceli auto na leasing mužou to auto zebrat?? děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v případě leasingu se jedná o zajištěný závazek a věřitel bude s největší pravděpodobností požadovat v rámci oddlužení zpeněžení zajištění, tedy prodej automobilu. Z výtěžku prodeje bude uspokojen pouze tento zajištěný věřitel.

   S pozdravem

 • František napsal:

  Dobrý den,

  překvapil mě článek uveřejněný na http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-na-povoleni-oddluzeni-zpusob-reseni-upadku-nebo-sikana-veritelu-89787.html, resp. pasáž týkající se účinků při zastavení ins. řízení na základě zpětvzetí návrhu podle § 129 IZ.
  Předpokládal jsem totiž, že i v tomto platí, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikají podle § 146 IZ účinností usnesení o zastavení řízení- tedy uveřejněním v IS. Autorka však tvrdí, že tyto účinky zpětně zanikají až právní mocí usnesení o zastavení řízení.
  Mohl bych znát váš názor?

  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikají, jakmile usnesení o zastavení řízení nabude právní moci.

   S pozdravem

   • František napsal:

    Dobrý den,

    děkuji za reakci.
    Pokud tedy dlužník vezme zpět INS návrh poté, co mu byl soudem odmítnut podle par. 128 a v průběhu lhůty pro odvolání, potom soud řízení zastaví a zároveň zruší i usnesení k odmítnutí. účinky spojené se zahájením řízení tak zaniknou až právní mocí usnesení k zastavení – tedy uplynutím lhůty 15 dnů pro odvolání k usnesení o zastavení řízení. je tomu tak, že?

    S pozdravem F.

    • INS partner napsal:

     Dobrý den,

     jak již bylo uvedeno, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikají poté, co nabude právní moci usnesení o zastavení insolvenčního řízení. Nutno dodat, že polemika v článku, na který jste odkázal je velmi zajímavá, ale již není aktuální (článek byl publikován 27.3.2013).

     S účinností od 1.1.2014 totiž došlo k novelizaci Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon – dále jen IZ) a některé nedostatky starší verze IZ, jež mohli dlužníci, kteří sledovali v zahájení insolvenčního řízení jiný záměr, nežli řešení svého úpadku, využít (většinou šlo přesně o využití § 109 IZ), již byly odstraněny.

     S pozdravem

 • Marek napsal:

  Dobrý den,
  dne 29.5.2014 mi konečně povolili oddlužení a bylo vydáno usnesení o úpadku s povolením oddlužení. (dne 9.4. byl podán návrh a zahájeno řízení). na 22.září se nařizuje přezkumné jednání a svolává schůze věřitelů. Chci se zeptat, co bude následovat dále a jak celé to řízení bude dále probíhat.
  Měl jsem exekuci na plat a v průběhu května mi ji zaměstnavatel již nestrhl s tím, že se musí poradit s exekutorským úřadem a že mi ji strhne kdyžtak nyní v červnové výplatě dvakrát. Má na to právo? Také bych rád zjistil, nebot mi byl zablokován a následně zrušen můj účet u banky, jestli si nyní mohu u jiné banky založit účet nový, aniž by mi ho exekutor zablokoval. Krom toho jsem měl také u Alianz zablokované důchodové pojištění- je tedy usnesením o úpadku samozřejmé, že mi ho exekutor automaticky odblokuje? Děkuji za rady.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   Vaše účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů bývá často povinná, je proto důležité řádně prostudovat usnesení soudu a v případě, že zde není uvedeno jinak, se k přezkumnému jednání dostavit. Na přezkumném jednání se děje přezkoumání přihlášených pohledávek. Insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé zde mohou popřít pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Věřitelé mohou až do skončení přezkumného jednání, dokud jejich pohledávky nejsou zjištěny, měnit výši svých přihlašovaných pohledávek.

   Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení. Předmětem jednání první schůze věřitelů je volba věřitelského výboru a usnesení věřitelů podle § 29 odst. 1, byl-li ustanoven insolvenční správce a koná-li se tato schůze po přezkumném jednání, zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, a byl-li ustanoven prozatímní věřitelský výbor, zpráva tohoto výboru o jeho dosavadní činnosti. Jestliže insolvenční soud ještě nerozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku, je předmětem jednání první schůze věřitelů také způsob řešení dlužníkova úpadku. Je-li přihlášených věřitelů více než 50, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor. Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze věřitelů. Je-li způsobem řešení úpadku nepatrný konkurs nebo oddlužení, není volba věřitelského výboru povinná.

   Po skončení přezkumného jednání a schůze věřitelů, vydá insolvenční soud seznam přihlášených pohledávek a insolvenční správce vydává zprávu o stavu řízení. Po té dochází k vydání protokolu z přezkumného jednání a nakonec soud vydá samotné usnesení o schválení oddlužení plněním např. splátkového kalendáře. Toto usnesení zašle insolvenční soud i Vašemu zaměstnavateli, který je v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí povinen začít provádět stanovené měsíční srážky podle platných právních předpisů a tyto vyplácet insolvenčnímu správci.

   Co se týče Vašich dalších dotazů, doporučujeme prostudovat téma „Souběh exekučního a insolvenčního řízení“ na našich webových stránkách, kde se této problematice obsáhle věnujeme. http://inspartner.cz/temata-2/soubeh-exekucniho-insolvencniho-rizeni-exekucni-srazky-ze-mzdy-blokace-bankovnich-uctu-zahajeni-insolvencniho-rizeni/

   S pozdravem,

 • Mirek napsal:

  dOBRÝ DEN, MĚL BYCH JEŠTĚ JEDEN DOTAZ OHLEDNĚ VÝKONU EXEKUCE. nEJVYŠŠÍ SOUD ROZHODL KONCEM DUBNA, ŽE VYKONAVATEL EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU NENÍ ÚŘEDNÍ OSOBOU. zNAMENÁ TO, ŽE MU TÍM ZANIKÁ OPRÁVNĚNÍ VSTOUPIT DO BYTU BEZ NAŠEHO SVOLENÍ NEBO DOKONCE ODVRTAT ZÁMKY V DOBĚ VAŠÍ NEPŘÍTOMNOSTI A POD? dĚKUJI.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   máte pravdu, že Nejvyšší soud lpí na doslovném výkladu § 127 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v tom smyslu, že úřední osobou je pouze soudní exekutor nikoli jeho vykonavatelé. Nicméně průběh exekučního řízení upravuje exekutorský řád, popř. občanský soudní řád a toto rozhodnutí Nejvyššího soudu na provádění exekucí nic nemění. Exekutorští vykonavatelé mohou i nadále bez svolení povinného vstoupit do jeho obydlí a to i v jeho nepřítomnosti.

   S pozdravem

 • Mirek napsal:

  Dobrý den, rád bych se informoval na dvě věci. příští týden budeme s manželkou podávat návrh na insolvenci. zádost jsme si vypracovali sami. pokud by insolvence nebyla schválena, platí toto rozhodnutí okamžitě tj. může od následujícího dne po vyvěšení v insolvenčním rejstříku přijít exekutor zabavovat majetek, nebo je nějaká lhůta nabytí právní moci např. 15 dní od doručení, kdy by bylo možné podat opravnou žádost o insolvenci znovu?
  Druhý dotaz se týká výkonu exekuce – máme termín zaplacení do 11.05., pak by měla následovat návštěva a zabavování majetku (Pokud by nebyla schválena insolvence). jsme v nájemním bytě vč. zařízení tj. kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (myčka, trouba, mikr. trouba, var. deska, dřez, baterie), stropní svítidla, podlahové krytiny a skříně. zbylé věci jsou naše. v nájemní smlouvě je výše uvedený majetek sepsaný na předávacím protokolu k bytu. bude tato smlouva stačit? mám strach, aby exekutor nezabavoval majetek majitele bytu a my nepřišli o střechu nad hlavou. Exekuci vykonává neslavně proslulý pan vrána.
  děkuji Mirek

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud je Vám insolvenční návrh zamítnut, soud vydá usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, proti kterému je možné se odvolat do 15 dnů. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy je toto usnesení doručeno dlužníkovi v písemném vyhotovení. Jakmile lhůta k podání odvolání vyprší, dojde k nabytí právní moci usnesení. Po nabytí právní moci usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu může exekutor dále pokračovat ve výkonu rozhodnutí. Skutečnost, že soud insolvenční návrh odmítl, Vám však nebrání v podání nového insolvenčního návrhu po právní moci tohoto usnesení.
   Co se týče mobiliární exekuce, tak pokud je majetek jasně specifikován v nájemní smlouvě, neměl by Vám ho exekutor zabavit resp. může, ale pokud tak učiní, neprodleně se na exekutora obraťte s žádostí o vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud exekutor Vaší žádosti nevyhoví, můžete podat vylučovací (excindační) žalobu k soudu. Je důležité dodržet tento postup a jako první se vždy obrátit na Exekutorský úřad s žádostí o vyškrtnutí věci ze soupisu. Bez předchozí žádosti o vyškrtnutí věci ze soupisu bude excindační žaloba soudem zamítnuta.

   Rovněž považujeme za nutné Vás touto cestou varovat před podáním insolvenčního návrhu bez odborné pomoci. Insolvenční řízení nekončí podáním návrhu na soud, trvá poměrně dlouho a je to složitá právní disciplína. Doporučujeme vždy vyhledat pomoc odborníků a předejít tak zamítnutí Vašeho návrhu či případnému konkursu, ve kterém by došlo k prodeji veškerého Vašeho movitého i nemovitého majetku.

   S pozdravem

 • standa napsal:

  v lete koncim insolvenci ktera bezí or r.2010 a už na stare adrese 8let nebydlim věřitelé se měli přhlásit do pulky října r.2010 a ted se ozyva nějaký exekutor během insolvence když se jako věřitel v termínu nepřihlásil mám na to reagovat když jsem pod soudní ochranou?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   reagovat nemusíte, ale přesto doporučujeme exekutora o probíhajícím oddlužení informovat.

   S pozdravem

 • Jana napsal:

  Dobrý den,
  manžel si nabral spoustu půjček. PŘed dvěma lety ukončil činnost jako osvč. Dluhy má tedy např. na zdravotním pojištění. V katastru nemovitosti je na náš dům s hypotékou vydán exekuční příkaz. Manžel tvrdí, že jedinou možností je zažádat o oddlužení a to oba. Mám nějakou možnost se tomu vyhnout ? ( uvažuji již delší dobu o rozvodu) Co když mu nedám souhlas s oddlužením ? Nebylo by řešením požádat – rychle- o zúžení SJM ? Mám dvě dcery a situace začíná být neúnosná ( už mi i strhavali z účtu jeho exekuci). Moc děkuji za odpověĎ.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v případě, že závazky Vašeho manžela vznikly za trvání Vašeho manželství, jsou tyto součástí společného jmění manželů (dále jen SJM) a odpovídáte za ně oba společně a nerozdílně. V současné době i podle novely občanského zákoníku vyžadují smlouvy, kterými se mění režim společného jmění manželů, formu notářského zápisu. Zúžení SJM však nepůsobí retroaktivně a tudíž by nemělo vůči stávajícím věřitelům žádný právní účinek.

   V případě, že je proti Vám vedeno několik exekučních řízení, jednoznačně doporučujeme vyhlášení osobního bankrotu, tedy podání společného insolvenčního návrhu na společné oddlužení manželů.

   Pokud by Váš manžel vstoupil do oddlužení sám a neuhradil by v oddlužení 100% z výše svých nezajištěných závazků, ale např. jen 30%. Zbylých 70% budou věřitelé dále vymáhat po Vaší osobě a exekutor může nařídit výkon rozhodnutí srážkami z Vaší mzdy, přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu a případně i prodejem majetku patřícího do společného jmění manželů, tedy zjednodušeně řečeno majetek, který jste nabyli za trvání manželství (podrobněji můžete čerpat informace z občanského zákoníku § 708 – § 753).

   Je zde také riziko zpeněžení Vaší nemovitosti, kterému se lze za určitých podmínek vyhnout. Pro přesné posouzení Vaší situace bychom však museli znát další podrobnosti (hodnota nemovitosti, zůstatková částka hypotečního úvěru, stav hypotečního úvěru atp.)

   Pokud máte zájem o vyřešení Vaší nepříznivé situace, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Kontakt nám prosím zašlete na emailovou adresu: info@inspartner.cz
   Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení a pokud budete chtít, budeme Vám poté případně moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem,

 • JANA napsal:

  Mám dotaz ohledně průběhu insolvence.
  Můj přítel (žijeme spolu jako druh a družka) má na sobě uvalenou už rok insolvenci.Je majitelem nemovitosti (byt) na kterou je hypotéka,kterou tehdá přestal platit ( návrh na isolvenci nepodal sám,ale Česká spořitelna u které měl hypotéku) a má nasobě ještě několik nesplacených půjček v menších částkách.
  Po celý rok mu insolvence strhávali peníze přednostně z platu,nyní mu přišlo rozhodnutí že se bude byt prodávat a byl oznámen termín cca 2 měsíce,kdy bude uskutečněna dražba.Byt bude prodávat firma EURODRAŽBY.CZ a způsob prodeje je Aukce anglickým způsobem licitace.
  Můj dotaz zní,dá se protitomu nějak odvolat?V případě,že by to už nešlo nějak pozastavit,byt se prodá.Tak se částka rozdělí mezi věřitele + to co mu strhávalo z platu.Chápu dobře ,že když věřitelům zaplatí min 30% zbytek mu bude prominuto??Můsí zažádat sám o promunutí,nebo to je automatické?Já jen že od něj vybrali už cca na 200 000kČ a i kdyby se byt prodal za tu nejmín možnou částku tak by to pokrylo víc jak 30 % . Jde mi o to za jak dlouho,mu pak přestanou vše strhávat a jestli bude insolvence ukončna.Jetště by mě zajmalo,insolvence mu na začátku pozastavila učet.Může si už v tuto dobu zařídit nový, aby si na ni mohl nechat posílat výplatu?Už mu případný nový účet nezablokují??

  Doufám že jsem vám alespoň trochu osvětlila naši situaci.
  Správce totiž na telefonáty nereaguje a my nevíme co nás čeká??

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   i když z Vašeho dotazu není přímo patrné, zda bylo v rámci insolvenčního řízení povoleno oddlužení. Uvádíte hodnotu 30% a platby z příjmu, tudíž budeme předpokládat, že bylo oddlužení povoleno.

   Oddlužení plněním splátkového kalendáře nekončí v okamžiku úhrady 30% z celkové hodnoty závazků, ale končí po pěti letech, během kterých je potřeba uhradit minimálně 30% z celkové hodnoty závazků, nebo v okamžiku, kdy je uhrazeno 100% z hodnoty závazků (některým dlužníkům končí oddlužení už třeba po třech letech, vše záleží na příjmech těchto dlužníků).

   V oddlužení musíte rozdělovat tzv. zajištěné a nezajištěné závazky. U zajištěného závazku může věřitel požadovat zpeněžení majetku, na kterém vázne zástavní právo.

   Pokud insolvenční soud neomezil dispoziční oprávnění dlužníka, tak potom má dlužník v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění ke svému majetku, tudíž je s podivem, že je mu bankovní účet stále blokován. Nový bankovní účet samozřejmě zřídit lze.

   S pozdravem

 • Božena napsal:

  Dobrý den.
  Chtěla bych se zeptat na svého syna,který má za sebou již dva a půl roku splácení dluhu je v insolvenci.
  Tyto dluhy vznikly za dobu manželství a jelikož manželka neměla dostatečné příjmy ,tak všechny dluhy jsou pouze na syna.Mezitím došlo k rozvodu a také se syn přestěhoval k nám a bylo mu stanoveno výživné ve výši 5000,-kč.V době kdy probíhalo insovenční řízení si musel najít dárce ve výši 2800,-kč aby dosáhl na splácení částky 30% splátek.V současné době splácí 60% z dlužné částky a k výpaltě dostává jen základní částku 8000 a zbytek asi 1000kč ve stravenkách.Můj dotaz zní ,zda je možné požádat o zrušení daru a jakým způsobem,když i bez tohoto daru splní podmínku splácení 30% dlužných částek.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud v darovací smlouvě nemáte jasně vymezené důvody pro odstoupení, je potřeba, aby dárce uplatnil jednu ze zákonných možností pro odstoupení od darovací smlouvy, kterými jsou odvolání daru pro nouzi (§ 2068 až 2071 NOZ) nebo pro nevděk (§ 2072 až 2075 NOZ).

   § 2068

   (1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

   (2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

   § 2069

   Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

   § 2070

   Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

   § 2071

   Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

   § 2072

   (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

   (2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

   § 2073

   Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

   § 2074

   Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

   § 2075

   (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

   (2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

   Společná ustanovení

   § 2076

   Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

   § 2077

   Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

   § 2078

   Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.

   S pozdravem

 • Věra napsal:

  dobrý den,na rodiče byl vypsán konkurz-fyzická osoba,dala by se ještě podat žádost na osobní bankrot?děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   již v pátek 28.2.2014 jsme Vám odpověď zasílali na email. Raději pro přesnost ještě doplňujeme odpověď k Vašemu komentáři.

   Ano i nyní ještě zažádat o oddlužení, dokonce tento postup jednoznačně doporučujeme. Oddlužení na rozdíl od konkursu nabízí dlužníkům mnoho výhod. Nicméně je nutné zahájit oddlužení do třiceti dnů od podání insolvenčního návrhu věřitele.

   Nabízíme dlužníkům nejprve nezávislou telefonickou konzultaci, poté je možné domluvit i osobní schůzku. Budete-li mít zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů a prošel s Vámi veškeré podrobnosti. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • Jituna napsal:

  Prosím o radu,správa soc zabezpečení mi rok zadržovala výživné na dceru s tim že až vše bude vyřízeno peníze mi pošlou ,dnes je to půl roku vše proběhlo a já chtěla pro dítě peníze a bohužel peníze byly poslány insolvenčnímu správci a ten peníze použil na manželovo dluhy já jsem nevěřila .podle mě je toto přeci protiprávní a nyní nevím jak a na koho se obrátit ,aby peníze byly vráceny.Děkuji za odpověd

  • INS partner napsal:

   Vážená paní,

   tento postup bude pravděpodobně v pořádku, můžete nechat postup OSSZ prošetřit nadřízený orgán, což je v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale pokud byly vyplacené peníze odeslány k úhradě závazků, které vznikly za trvání manželství byť pouze Vašemu manželovi, stejně za tyto závazky odpovídáte z titulu společného jmění manželů i Vy osobně.

   S pozdravem

 • hANKA napsal:

  dOBRÝ DEN, RÁDA BYCH SE INFORMOVALA NA MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INSOLVENCI. jSEM VDANÁ, ALE MANŽEL O INSOLVENCI ŽÁDAT NEBUDE. rIZIKO S TÍM SPOJENÉ JE MI ZNÁMÉ, ALE BOHUŽEL NEMÁM JINOU MOŽNOST. dO ŽÁDOSTI BUDU TUDÍŽ UVÁDĚT POUZE DLUHY VEDENÉ NA MÉ JMÉNO A DLUHY VEDENÉ NA OBA, TJ. KDE FIGURUJI JAKO SPOLUDLUŽNÍK. ZÁVAZKY, KTERÉ JSOU VEDENÉ NA JMÉNO MANŽELA, ALE VZNIKLI ZA DOBU MANŽELSTVÍ UVÁDĚT NEBUDU NEBO MUSÍM UVÁDĚT I TYTO?
  nÁSLEDNĚ BYCH MĚLA JEŠTĚ JEDNU OTÁZKU. KE DNI 18.11.2013 JSEM UKONČILA PRACOVNÍ POMĚR A V SOUČASNÉ DOBĚ MARODÍM V OCHRANNÉ LHŮTĚ. nA ÚŘADU PRÁCE EVIDOVÁNA NEJSEM, JELIKOŽ MARODÍM. oD 01.03.2014 MÁM NASTOUPIT DO NOVÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU. sMLOUVU MÁM JIŽ PODEPSANOU. pOKUD BYCH PODALA NÁVRH NA INSOLVENCI DO 28.02.2014 A PŘEDLOŽILA I NOVOU PRACOVNÍ SMLOUVU, ZE KTERÉ BYCH ZAPOČÍTALA BUDOUCÍ PŘÍJMY, VEZME JE SOUD NAVĚDOMÍ? nEBO JE ROZHODUJÍCÍ PŘÍJEM V OKAMŽIKU PODÁNÍ ŽÁDOSTI. a CO ZKUŠEB NÍ LHŮTA 3 MĚSÍCE – NEBUDE S TÍM NĚJAKÝ PROBLÉM?
  dĚKUJI.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   závazky, které vznikly za dobu trvání Vašeho manželství, spadají do společného jmění manželů (dále jen SJM), za jejich splnění odpovídají oba manželé společně a nerozdílně, tudíž i závazky které jsou vedeny na jméno Vašeho manžela, jsou ve skutečnosti i Vaše, a proto není možné je do insolvenčního návrhu neuvést. V případě, že se rozhodnete insolvenční návrh podat jen sama za sebe, budou věřitelé veškeré závazky, které spadají do SJM a nebudou v plné výši uspokojeny v rámci oddlužení, posléze vymáhat po Vašem manželovi.

   Co se týče příjmů, je potřeba soudu doložit, jaký je a bude Váš průměrný čistý měsíční příjem. Doporučujeme tedy posečkat s návrhem až do doby, než budete znát platební výměr nebo budete mít alespoň jednu výplatní pásku, kterou budete moci k insolvenčnímu návrhu přiložit. To jestli jste nebo nejste ve zkušební lhůtě, nehraje příliš velkou roli (dříve než dojde k přezkumnému řízení, zkušební doba již vyprší). Důležité je pouze to, zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou či neurčitou.

   Rovněž považujeme za nutné Vás touto cestou varovat před podáním insolvenčního návrhu bez odborné pomoci. Doporučujeme vždy vyhledat pomoc odborníků a předejít tak zamítnutí Vašeho návrhu či případnému konkursu, ve kterém by došlo k prodeji veškerého Vašeho movitého i nemovitého majetku.

   Pokud máte zájem o vyřešení Vaší nepříznivé finanční situace, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů, prošel s Vámi veškeré podrobnosti, nabídl možná řešení a pokud budete chtít, budeme Vám poté případně moci pomoc s jejich realizací. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • zdenka H. napsal:

  Dobrý den,
  Mám prosbu, včera mi přišlo usnesení o exekuci od soudu pro nedoplatek na VZP ve výši 95000,- ze dne 15.12.2003. Právní moci nabylo rozhodnutí 16.7.2004.Proti tomuto usnesení je možné se odvolat do 15 dnů od doručení. Nikdy před tímto dopisem jsem nebyla obeznámena s probíhajícím soudem, exekucí, ani jsem neobdržela žádné upozornění. Na VZP mi bylo sděleno, že k dnešnímu dni u mne neevidují žádný nedoplatek a ani v minulosti na mne nebyl dán návrh na exekuci natož soudu. Jediné co je napadlo, zda to není nedoplatek za bývalého manžela, s kterým nežijeme od roku 2003, od roku 2006 jsme v rozvodovém řízení a v roce 2008 nabyl rozvod právní moci. Můžete mi prosím poradit, jak se bránit, případně jak dále postupovat. Děkuji mnohokrát.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   podle toho co uvádíte, tak závazek vznikl za trvání manželství. Bohužel tak za splnění tohoto závazku odpovídáte s manželem společně a nerozdílně. Věřitel může tento závazek vymáhat i po Vaší osobě. Pokud nedošlo k soudnímu zúžení společného jmění manželů, popř. o jiném druhu zúžení SJM nebyl věřitel písemně informován a ani závazek se co do výše nevymyká běžným finančním poměrům Vaší domácnosti (částka 95.000,-Kč by pravděpodobně nebyla uznána jako nepřiměřeně vysoká), nemáte bohužel žádnou možnost obrany, věřitel postupuje v souladu se zákonem.

   S pozdravem

 • Milan napsal:

  Dobry den,jsem jiz 3 roky v insolvenci,JEdnou z pohledavek je uver ze st. sporeni u modre pyramidy,na tu mi ruci moje mamka,a musi proto doplacet rozdil mezi splatkou a tim co jim posle muj ins. spravce.to po dohode s mosrou pyramidou cini jednou za ctvdrt roku,presto mi pyramida uctuje temer kazdy mesic pokutu 500kč za opozdenou splatku,ma na toto pokutovani pyramida pravo?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   smluvní podmínky, které byly součástí úvěrové smlouvy, pravděpodobně obsahují článek, který tento postup věřiteli umožňuje, nicméně tento přístup věřitele je dosti nešťastný. Součástí Vaší dohody s věřitelem měla být i skutečnost, že Vám za tento postup nebude věřitel účtovat penále. Obraťte se na věřitele, resp. některého z pracovníků, kteří budou moci v této záležitosti jednat a domluvte se s nimi na úpravě dohody tak, aby penále účtováno každý měsíc nebylo.

   S pozdravem

 • jiri napsal:

  dobrý den, chci se zeptat. pritelkyne je v insolvenci uz skoro tri roky. co vse se ji zmeni kdyby jsme se vzali? musi to nahlasit – kde a kdy? co vse by to znamenalo pro me? smel bych si pak vzit pujcku? a na co vse by jsme si meli dat pozor? predem dekuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o této skutečnosti je samozřejmě nutné insolvenční soud resp. insolvenčního správce informovat neprodleně poté co manželství uzavřete. Přítelkyni doporučujeme informovat i jejího zaměstnavatele (mzdovou účtárnu), aby došlo ke správnému přepočítání měsíčních úhrad pro účely soudního oddlužení. Vznikne Vám totiž vyživovací povinnost vůči sobě navzájem a tato skutečnost změní výši nezabavitelné částky a tudíž i výše částky, kterou lze použít pro účely soudního oddlužení. Doporučujeme navštívit webovou stránku http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html, kde si na kalkulátoru splátek pro oddlužení můžete ihned vypočítat jak moc se změní výše měsíční splátky pro oddlužení po uzavření manželství. V tomto kontextu upozorňujeme na to, že může díky vzniku vyživovací povinnosti a snížení částky, kterou je možné ze mzdy dlužníka pro účely soudního oddlužení použít, dojít k situaci, kdy cílová částka pro věřitele nepřesáhne 30% z celkové hodnoty jejich pohledávek a Vaše přítelkyně by tak nemusela dosáhnout na základní požadavek insolvenčního zákona pro odpuštění zbylé hodnoty jejich závazků! Toto je proto důležité propočítat a ohlídat!

   Po dobu trvání oddlužení Vaší manželky jednoznačně nedoporučujeme uzavírání dalších úvěrů či půjček.

   S pozdravem

 • standa napsal:

  v srpnu mam posledni platbu na insolvenci kdy nebo v jake casove lhute da soud mzdove uctarne k zastaveni srazek prikaz?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud máte v srpnu poslední splátku soudního oddlužení, měl by Vám soud neprodleně vydat potvrzení o bezdlužnosti (pozor, pouze na Vaši žádost) a taktéž obeslat a informovat Vašeho zaměstnavatele.
   Od září by Vám již tedy nemělo být ze mzdy sráženo a měl byste začít pobírat mzdu v plné výši.
   I přesto doporučujeme obrátit se z touto otázkou přímo na insolvenčního správce, který Vám byl přidělen popř. na Vaši mzdovou účtárnu.

   S pozdravem

 • Martina napsal:

  Snažím se o insolvenci,osobni bankrot,tudíž potřebují dárce,co je třeba pro dárce za povinnosti.co musí splnit?Diky

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   darovací smlouvou přislíbí „dárce“ (nejčastěji rodinný příslušník), že Vám po dobu účinků povolení oddlužení formou splátkového kalendáře bude každý měsíc přispívat částku ve výši „XY“ (např. 2.000,- Kč.).

   Výpočet částky (daru) je závislý od výše příjmu dlužníka a celkové výše všech jeho závazků. Příjem dlužníka a výše poskytnutého daru musí dát celkově takovou částku, z které dlužník prokáže, že je schopen za dobu 5 let při povolení oddlužení formou splátkového kalendáře uhradit minimálně 30% z celkových dluhů a náklady na insolvenčního správce.
   Dárce v takovém případě nefunguje jak.o ručitel nebo spoludlužník, byť se tyto pojmy v zákoně u oddlužení v jednom případě vyskytovali, v praxi se od těchto institutů odstoupilo a novela insolvenčního zákona již toto ani neupravuje, protože v okamžiku, kdy dlužník přestane plnit své oddlužení a plnit nezačne ani po lhůtě, kterou mu soud uloží, tak je mu oddlužení zrušeno a darovací smlouva tím pozbývá na účinnosti, protože je v ní přesně specifikováno, že dar je dárcem darován pouze pro účely oddlužení a pouze po dobu trvání oddlužení.

   Dárce však musí prokázat, že je ze svého příjmu schopen pravidelně každý měsíc darovanou částku opravdu poskytnout tzn. je potřeba, aby doložil své příjmy minimálně za poslední 3 měsíce.
   Tento přehled příjmů dárce je nutné přiložit k insolvenčnímu návrhu společně s darovací smlouvou, na které nesmí chybět ověřené podpisy obou stran.
   Dárce však může darovat pouze částku, kterou si vydělá nad zákonem stanovené nezabavitelné minimum. Výpočet můžete provést zde: http://insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html

   S pozdravem

 • Martina napsal:

  Dobrý den,prosím co je třeba k darovací smlouvě???Dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   otázka je dosti nekonkrétní. K darovací smlouvě potřebujete především ochotného dárce. Darování upravuje nový občanský zákoník § 2055 – § 2078. Odkaz na aktuální znění nového občanského zákoníku naleznete ZDE

   S pozdravem

 • Richard napsal:

  DOBRÝ DEN,CHCI SE ZEPTAT KDYŽ MÁM OD SRPNA POVOLENO ODDLUŽENÍ A MÁM ZA PĚT MĚSÍCŮ ZAPLACENO 30% A DO ROKA BUDE ZAPLACENO 100% JESTLI JE MOŽNOST SNÍŽENÍ SPLÁTEK INSOLVENČNÍMU SPRÁVCI.ZBÝVÁ MI 170000 A STRHÁVAJÍ MI 10-20 000 TAK BY MOHLO STAČIT TŘEBA 5000 A ZA TŘI ROKY BYCH DOSÁHL TAKÉ 100%.dĚKUJI ZA ODPOVĚD

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   bohužel dodatečná žádost o snížení měsíčních splátek pro účely soudního oddlužení není možná. Je to bohužel jasně stanovená dikce insolvenčního zákona. Můžete o snížení splátek samozřejmě požádat, nic Vám v tom nebrání, ale s největší pravděpodobností Vám nebude vyhověno.

   § 398 odst. 4 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (revizní novela účinná od 1.1.2014 i předchozí platné znění zákona) bohužel hovoří poměrně jasně.

   (4) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

   S pozdravem

 • Alena M. napsal:

  DOBRÝ DEN
  MŮJ MANŽEL PODNIKAL JAKO osvč, ( zBYNĚK M.) BYL NA JEHO FIRMU VYHLÁŠEN KONKURS,cELKOVÁ VÝŠE POHLEDÁVEK JE 17 MIL.
  V JEDNÉ POHLEDÁVCE JSEM JAKO RUČITEL ZA ÚVĚR, JDE O SMĚNKU, PŘIŠLO MI TAKÉ UŽ ROZHODNUTÍ SOUDU, NA KTERÉ JSEM DAL ODVOLÁNÍ,
  ROK ČEKÁM, NA MAJETEK ( NEMOVITOSTI) PROBĚHNE BRZO DRAŽBA, ALE ZA VELMI MALOU VYVOLÁVACÍ CENU.
  iNSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ MI DALA INFORMACI, ŽE POKUD JSEM POD NĚKTEROU Z POHLEDÁVEK PODEPSANÁ, BUDOU NA MĚ Z TITULU RUČITELE POHLEDÁVKU VYMÁHAT, JINAK NE, VÍCE NEVÍM.
  , KONKURSEM ZANIKLO smj, JE MOŽNÉ ABYCH POŽÁDALA O ODLUŽNĚNÍ JEN NA TU POHLEDÁVKU, KDE JSEM JAKO RUČITEL, KDYŽ JSEM NEBYLA PODNIKATEL, KDYŽ JSOU DLUHY MANŽELŮ SPOLEČNÉ Z PODNIKÁNÍ osvč JEDNOHO Z MANŽELŮ?
  NEBO TO NEMÁ VÝZNAM ANI ZKOUŠET, PROTOŽE JSOU TO DALŠÍ VYNALOŽENÉ PENÍZE A BUDOU MI STRHÁVAT Z PLATU
  KROMĚ MINIMA VŠE AUTOMATICKY DO KONCE ŽIVOTA ?,

  DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ
  ALENA M.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud chcete úspěšně žádat o soudní oddlužení musíte mít alespoň dva věřitele. Nicméně, abyste mohla řešit v oddlužení závazek vzniklý v důsledku podnikatelské činnosti, i když jste tuto činnost nevyvíjela přímo Vy, tak musí tento závazek projít tzv. podnikatelským řešením úpadku, tedy konkursem. Díky revizní novele insolvenčního zákona účinné od 1.1.2014 je nyní tento postup konečně možný.

   § 389
   (1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o
   a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo
   b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.
   (2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže
   a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
   b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo
   c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.
   (3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.

   Budete tak muset minimálně počkat až do konce konkursu a pokud to bude možné (budete splňovat podmínky insolvenčního zákona), tak o soudní oddlužení požádat hned poté co nabude právní moci usnesení o zrušení konkursu.

   Pro kalkulaci před zahájením soudního oddlužení je také důležité, abyste věděla, zda odpovídáte pouze za splnění tohoto jednoho závazku, nebo zda odpovídáte i za další závazky.

   S pozdravem

 • Václav napsal:

  Dobrý den ! Měl bych takový dotaz.18/12.2013 mi skončil konkurs(dluhy z podníkání) a následující den mi byly doručeny obsílky ohledně exekucí.Moje manželka je také v insolvenci a to 2,5 roků.Chtěl bych vědět jak mám nadále v této situaci postupovat a zdali můžu požádat o osobní bankrot na zbytek dluhů či nikoliv.Nevím jak postupovat v případě,že by přišel exekutor do bytu,ve kterém bydlíme a,který patří synovi mé manželky.Jsem zaměstnaný na dobu neurčitou.Soudně proběhlo vyrovnání majetku mezi manžely před zahájením konkurzní podstaty.Děkuji za odpověď!

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   riziko mobiliární exekuce je již ve Vašem případě reálné. V případné mobiliární exekuci by mohl být postižen i majetek Vaší paní. Museli bychom mít možnost prostudovat vyrovnání majetku nicméně obecně lze konstatovat, že účinky vyrovnání se vztahují pouze na Vás a Vaši manželku, nikoli na Vaše věřitele.

   Díky revizní novele insolvenčního zákona s účinností od 1.1.2014 můžete v současné situaci požádat o oddlužení. Pro upřesnění bychom doporučili alespoň tel. konzultaci. Popř. by pomohlo, kdybyste nám poslal číslo jednací Vašeho insolvenčního řízení, abychom mohli Vaši situaci vyhodnotit. Pokud byste měl zájem o tel. konzultaci, zašlete nám obratem tel. kontakt, na kterém Vás zastihneme a vhodný termín kdybychom se s Vámi mohli spojit (pracovní dny od 8:00 do 18:00). Tel. konzultace je nezávazná a je zcela zdarma.

   S pozdravem

 • Hana D. napsal:

  Dobrý den,

  velice prosím o informaci jak se správně provádějí srážky ze mzdy pro insolvenci.
  Přítel toto již absolvuje, ale máme pocit, že mzdová ´četní špatně provádí srážky. Bohužel insolvenční správce nebere mt, odkazuje jej na pracovnici svého úřadu, která ale zaslala nicneříkající odpověď.
  Dle tabulky jenž dostal od účetní je to ale jinak než se všude píše…………strašně moc prosíme o radu.

  Prosím pokud to půjde přímo sem zadat výpočet, jistě to pomůže i jiným lidem a to:

  čistá mzda 29387,-Kč, žádná vyživovací povinnost nemá……………

  Velice děkuji za ochotu

  Hana

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud insolvenční soud nestanoví pevně stanovenou výši měsíční splátky, postupuje se následovně:

   Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře

   1.Splátka pro oddlužení se kalkuluje v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

   2.Srážky pro oddlužení se vypočítávají z čisté mzdy.

   3.Čistá mzda se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

   4.Z čisté mzdy nelze srazit tzv. základní částku.

   5.Dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. ve spojení s dalšími příslušnými právními předpisy (zákon č. 110/2006 Sb., nařízení vlády č. 409/2011 Sb., zákon č. 117/1995 Sb., nařízení 482/2012 Sb.) se kalkuluje základní částka takto:

   a) na osobu dlužníka ve výši dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu dle zvláštního právního předpisu („nezabavitelná částka“)
   – součet životního minima a nákladů na bydlení = 3.410 + 5.687 Kč = 9.097 Kč
   – nezabavitelná částka = 2/3 * 9.097 Kč = 6.065 Kč
   b) na každou vyživovanou osobu a manžela ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky
   – 100% nezabavitelné částky = 6 065 Kč
   – ? nezabavitelné částky = 1.516 Kč

   6.Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Celková základní částka se následně odečte od čisté mzdy. Ze zbytku čisté mzdy pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (aktuálně 9.097 Kč). Zbývající částka po provedení této operace se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro přednostní pohledávky) lze srazit dvě třetiny.

   Na internetu je několik webových stránek, kde jsou kalkulátory uvedeny. Níže uvádíme odkaz přímo na kalkulátor z oficiálního webu insolvenčního práva.

   http://www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html

   S pozdravem

 • Barbora S. napsal:

  Dobrý den,prosím chci se zeptat. Nemám čistý trestní rejstřík má to nějaký vliv na to že by mi soud zamítl insolvenci? děkuji za odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   nikdo s Vaším jménem není v insolvenčním rejstříku veden. Soud v tom případě nemohl zamítnout insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ale mohl jej pouze odmítnout z důvodu, že návrh nebyl podán na předepsaném formuláři, návrh nebyl podepsán úředně ověřeným podpisem, návrh podala osoba, která k tomu nebyla oprávněna, popř. z důvodu jiného procesního nedostatku. Zavoláte-li na příslušný krajský – insolvenční soud, tak by Vám měli podat informaci, z jakého důvodu byl návrh odmítnut.

   Záznam v rejstříku trestů sám o sobě není důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu, ale pokud je v rejstříku trestů záznam z důvodu trestného činu majetkové či hospodářské povahy dlužníka v posledních pěti letech, tak je to vážný důvod pro nepovolení oddlužení.

   § 395 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) § 395

   (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,
   a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
   b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
   (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže
   a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
   b) dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
   (3) Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu
   a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo
   b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
   (4) Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku, osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která návrh podala.

   S pozdravem

 • Monika napsal:

  Dobrý den, RÁDA BYCH VYHLÁSILA OSOBNÍ BANKROT NA SVÉ A SPOLEČNÉ ZÁVAZKY Z sjm. mŮJ DOTAZ JE, ZDA ZÁVAZKY, KTERÉ JSOU PSÁNY POUZE NA MANŽELA, MŮŽE PO VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO BANKROTU NA MOU OSOBU, VYMÁHAT EXEKUTOR PO MĚ, V PŘÍPADĚ, ŽE MANŽEL NEBUDE ŘÁDNĚ SPLÁCET. nEBO ZDA JSEM CHRÁNĚNA STATUTEM OSOBNÍHO BANKROTU. pRO ÚPLNOST DODÁVÁM, ŽE ZÁVAZKY VZNIKLI V DOBĚ MANŽELSTVÍ. pOKUD BYCH NEBYLA CHRÁNĚNA OSOBNÍM BANKROTEM, ZNAMENÁ TO, ŽE MI NA ODDLUŽNĚNÍ BUDOU SRÁŽET SOUDEM PŘEDEPSANOU ČÁSTKU A ZÁROVEŇ MI MŮŽE EXEKUTOR SEBRAT ZBYTEK NA ÚHRADU MANŽELOVÝCH ZÁVAZKŮ? dĚKUJI.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud zahájíte insolvenční řízení, požádáte soud o oddlužení, tak proti Vám nebude možné exekuci vykonat (§109 Insolvenčního zákona). Pokud by s Vámi neprobíhalo insolvenční řízení, tak by exekutor závazky vzniklé za trvání manželství, byť Vašemu manželovi, mohl exekučně vymáhat i po Vás. Máte-li společné závazky s Vaším manželem, doporučujeme jednoznačně zahájit soudní oddlužení společně. Tento postup nabízí mnoho výhod.

   S pozdravem

 • Lenka napsal:

  Dobrý den, MĚLA JSEM EXEKUCI NA 30 000 kČ, V R. 2009 MÁM DOKLAD, ŽE 25 000 BYLO ZAPLACENO.EXEKUTOR BYL ODVOLÁN A EXEKUCI MÁ NYNÍ NOVÝ EXEKUTOR, KTERÝ MI VYČÍSLIL DLUH VČETNĚ ÚROKŮ APOD NA 79 000. PŘIJDE MI TO VÍC JAK PDOIVNÉ, CELOU VĚC CHCI ŘEŠIT S PRÁVNÍKEM, ALE JSOU TO PRO MNE DALŠÍ VÝLOHY,JE MOŽNÉ PŘI NEOPRÁVNĚNÉ ČÁSTCE ŽÁDAT O NÁHRADU ZA PRÁVNÍKA:? z CELÉ SITUACE JSEM PŘÍMO ZOUFALÁ.dĚKUJI

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v první řadě zašlete exekutorskému úřadu doporučený dopis, kde tuto skutečnost detailně vysvětlete a doložte Vámi provedené platby. Současně zažádejte o vysvětlení a vyúčtování. Je možné, že došlo k omylu, může to být záměr, ale také je možné, že u tohoto Vašeho nabíhají vysoké úroky, které Vaše měsíční splátka nepokryje.

   Při každé platbě, kterou budete exekutorskému úřadu zasílat, se musíte písemně dožadovat účtování všech svých úhrad na jistinu dluhu (tzn. kořen, základ dluhu, ze kterého se počítají úroky) a až bude uhrazena jistina, úroky přestanou narůstat a budou se moci doplatit.

   Jedná se o institut občanského práva – určení platby při plnění peněžitého závazku (i v exekuci). Pro plnění dluhu musí dlužník prohlásit, zda chce plnit (zaslat platbu) na jistinu nebo na její příslušenství, nestačí-li plnění na úhradu celého dluhu (jistiny a příslušenství). Jestliže plnění nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a dlužník při plnění neurčí jak chce se svou platbou naložit (zaúčtovat), použije exekutor či věřitel plnění přednostně na příslušenství dluhu ke dni plnění.

   Úroky plynou z jistiny (kořen, základ dluhu). Jestliže splatíte jistinu, dluh přestane narůstat.

   Posíláte-li splátku či jakoukoli jinou platbu, přidejte při zadání příkazu k úhradě do zprávy pro příjemce „PLATBA NA JISTINU“. To samé platí pokud hradíte složenkou, nebo vkladem na účet. Vždy uvádějte do poznámky k platbě „PLATBA NA JISTINU“. Tímto postupem jako dlužník určíte – prohlásíte – na co má být Vaše platba použita. Jakmile splatíte celou jistinu zastaví se nárůst Vašeho dluhu!

   Tento postup doporučujeme na základě Judikátu Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21.10.2010

   S pozdravem

 • Daniel napsal:

  Dobrý den,

  z minulosti mám dluhy cca 150 000,- u více věřitelů, bohužel na mě již probíhá exekuce cca rok. Tudíž nemám možnost jak platit závazky vzhledem k výdajům. Plat mám v rozmezí 17-18 tis čistého. Chtěl bych se jen zeptat, zda mi opravdu zůstane jen nezabavitelná částka či vyšší částka vzhledem k přijmu. Jelikož zda bych platit při osobním bankrotu 5 let formou splátkového kalendáře, značně bych přeplatil 100% dlužné částky. Nyní mi zůstává 11600,-.

  Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v rámci soudního oddlužení (osobní bankrot) nemůžete přeplatit své závazky. Soudní oddlužení je ukončeno buď po pěti letech nebo v okamžiku, kdy uhradíte svým věřitelům 100% hodnoty jejich pohledávek.

   K provedení přesných výpočtů bychom od Vás potřebovali přesnější údaje. Obecně se dá konstatovat, že by pro Vás v oddlužení přicházely v úvahu dvě možnosti. Při první možnosti byste hradil vše nad rámec nezabavitelné částky a oddlužení by bylo ukončeno dříve než za pět let – v okamžiku úhrady 100% hodnoty Vašich závazků. V druhém případě by soud povolil nižší splátku a rozložil by Vám úhrady na pět let. Tím by byla Vaše měsíční splátka pro oddlužení výrazně nižší.

   Můžete nám obratem zaslat tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů a prošel s Vámi veškeré podrobnosti. Dozvíte se tak, zda splňujete podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení i přesné výpočty (výši splátky, výši procentuálního uspokojení věřitelů a mnohé další důležité informace), které Vám poté zašleme i písemně na email. Úvodní konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 • majo napsal:

  dobrý den , mám na vás takovou prosbu . dnes mi zaměstnavatel oznámil že je na mě podána exekuce na plat,ale k 31.11 2013 mi končí pracovní smlouva. exekuce se týká dluhu na výživném, který je od roku 2001,ale bývalá manželka je po druhé vdána a otec si osvojil syna . chci se zeptat co mám dělat když po ukončení pracovního poměru budu pobírat hmotnou nouzi a to jěště mám trvalé bydliště na uřadě. moje přítelkyně co ji navštěvuji máme dceru s kterou jezdíme po vyšetřění a nemáme dost peněz na léky atd. poradte mi prosím .děkuji za kladnou odpověd

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   stáhněte si z našeho webu příručku pro dlužníky, kde se dozvíte podrobnosti ohledně výkonu exekučního řízení. V žádném případě nikde neuvádějte adresu Vaší přítelkyně. Pokud nebudete mít postižitelný příjem, nevlastníte nemovitost a exekutor nebude moci provést ani mobiliární exekuci (zde pozor, protože pro exekutora není rozhodná adresa trvalého pobytu, ale místo kde se skutečně pohybujete – bydlíte), tedy zabavení majetku, nebude proti Vám moci účinně postupovat. Pokud tento stav bude trvat delší dobu (několik let) je dost pravděpodobné, že exekutor nakonec exekuci ukončí pro Vaši nemajetnost.

   S pozdravem

 • Zuzana napsal:

  Dobrý den,z vašich předešlích příspěvků jsem se dočetla,že není možné aby exekutor zablokoval manželovi účet když můj dluh vznikl před uzavření našeho manželství. Bohužel se tak stalo i přes to že svůj Dluh splácím dle dohodnutého splátkového kalendáře.Prosím poraďte zda stačí telefonické vyřízení nebo je též nutné podat vylučovací žalobu.Moc děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   exekutor má bohužel na tento postup právo. Je poté na dlužníkovi, aby doložil všechny rozhodné skutečnosti. Tzn., exekutor takto postupovat může, ale v okamžiku, kdy mu Vy doručíte vyjádření o tom, že závazek vznikl před uzavřením manželství a tuto skutečnost doložíte listinnými důkazy (oddací list, právní důvod vzniku závazku), tak musí od tohoto postupu upustit. Pokud by i po doložení této skutečnosti přetrvávaly potíže s exekutorským úřadem, kontaktujte nás.

   S pozdravem

 • Ivana napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych požádala o rady ohledně osobního bankrotu formou splátkového kalendáře

  1) vlastním auto v hodnotě asi 100 000 Kč, auto mi koupili rodiče,abych mohla být k dizpozici prarodičům,kteří potřebují mojí pomoc.budu muset v rámci odlužnění auto odevzdat na uhrazení dluhu?
  2) Zabaví mi insolvenčí správce běžné vybavení bytu? Mám namysli televizi,lednici,myčku,sed.soupravu apod?
  3)zvladnu sama podat na soud žádost o osobní bankrot,nebo musím využít placených služeb?
  4)pečuji sama o 2 dcery,výživné,které na dcery pobírám mi zůstane v plné výši?
  5) co musí splňovat osoba,která by mi byla ochotna přislíbit finanční dar po dobu osobního bankrotu?
  6)kamarád pobírá diety jako náhradu za stravné (řidič kamionu) diety jsou uvedeny na výplatní pásce,ale nepočítají se do klasické mzdy,nejsou daněny.Budou mu odebrány v případě osobního bankrotu?

  Moc děkujui za vyčerpávající odpovědi.S pozdravem Ivana

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   splníte-li podmínky stanovené insolvenčním zákonem, tak Vám soud oddlužení povolí. Poté se rozhoduje, jakou formou bude oddlužení provedeno, zda dojde ke zpeněžení majetkové podstaty, nebo bude povolen splátkový kalendář. Vychází se z pravidla z toho, jaká varianta je pro věřitele výhodnější. Např. pokud můžete formou splátkového kalendáře uhradit během pěti let 400.000,-Kč a Váš veškerý majetek má hodnotu 200.000,-Kč, je na 99,9% pravděpodobné, že bude oddlužení řešeno formou splátkového kalendáře. Obě varianty nelze kombinovat. Nelze povolit splátkový kalendář a poté ještě zpeněžovat majetek (výjimku tvoří majetek, kterým ručíte věřiteli za splnění závazku – tzv. zástava, ta může a nemusí být zpeněžena v rámci insolvenčního řízení, i když probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře).

   V druhé odpovědi jsme zainteresovaní, protože tyto služby pro klienty poskytujeme, tudíž naše odpověď pro Vás může být zavádějící. Nicméně odborná veřejnost nedoporučuje dlužníkům bez právní pomoci připravovat a podávat insolvenční návrhy, protože je to poměrně složitá a odborná právní disciplína. I malé pochybení může vést k odmítnutí návrh, popř. nepovolení oddlužení a prohlášení konkursu, což poté znamená prodej majetku. Jednoznačně doporučujeme využít placených služeb, protože konkurence srazila ceny velmi nízko a např. naše společnost nabízí úhradu odměny na splátky. Pouze odbornost nijak výrazně nestoupla, proto je důležité důsledně vybírat poskytovatele!

   Výživné není z právního hlediska Vaším příjmem, je určeno primárně pro vyživované osoby. Výživné není předmětem soudního oddlužení a zůstane Vám každý měsíc v plné výši.

   Osoba, která se zaváže poskytnout dlužníkovi peněžitý dar pro účely soudního oddlužení, musí mít dostatečný příjem, protože některé soudy žádají doložit dárcův příjem!

   Diety Vašemu kamarádovi zůstanou, nejsou příjmem, ze kterého lze provádět zákonné srážky.

   S pozdravem

   • Ivana napsal:

    Dobrý večer,
    moc vám děkuji za odpověď.Moc mi to pomohlo v rozohodování.Je to těžký životní krok a já vůbec nevím,kde začít !Ale už bych chtěla mít konečně od všeho pokoj. Vše si promyslím a popřípadě se ozvu.s pozdravem kotilínková

 • Marek napsal:

  Dobrý den mám v úvahu vyhlasit osobní bankrot nedokážu splácet své závazky chtěl bych se zeptat platím za byt 9000 a dostával bych základ 9000 můžu si požadat o nějaké socialní dávky třeba příspěvěk na bydlení i když jsem v insolveci? A zjaké částky by se to počítalo? A alimenty jsou jsou zahrnuty do zabavené částky nebo je musím platit z toho co mi zbyde? Počitá se družka do vyživovací osoby? Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   o sociální dávky žádat můžete, ovšem nelze předem určit, zda bude Vaší žádosti vyhověno (nemáme dostatek informací, abychom mohli případnou žádost posoudit).

   Platby výživného jsou v rámci soudního oddlužení brány jako tzv. přednostní pohledávka a musejí být hrazeny přednostně a v plné výši. V praxi to znamená, že insolvenční správce obdrží jednotnou platbu pro účely oddlužení (z pravidla to bývají finanční prostředky nad rámec nezabavitelné částky ze mzdy, ale může jít i o jinou částku, záleží na případu), z té si odečte svou měsíční odměnu, dále odečte platbu pro účely výživného, kterou v plné výši odešle příjemci a zbytek finančních prostředků rozešle, dle procentuálního klíče, který určil insolvenční soud v usnesení o povolení oddlužení, věřitelům.

   Ze zákona nemá družka a její druh vůči sobě žádnou vyživovací povinnost, tato skutečnost by musela být ustanovena v konkrétním případě soudem.

   Pokud máte zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů a prošel s Vámi veškeré podrobnosti. Dozvíte se tak, zda splňujete podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení i přesné výpočty (výši splátky, výši procentuálního uspokojení věřitelů, tedy i kolik z celkové dlužné částky ušetříte a mnohé další důležité informace). Úvodní konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete také zcela zdarma stáhnout na našem webu http://www.inspartner.cz (v pravé horní části) příručku pro dlužníky Pomocník dlužníků, která je plná užitečných informací, rad, tipů a triků pro dlužníky.

   S pozdravem

 • Hynek napsal:

  Dobrý den, prosím mám jeden dotaz, se kterým si ani já,ano odborníci neví rady.Proto bych Vás požádal o radu, zda-li je to možné. Jsem voják z povolání a pobírám přídavek(ne příspěvek) na bydlení. Příspěvek není zahrnutý do čisté mzdy,ale je vždy -k výplatě. Mám povoleno oddlužení a tento měsím jsem již měl první platbu insolvenčnímu správci. Srážky mám z čisté mzdy. Moje otázka zní: Je přídavek na bydlení součástí srážek na oddlužení k čistý mzdě? Paní účetní tvrdí, že mně nemůže dát srážku pouze z čisté mzdy,ale i ze zníněného přídavku na bydlení. Což znamená, že při mý čistý mzdě -cca 18.500 tis.Kč mně sráží cca 5.500Kč – dáno insol.soudem, je k tomu i započítána odměna insol.správci + 4.000Kč výživné na dítě.Celkem tedy 9.500Kč. Takže mně zbyde cca 9tis.Kč/měs. + přídavek na bydlení 10.000Kč – cestuji do zaměstnání mimo trvalé bydliště. Ale jak jsem se zmínil, dle paní účetní mně vezme ten přídavek na bydlení do srážek také, takže mně zbyde cca 9tis.Kč/měs., ale kde mám na cestu……..Je prosím nějaký zákon či §, dle kterého by se přídavek na bydlení do čisté mzdy nezapočítával? I insol.správce si neví rady. Je prosím možno poradit? Děkuji za odpověď a Váš vzácný čas. Hynek

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   příspěvek na bydlení s účinností od 1. ledna 2007 není exekučně postižitelný. V případě srážek ze mzdy v rámci insolvenčního řízení se postupuje stejně, jako u srážek ze mzdy v exekučním řízení ve prospěch přednostních pohledávek. Zákon tu zohledňuje skutečnost, že příspěvek na bydlení je účelově vázánou dávkou, která je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením. Exekuční postih příspěvku na bydlení by naplnění tohoto účelu zmařil. Peněžité dávky sociální péče ani dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou vůbec exekucí postižitelné – viz. § 317 odst. 1 občanského soudního řádu.

   Srážky ze mzdy

   Výši a způsob srážek upravuje Občanský soudní řád a nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách § 1, 3 a 4. Vyšší srážky než připouští zákon nelze provádět a to ani v situaci, kdy by si to povinný přál.

   Srážky se mohou provádět také z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Těmito příjmy jsou:

   a. náhrada mzdy nebo platu,
   b. nemocenské,
   c. ošetřovné,
   d. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
   e. peněžitá pomoc v mateřství,
   f. důchody,
   g. stipendia,
   h. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
   i. odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
   j. peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
   k. úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta

   Existuje však také okruh příjmů, které jsou nepostižitelné, tzn. že na ně nelze nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci. Pokud by se tak stalo, je povinný oprávněn okamžitě podat návrh na zastavení exekučního řízení. Mezi nepostižitelné příjmy patří:

   a. náhrada, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna
   b. dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
   c. z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
   d. dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
   e. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
   f. příspěvek na péči

   S pozdravem

 • irena napsal:

  Dobry chtela bych se zeptat jsem na materske a chtela bych pozadat o odluzeni dcera pracuje a pomohla by mi jdeto udelat dekuji za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   soudní oddlužení můžete úspěšně zahájit i když nemáte potřebný příjem, ale pomůže Vám třetí (většinou blízká) osoba. Nemůžeme ovšem říci zda splňujete všechny podmínky, k tomu je potřeba předběžná konzultace.

   Pokud máte zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů a prošel s Vámi veškeré podrobnosti. Dozvíte se tak, zda splňujete podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení i přesné výpočty (výši splátky, výši procentuálního uspokojení věřitelů, tedy i kolik z celkové dlužné částky ušetříte a mnohé další důležité informace). Úvodní konzultace je nezávazná a je zdarma.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete také zcela zdarma stáhnout na našem webu http://www.inspartner.cz (v pravé horní části) příručku pro dlužníky Pomocník dlužníků, která je plná užitečných informací, rad, tipů a triků pro dlužníky.

   S pozdravem

 • Pavel napsal:

  Dobrý den,
  prosím vás o radu. Moje bývalá manželka na mě v loňském roce podala exekuci na dluh, již v té době starý 8 let (řešil soud) na částku asi 15 000 Kč + 14 000 Kč výlohy exekutora. Jelikož v té době už mě nějaké peníze dlužila (soud, ale v dnešní době už promlčené a navíc mě dlužila další peníze za nájem atd., co už jsem soudně nevymáhal a v dnešní době také promlčené), tak jsme se v té době dohodli, že si dluhy navzájem nebudeme plnit a tím bude vše vyrovnané. Exmanželka ale dohodu nedodržela a v loňském roce na mě podala exekuci. Měl jsem ve výchově dceru, která bohužel před 2 lety zemřela. Na ni platila exmanželka alimenty nepravidelně, několikrát to také musel řešit i soud. Když má dcera dovršila věk 18ti let, přestala exmanželka platit alimenty úplně a já jsem už to nemohl řešit soudně a dcera se sama bála zažalovat matku pro neplacení alimentů. Matka mimo jiné nepřispěla ani korunu na pohřeb své dcery a ještě jí dluží peníze za práci, kterou pro ni a její další dceru z jejího prvního manželství vykonávala.
  Mám nyní pouze částečný invalidní důchod 6 222 Kč, z kterého mi exekučně srážejí 52 Kč měsíčně a navíc ještě splácím hypotéku, kterou jsme si ještě s dcerou vzali na rekonstrukci bytu. Jsem již 2,5 roku evidován na úřadu práce a žádné dávky nepobírám. Můžu a popř. jakým způsobem a komu napsat návrh na zastavení exekuce? Děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   návrh na odklad exekuce se podává na příslušný exekutorský úřad, který exekuci vykonává a doporučujeme kopii návrhu zaslat i na exekuční soud (dát na vědomí), tedy na soud, který exekuci nařídil. Vzor dokumentu, který doplňte (dle své situace) a pošlete exekutorovi i na soud (z důvodu, že by exekutor sám na soud Vaši žádost nepřeposlal). Níže odkazujeme na příslušný zákon.

   Důvody, z jakých lze exekuci odložit, najdete v občanském soudním řádu, konkrétně v § 266 zákona č. 99/1963 Sb.:

   1) Na návrh (povinného) může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny (1) ocitl přechodně (2) v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky (3) a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen (4). Pokud má být návrh na odložení exekuce úspěšný, musí tedy být splněny všechny čtyři výše uvedené předpoklady současně. Tyto čtyři předpoklady musí povinný ve svém návrh odůvodnit a pokud možno i doložit.

   2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven, je-li zde tedy důvodný předpoklad, že existuje některá ze skutečností, pro níž lze exekuci zastavit (viz dále).

   V případě, že exekutor obdrží návrh na odklad exekuce, buď návrhu sám vyhoví anebo v opačném případě předloží návrh na odklad do 7 dnů soudu. Soud je pak povinen o odkladu rozhodnout do 15 dnů. Dokud není o návrhu na odklad rozhodnuto, není exekutor oprávněn činit jakékoliv úkony, ledaže by šlo o návrh, jenž by byl svévolným nebo zřejmě neúspěšným uplatňováním či bráněním práva (návrh na odklad exekuce tedy má do jisté míry odkladný účinek). Exekuci je možno odložit jen na nějakou konkrétně stanovenou dobu, ne tedy na neurčito.

   Důvody, z jakých lze exekuci zastavit, najdete v občanském soudním řádu, konkrétně v § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Podle něj výkon rozhodnutí (či exekuce) bude zastaven, jestliže

   1 byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení (exekuční titul) dosud nestalo vykonatelným;

   2 rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

   3 zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení (oprávněný);

   4 výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny (to je typicky případ, kdy exekutor zabaví movité věci, které není podle zákona oprávněn zabavit, např. obvyklé vybavení domácnosti – viz dále);

   5 průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů (tento důvod se tedy může uplatnit, pokud povinný nemá žádný majetek, který by bylo možno exekučně postihnout nebo tento majetek nemá prakticky žádnou cenu – toto však musí mít exekutor spolehlivě zjištěno, aby mohla být exekuce z tohoto důvodu zastavena; viz dotaz a odpověď na konci této kapitoly);

   6 bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (tzn. pokud bylo soudem rozhodnuto o tzv. vylučovací žalobě – viz dále);

   7 po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku (důvodem pro zastavení je v tomto případě např. započtení pohledávky povinného proti exekučně vymáhané pohledávce oprávněno);

   8 výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat (Sem spadají zbylé případy nějakého pochybení exekutora či vady exekučního titulu apod., které mohou vést k zastavení exekuce. Patří sem např. částečné zastavení exekuce pro nepřiměřeně zvolený způsob exekuce. Patří sem i zastavení z důvodu povinným vznesené námitky promlčení.).

   Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodu k zastavení dozvěděl.

   S pozdravem

 • Vladimír napsal:

  Muj kamarad ma exekuci kterou splaci ve forme splatkoveho kalendare ale ne vzdy muze zaplatit urcenou sumu proto zaplati kolik jen muze ,ackoliv plati jeho dluh k poslednimu vypisu dluzni castky se zdvojnasobil ted by mnel asi trictvrtiny dluhu splaceno ale podle vypisu dluzi castky je znovu na zacatku a zvetsim dluhem da se to nekdy to enormni narastani dluhu zastavit dik za odpoved

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   bohužel někdy skutečně vysoké úroky vedou k nemožnosti úhrady celého závazku. Má-li Váš kamarád pouze jeden závazek, může písemně požadovat účtování všech svých úhrad na jistinu dluhu (tzn. kořen, základ dluhu, ze kterého se počítají úroky) a až bude uhrazena jistina, úroky přestanou narůstat a budou se moci doplatit.

   Jedná se o institut občanského práva – určení platby při plnění peněžitého závazku (i v exekuci).

   Pro plnění dluhu musí dlužník prohlásit, zda chce plnit (zaslat platbu) na jistinu nebo na její příslušenství, nestačí-li plnění na úhradu celého dluhu (jistiny a příslušenství). Jestliže plnění nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a dlužník při plnění neurčí jak chce se svou platbou naložit (zaúčtovat), použije exekutor či věřitel plnění přednostně na příslušenství dluhu ke dni plnění.

   Úroky plynou z jistiny (kořen, základ dluhu). Jestliže splatíte jistinu, dluh přestane narůstat.

   Posíláte-li splátku či jakoukoli jinou platbu, přidejte při zadání příkazu k úhradě do zprávy pro příjemce „PLATBA NA JISTINU“. To samé platí pokud hradíte složenkou, nebo vkladem na účet. Vždy uvádějte do poznámky k platbě „PLATBA NA JISTINU“.
   Tímto postupem jako dlužník určíte – prohlásíte – na co má být Vaše platba použita. Jakmile splatíte celou jistinu zastaví se nárůst Vašeho dluhu!

   Tento postup doporučujeme na základě Judikátu Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21.10.2010

   Pokud ovšem má Váš kamarád více závazků (nemusí být ani všechny v exekuci), tak doporučujeme komplexní řešení, na kterém by mohl ještě výrazně ušetřit. Tou možností je soudní oddlužení.

   Ohledně možnosti soudního oddlužení nabízíme nezávazné telefonické, popř. osobní konzultace zcela zdarma (20 – 30 minut). Popř. stačí vyplnit dotazník na našem webu http://inspartner.cz/osobni-bankrot-soudni-oddluzeni/bankrot-fyzicke-osoby/formular/

   S pozdravem

 • INS partner napsal:

  Dobrý den,

  jako OSVČ musíte hradit zdravotní pojištění, ale sociální pojištění v mnoha případech hradit nemusíte, tudíž je možné, že žádný závazek nemáte. Kontaktujte správu sociálního zabezpečení, oni Vám potvrdí, zda evidují Vaši pohledávku či nikoli.

  S pozdravem

 • Adéla napsal:

  Dobrý den,
  velmi Vás prosím o radu.
  Od roku 1999 do roku 2004 jsem podnikala jako OSVČ. Bohužel jsem se tehdy zapomněla z nevědomosti přihlásit na sociální pojištění, které jsem tím pádem ani nehradila. Dodnes mně nepřišla žádná úpomínka, exekuce atd. Nechala jsem si u okresního soudu vylustrovat výpis mých věcí a žádný dluh ani exekuce tam není z ČSSZ nahlášená.
  Prosím, můžete mně poradit jaká je lhůta pro promlčení dluhu na sociálním pojištění a do kdy by po mně ČSSZ mohla vymáhat dlužné pojistné včetně penále?
  Velmi Vám děkuji.

 • M.M. napsal:

  Mam soudnim usnesenim odsouhlaseny osobní bankrot.Jsem samoživitelka se dvěma dětmi (6 a 4 roky) a pracuji s platem 12 500 Kc cisteho. Bydlim v podnajmu (byt v osobním vlastnictví pana majitele),pozadala jsem si o rodinne přídavky na deti a příspěvek na bydleni,sebere mi tyto davky insolvencni správce na uhradu dluhu,nebo se tyto davky do prijmu nepocitaji?Za odpověď Vam dekuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   příspěvek na bydlení Vám zůstane v plné výši. S účinností od 1.ledna 2007 není “exekučně“ postižitelný (v oddlužení se postupuje stejně, jako v případě exekučních srážek z příjmu u přednostních pohledávek). Příspěvek na děti je také nepostižitelný, protože se jedná o příjem dítěte, ne o Váš příjem.

   S pozdravem

 • Tomas napsal:

  Dobry den podal jsem osobni bankrot a uz bylo rizeni zahajeno-probiha ale banka mi porad blokuje ucet a tam penize a ani v praci mi nechteji vyplacet mzud dal srazi a posilaji exekutorovi co s tim děkuju.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   podle insolvenčního zákona (§ 229, § 407, § 409) mají dlužníci dispoziční oprávnění k majetku, tzn. i ke mzdě (důchodu a jiným požitkům a příjmům), které jim jsou vypláceny na účet u bankovních ústavů a je protiprávním úkonem těchto bankovních institucí uskutečnění blokace účtů dlužníků do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

   To samé dle našeho právního názoru platí pro výplatu mzdy, důchodu, či jiných exekučně postižitelných příjmů. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení by měly být srážky z příjmu zastaveny a příjem by měl být, až do rozhodnutí insolvenčního soudu, vyplácen dlužníkovi v plné výši (bez exekučních srážek).

   S pozdravem

 • Marie napsal:

  Dobrý den,
  mám problém,
  u RFB jsem měla dluh 17000,- tento dluh byl prodán bankou někomu jinému- CCRB- vymahačská firma, došlo k soudu v roce 2012, vše jsem dle rozsudku zaplatila.
  Včera se mi ozvala další firma, že od té samé banky odkoupila můj dluh již v roce 2011 a že jim mám zaplatit jak dluh u banky, tak nehorázné penále ve výši 50 tis. Kč.
  Nic jim platit nehodlám, ale jak zajistit, aby mne již neobtěžovali?????
  A ještě jeden dotaz – četla jsem správně, že firma které dlužíte má nárok jen na úroky z prodlení a že se to týká i vymahačských firem???
  Předem velice děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   při prodeji pohledávky Vás musí původní věřitel písemně informovat. Stejně tak Vás musí informovat nový věřitel, který pohledávku odkoupil. Pokud Vás kontaktoval neznámý věřitel, že odkoupil závazek, tak by tuto skutečnost měl na Vaši výzvu doložit. Popř. zjistěte u původního věřitele, zda skutečně odprodal svou pohledávku této firmě, která Vás kontaktuje. Pokud zjistíte, že to není pravda, upozorněte tuto firmu, že tímto postupem (nejde-li o omyl, který se vysvětlí) porušuje zákon, a pokud v tomto jednání bude pokračovat, tak z toho vyvodíte právní důsledky. Poté by Vás měli přestat obtěžovat.

   Jedná-li se o vztah mezi spotřebitelem a právnickou osobou (podnikatelem), má věřitel právní nárok pouze na zákonem stanovené úroky z prodlení. Mnoho poskytovatelů úvěrů a půjček pro spotřebitele ovšem požadují úhradu úroků z prodlení, na které nemají právní nárok, nicméně pokud se dlužník k tomuto neoprávněnému požadavku v rámci nalézacího řízení nevyjádří, tak soud žalobě o zaplacení dlužné částky včetně těchto úroků, vyhoví. Musíte vždy převzít iniciativu a aktivně se bránit! Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Věřitel má ovšem nárok i na PŘIMĚŘENÉ sankční poplatky, které má ve smlouvě s dlužníkem ujednané, dále pak náklady spojené s tzv. nalézacím řízením i exekučním řízením spojené (náklady právního zastoupení, soudní poplatky, náklady exekutora…).

   S pozdravem

 • Petr P napsal:

  Dobrý den. Sice nejsem z Vašeho okresu, přesto poprosím o radu. Již druhým rokem jsem úspěšně v insolvenci pomocí spl.kalendáře a chci se s družkou vzít. Družka nebyla dána do insolvence. Všechny dluhy jsou pouze na mne Chci se zeptat co se změní pro mě (nás) po svatbě? Mnohokrát děkuji za odpověď. Petr P.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vznikne Vám vzájemná vyživovací povinnost. Pro Vaši přítelkyni se tím nic výrazného nezmění, ale Vám se změní částka, kterou lze použít pro účely oddlužení. Máte-li např. čistý měsíční příjem 12.000,-Kč a nemáte žádnou vyživovací povinnost, tak z Vašeho příjmu lze měsíčně použít pro účely oddlužení částku 3.957,-Kč a Vaše mzda tak je po odečtení splátky pro oddlužení 8.043,-Kč. Vznikne-li Vám uzavřením manželství vyživovací povinnost vůči manželce (a Vaší manželce vůči Vám), dojde k úpravě, ke snížení částky, kterou lze pro účely oddlužení použít na 2.946,-Kč a Vaše mzda po odečtení splátky pro oddlužení tak nově bude činit 9.054,-Kč.

   Vzhledem k tomu, že dojde ke snížení splátky pro účely oddlužení, dobře si spočítejte, zda i po této změně dosáhnete cílové úhrady více než 30% hodnoty Vašich závazků. Mohlo by se totiž stát, že z důvodu uzavření manželství a tím pádem i snížení splátky pro účely oddlužení, nebudete schopen uhradit Vašim věřitelům 30% hodnoty jejich pohledávek (Vašich závazků).

   Můžete použít kalkulátor na webu http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

   S pozdravem

 • andy napsal:

  Dobrý den, tatínek vzal na sebe půjčku na 140000,-Kč pro svého kolegu , s tím, že ji mu bude splácet. Samozřejmě se tak nestalo. Tatínek půjčku ze začátku platil, ale bohužel on i jeho již zmiňovaný kolega přišli o práci. Tatínek neustále bývalého kolegu upomínal, ale bez výsledně. Půjčka se přestala platit a přišel pokus o smír z banky s hrozbou exekuce. Je možné pomocí směnky nebo uznání dluhu, převést dluh na toho bývalého kolegu. Děkuji za odpověď.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   stačí i obyčejné uznání závazku písemnou formou mezi Vaším otcem a zmíněným kolegou, nicméně je v této záležitosti zainteresován i věřitel (banka), který k převodu tohoto závazku na zmíněnou osobu musí dát písemný souhlas. Pokud by nedal, stále bude dlužníkem Váš tatínek vůči bance a třetí osoba (kolega) poté může pouze uznat závazek vůči Vašemu tatínkovi. Tzn., že Váš tatínek bude odpovídat za úhradu závazku bance a třetí osoba (kolega) pak bude odpovídat za úhradu uznaného závazku Vašemu tatínkovi.

   S pozdravem

 • Pavla napsal:

  Dobrý den,manžel má exekuci vše řádně splácíme nyní jí chceme doplatit. Tak se chci optat zda můžeme napsat navrch na zastavení exekuce. Psaly jsme žádost bance kde měl manžel dluh o prominutí poplatku z prodlení,kvůli zdravotnímu stavu syna,protože jinak by jsme to asi nezvládly. Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   nemusíte exekutora o nic žádat, pokud dlužnou částku doplatíte, exekutor vyčíslí náklady, které ještě budete muset uhradit, pokud k tomu již nedošlo a exekuce bude ukončena.

   S pozdravem

 • Marcela napsal:

  Dobrý den, můj bývalý manžel podal na svou osobu insolvenci a mě by zajímalo jak to bude s placením alimentů a zaplacením dluhu na výživném. Bude muset platit alimenty v pné výši, kterou mu určil soud, nebo je platit nemusí ? Na alimentech dluží cca 50 000 kč a měsíční výše výživného je ne dvě děti 5400 kč. Děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   úhrady výživného dlužníkem jsou v rámci insolvenčního řízení považovány jakožto tzv. přednostní pohledávka a musí být hrazeny i během oddlužení ve výši 100%. Pokud má Váš bývalý manžel soudem nařízeny měsíční platby výživného, bude je prostřednictvím insolvenčního správce platit i nadále.

   Pokud je dlužné výživné (uvádíte 50.000,-Kč) již soudem potvrzeno tato dlužná částka je započítána v úhradách měsíčních úhrad výživného, o kterých píšete (5.400,-Kč měsíčně), tak pouze zkontrolujte, zda Váš bývalý manžel nutnost úhrad výživného zahrnul do insolvenčního návrhu, pokud ne, soud tuto skutečnost stejně zjistí. Poté bude výživné dále hrazeno a Vám bude vypláceno prostřednictvím insolvenčního správce (doporučujeme určeného insolvenčního správce kontaktovat a domluvit se s ním na způsobu úhrad). Pokud ovšem dluh na výživném nemáte soudem stvrzený, ale vznikl v poslední době, budete muset tento závazek (dluh na výživném) do insolvenčního řízení přihlásit, prostřednictvím přihlášky, jejíž vzor můžete stáhnout zde http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/formulare-vzory.html

   Pokud byste si nevěděla rady s vyplněním, tuto službu poskytujeme, ale je zpoplatněna.

   S pozdravem

 • Štefan napsal:

  chci se svama poradit byl u nas včera exekutor polepil a zabavil veci dluh čini 17 700 včera sem mu v hotovosti vyplatil 5000kč a dotatečne ktomu pořadal o splatkovy kalendař chci se vas zeptat co mam delat když mi splatkovy kalendař neodsouhlasi a nemam finance na zaplaceni sem socialny připad a bydlim v socialnom byte bez prace a nedavno sem podstoupil srdečny bajpas operaci a zatim se mi duchod nevyplaci dekuji vam za informaci co delat

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   exekutor nemusí na splátkový kalendář přistoupit a přestože přistoupí, tak tato dohoda pro něj není právně závazná a exekutor může i tak postupovat všemi zákonnými způsoby provedení exekuce (srážky ze mzdy, blokace a zabavení Vašich finančních aktiv, prodej movitého a nemovitého majetku, více o exekucí se dozvíte v naší příručce pro dlužníky, zdarma ke stažení na našem webu v pravé horní části). Pokud ovšem proti Vám nebude moci provést žádný ze zákonných postupů, nebude proti Vám moci činit žádné jiné kroky. V tomto případě bude exekutor přijímat splátky a bude rád, že sám dobrovolně plníte svou povinnost, protože všechny jeho nástroje budou neúčinné.

   S pozdravem

 • Lenka napsal:

  Dobrý den,
  mám schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře a chci se zeptat, jestli na toto bude mít nějaký vliv vznik manželství a zda se mé závazky nějakým způsobem nedotknou manžela. Děkuji. Lenka

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vznik manželství během soudního oddlužení má vliv na výši Vaší měsíční nezabavitelné částky. Vznikne Vám vyživovací povinnost, díky čemuž Vám bude z měsíčního příjmu zůstávat více peněz – cca o 1.500,-Kč více. Manželé mají totiž vyživovací povinnost vůči sobě navzájem. Musíte tudíž nově propočítat finanční průběh oddlužení abyste zjistila, zda i po úpravě měsíčních odvodů pro účely soudního oddlužení budete schopna během pěti let uhradit alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů.

   Vzhledem k tomu, že závazky vznikly před uzavřením manželství, tak se Vašeho nového manžela (pokud neukončíte předčasně insolvenční řízení) nijak nedotknou. O vzniku manželství informujte insolvenčního správce.

   S pozdravem

 • Gaba napsal:

  Dobrý den,
  manžel se mi přiznal, že má tři exekuce, vše ve výši cca 1 500 000,- Kč. Exekuce vznikly z neplacení nájemného na byt ve kterém jsem nikdy nežila a bohužel ho vrátil zpět majiteli pravděpodobně rok po naší svatbě. Ale to je jen ta poslední exekuce, dvě předchozí vznikly ještě před manželstvím. Dále je to úvěr, který je cca 150 000,- Kč, který se vzal bez mého vědomí a kontokorent. Tyto věci jsem se dozvěděla až když k nám přišel exekutor. Můj dotaz je jak se mám zachovat abych neplatila manželovy dluhy o kterých jsem nevěděla, jsem na rodičovské dovolené a budu ještě 1,5 roku.

  Moc děkuji Gaba

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   podstatné je pro Vás zjistit, zda závazky vznikly před uzavřením manželstvím, či po uzavření manželství. Za závazky, které vznikly před uzavřením nespadají do SJM (společného jmění manželů) a věřitelé a nyní i exekutorské úřady je mohou vymáhat pouze po Vašem manželovi. Závazky vzniklé po uzavření manželství mohou být vymáhány v plné výši i po Vás. Nelze se tomu žádným způsobem vyhnout (výjimku by tvořily závazky, závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které nabyl jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela. Zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství náleží do SJM. Pokud některý z manželů tvrdí, že konkrétní věc, právo nebo závazek do společného jmění nepatří, je na něm, aby toto své tvrzení prokázal. Neprokáže – li dostatečným způsobem, že jde o věc v jeho výlučném majetku, věc se považuje za součást SJM.

   Pokud tedy některý ze závazků nespadá do SJM, musíte tuto skutečnost sdělit a prokázat (oddací list, dokument, který prokazuje vznik závazku, musíte také znát číslo jednací příslušného exekučního řízení) exekutorskému úřadu. Pokud byste měla zájem, můžeme pro Vás patřičné dokumenty vypracovat.

   Co se řešení závazků Vašeho manžela týče (popř. pokud zjistíte, že jsou to závazky společné), doporučovali bychom konzultaci a jejich co nejrychlejší řešení, protože takto vysoké závazky většinou narůstají každým dnem o úroky a úroky z prodlení (nehledě na stoupající náklady exekučních řízení).

   S těmito závazky Vám můžeme samozřejmě pomoci, na tuto právní oblast se dlouhodobě specializujeme. V drtivé většině případů řešíme zadluženost klientů formou soudního oddlužení (lidově Osobní bankrot), protože toto řešení bývá pro cca 80% až 90% dlužníků, se kterými jednáme, nejvýhodnější a dlužníci o něj projevují největší zájem. Naši nabídku a detaily k soudnímu oddlužení Vám nyní zasíláme. Podrobnou analýzu Vaší situace a následné výsledky by s Vámi probral některý z našich kolegů buď telefonicky, popř. osobně. Poté bychom Vám výsledky a propočty poslali na email. Pokud budete mít zájem o podrobnou analýzu Vaší situace a přípravu řešení (tuto službu poskytujeme zcela zdarma), tak nám obratem napište tel. kontakt, na kterém bychom Vás mohli zastihnout a termín, kdy bychom Vás mohli kontaktovat (po – pá od 8:00 do 18:00).

   S pozdravem

 • Hanička napsal:

  Od ledna letošního roku mi byla v práci nařízená exekuce na srážky ze mzdy, kvůli manželovi, který neplatil výživné. Mám své závazky a nezletiletého syna, jak se mohu bránit prosím? Děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost od Nového roku nová právní úprava, která umožňuje exekutorům postihnout i mzdu a účet jednoho z manželů spadají-li závazky do společného jmění manželů, tak je tento postup možný a obrana možná není. Pokud ovšem závazek na výživném Vašemu manželovi vznikl ještě před uzavřením Vašeho manželství a je to tedy pouze jeho závazek, který nespadá do společného jmění manželů, tak potom nelze postihnout majetek spadající do společného jmění manželů, tudíž ani Vaši mzdu, či účet.

   „Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl jen jednomu z manželů (např. jen jeden z manželů uzavřel smlouvu u půjčce či o úvěru). Základní podmínkou tu ovšem je, aby dotyčný závazek vznikl za trvání manželství. Jde – li tedy o dluh, který vznikl jednomu z (budoucích) manželů před uzavřením manželství, nebo po jeho zániku, nemůže být pro vydobytí takového dluhu exekučně postihnut majetek tvořící SJM.

   Je-li to tedy Váš případ, protože se domnívám, že závazek na výživném pravděpodobně Vašemu manželovi vznikl ještě před uzavřením Vašeho manželství, napište na příslušný exekutorský úřad dopis (doporučeně s doručenkou), kde uveďte č.j. exekučního řízení, o které se jedná a vysvětlete fakt, že vymáhaný závazek vznikl ještě před uzavřením manželství (toto tvrzení musíte prokázat listinným důkazem), tudíž tento závazek nespadá do společného jmění manželů a není tak možné, aby exekutor postihl pro vymožení tohoto závazku Vaši mzdu, popř. Váš účet.

 • Renata napsal:

  Dobrý večer.Mám dotaz ohledně exekuce. Dnes jsem obdržela návrh na exekuční příkaz z duvodu neplacení výživného na syna. Samozřejmě i náklady soudu a exekutora. Bývalý přítel podal exekuci na výživné od ledna do května 2012 a za měsíc červenec 2012. Výživné mi bylo vyměřeno 1000 kč a novým rozsudkem v březnu 2012 zvýšeno na 2000 kč. Nový rozsudek nabyl právní moci 7.5.2012 s tím, že je platný počínaje dalším měsícem což je červen.Do května jsem řádně platila soudem určených 1000 kč a v žalobě se uvádí že jsem měla hradit 2000 už od ledna tudíz udajný dluh od ledna do května 5000. V červenci jsem měla s přítelem ustní dohodu ze alimenty nepošlu protože syn bude cely červenec a srpen u mne,takže v červenci jsem allimenty nehradila. Od srpna je platím pravidelně a nyní jsem v insolvvenci takže je hradí ins. správkyně. Žádné upozornění jsem dříve nedostala.Myslím že těch 5000 nedlu ím protože zvýšení alimentu platí od června. Bohužel za červenec jsem alimenty neposlala a nenapadlo mě že bývalý přítel na mě podá exekuci když jsme měli ustní dohodu.Kdyby řekl že alimenty chce,poslala bych je ale nedal mi vědět. Chci se zeptat jestli budu muset platit soudní náklady když fakticky dlužím jen 2000 kč.Myslím že to udělal schválně aby mě to stálo co nejvíc peněz.Neví že jsem v insolvenci. Vždyt kdyby napsal že alimenty chce i když byl syn u mne,poslala bych je a nemuselo to dojít takhle daleko.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, pokud věřitel podal návrh na nařízení exekuce až poté, co už jste zahájila insolvenční řízení, bude-li Vám oddlužení povoleno, splníte-li podmínky oddlužení a úspěšně oddlužení ukončíte, nemusíte se poté nařízením této exekuce vůbec zabývat. V průběhu insolvenčního řízení je totiž možné exekuci proti dlužníkovi nařídit, nelze ji ovšem vykonat. Veškerá plnění může věřitel po dlužníkovi požadovat pouze v insolvenčním řízení, bylo-li už insolvenční řízení zahájeno. Pokud by ovšem oddlužení nebylo povoleno, popř. by bylo během jeho průběhu zrušeno, tato exekuce proti Vám bude moci být provedena.

 • Jan napsal:

  Dobrý den, mám následující dotaz: v průběhu exekuce (byly sepsány a částečně odvezeny věci z domácnosti, blokace mzdy, blokace účtu, …) jsem podal návrh na insolvenci. Následně byl soudem zjištěn můj úpadek a povoleno oddlužení, ale exekutor mi přesto nechce vydat zabavené věci. Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat? Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, budete-li mít přiděleného schopného insolvenčního správce, tak by mohl exekutorský úřad kontaktovat a zařídit vrácení majetku. Nicméně se mu do toho asi chtít nebude, protože je to práce navíc. Rozhodující pro Vás jsou nyní data. Přesněji datum zabavení majetku a datum zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční zákon totiž spojuje se zahájením insolvenčního řízení určité podstatné skutečnosti. Jejichž přehled uvádíme níže. Pokud byl majetek zabaven až po datu zahájení insolvenčního řízení, tak exekutor porušuje ustanovení insolvenčního zákona §109 odst. 1 písmeno c) a je potřeba jej na tuto skutečnost upozornit doporučeným dopisem s patřičnou výzvou, že nenapraví-li svou chybu dobrovolně, vyvodíte z jeho jednání právní důsledky.

   Exekutor zodpovídá za škodu, kterou při výkonu exekuční činnosti způsobil on sám nebo jeho zaměstnanci. Ze zákona je pro tento případ povinně pojištěn a za škodu jím způsobenou ručí i stát. Pokud vám v souvislosti s prováděním exekuce vznikne škoda a budete schopen její vznik a výši doložit, máte velkou šanci na získání přiměřeného odškodnění. Toto uvádím proto, že s uskladněním movitých věcí vznikají povinnému další zbytečné náklady. Nehledě na tom, že Vám mohla být způsobena i jiná škoda spojená se zabavením majetku.

   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)
   §5 Zásady insolvenčního řízení
   d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.
   §109 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
   (1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
   a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
   b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
   c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
   (4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
   §406 Rozhodnutí o schválení oddlužení
   (1) Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (důvody pro zamítnutí oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

   Doporučujeme také kontaktovat oprávněného s tím, že dle insolvenčního zákona §5 písm. d) je povinen se zdržet jednání směřujícího k uspokojení jeho pohledávky mimo insolvenční řízení a měl by tudíž kontaktovat exekutorský úřad, který nechal pověřit, aby exekuci proti Vám pozastavil.

 • Barbora napsal:

  Dobrý den , mám exekuci na mzdu a tím se dostávám do velké finanční tísně , protože nezvládám platit ostatní pohledávky . Přemýšlím , že po novém roce podám návrh na oddlužení . Když vše dobře dopadne a zapíší mě do insolv.rejstříku , kdo dá pokyn zaměstnavateli , aby již peníze z výplaty neposílal exekutorovi ?Děkuji za odpověď .

  • INS partner - Mgr. Jaroslav Klíma napsal:

   Dobrý den, zaměstnavatele můžete upozornit i Vy osobně. Nezáleží na tom, kdo zaměstnavatele upozorní, ale zaměstnavatel musí vidět v insolvenčním rejstříku, že je s Vámi vedeno insolvenční řízení.

   Soudy i odborná veřejnost nedoporučují laikům insolvenční návrh zpracovávat bez pomoci odborníků a je to tak správně, protože špatně podaným insolvenčním návrhem může dlužník svou situaci ještě zhoršit, popř. si může zničit jedinou možnost, jak se se svými závazky vypořádat.

   Každý případ je jedinečný a je potřeba mít hlubší právnické znalosti. Je to asi stejný případ, jako kdyby chtěl laik sám podat žalobu a zahájit např. občanskoprávní spor. Zde také jednotný postup neexistuje a každý případ je odlišný a jedinečný. V oblasti insolvenčního řízení je situace obdobná. Také je to úzká právní disciplína, ve které hraje roli mnoho faktorů. Počet vyživovaných osob, osobní stav, různé druhy příjmů, výživné, společné jmění manželů, majetkové poměry, jednotlivé závazky také nejsou stejné, panuje velké množství různých závazků a pohledávek (přednostní, nepřednostní, podmíněné, atd…), ručitelé, spoludlužníci, nemovitosti…, nehledě na to, že hodně věřitelů požaduje neoprávněná plnění a zde je zase důležitý přesah do jiných právních oborů, které potom pomáhají v insolvenčním řízení s napadením těchto neoprávněných požadavků a jejich snížení na zákonnou mez, nebo jejich zrušení (zde více již trestní, občanské a obchodní právo). Nehledě na to, že insolvenční řízení probíhá delší dobu (cca 3 měsíce), nejde jen o to připravit návrh a ten podat k soudu. Některá insolvenční řízení jsou vcelku jednoduchá a vše probíhá bez problémů a nutnosti zásahů, ale mnohdy je potřeba adekvátně reagovat a řešit složité právní otázky a postupy.

   Víme, že dlužníci nemají mnohdy moc peněz a nemohou si dovolit platit drahé služby advokátů. Proto se snažíme nabízet pomoc a spolupráci při soudním oddlužení za co nejnižší ceny a za co možná nejlepších podmínek.. Máme již takovou zkušenost, že naše služby si může dovolit opravdu každý. Našich služeb využívají i maminky na mateřské dovolené či samoživitelky, nebo důchodci. Jste-li ve finanční tísni, pokusíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

 • David napsal:

  Dobrý den, Dne 6.12.2012 mě navštívil exekurský vykonavatel a sepsal a polepil nám doma všechny movité věci( pračka, televize atd) s tím že pokud neplatíme do týdne tak sepsané věci odveze!!!! Dne 10.12.2012 si moje manželka podala návrch na odlužení u KS v Brně kteŕ bylo následně zveřejněno v ins. Rejstříku .tyto zabavené věci uvedla do seznamu majetku v ins. návrhu! Může exekutor tyto věci odvézt a zabavit? Jak se máme proti tomuto bránit pokud by si pro se psané věci pŕijel? Děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, nevzal jste v potaz velmi podstatnou věc. Jako manžel se soudního oddlužení musíte také účastnit, jinak bohužel bude moci exekuce probíhat Vůči Vám a Vašemu majetku i nadále. Exekutoři nebudou moci srážet ze mzdy Vaší manželce a zabavovat věci v jejím výlučném vlastnictví, ale na Váš společný majetek (ve společném jmění manželů) budou moci a závazky, které Vaše paní v insolvenčním řízení neuhradí ze 100% budou moci vymáhat po Vás. Pokud Vám někdo s Vaší situací pomáhal, tak Vám bohužel vůbec nepomohl. Pokud jste insolvenční návrh zpracovali a podali sami, tak jste také neudělali rozumný krok.

   Pokud byste ovšem insolvenční návrh podal také, společně s manželkou, tak zahájením insolvenčního řízení (okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a vydáním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení) nastávají tyto skutečnosti.

   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)

   §5 Zásady insolvenčního řízení

   d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.

   §109 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

   (1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
   a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
   b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
   c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
   (4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

   §406 Rozhodnutí o schválení oddlužení

   (1) Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (důvody pro zamítnutí oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

   Pokud by po Vás požadovali exekutorští vykonavatelé jakékoli plnění po vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, odkažte je na insolvenční rejstřík a insolvenční soud. Pokud by nastaly jakékoli problémy, volejte Policii ČR, protože budete v právu.

   S pozdravem

 • Martin napsal:

  Dobrý den. Můžu se zeptat? Kdybych si chtěl udělat osobní bankrot kvůli mé finanční situaci mělbych otázku. Zahrnula by se do insolvence i má hypotéka, kterou jsem si vzal na byt? Děkuji.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, za určitých okolností lze projít úspěšně oddlužením formou splátkového kalendáře a o hypotéku ani o nemovitost, na které vázne zástava vůči hypotečnímu úvěru nepřijít. Nelze tuto skutečnost na 100% zaručit (po dohodě s bankou či poskytovatelem hypotečního úvěru už většinou ano), v této oblasti je potřeba důsledně dbát na to, aby poskytovatel (služeb pro dlužníka) dbal o zájem dlužníka. Mnohdy se setkáváme s dlužníky, kterým poskytovatel nasliboval záchranu nemovitosti, přitom tuto jistotu nemohl garantovat a dlužník o nemovitost v insolvenčním řízení přišel! Někdy už není jiné východisko a je nesrovnatelně lepší řešit prodej nemovitosti pod dohledem soudu v insolvenčním řízení, než-li v nedobrovolné dražbě např. v exekučním řízení. Případným zájemcům jsem na jejich žádost schopni tuto problematiku hlouběji vysvětlit.

   Nemovitost je možné za určitých okolností skutečně zachránit. Je-li totiž na hypotečním úvěru ještě spoludlužník, či ručitel a úvěr je stále řádně splácen, lze se dohodnout s bankou, aby pohledávku do insolvenčního řízení přihlásila jako podmíněnou (mnohdy není ani domluva nutná a banka či poskytovatel hypotečního úvěru tak sám učiní, protože je pro něj tento postup výhodnější) a v tomto případě by byla řešena v insolvenčním řízení pouze za předpokladu, že by se úvěr přestal řádně splácet. Lze se také domluvit s bankou na jiném postupu, je možné, že věřitel svou pohledávku jako zajištěnou nepřihlásí. V těchto případech hraje roli více faktorů, proto doporučujeme vždy tuto situaci důkladně konzultovat s odborníkem. Jednoduchá odpověď bohužel neexistuje a ten, kdo by Vám jednoduchou odpověď v této situaci podal, nejedná ve Vašem zájmu! Pozor na to, setkáváme se s tímto postupem skutečně velmi často.

 • Verca napsal:

  Dobrý den, přítel má dost dluhů a bohužel nemá na to je splácet, protože věřitelé už nechtějí normální splátky, ale prostě hrozně vysoké častky + úroky to ani nepočítám, chtěl by osobní bankrot, ale je zaměstnaný v německu, je možné zažádat o osobní bankrot i když nepracuje v české republice? Předem moc děkuji za informaci.
  Hezký den

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, o osobní bankrot lze zažádat, i když dlužník pracuje mimo Českou republiku. Nicméně problematika insolvenčního řízení je dosti komplikovaná a v každém případě bychom Vám doporučili alespoň telefonickou konzultaci s některým z našich kolegů. Konzultace je bezplatná a zjistíte tak potřebné informace. Navíc Vám můžeme nabídnout i naše právní služby. V této oblasti nabízíme našim klientům široké záruky a naše nabídka je v ČR jedinečná i po finanční stránce. Podrobnosti ohledně naší nabídky a našich záruk pro klienty naleznete na našem webu v sekci osobní bankrot – soudní oddlužení přímý odkaz je ZDE.

 • Martin napsal:

  Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Vzal jsem si hypotéku na byt abych měl kde bydlet, postupem času jsem s přítelkyní neměl peníze na její placení. Vypověděly mi smlouvu u Lišky kde jsem tu hypotéku měl. protože jsem neměl prostředky na placení, tak se k tomu přidala exekuce na plat. Kvůli neplacení nájmu. Byt jsem koupil za 550000Kč a celková částka dělá 640000Kč. Měl jsem na byt kupce, prodal bych ho pod cenou za 270000Kč, ale Liška má zástavní právo takže jsem ten byt neprodal. Dá se s tím něco dělat? Předem děkuji za odpověď. P.S. Je nebo dá se udělat nějaký účet, na který nemůže exekutor? Děkuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   jakýkoli účet, který si zřídíte Vy osobně a na Vaše jméno, bude v krátké době exekučně zablokován. Jedinou šancí je využívat účet blízké nebo spřátelené osoby.

   Ohledně řešení hypotečního úvěru a závazku na nájemném Vám nemůžeme dle dodatečných informací podat objektivní odpověď. Potřebovali bychom detailní informace. Máte-li zájem na bezplatné konzultaci, pošlete nám tel. kontakt na Vás a termín, kdy bychom se s Vámi mohli spojit (po-pá 8:00 – 18:00). Některý z našich kolegů by Vás ve Vámi uvedeném termínu kontaktoval a probral by s Vámi Vaši situaci.

 • Ivana napsal:

  Dobrý den dosala jsem se do větších dluhu a exekutoři chtěji částky které se nedají zvladnout prosím o radu dekuji

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, řešení insolvence (platební neschopnost) existuje. Jedná se o soudní oddlužení (lidově – osobní bankrot) na základě Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon). Jedná se o oddlužení pod dohledem soudu. Všechny závazky dlužníka jsou sjednoceny a soud určí (dle výše jednotlivých přihlášených závazků a výše dlužníkova příjmu) výši a termín splátky. Dlužník tuto splátku platí každý měsíc a insolvenční správce, kterého určí soud během insolvenčního řízení, rozesílá úhrady věřitelům dlužníka. Dlužníka během pěti let musí uhradit alespoň 30% hodnoty svých závazků. Pokud tuto podmínku splní, tak je od zbytku svých závazků osvobozen (získá soudní potvrzení o bezdlužnosti). Lepší a výhodnější cesta, jak se zbavit svých závazků neexistuje.

   Soudní oddlužení je jediným zákonným nástrojem, kterým česká legislativa umožňuje dlužníkům “ekonomický restart“, a který je závazný pro všechny věřitele. Jedná se o soudem schválené oddlužení fyzické osoby. Zahájení insolvenčního (vyhlášení osobního bankrotu), je výhodné v tom, že okamžikem zahájení řízení získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory (exekuce od okamžiku zahájení řízení není možné vykonat – §109, odst. 1, písm. c) a veškeré závazky dlužníka lze řešit pouze v insolvenčním řízení. Tudíž obrovská úleva před neustálým psychickým tlakem ze strany věřitelů. Navíc již závazky nenarůstají o úroky, úroky z prodlení, pokuty a jiné penalizace, náklady na právní zastupování věřitelů, náklady exekuce atp.

   Co osobní bankrot přinese dlužníkovi?

   • Dlužník je pod ochranou soudu před všemi věřiteli.
   • Dlužník je pod ochranou soudu i před vymahači a exekutory.
   • Až 70% všech dluhů může být reálně soudem odpuštěno.
   • Dlužník získá jeden splátkový kalendář na 5 let s nejnižší možnou splátkou.
   • Úroky ani penalizace z dluhů už nebudou narůstat.
   • Dlužník už vůbec nebude muset komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory.
   • Přebujelé a neoprávněně navýšené závazky lze úspěšně napadnout a snížit na zákonnou hranici.
   • Jediná reálná možnost, jak se zbavit dluhů jednou provždy.

  • INS partner napsal:

   Paní Ivano, zasílal jsme Vám podrobné výsledky na Váš email, ale emailová adresa, kterou jste uvedla neexistuje. Tel. číslo jste bohužel neuvedla, tudíž Vás nemáme jak kontaktovat. Napište nám buď tel. kontakt na Vás, nebo nám uveďte funkční emailovou adresu. S pozdravem

 • Václav napsal:

  Dobrý den Prosim vás o radu. Muj problém spočíva v tom, že jsem si chtěl z exekučně zablokovaného účtu vybrat dvojnásobek životního minima, jak radíte, ale na přepážce v bance mě odbyli, že je to nezajímá. Prosím Vas poradte mi jak to mám udělat, aby mi peníze vydaly. S pozdravem Václav

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, napište si tento text, který na pobočce předložte příslušnému bankovnímu pracovníkovi.

   Vážení,

   dne …. jsem na pobočce Vaší banky v ………..požádal o výplatu částky………. Kč ze svého bankovního účtu č. …../….. . Výplata peněz mi byla odmítnuta s tím, že výplatu není možné provést z důvodu vedení exekuce přikázáním pohledávky ze shora uvedeného účtu.

   Podle ustanovení § 304b občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn) ve spojení s ustanovením § 65 exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších změn) se zákaz nakládání s peněžními prostředky na bankovním účtu postiženém exekucí nevztahuje na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu (zák. č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších změn) a peněžní prostředky do této výše mohou proto být vyplaceny povinnému. Výplatu peněžních prostředků povinnému oznámí peněžní ústav soudu, který nařídil výkon rozhodnutí, resp. exekutorovi, který vydal exekuční příkaz k přikázání pohledávky z účtu.

   Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Pro rok 2012 činí životní minimum jednotlivce částku ve výši 3.410,-Kč S odkazem na shora uvedené proto žádám o výplatu částky ve výši 6.820,- Kč ze shora uvedeného účtu.

   S pozdravem

   • Eva M. napsal:

    Dobrý den,
    je možné v případě podání exekuce na účet napsat žádost o vydání částky životního minima jak tu uvádíte i v roce 2014 ?
    Manžel je v insolvenci z podnikání, nebydlí již se mnou a s dcerami, já jsem evidována na Úp jedna dcera je na vysoké škole a druhá na mateřské s vnučkou. i když měl manžel dluhy z podnikání , přišla jsem tím i já o nemovitost v SJM . Já nic nedlužím, i tak mi z mého účtu u fio banky odešlo 6 x 250,- kč jako poplatek za dotaz ,,osoby z moci úřední“ což v mém případě je to vysoká částka 1.500 Kč . dcera s příjmem 7.500, já zatím s 7.800 , náklady na bydlení 9.000. je možné, že po skončení manželovi insolvence mohou exekutoři vymáhat na základě neuspokojených věřitelů i zbylé částky z podnikání u mne? pokud ano, jaká je obrana. sama nemám z čeho skoro žít a další platby bych nebyla schopna provádět.

    • INS partner napsal:

     Dobrý den,

     nemusíte psát písemnou žádost o vydání dvojnásobku životního minima z exekučně postiženého účtu, úplně postačí, když se obrátíte na některého z pracovníků bankovní pobočky. Tato možnost platí nadále i v tomto roce (po novelizaci občanského soudního řádu).

     Píšete o insolvenci z podnikání, předpokládáme, že máte na mysli řešení úpadku formou konkursu. Vzhledem k tomu, že mezi Vámi a Vaším manželem nedošlo před zahájením podnikatelské činnosti k soudnímu rozdělení a vypořádání SJM, mohou věřitelé vymáhat závazky Vašeho manžela i po Vás a budou moci i po skončení insolvenčního řízení.

     Jednoznačně doporučujeme po ukončení konkursu uspokojit zbylou hodnotu závazků věřitelů oddlužením. Soudní oddlužení je jedním z insolvenčních řízení, nicméně v rámci oddlužení stačí uhradit min. 30% hodnoty nezajištěných věřitelů a oddlužení lze povolit i plněním splátkového kalendáře. Oddlužením lze vyřešit i ty závazky, které vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností souhlasí-li s tím věřitelé, nebo pokud tyto závazky prošly podnikatelským řešením úpadku – konkursem. V oddlužení poté mohou být uspokojovány „zbytky“ těchto závazků, které v konkursu nebyly uspokojeny. Pokud budete chtít mít jednou pro vždy klid od závazků Vašeho manžela, budete se muset oddlužení účastnit společně. Exekuce lze za předpokladu splnění přísných zákonných podmínek odložit, jinak žádná jiná účinná obrana neexistuje. Odklad exekuce ovšem není řešením, pouze oddálením problému.

     Zda budete schopna splnit zákonem stanovené podmínky pro soudní oddlužení Vám nyní nejsme schopni bez bližších informací sdělit. Můžeme Vám ovšem nabídnout bezplatnou telefonickou konzultaci, budete-li mít zájem můžete se na nás kdykoli obrátit.

     S pozdravem

    • Jana napsal:

     Dobrý den, s manželem jsme podali insolvenční návrh, který nám byl povolen a v lednu nás čeká přezkumné jednání. byli jsme informováni, že Jeden z věřitelů se určitě dostaví osobně i se svým právním zástupcem. Chci se s vámi poradit, zda si máme na toto přezkumné jednání vzít také právní pomoc či nikoliv. Nevím jak se k této věci staví soud. Předem děkuji za Vaši odpověď.

     • INS partner napsal:

      Dobrý den,

      bohužel na tuto otázku nemůžeme kvalifikovaně odpovědět. V některých případech je celková pomoc či pouze asistence advokáta na přezkumném jednání nutností, v jiných případech je to naprosto zbytečné.

      Jedná-li se o složitější majetkoprávní vztah s věřitelem, popř. hrozí-li např. zpeněžení majetkové podstaty či jinak komplikovaná právní situace, tak bychom asistenci advokáta doporučili. Pokud ovšem nevlastníte žádný majetek, nehrají ve Vašem případě roli dluhy z podnikání či jiné komplikované majetkové vztahy a jedinou variantou je oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak je asistence advokáta zbytečná. Standardně se ovšem v těchto případech věřitelé ani k přezkumnému jednání nedostavují, tudíž je možné, že Váš případ složitější bude a v tomto případě je asistence advokáta (schopného advokáta s patřičnou specializací) namístě.

      S pozdravem

 • František napsal:

  Dobrý den.Můžu vyhlásit bankrot i když v případě, že nyní nejsem schopen ze svého příjmu uhradit více jak 30% z celkových dluhů? Nemám ani práci teď.Děkuju za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, zahájit insolvenční řízení (vyhlásit osobní bankrot) můžete, a to za předpokladu uzavření Darovací smlouvy dle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (vzor této smlouvy bychom Vám zaslali). Darovací smlouvou se „dárce“ zaváže (nejčastěji někdo z rodiny), že Vám po dobu oddlužení bude každý měsíc přispívat částku v potřebné výši (např. 2.500,-Kč). Výpočet částky (peněžního daru) závisí na výši příjmu dlužníka a celkové výše všech jeho závazků. Opět platí situace, že musíte uhradit během pěti let minimálně 30% z celkové hodnoty Vašich závazků a náklady insolvenčního správce.

 • Pavla napsal:

  Proč nemáte pobočky po republice?

  • INS partner napsal:

   Dobrý den, pobočky prozatím nemáme. Zřízení sítě kamenných kanceláří (máme pouze v Praze), je finančně velmi nákladné. Pracujeme postupně na síti obchodních zástupců. Ze zkušeností ovšem víme, jak neprofesionální, neodborní a nekvalifikovaní jsou „tak zvaní specialisté“, které jsou v pobočkách některých konkurenčních společností. My klademe důraz na to, aby v našem týmu byly pouze vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří své práci opravdu rozumí a jsou ve své oblasti skutečnými odborníky. Proto nabízíme na rozdíl od konkurence raději odbornou konzultaci po telefonu (při naší profesi není nezbytně nutný osobní kontakt), nežli osobní schůzky s amatéry, kteří Vám akorát sdělí to co chcete slyšet (ano všechno jde, vše zařídíme, vše dokážeme), ale realita bude nakonec úplně jiná. Díky tomuto postupu se také cenově dostáváme do mnohem příznivějších relací, než-li konkurence.

 • Monika Kulhánková napsal:

  Už jsem Vás doporučila mojí kamarádce, která má také dluhy a nezvládá je platit, ale chtěla bych Vám tímto ještě všem moc poděkovat. Dneska narazit na někoho, kdo opravdu dokáže zdarma poradit a levně pomoci, to je zázrak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz