srážky ze mzdySRÁŽKY ZE MZDY

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Plátce mzdy je povinen na základě exekučního příkazu srážky z příjmu dlužníka provádět v zákonné výši. Dlužníkovi vždy musí zbýt tzv. nezabavitelné minimum.

Chci vědět víc o oddlužení…

Chci vědět víc o ochraně majetku třetích osob v exekuci…

SRÁŽKY ZE MZDY – KOLIK PENĚZ MUSÍ DLUŽNÍKOVI ZŮSTAT?

Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážky ze mzdy se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

SRÁŽKY ZE MZDY VS. EXEKUČNĚ ZABLOKOVANÝ ÚČET

Nezabavitelná část z příjmu, tedy ta část, kterou nelze exekucí postihnout, musí být vždy dlužníkovi vyplacena, aby měl alespoň na základní živobytí. Co ovšem dělat, když tyto peníze odešle plátce příjmu na exekučně zablokovaný účet?

V ČR prozatím neexistuje institut chráněného účtu, který by byl exekucí nepostižitelný.

Do té doby je lepší, když Vám může plátce příjem vyplácet v hotovosti. Pokud to možné není, alespoň na složenku. Vyřízení žádosti o změnu výplaty příjmu od státních institucí či úřadů trvá v praxi  cca 2 – 3 měsíce. Změna tedy není rychlá.

Pokud odejde tzv. nezabavitelná část z příjmu dlužníka na exekutorem zablokovaný účet, je potřeba postupovat následovně.

 • Podat u exekutorského úřadu, který exekuci vede návrh na částečné zastavení exekuce.
 • Exekuce má být zastavena v rozsahu této nezabavitelné částky (popř. vícero částek).
 • S žádostí je nutno doložit – dokázat, že peníze, které byly na účtu zablokované, jsou tzv. nezabavitelným minimem.
 • Exekutor by měl poté tyto peníze uvolnit.

Proces je to ovšem zdlouhavý a složitý, tudíž je vždy lepší se této situaci předcházet. Pokud má být exekuce zahájena, exekutor vždy provádí srážky ze mzdy a blokace účtů (jsou to kroky, které učiní písemně tzv. „z kanceláře“).

Za příjmy, ze kterých lze srážky provádět, se považují:

 • plat,
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti, odměnu z dohody o provedení práce,
 • odměnu za pracovní nebo služební pohotovost,
 • odměnu členů zastupitelstva územních samosprávných celků,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově,
 • dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově,
 • příjmy, které povinnému (dlužníkovi) nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou:
  • náhrada mzdy nebo platu,
  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • důchody,
  • stipendia,
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
  • peněžitá plnění věrností nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
  • příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Výši srážky lze jednoduše spočítat třeba na webu www.vyplata.cz

banner

13
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
dANCA
Host
dANCA

DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU. pŘÍTEL MÁ EXEKUCI NA PLAT NA BĚŽNÉ A DLUŽNÉ VÝŽIVNÉ. bĚŽNÉ VÝŽIVNÉ VCELKU PLATIL. dLUH VZNIKL, ŽE TŘEBA 10 LET 1X DO ROKA NEZAPLATIL. PLAT MÁ MALÝ A MOHOU MU STRHÁVAT ČÁSTKU, KTERÁ ANI NEPOKRYJE BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NATOŽ DLUŽNÉ. JE PRAVDA, ŽE PŘEDNOSTNĚ SE STRHÁVÁ BĚŽNÉ? cO MÁ DĚLAT? MÁ DOPLÁCET SÁM DO ČÁSTKY BĚŽNÉHO VÝŽIVNÉHO A NĚCO NA DLUH? v PRÁCI MU ALE DÁL BUDOU POČÍTAT, ŽE DLUH NARŮSTÁ NE? NĚKDO MU RADIL, AŤ TO NECHÁ BÝT, ALE TO BUDE DLUH NARŮSTAT. CO STÍM? DĚKUJI

Tomáš N.
Host
Tomáš N.

Dobrý den
Mám dotaz ohledně srážek z platu a platby výživného ,mám povoleno oddlužení splátkovým kalendářem a zaměstnavatel mi srážky odesílá ins. spravci .Mám platbu výživného 3tis. jak mi učetní vypočítá srážku .plat čistého mám za 1/2016 16888,-Kč

T. Vojtech
Host
T. Vojtech

dobrý den .Jsem v insolvenci ,moje celá měsíční mzda je 9. – 10.kalendárného dne odesílaná na účet insolvenčního správce. Já moji mzdu dostávám až 22. – 26. den na účet,co se mi zdá hrozně dlouhá doba. Můžete mi poradit ?

pavla
Host
pavla

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je to od prvního ledna se zvýšením min mzdy.jsem oddlužení vztahuje se to i na mě??sedme zbývá8200 nebo to bude celych5 let stejne?děkuji

PETRA
Host
PETRA

PROSÍM O RADU: MĚLA JSEM ÚVĚR U LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI OKV.LEASING VE VÝŠI 20000KČ.v ŘÍJNU 2012 JSEM SI HO VZALA A ZA 15DNÍ VÁŽNĚ ONEMOCNĚLA A MARODILA JSEM 1,5 ROKU.vE SPLÁTKÁCH JSEM KULHALA, TAK BYL VYDÁN PLATEBNÍ ROZKAZ O ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY I S PENÁLE ATD. JÁ SE NÁSLEDOVNĚ S OKV.LEASING DOHODLA, ŽE POKUD BUDU PLATIT DÁL A PRAVIDELNĚ,TAK TO BUDE V POŘÁDKU.TAK JSEM POCTIVĚ PLATILA ROK A JELIKOŽ MÁM STŘEDNÍ DEPRESY A BERU LÉKY, ZAPOMNĚLA JSEM POSLAT SPLÁTKU V ČERVNU A PAK V SRPNU, V ZÁŘÍ 2014 JSEM ZASE ZAPLATILA. mĚ TO NĚJAK NEDOŠLO, ZAPOMÍNÁM.bOHUŽEL MINULÝ TÝDEN MI PŘIŠLA EXEKUCE… Číst vice »

Jitka
Host
Jitka

Prosím o radu: zaměstnanci nebylo schváleno insolvenčním soudem oddlužení a bylo rozhodnuto o konkurzu. Při zahájení inslov. řízení jsme přestali posílat srážky exekutorům a nyní zaměstnanec udal jeden účet kam máme posílat srážky. Nemáme ale žádné rozhodnutí o konkurzu , pouze vnitřní souhlas zaměstnance se srážkou. Je to správně?