Žádost o zastavení exekuceŽádost o zastavení exekuce

Žádost o zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Důvody pro žádost o zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

Přímý odkaz na předmětná ustanovení exekučního řádu naleznete ZDE.

Podávat žádost o zastavení exekuce má smysl pouze v konkrétních zákonem stanovených případech. Nemá smysl zasílat žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost (tuto skutečnost si musí zjistit svým šetřením sám exekutorský úřad) či z jiných bezvýznamných důvodů. Doporučujeme se vždy předem poradit, zda má ve Vaší situaci smysl žádost o zastavení exekuce podávat.

Žádost o zastavení exekuce – postup a zákonné lhůty

Žádost o zastavení exekuce se doručuje na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete žádost o zastavení exekuce podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu. Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného dokumentu – žádost o zastavení exekuce, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li žádost o zastavení exekuce odeslána„doporučeně“ poštou, uschovejte podací lístek.

Dvě rozdílné situace, kdy podat žádost o zastavení exekuce

 • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat žádost o zastavení exekuce. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti o zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o žádosti o zastavení exekuce.
 • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat žádost o zastavení exekuce. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Žádost o zastavení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro to podat žádost o zastavení exekuce, je snaha, aby povinní podávali žádost o zastavení exekuce včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podána žádost o zastavení exekuce opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k žádosti o zastavení exekuce důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděnou žádost o zastavení exekuce akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděné žádosti věcně rozhodnout.

Žádost o zastavení exekuce – postup exekutora

Pokud je podána žádost o zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví. V případě, že se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu. V opačných případech postoupí exekutor žádost o zastavení exekuce k rozhodnutí soudu.

Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimka platí pro případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě – v takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení zálohy.

Žádost o zastavení exekuce – kontaktujte nás

Nezvládáte splácet svoje závazky? Čelíte žalobě?  Přišla Vám výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina? Je proti Vám vedeno exekuční řízení ? Chcete podat žádost o zastavení exekuce ? Neváhejte a kontaktujte nás. Formulář „žádost o zastavení exekuce“ Vám zašleme na email.

Poradna při finanční tísni je pro Vás k dispozici každý všední den od 9:00 do 18:00

tel.: 774 414 339 nebo 776 255 589.

Pro případné dotazy můžete využít také naši emailovou adresu info@inspartner.cz Na dotazy reagujeme v nejbližší možné době. Pro rychlejší komunikaci při pomoci s dluhy či zaslání formuláře „žádost o zastavení exekuce“ můžete zanechat i telefonní číslo na Vás a vhodný termín, kdy je možné Vás kontaktovat.

2 reakce na Žádost o zastavení exekuce

 • Roman napsal:

  Exekutor mi poslal příkaz abych mu odevzdal a přistavil aauto ale já ho potřebuju. Podnikám potrebuju ho na cesty za klienty. Musím mu ho odevzdat? Díky za případnou radu.

  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud vozidlo používáte k výkonu podnikatelské činnosti, informujte písemně exekutorský úřad, že jim vozidlo přistavovat nebudete, protože se jedná dle ustanovení § 322, odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád o majetek (dále jen OSŘ), který nepodléhá výkonu rozhodnutí.

   Současně podejte návrh na částečné zastavení exekuce ohledně tohoto majetku a veškerého dalšího majetku, který nezbytně potřebujete k výkonu Vaší podnikatelské činnosti. Vzor návrhu na zastavení exekuce Vám zasíláme na uvedenou emailovou adresu.

   OSŘ – Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí

   § 321
   Výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

   § 322
   (3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

   S pozdravem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dlužníkův rádce

ZDARMA si zde můžete stáhnout naši příručku Dlužníkův rádce, která obsahuje důležité informace, rady tipy a nejčastější otázky a odpovědi z oblasti dluhové problematiky a exekucí. Pomůže Vám zorientovat se v komplikované závazkové problematice a může Vám pomoci ušetřit desetitisíce korun.

Zadejte svůj email a obratem obdržíte aktuální verzi této příručky v elektronické podobě (formát PDF).

STÁHNOUT ZDARMA ZDE

Rychlý kontakt

Formulář pro bezplatný kontakt

Osobní bankrot

Vyplněním formuláře zjistíte, zda splňujete podmínky pro (zahájení soudního oddlužení) "vyhlášení osobního bankrotu" ZDE

Dozvíte se i veškeré podstatné podrobnosti (výše splátky/srážky, doba trvání oddlužení, kolik procen z celkové dlužné částky ušetříte atd.)

Nebudete-li podmínky pro úspěšné zahájení soudního oddlužení splňovat, poradíme Vám, jaké kroky učinit, aby povolení Vašeho oddlužení nic nebránilo.

Kontaktní údaje

INS partner s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

IČ: 24186074

Tel: +420 774 414 339
Tel: +420 776 255 589
Tel: +420 776 255 552

Email: info@inspartner. cz