srážky ze mzdySrážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce bývají mimo jiné srážky ze mzdy povinného. Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Srážky ze mzdy – rozsah srážek

Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážky ze mzdy se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

Za příjmy, ze kterých lze srážky ze mzdy provádět, se považují:

  • mzda nebo plat,
  • náhrada mzdy nebo platu,
  • jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem,
  • odměna ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.

Srážky ze mzdy – výpočet platný od 1.1.2015

Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka, ta činí na dlužníka 6.118,00,-Kč, na každou vyživovanou osobu (mezi které se počítá i manžel/ka, a to i v případě, že má vlastní příjem) se k této částce přičítá 1.529,50,-Kč. Celková nezabavitelná částka se odečte od výše čisté mzdy, tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy.

Zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Drobná částka (méně než 3 Kč), která zůstane po zaokrouhlení se vyplatí povinnému (přičte se k základní částce). Zaokrouhlení se neprovádí, přesahuje-li zbytek čisté mzdy součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (tj. od 1.1.2015 částku 9 177 Kč).

Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 9.177,-Kč, vydělí se třemi. Pokud není na dlužníka vedena exekuce kvůli přednostní pohledávce, srážka činí 1/3 zbytku čisté mzdy. Čelí-li dlužník exekuci kvůli přednostní pohledávce, jsou mu strženy 2/3 zbytku čisté mzdy.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 9.177,-Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje zabavena celá a třetiny se určí z částky 9.177,-Kč. Ty mají stejné určení jako v prvním případě.

Má-li zaměstnavatel začít provádět srážky, může být zaskočen a nezřídka se stává, že srážky ze mzdy provádí nesprávně. Doporučujeme tedy vždy zkontrolovat buď v některém z kalkulátorů, které jsou volně dostupné na internetu (přímý odkaz na kalkulátor na webu www.vyplata.cz naleznete ZDE), zda jsou srážky ze mzdy prováděny správně, tak jak je uvedeno na našem webu v tomto tématu – srážky ze mzdy.

banner

13
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
dANCA
Host
dANCA

DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU. pŘÍTEL MÁ EXEKUCI NA PLAT NA BĚŽNÉ A DLUŽNÉ VÝŽIVNÉ. bĚŽNÉ VÝŽIVNÉ VCELKU PLATIL. dLUH VZNIKL, ŽE TŘEBA 10 LET 1X DO ROKA NEZAPLATIL. PLAT MÁ MALÝ A MOHOU MU STRHÁVAT ČÁSTKU, KTERÁ ANI NEPOKRYJE BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NATOŽ DLUŽNÉ. JE PRAVDA, ŽE PŘEDNOSTNĚ SE STRHÁVÁ BĚŽNÉ? cO MÁ DĚLAT? MÁ DOPLÁCET SÁM DO ČÁSTKY BĚŽNÉHO VÝŽIVNÉHO A NĚCO NA DLUH? v PRÁCI MU ALE DÁL BUDOU POČÍTAT, ŽE DLUH NARŮSTÁ NE? NĚKDO MU RADIL, AŤ TO NECHÁ BÝT, ALE TO BUDE DLUH NARŮSTAT. CO STÍM? DĚKUJI

Tomáš N.
Host
Tomáš N.

Dobrý den
Mám dotaz ohledně srážek z platu a platby výživného ,mám povoleno oddlužení splátkovým kalendářem a zaměstnavatel mi srážky odesílá ins. spravci .Mám platbu výživného 3tis. jak mi učetní vypočítá srážku .plat čistého mám za 1/2016 16888,-Kč

T. Vojtech
Host
T. Vojtech

dobrý den .Jsem v insolvenci ,moje celá měsíční mzda je 9. – 10.kalendárného dne odesílaná na účet insolvenčního správce. Já moji mzdu dostávám až 22. – 26. den na účet,co se mi zdá hrozně dlouhá doba. Můžete mi poradit ?

pavla
Host
pavla

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je to od prvního ledna se zvýšením min mzdy.jsem oddlužení vztahuje se to i na mě??sedme zbývá8200 nebo to bude celych5 let stejne?děkuji

PETRA
Host
PETRA

PROSÍM O RADU: MĚLA JSEM ÚVĚR U LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI OKV.LEASING VE VÝŠI 20000KČ.v ŘÍJNU 2012 JSEM SI HO VZALA A ZA 15DNÍ VÁŽNĚ ONEMOCNĚLA A MARODILA JSEM 1,5 ROKU.vE SPLÁTKÁCH JSEM KULHALA, TAK BYL VYDÁN PLATEBNÍ ROZKAZ O ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY I S PENÁLE ATD. JÁ SE NÁSLEDOVNĚ S OKV.LEASING DOHODLA, ŽE POKUD BUDU PLATIT DÁL A PRAVIDELNĚ,TAK TO BUDE V POŘÁDKU.TAK JSEM POCTIVĚ PLATILA ROK A JELIKOŽ MÁM STŘEDNÍ DEPRESY A BERU LÉKY, ZAPOMNĚLA JSEM POSLAT SPLÁTKU V ČERVNU A PAK V SRPNU, V ZÁŘÍ 2014 JSEM ZASE ZAPLATILA. mĚ TO NĚJAK NEDOŠLO, ZAPOMÍNÁM.bOHUŽEL MINULÝ TÝDEN MI PŘIŠLA EXEKUCE… Číst vice »

Jitka
Host
Jitka

Prosím o radu: zaměstnanci nebylo schváleno insolvenčním soudem oddlužení a bylo rozhodnuto o konkurzu. Při zahájení inslov. řízení jsme přestali posílat srážky exekutorům a nyní zaměstnanec udal jeden účet kam máme posílat srážky. Nemáme ale žádné rozhodnutí o konkurzu , pouze vnitřní souhlas zaměstnance se srážkou. Je to správně?