ŽÁDOST O ZASTAVENÍ EXEKUCE
Žádost o zastavení exekuce

Žádost o zastavení exekuce i samotné zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 266 a § 268 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

Podávat žádost o zastavení exekuce má smysl pouze v konkrétních zákonem stanovených případech. Nemá smysl zasílat bez rozmyslu a porady s odborníkem žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost. Exekutor totiž tuto skutečnost musí zjistit svým šetřením, což znamená, že jej nepřímo vyzvete k návštěvě! Doporučujeme se vždy předem poradit, zda má ve Vaší situaci smysl žádost podávat.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Přímý odkaz na exekuční řád

ŽÁDOST O ZASTAVENÍ EXEKUCE – POSTUP A ZÁKONNÉ LHŮTY

Žádost o zastavení exekuce se doručuje na adresu pověřeného soudního exekutora. Pokud to nebude možné jinak, můžete žádost podat i u příslušného exekučního soudu, který jej předá soudnímu exekutorovi k dalšímu postupu.

Doporučujeme si vždy ponechat kopii vyhotoveného dokumentu – žádosti, kterou si při podání nechte potvrdit na podatelně. Bude-li tato žádost odeslána „doporučeně“ poštou, uschovejte si podací lístek.

Chci vědět víc o zastavení exekuce…

DVĚ ROZDÍLNÉ SITUACI, KDY PODAT ŽÁDOST O ZASTAVENÍ EXEKUCE 

  • Do třiceti dnů ode dne, kdy jako povinný obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce současně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, můžete podat žádost o zastavení exekučního řízení. Pokud tak učiníte, dojde k odložení provedení exekuce. Až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti o zastavení exekuce. Exekutor může i přes tuto lhůtu vydávat exekuční příkazy a konat veškeré úkony k zajištění majetku povinného. Realizovat ovšem exekuční příkazy (prodej sepsaného majetku, prodej nemovitého majetku atp.) může až poté, kdy nabude právní moci zmíněné rozhodnutí o žádosti samotné.
  • Do patnácti dnů ode dne, kdy jste se jako povinný dozvěděl o zákonném důvodu pro zastavení exekuce, můžete podat žádost o její zastavení. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky ovšem vyplývá, že tuto patnáctidenní lhůtu je možné překročit. Žádost k zastavení exekuce je tak možné podat téměř kdykoli. Smyslem patnácti denní lhůty pro to podat žádost k zastavení exekuce, je snaha, aby povinní podávali tyto žádosti včas a neprodlužovali zbytečně exekuční řízení. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014, hovoří jasně o tom, že i když je podána žádost k zastavení exekuce opožděně, tedy mnohem později nežli v zákonem uvedené patnáctidenní lhůtě a prokazují-li listinné důkazy přiložené k této žádosti důvody pro zastavení exekuce, musí soud i takto opožděnou žádost k zastavení exekuce akceptovat, k důvodům musí přihlédnout a i o opožděné žádosti věcně rozhodnout.

POSTUP EXEKUTORA PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Pokud je podána žádost k zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví.

V případě, že se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu. V opačných případech postoupí exekutor žádost o zastavení exekuce k rozhodnutí soudu.

Aby o žádosti mohl soud kladně rozhodnout a exekuci zastavit, musí být vyčerpané všechny možnosti, které exekutor má k provedení exekuce. Pokud tudíž ještě nebyl osobně kontrolovat majetek povinného, bude muset toto místní šetření provést.

Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Výjimka platí pro případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Nebo je vymáháno výživné na nezletilé dítě. V takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení zálohy.

18
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Radka
Host
Radka

Dobrý den,
Dozvěděla jsem se o exekuci že dne 6.12.2008
Výše vymáhané částky je 130.776,95 Kč. Z toho je Justina 22 796.95 Kč a 85.642 Kč jsou úroky z prodlení, zbylá částka jsou výdaje exekutora 16 400 Kč a paušální částka náhrady hotovych výdajů soudního exekutora 1 365.29 Kč a náklady předchozího řízení 910 Kč.
Existuje nějaká možnost, že by mi penále(úroky z prodlení) bylo odpuštěno?
Pokud ano, mohli byste mi poradit jak to udělat?
Předem vám děkuji za Vaši odpověď.

Petra
Host
Petra

Prosím o zaslání Formuláře k zastavení exekuci Děkují předem za kladné vyřízení S pozdravem Šurkalová

Lacio
Host
Lacio

Dobrý den.
Chtěla bych se zaptat mám od manžela , který zemřel dluhy v hodnotě cca 1.800 000.- Kč . Všechny oprávněné strany oslovují mě k zaplacení uvedených dlužných částek. V roce 2019 byla OS v Mostě zastavena exekuce , proti mé osobě , kdy soud uznal že jsem bezmajetná a můj příjem , který činí 13.500.- Kč nemohu tedy z uvedeného přijmu hradit částky uvedených pohledávek. Potřebuji radu jak oprávněnému sdělit že jsem nemajetná , že nemohu hradit dlužnou částku. Děkuji S pozdravem .Poláková

Radana
Host
Radana

Dobrý den, mám dotaz. 23. 5. 2019 mi byl zablokován účet a obstaven majetek Exekutorským úřadem na částku 173900,50 Kč. Jelikož pracuji v zahraničí a informace o poště mi blokuje na mé trvalé adrese bývalý manžel. Nebyla jsem o této exekuci informována. Dnes jsem kontaktovala Ex. úřad a vím o jakou exekuci jde. Mám závazek vůči státní instituci, ten jsem uhradila 6. 5. 2019 /část/ ve výši sto tisíc, před vydáním exekuce. Na kontě v den blokace byla částka 26 tis. Kč. Ale exekuční příkaz zní na celou částku. Není tato exekuce protiprávní? Mohu požádat o okamžité odblokování majetku? Jsem… Číst vice »

Jan
Host
Jan

Dobrý den. Jelikož nebydlím v místě trvalého bydliště nestíhám kontrolovat veškerou doručenou poštu. Dnes mému zaměstnavateli přišel prostřednictvím elektronické pošty příkaz k provedení srážky ze mzdy a take mi byla zablokována částka na bankovním účtu. Obratem jsem exekutorovi poslal vymáhanou peněžní povinnost. A můj dotaz zní. Mám šanci na zrušení exekučních poplatků? Předem děkuji za odpověď.

Daniela
Host
Daniela

Dobrý den skončili jsme insolvenci a nechali si vyjet exekuce a manželovi zůstali 4 exekuce ale ty byly podaný před a v době trvání insolvence v době kdy se měli přihlásit během 31 dní o své peníze to neudělali můžete mi zaslat formulář o zastavení popř poradit co máme dělat děkuji moc Daniela

Irena
Host
Irena

Dobrý den, našla jsem váš kontakt na internetu a chtěla bych vás poprosit o radu. Jsem opatrovník klienta, kterému byla omezena svéprávnost. Teď mu přišel dopis do vlastních rukou, ve kterém se jedná o vyrozumění o exekuci. Naštěstí mi ho donesl, takže to začínáme řešit. Exekuce byla nařízena na základě elektronického platebního rozkazu, který vydal Městský soud v Brně dne 21.03.2013 a vykonatelným dne 15.11.2017. V roce 2016 kolegyně zasílala dopis danému exekutorovi s požadavkem na vyčíslení všech u něj vedených exekucí. K této nepřišla žádná zmínka, tím zůstala i nezaplacená. Což je škoda, nejen proto, že už mohlo být… Číst vice »

Pavlína
Host
Pavlína

Dobrý den, Dnes mi byl zablokován účet exekuce od exekutor Podkonický Praha, vůbec nevím co to je, nepřišel mi ani žádný dopis od soudu, prostě nic. Kdyby mi něco přišlo, byla bych určitě ochotna se domluvit, ale jak říkám nepřišlo mi nic od soudu, ani nic od něj. To jsem zjistila, až dle info od banky. Hlavně mám zablokovaný účet na 80tis a měsíčně musím platit úvěr a nájem. Jde se proti tomu nějak odvolat, nebo se domluvit na nějaké částce, protože nemám z čeho žít. A pokud nezaplatím nájem, tak ani kde bydlet. A hlavně jsem si nechala udělat… Číst vice »

Roman
Host
Roman

Exekutor mi poslal příkaz abych mu odevzdal a přistavil aauto ale já ho potřebuju. Podnikám potrebuju ho na cesty za klienty. Musím mu ho odevzdat? Díky za případnou radu.