Konsolidace dluhů

V situacích, kdy hrozí prodej nemovitosti dlužníka či jiného hodnotného majetku (i v rámci exekučního řízení – v průběhu exekuce např. v exekuční dražbě) může být variantou bezpečná konsolidace dluhů, jako možnost poslední záchrany, aby nedošlo k prodeji dlužníkova majetku.
Zastavení exekuce

Určitou formou konsolidace dluhů je i soudní oddlužení. I zde dochází k uspokojení všech dluhů, ale pod dohledem soudu a v režimu insolvenčního zákona. Na rozdíl od mimosoudní konsolidace dluhů, kdy dochází k vyplacení dluhů mimo insolvenční řízení.

Konsolidace dluhů – bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost a maximální transparentnost je v těchto situacích opravdu na prvním místě. Na finančním trhu existuje mnoho tzv. „úvěrových žraloků“. Jsou to firmy nebo jednotlivci, kteří se neštítí místo slibované pomoci, konsolidace dluhů a vyplacení exekuce, stáhnout dlužníka ještě hlouběji ke dnu a připravit jej o majetek.

Přímo za tímto účelem jsou různé firmy přímo zakládány. Níže si ukážeme bezpečné desatero pro konsolidaci dluhů.

Bankovní konsolidace dluhů – v insolvenci nemožné

Ideální je samozřejmě využít bankovní instituce. V situaci, kdy je proti dlužníkovi vedena exekuce bohužel banky jakékoli další půjčky, úvěry, či konsolidace dluhů odmítají poskytnout. Není-li v této situaci možná pomoc rodiny či blízkého okolí, musí dlužník volit mezi nebankovními institucemi nebo soukromými investory.

V situaci, kdy je proti dlužníkovi již vedena exekuce, požadují tito komerční věřitelé zajištění půjčky či úvěru majetkem dlužníka. Zde se skrývá největší riziko. O zajištěný majetek může dlužník totiž velmi lehce přijít, nedá-li si pozor při výběru poskytovatele nebankovního úvěru.

Smlouvy některých úvěrových žraloků jsou totiž postavené přímo za účelem připravit dlužníka o jeho zajištěný majetek i při drobném porušení úvěrových podmínek! Konsolidace dluhů tak může skončit katastrofou.

Jaké jsou naše možnosti

Naše osobní zkušenost s nebankovními institucemi nabízejícími úvěry zajištěné majetkem je žalostná. Rizik existuje bohužel velmi mnoho a běžný člověk, který se v této oblasti nepohybuje, může velmi lehce uzavřít špatnou či přímo sebedestruktivní úvěrovou smlouvu, aniž by si to na první pohled uvědomil. Proto jsme se rozhodli věnovat i této oblasti a nabízíme všem zájemcům možnost využití bezpečné konsolidace dluhů pod naším patronátem.

Jsme schopni pomoci v této oblasti a zajistit pro klienta veškerý servis, aby dosáhl na nejlepší možné podmínky, férového poskytovatele konsolidace/úvěru a především maximální transparentnost. 

Máme vytipované konkrétní bezpečné nebankovní instituce a soukromé investory, přesto nikdy neopomíjíme kontrolovat detailně každou smlouvu, kterou náš klient uzavírá (známe tuto oblast, rizika i právní kličky – důvěřujeme, ale raději prověřujeme) a díky naší originální taktice dokážeme zajistit nejnižší možný úrok. Dokážeme tak nejen ochránit naše klienty, ale ještě šetříme jejich čas a peníze!

Bezpečné desatero konsolidace dluhů, přeúvěrování a půjčky zajištěné majetkem

I když se rozhodnete nevyužít naší jedinečné služby, nabízíme Vám těchto deset základních rad, díky kterým byste měli poznat „férového“ poskytovatele úvěrových služeb a nenaletět šmejdům.

  • Nevybírání žádných poplatky předem.
  • Přijatelná výše úrokové sazby a RPSN (roční procentní sazba nákladů).
  • Úvěrové smlouvy musí být přehledné, jasné, srozumitelné a především bez rozhodčích smluv či právních kliček.
  • U zajištěných úvěrů zřizování pouze zástavního práva, žádná předkupní práva, či věcná břemena.
  • Nemovitost musí zůstat majetkem klienta – žádný zajišťovací převod nemovitosti.
  • Podmínky a pravidla musí být dána předem.
  • Úvěrové smlouvy by měli odpovídat smyslu nového zákona o spotřebitelském úvěru (odstoupení od smlouvy, uvedení RPSN ve smlouvě, vyčíslení všech nákladů apod.).
  • Nesmí používat blanko-směnky, všechny listiny musí být definitivní a konečné, bez možnosti dopisování či připisování údajů jednou ze stran.
  • Nesmí obsahovat nerovné podmínky pro smluvní strany, především nepřiměřené pokuty a penalizace pro případ opoždění se splátkou ze strany dlužníka.
  • Pozor na přílišný nátlak. Tlak na rychlý podpis smlouvy, odvádění pozornosti žadatele při kontrole dokumentace, to jsou základní poznávací vlastnosti špatné volby! V těchto záležitostech musí být klid, čas na rozmyšlení a maximální transparentnost.

Doufáme, že nyní již pro Vás nebude představovat konsolidace dluhů se zajištěním majetku žádné nebezpečí.

Dluhová mapa

Srážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Zajímá mě více »
Žádost o zastavení exekuce

Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajímá mě více »

Jste offline. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.