Co je to platební rozkaz?platební rozkaz

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Velmi důležitá je skutečnost, že platební rozkaz musí být doručen žalovanému do vlastních rukou, neboť tzv. fikce doručení v tomto případě neplatí.

Platební rozkaz v praxi

Podá-li na věřitel na dlužníka žalobu o zaplacení dlužné částky u obecného soudu, tak soud dlužníkovi zašle doporučenou poštou Platební rozkaz, popř. elektronický či směnečný platební rozkaz (obdoby platebního rozkazu). V tomto dokumentu  dlužníkovi soud nařizuje uhradit určitou částku (závazek vůči věřiteli, v tomto případě již žalobci) s určitým příslušenstvím (úroky, penalizace, náklady právního zastoupení, soudní poplatky atp.) do určitého data.

Příklad: „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 20.000,-Kč s úrokem 7,75% ročně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 8.000,-Kč. To vše do třiceti dnů od nabytí právní moci tohoto platebního rozkazu.“

banner

Možnosti dlužníka, když je proti němu vydán platební rozkaz

Otevřete-li obálku a přečtete si tento dokument (platební rozkaz – exekuční titul), tak máte pocit, že někdo rozhodl o Vás, bez Vás, ale tak to není. Jako žalovaná strana máte právo do patnácti dnů od převzetí platebního rozkazu podat odpor a dalších třicet dnů od podání odporu podat vyjádření k podanému odporu (vyjádření proč jste vlastně podali odpor). Správně podaným odporem můžete mnoho získat. Nepodáte-li totiž odpor, tudíž se nevyjádříte k případu, tak soud vyhoví žalobě v plném rozsahu, platební rozkaz nabude právní moci a vše co je Vám uloženo uhradit, budete muset splnit. Pokud tak neučiníte, čímž porušíte platební rozkaz (exekuční titul), může věřitel (žalobce) již požadovat nařízení a výkon exekuce.

Pozor na promlčení závazku – důsledně zkontrolujte platební rozkaz a jeho obsah

Toto je okamžik, kdy žalobce (nemusí být ani původní věřitel, pohledávku vůči Vám může odkoupit v podstatě kdokoli) může zkoušet, zda budete jako dlužník reagovat, či nikoli. Jsou již známy případy, kdy žalobce požadoval plnění již dávno promlčeného závazku a podal na dlužníka žalobu. Soud se nezabývá, zda je nebo není závazek promlčený, ale vydá platební rozkaz, kde potvrdí skutečnosti uvedené v žalobě. Je poté na dlužníkovi, aby se bránil a uvedl do odporu všechny podstatné skutečnosti. Opakujeme ještě jednou – nereaguje-li dlužník odporem na podanou žalobu, považují se skutečnosti v žalobě za pravdivé a soud jim většinou vyhoví v plném rozsahu! Tudíž i tento již promlčený závazek bude muset dlužník opět platit, pokud správně a včas nepodá odpor a nezruší tak platební rozkaz.

platební rozkaz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dlužníkův rádce

ZDARMA si zde můžete stáhnout naši příručku Dlužníkův rádce, která obsahuje důležité informace, rady tipy a nejčastější otázky a odpovědi z oblasti dluhové problematiky a exekucí. Pomůže Vám zorientovat se v komplikované závazkové problematice a může Vám pomoci ušetřit desetitisíce korun.

Zadejte svůj email a obratem obdržíte aktuální verzi této příručky v elektronické podobě (formát PDF).

STÁHNOUT ZDARMA ZDE

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 589
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz