dluhy z podnikáníDLUHY Z PODNIKÁNÍ V ODDLUŽENÍ

Dluhy z podnikání již nejsou překážkou pro povolení oddlužení. Překážkou není ani aktivní vykonávání podnikatelské činnosti. Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – Insolvenční zákon (dále jen IZ) ve znění účinném od 1.7.2017 stanovuje zcela nové a jednoznačné podmínky, pro řešení oddlužení podnikatelů. Dle našeho názoru se jedná o jeden z velmi pozitivních dopadů novelizace IZ.

Chci vědět víc o oddlužení zdarma…

Chci vědět víc o nových podmínkách oddlužení pro každého…

DLUHY Z PODNIKÁNÍ PŘED NOVELIZACÍ INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 

Dluhy z podnikání nebyly za určitých podmínek překážkou pro povolení oddlužení ani před novelizací insolvenčního zákona (s datem účinnosti k 1.7.2019). Řešit dluhy z podnikání za pomoci institutu oddlužení ovšem nebylo zakotveno přímo v insolvenčním zákoně.

Tato možnost se otevřela až na základě soudy postupně vydané judikatuře – rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí.

V době počátků působnosti insolvenčního zákona tak byly z hlediska povolení oddlužení i za situace, kdy měl dlužník dluhy z podnikání, asi nejdůležitější závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 20/2009 ze dne 31. 3. 2011. Neméně důležité byly i závěry Nejvyššího soudu vyjádřené v usnesení sp. zn. 29 NSČR 13/2009 ze dne 31.3.2011.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 20/2009

Nejvyšší soud zde došel k závěru, že schválení oddlužení nebrání zjištění, že dlužníkovi vznikly dluhy v důsledku podnikání, ale tyto pohledávky věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásí nebo za situace, kdy existují tyto dluhy, věřitelé oddlužení povolit nechtějí, nicméně je nepochybné, že schválené oddlužení povede k úplnému uspokojení všech pohledávek všech přihlášených věřitelů.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 13/2009

Zde Nejvyšší soud dovodil, že je možné povolit oddlužení i za předpokladu, kdy má dlužník dluhy vzniklé v důsledku podnikání, ale insolvenční soud musí vzít v potaz dobu vzniku dluhu k době ukončení dlužníkova podnikání, výši těchto dluhů v porovnání s ostatními závazky a zda je věřitel o jehož pohledávku se jedná srozuměn s tím, že bude tato pohledávka podrobena režimu oddlužení.

dluhy z podnikání

DLUHY Z PODNIKÁNÍ PO NOVELIZACÍ INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 

Po novelizaci IZ s účinností od 1.7.2019 jsou stále platné závěry z výše uvedené judikatury. Navíc se možnost oddlužení pro podnikatele dostala přímo do IZ. Pro ty, které tíží takovéto dluhy se otevřely zcela nové možnosti.

Insolvenční zákon tak nově počítá s tím, že využít oddlužení mohou i fyzické osoby, které mají dluhy vzniklé v důsledku podnikání, ale také i fyzické osoby, které stále aktivně podnikají.

§ 389 IZ
(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o
a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo
b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.
(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže
a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní, nebo
b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.
(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.

Od 1.7.2017 musí věřitel, který nesouhlasí s tím, aby bylo řešeno oddlužení jeho dlužníka, za kterým drží pohledávku vzniklou v důsledku podnikatelské činnosti oddlužením, vyjádřit aktivní nesouhlas nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Vše ovšem nasvědčuje tomu, že nově nebude moci podávat námitky ani věřitel, který za dlužníkem drží pohledávku vzniklou v důsledku podnikání.

ODDLUŽENÍ PODNIKATELŮ JE MOŽNÉ

Téměř každý problém lze řešit. Jak vidno, v rámci oddlužení bylo a je možné řešit i dluhy z podnikání.

0 0 vote
Article Rating
guest
6 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Majka
Majka

Mám dluh z podnikání ručený nemovitostí , pokud věřitel nebude souhlasit s odlužením mohu o dům přijít , výše dluhu 360tis .

jan p.
jan p.

Dobrý den, mám dluhy z podnikání, dva věřitelé, jedna vyšší částka cca 7 mil. kč je v exekuci a jedna menší cca 300 tis. není v exekuci. Oboje uže je asi 7 let staré, nic nesplácím, nemám z čeho a momentálně mě ani několik let nikdo nekontaktuje. tak vysokou částku nemám šanci splatit, nemám žádný majetek a příjmy tak tak na vyžití, jsem OSVČ.
je v mém případě nějaká šance na oddlužení? nebo mám alespoň možnost požádat o zrušení exekuce? během pár let se částka navýšila více než o 100%.
předem děkuji za odpověď

Helena
Helena

dobrý den, mám na Vás prosbu a dotaz.
Exekučně mi odstavili účet díky manželovi, který má exekuci ještě z doby podnikání. Zjistila jsem, že má celkem dvě exekuce. Na té jedné zbývá doplatit cca 10.000,-Kč a tato, která je daleko složitější. vše je z doby podnikání. On mne nikdy do chodu firmy nepouštěl, takže jsem o těchto dluzích nevěděla.
Moje otázka zní: dá se požádat exekutora o zastavení exekuce na můj účet a celkově na mne, když s tím nemám nic společného? A bylo by možné vyhlásit na manžela bankrot?
Děkuji
Helena A.