ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU A ZASTAVENÍ EXEKUCE

zrušení rozhodčího nálezu

Dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách, možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Postupně k této skutečnosti docházely svými judikáty i nejvyšší soudní instance. Pozadu nezůstali ani zákonodárci a od 1.12.2016 je dokonce zákonem zakázáno uzavírat se spotřebitelem rozhodčí smlouvy. Přesněji se na základě zákona č. 258/2016 Sb. ve spotřebitelských smlouvách nemohou strany domluvit, že jejich případné spory bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud. 

Existuje ovšem stále mnoho případů z dřívějších dob, kdy bylo možné exekuce zahájit na základě vykonatelného rozhodčího nálezu.

Díky průlomovým usnesením Nejvyššího soudu ČR a nálezům Ústavního soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušit rozhodčí nález a zastavení exekuce, která byla na základě neplatného rozhodčího nálezu nařízena. Navíc v těchto případech vzniká i možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků (ne vždy).

V rozhodčím řízení bývala až velmi často věřiteli přiznána neoprávněně vysoká plnění. Dluh bývá navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích. Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení.   

Dlouho jsme na tyto nepravosti upozorňovali a velmi nás těší, že našemu názoru postupně dávali za pravdu i nejvyšší soudní instance. 

 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – velkého senátu ze dne 11. 5.2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.
 • Nález Ústavního soudu – senátu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 199/11.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2013, sp. zn. IV. ÚS 3779/11.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 18. 3.2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 28. 2.2017, sp. zn. 20 Cdo 1387/2016.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR – senátu ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018.
 • a další… (lze dohledat celé znění na webu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR).

ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU – JAK JE TO MOŽNÉ? 

zrušení rozhodčího nálezu

Rozhodčí smlouva, někdy také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je dle soudní judikatury neplatná v těchto situacích.

 • Pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel. Nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona.

Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba. Jmenování rozhodce je neplatné, pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak mohl fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona.

 • Dále došlo také k dovození toho, že nemůže rozhodovat spory takový rozhodce (či rozhodci), který je přímo závislý na konkrétním věřiteli.

Tedy, pokud má rozhodce (či několik málo rozhodců) řešit tisíce sporů pro jednoho věřitele, má z rozhodování těchto sporů finanční profit. Tudíž má na výsledcích sporů finanční zájem a nemůže tak být z logiky věci nezávislým arbitrem.

 • Rozhodčí smlouva uzavíraná se spotřebitelem musela mít formu samostatného dokumentu. Žádné rozhodčí doložky. 

Rozhodčí doložky se často a zcela jistě úmyslně uváděly v dokumentech přiložených k hlavní smlouvě (úvěrové podmínky, smluvní podmínky atp.). Tyto dokumenty byly navíc často nepřehledné a napsané miniaturním písmem, tedy téměř nečitelné.

 • Podnikatel měl povinnost, informovat spotřebitele o skutečnostech, že uzavírá rozhodčí smlouvu a co to pro něj bude znamenat.

Povinnost informovat především přesně, úplně a pravdivě o způsobu a formě rozhodčího řízení, o nákladech, odměňování rozhodce, o pravidlech řízení, způsobech doručování a skutečnosti, že vykonatelný rozhodčí nález je exekuční titul.

ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU A ZASTAVENÍ EXEKUCE V JAKÉMKOLI STÁDIU

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu. Říká ovšem, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu.

V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

ZASTAVENÍ EXEKUCE A VRÁCENÍ VYMOŽENÝCH PENĚZ DLUŽNÍKOVI.

Pokud byl proti Vám vydán ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte.

 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mně již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mně stále vedena.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již zabavených peněz zpět dlužníkovi!

 

banner

0 0 vote
Article Rating
guest
32 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Iveta
Iveta

Dobrý den,jsem po insolvenčním řízení,a exekutor mi zablokoval účet i přesto že je exekuce napsaná na manžela, který si teď také dával insolvenční řízení.Po zapatrani jsme zjistili že u dané společnosti kde měl dluh vzniknou, žádný není. Jak se mám bránit aby zastavily exekuci. Děkuji

Karel
Karel

Dobrý den mám 15 exekucich potřebují to nějak zastavit děkuji.

Lenka K.
Lenka K.

Dobrý den, prosím o radu. V letošním roce mi přišel exekuční příkaz na úhradu dluhu na úvěrové smlouvě. Částku jsem díky kamarádovi uhradila ve lhůtě pro dobrovolné splnění závazku najednou a považovala věc za vyřízenou. Jelikož na výpise mých plateb od úvěrové společnosti chyběla jedna splátka, kterou jsem před zahájením exek. řízení prokazatelně uhradila, nedalo mi to a na přebývající splátku jsem se po nějaké době od ukončení ex. řízení u věřitele zeptala. Dostala jsem odpověď, že žádný přeplatek neevidují, jelikož ona splátka se použila na úhradu smluvní pokuty, která údajně nemůže být vymáhána v rámci exekučního řízení a tedy… Číst vice »

Václav
Václav

Dobrý den měl sem vedenou exekuci s rozhodčí doložkou která byla zcela zastavena a po roce mi přišla znova exekuce jen už samozřejmě bez doložky a částka je stejná ne li větší a na tu samou pohledávku…je možné aby exekuce byla zastavená a pak opět nastartovaná.Děkuji za odpověd

Michal Čapoun
Michal Čapoun

dOBRÝ DEN. mÁM DOTAZ. mĚL JSEM INSOLVENČNÍ SOUD KDE MĚ BYLO POVOLENO ODDLUŽENÍ. a PO UKONČENÍ SOUDU MI BYLO I NADÁLE STRŽENO Z VÝPLATY NA ÚKOR EXEKUTORA. tAK BYCH SE CHTĚL ZEPTAT JESTLI NA STRŽENÉ PENÍZE PO SOUDĚ MÁM NÁROK ABY JE EXEKUTOR VRÁTIL ZPĚT.
dĚKUJI MOC ZA ODPOVĚĎ mICHAL čAPOUN

Dana
Dana

Dobrý den, měla bych dotaz. Známý měl exekuci, kterou splácel…mezitím soud rozhodl, že je exekuce zastavena, z důvodu rozhodčího nálezu. Dluh byl cca 23 tis. Kč…na exekutroský úřad poslal skoro 60 tis…je to již 4 měsíc co se exekuce zastavila…má nárok na nějaké vrácení peněz??? děkuji

ludvík
ludvík

Dobrý den, vzal jsem si půjčku v r. 2008 od Smart kapital ve výši 15 tis. kč, bohužel jsem dopadl tak jak jsem dopadl, stal se ze mně bezdomovec a mám trvalý pobyt na městském úřadu. Nyní se mi ozvali z exek. úřadu, že musím něco začít splácet, někde na mně vyštrachali telefon. že pohledávka je vymáhána jimi a že byla přeprodaná společnosti barlog, která ji na základě rozhodčí doložky předala k vymáhání exek. úřadu. Bohužel nemám žádné listiny, a nemají mi je ani kam poslat. bydlím po známých, kamarádech atd. Moje manželka si to vše zjišťovala telefonicky u spol.… Číst vice »

Šárka Majerová
Šárka Majerová

Dobrý den, byla proti mě vedena exekuce na zakladě rozhodčího nálezu, na základě mé žaloby byl rozhodčí nález zrušen jako neplatný a exekuce zastavena. Zaplatila jsem exekutorovi předtím čásktu, ze které mi část vrátil a část ne s tím, že ji už před rozhodnutím soudu zaslal oprávněnému. Oprávněný na moji výzvu na vrácení zaplacené částky na neoprávněnou exekuci odpověděl, že mi nic nevrátí. Odůvodňuje to tím, že sice rozhodčí nález byl zrušen pro neplatnost rozhodčí doložky,ale dluh nezanikl. I když jsem jej neuhradila prý celý a nebudou po mě ji nic požadovat, zapalacené peníze mi nevrátí, protože pohledávka stále trvá.… Číst vice »

Miloslav K.
Miloslav K.

Vážení,
obracím se na Vás s prosbou o RADU. dNES 10.3.2015 JSEM MĚL NA DVEŘÍCH DOMU PŘILEPENU vÝZVU OD SOUDNÍ EXEKUTORKY mGR. z. sOBÍŠKOVÉ, ŽE BUDE PROVEDENA EXEKUCE 11-12.3.2015 (OBJEDNÁNA SťEHOVACI SLUŽBA). tATO EXEKUCE SE TÝKÁ MÉHO BRATRA, KTERÝ NA TÉTO ADRESE NEBYDLÍ, ANI NEBYDLEL A NEKÁ TU TRVALÉ BYDLIŠTĚ.
JAK TÉTO EXEKUCI PŘEDEJÍ A ODVRÁTIT JI. JSME DŮCHODCI A NA BĚHÁNÍ PO SOUDECH NEMÁME PENÍZE ANI NÁLADU A NERVY.
DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A RADU

Marie
Marie

Dobrý den,chci se zeptat, můj otec dostal před třemí lety exekuci na plat,věděli jsme že exekuce je neoprávěná a tak jsme se soudili. mezi tím mu na plat přišla další exekuce (čekající) teď nám přišlo ze soudu zrušení první exekuce, u zaměstnavatele na účtě je ale částka 140 000kč, my ani účetní nemáme úplně jasno zda peníze připadnou otci nebo čekající exekuci protože peníze byly sráženy za účelem jen té první exekuce a dávno před tím než přišla ta druhá. nikde v zákonech jsme o takovém případu nenašli ani zmínku. děkuji za odpověď