Mobiliární exekuce (Právní ochrana majetku)

V mobiliární exekuci se zabavuje i majetek lidí, kteří nedluží. Rodičům dlužníka, partnerům nebo spolubydlícím. Proto se doporučuje spolupráce s advokátem. Poradíme vám, jak se bránit.
Pomoc při oddlužení

Mobiliární exekuce

Mobiliární exekuce, ve kterých se zabavuje i majetek lidí, kteří vůbec nedluží, pobuřuje tisíce lidí. Moc se o tom nemluví a málo kdo o tom ví. Ohrožen je majetek rodičů, partnerů či spolubydlících dlužníka.

Rodiče, příbuzní či dokonce jen spolubydlící dlužníků o tomto riziku mnohdy vůbec netuší, nebo si myslí, že se jich cizí exekuce nemůže dotknout. Skutečnost je ovšem dramaticky jiná. V okamžiku, kdy dorazí exekutor, už je pozdě. Pokud dluží někdo blízký z Vašeho okolí, nebo s Vámi tento dlužník přímo žije, zbystřete! Měli byste této problematice ve vlastním zájmu věnovat trochu času. Preventivně zjistit, jak může být ohrožen Váš majetek nebo majetek jiných nedlužících osob v okolí dlužníka a na tuto situaci se správně připravit.

Není to nová situace, server Novinky.cz na tuto praxi, která se doposud nezměnila upozornil již před několika lety: Exekutoři zabavují věci i těm, kteří nic nedluží.

Co je to mobiliární exekuce?

Mobiliární exekuce se provádí na základě exekučního příkazu k prodeji movitých věcí povinného dlužníka v exekučním řízení). Standardně ji provádí pracovníci exekutora tzv. vykonavatelé. Provedení mobiliární exekuce de facto znamená zajištění majetku v místech, kde se exekutor domnívá, že by se majetek povinného mohl nacházet nebo kde přebývá. Vykonavatel poté vytvoří soupisu tohoto majetku, jeho případný odvoz do exekučního skladu a následný exekuční prodej.

Exekutorští vykonavatelé si mohou sjednat přístup do všech prostor, o kterých se domnívají, že by se zde mohl nacházet majetek povinného (dlužníka) i bez souhlasu majitele těchto prostor. V těchto prostorech mohou zabavovat majetek. Vychází přitom z vyvratitelné právní domněnky, že je tento majetek povinného. Byť by na místě neměli pojímat do soupisu majetek, u kterého se jednoznačně prokáže, že povinnému nepatří. Osoby, které tento majetek skutečně vlastní, tuto skutečnost musí prokázat! Zkuste si to představit. V praxi bývá prokázání vlastnictví u většiny majetku nemožné. Adresa trvalého pobytu povinného přitom není vůbec podstatná. Exekutor se může domnívat, že se movitý majetek dlužníka může např. nacházet v bytě jeho rodičů.

Jak se bránit, když vám exekutor zabavil majetek nedlužící osoby?

Exekutor musí udělat soupis tohoto majetku. Osoba jejíž majetek byl pojat do soupisu (tedy exekučně zabaven), může ve lhůtě třiceti dnů podat u příslušného exekutorského úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Je to právní úkon, který musí splňovat zákonné náležitosti. Proto se doporučuje spolupráce s advokátem. Třetí osoba musí jednoznačně prokázat, že je vlastníkem předmětného majetku.

Pokud exekutor věci vyškrtnout odmítne (prostě může), je potřeba podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. Zde zcela jednoznačně doporučujeme právní zastoupení. Největším problémem ovšem v praxi bývá prokázat vlastnictví. Nestačí vlastnictví pouze prohlásit. Vlastnictví k věci musí to být jednoznačně prokázáno. U mnoha věcí, které máme doma, to prostě nejde.

Aktuální znění exekučního řádu.

Příklad z praxe mobiliární exekuce

Obrací se na nás lidé s dotazy, jak probíhá mobiliární exekuce a co vše si mohou pracovníci exekutora dovolit. Situace je vždy nepříznivá pro povinného a jeho okolí. Vykonavatelé si mohou na místě dovolit téměř vše. Policie ČR v těchto případech bohužel nepomůže. Domáhat se svých práv můžete až zpětně.

Jedna z mnoha otřesných zkušeností, kterou nám zaslala sociální pracovnice Jana K.

„Když jsem byla, jakožto sociální pracovnice poprvé přítomna mobiliární exekuci u svého klienta, byla jsem doslova šokována. Nadmíru zděšena přístupem vykonavatelů exekutorského úřadu. Klient obýval jednu místnost v podkroví v menším rodinném domě, ve kterém ve spodním patře bydlel jeho bratr se svou ženou. Jednání vykonavatelů bylo arogantní, hrubé, nátlakové a sprosté. Podobné jednání jsem do té doby ještě nezažila. Požadovali zaplacení celé exekuce (cca 120.000 Kč). Začali zabavovat movitý majetek v celém domě, v garáži i v zahradní kůlně. Na reakci dlužníka a jeho bratra, že majetek není dlužníka, ale dlužníka u sebe bratr pouze dočasně ubytoval, odpověděli, že je to vůbec nezajímá, že si mohou odvést co chtějí a bratr si může podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Po zralé úvaze a s ohledem na skutečnost, že bratr mého klienta mohl reálně doložit vlastnictví pouze k několika málo věcem a o ostatní majetek by přišel, si musel půjčit, aby celou exekuci za bratra uhradil.“

Možnosti, způsoby a postupy při řešení exekuce.

Podobných příběhů jsou tisíce. Tato situace je z hlediska existence právního státu naprosto zoufalá.

Díky specifickému programu Právní ochrana majetku, umíme zabezpečit majetek proti neoprávněné mobiliární exekuci. Hlavní je znát rizika a zabezpečení provést preventivně. Mobiliární exekuce tak nemusí být noční můrou.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »