Jak dlouho trvá úspěšné oddlužení

Délka úspěšné insolvence

Nejvýhodnější je nové oddlužení pro seniory a osoby s invaliditou druhého a třetího stupně. Úspěšné oddlužení pro tyto skupiny osob trvá jen tři roky. Navíc je poté oddlužení úspěšně ukončeno s odpuštěním dluhů, bez zkoumání kolik procent bylo věřitelům uhrazeno.

Úspěšné oddlužení končí v okamžiku, kdy dlužník uhradí 100% svých dluhů. Úspěšně končí také v okamžiku, kdy dlužník uhradí za tři roky alespoň 60% svých dluhů a dále pokud dlužník uhradí alespoň 30% svých dluhů za pět let.

Délka insolvence

Co je to úspěšné oddlužení

Za úspěšné oddlužení máme takové, kdy soud rozhodne o splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od plnění zbylých pohledávek. Pracovně říkáme, že dlužník získá na konci úspěšného oddlužení potvrzení o bezdlužnosti.

Soud osvobozuje dlužníka od všech pohledávek. Těch, které nebyly uhrazené v plné výši i těch, které věřitelé měli do oddlužení dle IZ přihlásit, ale neudělali to.

Oddlužení lze prodloužit i přerušit

Nově lze průběh oddlužení přerušit a to až na jeden rok a nebo o půl roku prodloužit. Tuto možnost upravuje § 412b IZ.

O přerušení nebo prodloužení rozhoduje insolvenční soud na návrh dlužníka. Průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně. Po dobu přerušení oddlužení nemusí dlužník plnit splátkový kalendář.

Zde naleznete přesné znění insolvenčního zákona.

Klienti se nám svěřovali s obavou, že nebudou moci splácet, když např. onemocní nebo přijdou o zaměstnání. Samo o sobě to nejsou důvody pro zrušení oddlužení, ale je fakt, že dlužník díky nečekané události nemusel uhradit požadovaná procenta svým věřitelům. Tato starost díky možnosti prodloužení či přerušení oddlužení nově odpadá. Úspěšné oddlužení tak dnes může mít opravdu každý.