Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce

zrušení rozhodčího nálezuNaše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách a možnost zrušení rozhodčího nálezu. Nyní tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR.

Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušit rozhodčí nález a zastavení exekuce, která byla na základě neplatného rozhodčího nálezu nařízena. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu! V rozhodčím řízení bývají přiznána věřiteli neoprávněně vysoká plnění (dluh navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích). Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení. Nyní se otevírá nevídaná možnost pro tisíce dlužníků v ČR získat všechny tyto peníze zpět! Naše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách

a nyní tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR.

Zrušení rozhodčího nálezu – jak je to možné

Rozhodčí smlouva, někdy také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je podle verdiktu Nejvyššího soudu ve většině spotřebitelských úvěrových smluv neplatná, „pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování“.

Již dříve jsme rozhodčí smlouvy či doložky v úvěrových smlouvách (spotřebitelských úvěrových smlouvách, kdy jako zákazník – nepodnikatel vystupuje dlužník na jedné straně a věřitel coby podnikatel na straně druhé – většina běžných úvěrových smluv či smluv o půjčce) našich klientů úspěšně napadli v soudních řízení a následně pak docházelo k zrušení rozhodčího nálezu. Verdikt Nejvyššího soudu ovšem otevírá nové možnosti a důrazně potvrzuje náš správný postup.

Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba, pokud rozhodčí smlouva (doložka) neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak může fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona (popř. menší rozhodčí soudy vzniklé na základě zákona, ty se ovšem většinou nevztahují na běžné spotřebitele).

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu. Říká ovšem, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu. V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi

Pokud byl proti Vám vydán (nyní nebo i v minulosti) ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte.

  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mně již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mně stále vedena.
  • Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.

Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již zabavených peněz zpět dlužníkovi!

banner

32
Komentujte

avatar
nejnovější nejstarší
Iveta
Host
Iveta

Dobrý den,jsem po insolvenčním řízení,a exekutor mi zablokoval účet i přesto že je exekuce napsaná na manžela, který si teď také dával insolvenční řízení.Po zapatrani jsme zjistili že u dané společnosti kde měl dluh vzniknou, žádný není. Jak se mám bránit aby zastavily exekuci. Děkuji

Karel
Host
Karel

Dobrý den mám 15 exekucich potřebují to nějak zastavit děkuji.

Lenka K.
Host
Lenka K.

Dobrý den, prosím o radu. V letošním roce mi přišel exekuční příkaz na úhradu dluhu na úvěrové smlouvě. Částku jsem díky kamarádovi uhradila ve lhůtě pro dobrovolné splnění závazku najednou a považovala věc za vyřízenou. Jelikož na výpise mých plateb od úvěrové společnosti chyběla jedna splátka, kterou jsem před zahájením exek. řízení prokazatelně uhradila, nedalo mi to a na přebývající splátku jsem se po nějaké době od ukončení ex. řízení u věřitele zeptala. Dostala jsem odpověď, že žádný přeplatek neevidují, jelikož ona splátka se použila na úhradu smluvní pokuty, která údajně nemůže být vymáhána v rámci exekučního řízení a tedy… Číst vice »

Václav
Host
Václav

Dobrý den měl sem vedenou exekuci s rozhodčí doložkou která byla zcela zastavena a po roce mi přišla znova exekuce jen už samozřejmě bez doložky a částka je stejná ne li větší a na tu samou pohledávku…je možné aby exekuce byla zastavená a pak opět nastartovaná.Děkuji za odpověd

Michal Čapoun
Host
Michal Čapoun

dOBRÝ DEN. mÁM DOTAZ. mĚL JSEM INSOLVENČNÍ SOUD KDE MĚ BYLO POVOLENO ODDLUŽENÍ. a PO UKONČENÍ SOUDU MI BYLO I NADÁLE STRŽENO Z VÝPLATY NA ÚKOR EXEKUTORA. tAK BYCH SE CHTĚL ZEPTAT JESTLI NA STRŽENÉ PENÍZE PO SOUDĚ MÁM NÁROK ABY JE EXEKUTOR VRÁTIL ZPĚT.
dĚKUJI MOC ZA ODPOVĚĎ mICHAL čAPOUN

Dana
Host
Dana

Dobrý den, měla bych dotaz. Známý měl exekuci, kterou splácel…mezitím soud rozhodl, že je exekuce zastavena, z důvodu rozhodčího nálezu. Dluh byl cca 23 tis. Kč…na exekutroský úřad poslal skoro 60 tis…je to již 4 měsíc co se exekuce zastavila…má nárok na nějaké vrácení peněz??? děkuji

ludvík
Host
ludvík

Dobrý den, vzal jsem si půjčku v r. 2008 od Smart kapital ve výši 15 tis. kč, bohužel jsem dopadl tak jak jsem dopadl, stal se ze mně bezdomovec a mám trvalý pobyt na městském úřadu. Nyní se mi ozvali z exek. úřadu, že musím něco začít splácet, někde na mně vyštrachali telefon. že pohledávka je vymáhána jimi a že byla přeprodaná společnosti barlog, která ji na základě rozhodčí doložky předala k vymáhání exek. úřadu. Bohužel nemám žádné listiny, a nemají mi je ani kam poslat. bydlím po známých, kamarádech atd. Moje manželka si to vše zjišťovala telefonicky u spol.… Číst vice »

Šárka Majerová
Host
Šárka Majerová

Dobrý den, byla proti mě vedena exekuce na zakladě rozhodčího nálezu, na základě mé žaloby byl rozhodčí nález zrušen jako neplatný a exekuce zastavena. Zaplatila jsem exekutorovi předtím čásktu, ze které mi část vrátil a část ne s tím, že ji už před rozhodnutím soudu zaslal oprávněnému. Oprávněný na moji výzvu na vrácení zaplacené částky na neoprávněnou exekuci odpověděl, že mi nic nevrátí. Odůvodňuje to tím, že sice rozhodčí nález byl zrušen pro neplatnost rozhodčí doložky,ale dluh nezanikl. I když jsem jej neuhradila prý celý a nebudou po mě ji nic požadovat, zapalacené peníze mi nevrátí, protože pohledávka stále trvá.… Číst vice »

Miloslav K.
Host
Miloslav K.

Vážení,
obracím se na Vás s prosbou o RADU. dNES 10.3.2015 JSEM MĚL NA DVEŘÍCH DOMU PŘILEPENU vÝZVU OD SOUDNÍ EXEKUTORKY mGR. z. sOBÍŠKOVÉ, ŽE BUDE PROVEDENA EXEKUCE 11-12.3.2015 (OBJEDNÁNA SťEHOVACI SLUŽBA). tATO EXEKUCE SE TÝKÁ MÉHO BRATRA, KTERÝ NA TÉTO ADRESE NEBYDLÍ, ANI NEBYDLEL A NEKÁ TU TRVALÉ BYDLIŠTĚ.
JAK TÉTO EXEKUCI PŘEDEJÍ A ODVRÁTIT JI. JSME DŮCHODCI A NA BĚHÁNÍ PO SOUDECH NEMÁME PENÍZE ANI NÁLADU A NERVY.
DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A RADU

Marie
Host
Marie

Dobrý den,chci se zeptat, můj otec dostal před třemí lety exekuci na plat,věděli jsme že exekuce je neoprávěná a tak jsme se soudili. mezi tím mu na plat přišla další exekuce (čekající) teď nám přišlo ze soudu zrušení první exekuce, u zaměstnavatele na účtě je ale částka 140 000kč, my ani účetní nemáme úplně jasno zda peníze připadnou otci nebo čekající exekuci protože peníze byly sráženy za účelem jen té první exekuce a dávno před tím než přišla ta druhá. nikde v zákonech jsme o takovém případu nenašli ani zmínku. děkuji za odpověď