Podmínky oddlužení

Oddlužení pro každého

Povolí mi oddlužení i když nemám práci? Když mám jenom brigádu? Musím zaplatit 30% dluhů? Mohu mít zápis v rejstříku trestů? Opravdu je nově oddlužení pro každého? ANO! Nové oddlužení je téměř bez překážek a pro každého.

S oddlužením pomáháme již od roku 2008, tedy od počátků oddlužení dle insolvenčního zákona v ČR. Dovolíme si tedy tvrdit, že své práci opravdu rozumíme.

Pro povolení oddlužení nepotřebujete mít zaměstnání, můžete mít jen brigádu, dokonce můžete být klidně nezaměstnaní (vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce) nebo studovat. Můžete mít dluhy z podnikání. Můžete mít záznam v rejstříku trestů.

Hlavní je přesvědčit insolvenční soud, že budete moci v oddlužení platit měsíčně alespoň dvojnásobek nákladů insolvenčního správce (zaokrouhleně 2.200,-Kč jednotlivec a 3.300,-Kč manželé). Dále být v úpadku nebo hrozícím úpadku.

Podmínky oddlužení

Kdy je oddlužení povoleno

 • nemám zaměstnání a jsem na Úřadu práce
 • jsem na mateřské dovolené nebo doma pečuji o dítě
 • pracuji jen brigádně
 • nemám pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • teprve budu nastupovat do práce
 • studuji nebo nemám žádný oficiální příjem
 • mám dluhy z podnikání
 • stále podnikám
 • mám záznam v rejstříku trestů (za určitých podmínek)

Pokud do oddlužení chcete a nevíte, zda splňujete podmínky, nebo Vám nějaký „odborník“ sdělil, že do oddlužení nemůžete protože… (už jsme slyšeli plno nesmyslů:-) Poraďte se raději bezplatně s námi. Překážkou mohou dnes být jen dluhy velkého rozsahu z určité trestné činnosti a i s tím dokážeme pomoci.

Oddlužení pro každého je dnes opravdu realitou. Každý kdo potřebuje a chce vyřešit své dluhy, tak dnes má možnost. Vše se dá nově zvládnout. Kdo by Vám tvrdil, že ne, tak dělá něco špatně a své profesi nejspíš dobře nerozumí.

Oddlužení pro každého

Nově lze povolit oddlužení i těm dlužníkům, kteří neuhradí ani 30% z celkové hodnoty nezajištěných pohledávek jejich věřitelů. Oddlužení pro každého je možné hlavně z tohoto důvodu. V takovém případě na konci oddlužení bude insolvenční soud zjišťovat, zda se dlužník dostatečně snažil. Zda dělal v oddlužení vše, co po něm lze spravedlivě požadovat.

I když je zadlužení vysoké a nedosahujete na úhradu alespoň 30% svých dluhů, můžete se od nás nechat vést. Jako náš klient totiž můžete využít našich zkušeností (oddlužení se věnujeme již od roku 2008 tedy od úplného počátku oddlužení v ČR) a nejnovějších poznatků k tomu, aby Vám na konci oddlužení soud potvrdil bezdlužnost. Poradíme Vám a naučíme Vás postupovat tak, abyste uspěli, i když neuhradíte 30% pohledávek Vašich věřitelů. Rozhodně stojí za to oddlužení zkusit, zvlášť s námi.

Zde naleznete přesné znění insolvenčního zákona.

Co znamená v oddlužení úpadek

Úpadek či hrozící úpadek dlužníka upravuje § 5 IZ. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než třicet dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

 • Jednoduše pokud máte dluhy, které již delší dobu nezvládáte plnit, vyhrožují Vám věřitelé, advokáti nebo vymahači, nebo jste v exekuci, nejspíš jste v úpadku.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

 • Jednoduše pokud ještě své dluhy splácíte, ale víte, že už to dál takhle nepůjde, protože dluhů je hodně, splátky už dále nebudete schopni hradit, nejspíš Vám úpadek hrozí.

Náklady insolvenčního správce

Měsíční náklady insolvenčního správce se skládají z odměny a náhrady hotových výdajů.

 • Odměna insolvenčního správce činí 750,- Kč + DPH u oddlužení jednotlivce a 1.125,-  Kč + DPH u oddlužení manželů.
 • Náhrada hotových výdajů činí 150,-Kč + DPH u oddlužení jednotlivce a 225,- Kč + DPH u oddlužení manželů.

U oddlužení jednotlivce činí tedy souhrnné náklady insolvenčního správce 1.089,- Kč včetně DPH a v případě oddlužení manželů 1.634,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení oddlužení do ukončení oddlužení.