ODDLUŽENÍ ZDARMA

oddlužení zdarma

Lze dělat oddlužení zdarma? Jak je možné, že za dlužníka odměnu za realizaci oddlužení zaplatí věřitelé?

Protože odměnu, kterou přesně stanoví insolvenční zákon, obdrží advokát až v rámci splátek dlužníka v oddlužení. Výše srážky z příjmu pro oddlužení je stanovena zákonem, odměna advokáta tuto srážku neovlivní, tudíž jsou to věřitelé, kteří dostanou o trochu méně.

Proto s oblibou říkáme, že dlužníkovo oddlužení de facto zaplatí jeho věřitelé. Proto oddlužení zdarma. Podíváme se níže ještě na přesný postup a na výši odměny advokáta tak, jak ji stanovuje insolvenční zákon.

Chci vědět víc o nových podmínkách oddlužení pro každého…

NÁŠ POSTUP PŘI REALIZACI ODDLUŽENÍ ZDARMA

Váš klient Vám opravdu za realizaci oddlužení nic neplatí?

Případ přebíráme a řešíme bez jakékoli platby. Klient nám opravdu nic neplatí. Na základě plné moci klienta zastoupí náš advokát, vyřídí se soudem veškeré náležitosti tak, aby došlo k povolení oddlužení a klient nemusel nic dělat.

Nyní klient ví, že jsme byli úspěšní a oddlužení mu bylo povoleno. Až nyní vzniká ze zákona advokátovi nárok na odměnu dle insolvenčního zákona. Tuto odměnu dlužník může uhradit, ale nemusí. Pokud ji neuhradí, nic se neděje a odměnu advokát obdrží ze splátek/srážek v rámci oddlužení.

  • Přebereme případ oddlužení zdarma. 
  • Vše za klienta vyřeší náš advokát.
  • Až když je oddlužení povoleno, vzniká advokátovi nárok na odměnu přesně dle insolvenčního zákona.
  • Klient nic neplatí přímo, ale až ze splátek v rámci oddlužení.

Chci vědět víc o trvání oddlužení…

ODDLUŽENÍ A VÝŠE ODMĚNY ADVOKÁTA

Cena za realizaci soudního oddlužení, dle insolvenčního zákona za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, anebo také insolvenčního návrhu podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění případných vad návrhu, je stanovena insolvenčním zákonem ve výši 4.000,-Kč (bez DPH) v případě jednotlivce a 6.000,-Kč (bez DPH) v případě manželského páru.

Zde naleznete přesné znění insolvenčního zákona.

Odměna advokáta se platí ze splátek/srážek v rámci oddlužení. Výši srážky stanoví zákon, tudíž ji odměna advokáta neovlivní. Jen věřitelé dostanou o trochu méně. Proto tomuto principu říkáme oddlužení zdarma.