exekuční titul

Co je to exekuční titul

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, která je vydaná k tomu oprávněným orgánem. Exekuční titul slouží jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená (příklad: Dlužník je povinen uhradit věřiteli závazek ve výši 10.000,-Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku, tohoto platebního rozkazu, tohoto rozhodčího nálezu – vše exekuční titul).

Exekuční titul a jeho různé druhy

Jméno listiny může být pokaždé jiné, ale stále se bude jednat o exekuční titul. Tedy dokument na základě kterého může být nařízena exekuce.

Exekuční titul může být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • schválený smír,
 • rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
 • exekutorský zápis od 1.1.2013 mohou vydávat pouze notáři.
 • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,
 • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a
 • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení).

Je-li porušen pravomocný a vykonatelný exekuční titul, teprve tehdy může být nařízena „skutečná“ exekuce (vymahači i věřitelé někdy tvrdí, že se jedná o exekuci, čímž záměrně matou dlužníky, více k tomuto tématu v příručce Dlužníkův rádce, která je na našem webu zdarma ke stažení). Věřitelé se často snaží v dlužníkovi vzbudit dojem, že mohou nechat nařídit exekuci kdykoli, ale není to pravda. Prvním krokem musí být nejprve podání žaloby o zaplacení dlužné částky (což je vzhledem k rychlosti tuzemských soudů poměrně dlouhodobá záležitost), jejímž výsledkem je teprve vydání exekučního titulu a teprve až poté, co dlužník nesplní požadavky, které jsou na něj exekučním titulem kladeny, tak teprve může věřitel požadovat nařízení exekuce.

Exekuční titul a jeho nejčastější podoby

Nejčastěji se setkáváme s exekučními tituly v podobě platebních rozkazů, rozhodčích nálezů a rozsudků. Pamatujte, že pokud věřitel nedrží „v ruce“ pravomocný a vykonatelný exekuční titul, nemůže na Vás nechat nařídit exekuci.

banner

4 reakce na Exekuční titul

 • J. osmová napsal:

  Dobrý den,
  na mého syna byla nařízena exekuce na základě rozhodnutí vydaného západočeskou univerzitou. Toto rozhodnutí je uváděno jako exekuční titul. Moc tomu ale nerozumím. MOhou univerzity vydávat exekuční tituly?
  Děkuji za odpověď

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   ano, rozhodnutí podle § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách vydané veřejnou vysokou školou jako správním orgánem a nositelem veřejné moci, podléhá přezkumu ve správním soudnictví a je také rozhodnutím, jež je exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. e) exekučního řádu (pro srovnání např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. července 2011, sp. zn. 24 Co 1573/2011), neboť podle § 6 odst. 1 písm. e) citovaného zákona patří do samostatné působnosti veřejné vysoké školy rozhodování o právech a povinnostech studentů. Univerzity tedy některé exekuční tituly vydávat mohou.

   S pozdravem

 • Jan D. napsal:

  Dobrý den. Před rokem proběhl Soud V ostravě sp. zn. 71 t 31/2009, ve kterém jsem byl poškozen o částku 8 000,-Kč. Když jsem se písemně zeptal soudkyně, bylo mi odepsáno, že je exekučním titulem a že se mohu domáhat na základě výroku uvedeného rozsudku náhrady škody. Jak se mám domáhat, když v rozsudku jsme se včas připojili se svým nárokem na náhradu a obžalovány byl vzniklou škodu uhradit. Děkuji za odpověď. Jan D.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud dlužník (žalovaný) neuhradil dlužnou částku (náhradu škody) dobrovolně v souladu s usnesením soudu, můžete podat exekuční návrh a úhrady dlužné částky se domoci tímto způsobem.

   Exekuční návrh se podává přímo k exekutorovi, kterého chcete pověřit provedením exekuce. Seznam exekutorských úřadů včetně kontaktů na ně je k nalezení na stránkách Exekutorské komory – http://www.exekutorskakomora.cz/.

   S pozdravem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz