Mobiliární exekuce

Právní ochrana majetku

Mobiliární exekuce, ve kterých se zabavuje i majetek lidí, kteří vůbec nedluží, pobuřuje tisíce lidí. Moc se o tom nemluví a málo kdo o tom ví. Ohrožen je majetek rodičů, blízkých, partnerů či spolubydlících.

Rodiče, příbuzní či dokonce jen spolubydlící o tomto riziku mnohdy vůbec netuší, nebo si myslí, že se jich cizí exekuce nemůže dotknout. Skutečnost je ovšem jiná.

V okamžiku, kdy dorazí exekutor, už je pozdě. Pokud dluží někdo blízký z Vašeho okolí, nebo s Vámi tento dlužník přímo žije, zbystřete!

Měli byste této problematice ve vlastním zájmu věnovat trochu času. Preventivně zjistit, jak může být ohrožen Váš majetek nebo majetek jiných nedlužících osob v okolí dlužníka a na tuto situaci se správně připravit.

Není to nová situace, server Novinky.cz na tuto praxi, která se doposud nezměnila upozornil již před několika lety.

Co je mobiliární exekuce

Mobiliární exekuce se provádí na základě exekučního příkazu k prodeji movitých věcí povinného (dlužníka v exekučním řízení). Standardně ji provádí pracovníci exekutora tzv. vykonavatelé. Provedení mobiliární exekuce de facto znamená zajištění majetku v místech, kde se exekutor domnívá, že by se majetek povinného mohl nacházet nebo kde přebývá. Vykonavatel poté vytvoří soupisu tohoto majetku, jeho případný odvoz do exekučního skladu a následný exekuční prodej.

Exekutorští vykonavatelé si mohou sjednat přístup do všech prostor, o kterých se domnívají, že by se zde mohl nacházet majetek povinného (dlužníka) i bez souhlasu majitele těchto prostor.

V těchto prostorech mohou zabavovat majetek. Vychází přitom z vyvratitelné právní domněnky, že je tento majetek povinného. Byť by na místě neměli pojímat do soupisu majetek, u kterého se jednoznačně prokáže, že povinnému nepatří. Osoby, které tento majetek skutečně vlastní, tuto skutečnost musí prokázat!

V praxi bývá prokázání vlastnictví u většiny majetku nemožné. Adresa trvalého pobytu povinného přitom není vůbec podstatná. Exekutor se může domnívat, že se movitý majetek dlužníka může např. nacházet v bytě jeho rodičů.

Zabavení majetku nedlužícímu

Exekutor musí udělat soupis tohoto majetku. Osoba jejíž majetek byl pojat do soupisu (tedy exekučně zabaven), může ve lhůtě třiceti dnů podat u příslušného exekutorského úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Je to právní úkon, který musí splňovat zákonné náležitosti. Proto se doporučuje spolupráce s advokátem. Třetí osoba musí jednoznačně prokázat, že je vlastníkem předmětného majetku.

Pokud exekutor věci vyškrtnout odmítne (prostě může), je potřeba podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. Zde zcela jednoznačně doporučujeme právní zastoupení.

  • Největším problémem ovšem v praxi bývá prokázat vlastnictví. Nestačí vlastnictví pouze prohlásit. Vlastnictví k věci musí to být jednoznačně prokázáno. U mnoha věcí, které máme doma, to prostě nejde.

 

Zde naleznete aktuální znění exekučního řádu.