Bankrot fyzické osoby

Osobní bankrot (bankrot fyzických osob) se lidově nazývá institut soudního oddlužení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon.)

Co je to bankrot fyzické osoby 

Bankrot fyzické osoby (osobní bankrot, insolvence, soudní oddlužení) Jde o soudem schválené k oddlužení.

Cena za realizaci soudního oddlužení, dle insolvenčního zákona za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, anebo také insolvenčního návrhu podle ustanovení § 390 odst. 1 a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění případných vad návrhu, je stanovena insolvenčním zákonem ve výši 4.000,-Kč (bez DPH) v případě jednotlivce a 6.000,-Kč (bez DPH) v případě manželského páru. Jiné platby Vám naše advokátní kancelář za služby spojené s realizací oddlužení nebude účtovat.

Bankrot fyzické osoby již nemůže podat sám dlužník.

bankrot fyzické osobyPo novelizaci insolvenčního zákona s účinností od 1.7.2017 nemůže dlužník sám za sebe podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Musí k realizaci oddlužení vyhledat služeb advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora či akreditované osoby.

Pokud služby v oblasti oddlužení poskytuje advokát, je dle našeho názoru vše v pořádku. Co je ovšem mimo naše chápání je skutečnost, jak může být zákonem tato činnost svěřena do rukou notářů, exekutorů či dokonce insolvenčních správců.

V případě exekutorů a insolvenčních správců se totiž dle našeho názoru jedná o závažný střet zájmů! Jak insolvenční správce, tak exekutor už z podstaty výkonu své profese, nemůže objektivně a nestranně hájit zájmy dlužníka. Mohli bychom uvést mnoho příkladů z naší dlouholeté praxe, kdy exekutoři i insolvenční správci jednají vyloženě proti zájmům dlužníka! Na vyžádání jsme schopni doložit konkrétní případy.

Doporučujeme tudíž jednoznačně využít v těchto případech služeb advokáta a zcela jednoznačně se vyhnout exekutorům a insolvenčním správcům. Ani notáři dle našeho názoru nedisponují potřebnou kvalifikací. Komplexní řešení zadluženosti klienta totiž není pouze o zpracování a podání insolvenčního návrhu na soud. Bohužel si to stále mnoho lidí myslí.

Mám zájem o bankrot fyzické osoby

Správné a odpovědné řešení finančních potíží začíná podrobnou a přesnou analýzou finanční situace dlužníka. Pokud někdo ihned tlačí dlužníka do oddlužení, nebude asi něco v pořádku s jeho objektivností. Samozřejmě jsou situace a případy, kdy lze jako řešení doporučit jedině oddlužení, ale i tak by mělo konkrétnímu a odpovědnému doporučení odborníka předcházet důkladné zjištění všech rozhodných skutečností. Odpovědné a správné dluhové poradenství není jen o „automatickém posílání dlužníků do oddlužení“.

Máte-li tedy potíže s plněním svých závazků, hrozí-li Vám nebo již jsou proti Vám vedeny exekuce, či máte jiné potíže s dluhy, stačí se na nás obrátit prostřednictvím telefonu nebo na sebe zanechat kontakt ZDE. Obratem Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Samozřejmostí je sjednání osobní schůzky v naší kanceláři, popř můžeme přijet za Vámi. Záleží na Vás. Nemusíte dokonce ani nikam jezdit. Základní telefonické konzultace nabízíme v pracovní dny od 9:00 do 18:00 zcela zdarma. Váš dotaz můžete zanechat i prostřednictvím našeho webu popř. na naší emailové adrese.

Co bankrot fyzické osoby obnáší

Dlužník musí v prvé řadě připravit podklady ke svým závazkům. Nemusí jít vždy nutně o úvěrové smlouvy, často stačí i prostá upomínka. Je nutné prokázat existenci dluhu, datum splatnosti a jeho aktuální celkovou výši. V mnoha případech ovšem zájemci o bankrot fyzické osoby tyto podklady nemají k dispozici.

Nabízíme proto našim klientům službu DLUHOVÁ MAPA, kdy jsme na základě plné moci schopni dohledat a doložit veškeré závazky dlužníka. Tuto službu oceňuje velké množství našich klientů. Téměř nikdo totiž tuto službu neposkytuje.

Dlužník musí dále doložit veškeré své příjmy za poslední tři roky. Není nutné, aby dlužník příjmy měl, ale musí zdokumentovat svou příjmovou historii. Klidně mohl být veden po uplynulé tři roky v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, popř. pobírat jiné sociální dávky. Potom je nutné doložit tyto skutečnosti.

Seznam majetku dlužníka je další povinnou přílohou insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Výpis z evidence rejstříku trestů je také nezbytnou listinnou a při podání insolvenčního návrhu nesmí být starší než tři měsíce. Dále je nezbytně nutné doložit veškeré rozhodné skutečnosti. Pokud jako dlužník platím výživné na základě rozsudku soudu, musím doložit kopii rozsudku nebo jinak prokázat, že výživné v určité výši platím.

Veškeré další podklady včetně prokázání výše příjmů dlužníka jsou již velmi individuální.

Bankrot fyzické osoby – 30%

Soudem schválené oddlužení je jediný legální způsob řešení osobního úpadku. Dluhy jsou žadateli sjednoceny. Pohledávky nezajištěných věřitelů musejí být uspokojeny minimálně do 30 % hodnoty. Zbytek dluhů je pak při úspěšném soudním oddlužení dlužníkovi odpuštěn.

Komu oddlužení pomůže

Bankrot fyzické osoby je řešením nejen pro dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku běžných výdajů čistě spotřebitelské povahy, nebo dlužníky u kterých vznikly závazky z různých jiných důvodů (pozor na nekalý záměr dlužníka) a od 1.1.2014 dokonce i pro ty dlužníky, u kterých vznikly závazky v důsledku podnikatelské činnosti a i nadále podnikají. Insolvenční zákon nyní již umožňuje o bankrot fyzické osoby požádat i v případech, kdy se jedná o dlužníka – podnikatele a závazky vznikly v důsledku podnikání.

Možnosti řešení úpadku

1. Bankrot fyzické osoby – oddlužení splátkovým kalendářem

Soud povolí tzv. bankrot fyzické osoby. K plnění věřitelům pak dochází pod dohledem insolventního správce podle soudem stanoveného splátkového kalendáře. Výhoda?

Pokud během 5 let splatíte alespoň 30 svých pohledávek, dojde k naprostému oddlužení. Zbylé dluhy již nebudou vymahatelné soudně a exekučně. Podrobnosti najdete v § 389 a následujících zákona č. 182 / 2006 Sb. v platném znění, nebo Vám je vysvětlí naši specialisté.

2. Bankrot fyzické osoby – Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Druhá varianta oddlužení. Jedná se o prodej veškeré majetkové podstaty dlužníka pod dohledem insolvenčního soudu. Variantu č. 1 (oddlužení plněním splátkového kalendáře) NELZE bez souhlasu dlužníka kombinovat s variantou č. 2 (oddlužení zpeněžením majetkové podstaty). Vždy je možné zvolit pouze jednu z těchto variant. Volí se samozřejmě ta varianta, která je pro věřitele výhodnější.

Hlavní rozdíl oproti konkursu se nachází v následcích oddlužení. V případě úspěšně splněného oddlužení je dlužníkovi úhrada zbytku závazků odpuštěna. Z nesplacených dluhů (pokud hodnota majetku nebude stačit na pokrytí všech dluhů) se stávají soudně nevymahatelné pohledávky, tzv. naturální obligace.

Podrobnosti najdete v § 395 a následujících zákona č. 182 / 2006 Sb. v platném znění, nebo Vám je vysvětlí naši specialisté.

3. Bankrot fyzické osoby – Konkurs

Soud nařídí zpeněžit tzv. majetkovou podstatu dlužníka – tedy prodej nemovitých i movitých věcí. Výnosy pak poměrně rozdělí mezi věřitele. Nedochází k odpuštění zbytku závazků!

Zajímá Vás více? Další informace na téma Bankrot fyzické osoby Vám rádi poskytneme (rychlý kontakt naleznete ZDE).

banner

33
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Božena
Host
Božena

Dobrý den, mám dotaz syn měl schválené oddlužení nyní mu hrozí zrušení tohoto, nemá žádný majetek poze příjem HPP, ale má u nás jako rodičů trvalý pobyt ačkoliv již několik let se na něm nezdržuje, pokud dojde k exekuci máme mít oprávněné obavy o náš majetek jako rodiče? Děkuji za odpověď

marcela
Host
marcela

Dobrý den mohu Vás poprosit o radu ..Synovi zemřel otec a ten byl v insolvenci..jak mame pokračovat,zda insolvence zaniká smrtí dlužníka…na koho se máme obratit o radu..

Andrej
Host
Andrej

Dobrý den, mohu poprosit o radu? Již jsem Vám psal, že jsem vyhrál spor pro neplatnou rozhodčí doložku. Od soudu mi přišlo zastavení exekuce v říjnu 2016. Ale i přesto přetrvávají srážky ze mzdy. Chtěl jsem se zeptat, kontaktoval jsem příslušného exekutora dle Vaší rady, aby byla exekuce zastavena, ale bylo mi sděleno, že musím počkat ještě na nějaké rozhodnutí soudu, ale nebylo mi už sděleno jaké. V tom Vás prosím o radu, jak dále postupovat. Nejde mi tak o deponovanou částku, jak o samotný příjem, jelikož jsem v rodině jediný kdo nějaký příjem má, je to velice těžké. Kdyby… Číst vice »

Petra
Host
Petra

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, kdy může paní účetní vyplatit manželovi peníze, které drží na depozitním účtu, při souběhu exekuce a insolvence. V září 2016 bylo manželovi povoleno oddlužení, ale schůze věřitelů apod. bude až v prosinci tohoto roku. Nabytí právní moci o povolení oddlužení již má. ve vašem článku jsem vyčetla, že paní účetní peníze, které od podanní návrhu na insolvenci blokuje a neodesílá exekutorovi, by tyto peníze měla vrátit manželovi (pokud bude povoleno odddlužení). Dotaz tedy zní: může již paní účetní vyplatit manželovi peníze, když už má nabytí právní moci nebo se musí počkat až po schůzi… Číst vice »

mIROSLAV J.
Host
mIROSLAV J.

Dobrý deN. mÁM SCHVÁLENOU INSOLVENCI A JIŽ 6 MĚSÍC MI ODCHÁZEJÍ 2/3 PLATU. SLYŠEL JSEM, ŽE JE MOŽNOST ZAŽÁDAT O STEJNÉ MĚS.SPLÁTKY. TEĎ MI ZŮSTÁVÁ CCA 11 TIS. K.Č. mÁM DVĚ DĚTI A JE TO STAKOVÝM PŘÍJMEM VÁŽNĚ TĚŽKÉ.
CHCI VĚDĚT, ZDA-LI TOTO JE VÁŽNĚ MOŽNÉ A JESTLI JE NA TO NEKDE NĚJAKÝ MUSTR NEBO FORMULÁŘ.
dĚKUJI mIROSLAV J.

martin
Host
martin

dobrý den,v insolvenčním řízení jsem měl 1 zajištěného věřitele.Využil jsem zákona a přes třetí osobu jsem zaplatil dluh,který věřitel přihlásil do insolvenčního řízení.Nyní insolvenční správce žádá 6.470,-kč za náklady vyložení na dražbu /vypracování znaleckého posudku a organizační nákldy/.Já však od začátku žádal o splátkový kalendář,ostatní věřitelé přistoupily pouze KB ne.Já žádnou dražbu nevyvolal ,žádnou smlouvu s nikým neuzavíral ani nepodepsal.Byl jsem seznámen,že mimo insolvenci nesmím platit pohledávky,které nebyly do insl.řízení přihlášeny.Prosím o vyjádření.Děkuji Martin

Jarmila
Host
Jarmila

Dobrý den, synovi bylo povoleno oddlužení, osobní bankrot. S manželem jsme vlastníky rodinného domu. Mám dotaz, pokud by došlo k úmrtí jednoho z nás a syn by byl neopominutelným dědicem, došlo by k exekuci či zástavě té části majetku kterou by zdědil ze zákona? Děkuji za odpověď. Jarmila.

Luboš
Host
Luboš

Dobrý den Chtěl jsem se jenom zeptat kolik kč na dospělou osobu je soudně nezabavitelná částka při osobním bankrotu a jestli se toto částka nějak mění nebo zustává neměnná. děkuji za odpověd.

Ludmila
Host
Ludmila

Dobrý den,v roce 2005 byla na mého ( v té době přítele) uvalena exekuce,provádějí mu srážky ze mzdy. v roce 2011 jsme uzavřeli sňatek. do manželství jsem si přinesla téměř celé vybavení bytu z předešlého manželství(s exmanželem mame sepsanou dohodu o vypořádání movitého majetku v podílovém spoluvlastnictví-4 roky po našem rozvodu).může mi exekutor zabavit tyto věci A účet KTERÝ JE POUZE NA MÉ JMÉNO. Jak si můžu nyní něco koupit do bytu,aniž by mi to exekutoři zabavili i když já jsem šla do manželsví s čistým štítem A MŮJ NYNĚJŠÍ MANŽEL SE ZÁVAZKEM.dĚKUJI MOC ZA RADU.

Kristyna
Host
Kristyna

Dobry den,nerada obtezuji,jen jsem se chtela zeptat,jestli je mozne zabaveni majetku,kdyz exekuci splacim dva roky.Doted to bylo srazkami ze mzdy,ale jiz jsem nezamestnana a budu platit mene.Je mozne i pri pravidelnem splaceni zabaveni majetku?Dekuji predem za informaci.Kristyna