Soudní oddlužení, insolvence, osobní bankrot

Oddlužení zdarma

Lze dělat oddlužení zdarma? Jak je možné, že za dlužníka odměnu za realizaci oddlužení zaplatí věřitelé?

Protože odměnu, kterou přesně stanoví insolvenční zákon, obdrží advokát až v rámci splátek dlužníka v oddlužení. Výše srážky z příjmu pro oddlužení je stanovena zákonem, odměna advokáta tuto srážku neovlivní, tudíž jsou to věřitelé, kteří dostanou o trochu méně.

Proto s oblibou říkáme, že dlužníkovo oddlužení de facto zaplatí jeho věřitelé. Proto oddlužení zdarma. Podíváme se níže ještě na přesný postup a na výši odměny advokáta tak, jak ji stanovuje insolvenční zákon.

Postup při realizaci oddlužení

Váš klient Vám opravdu za realizaci oddlužení nic neplatí?

Případ přebíráme a řešíme bez jakékoli platby. Klient nám opravdu nic neplatí. Na základě plné moci klienta zastoupí náš advokát, vyřídí se soudem veškeré náležitosti tak, aby došlo k povolení oddlužení a klient nemusel nic dělat.

Nyní klient ví, že jsme byli úspěšní a oddlužení mu bylo povoleno. Až nyní vzniká ze zákona advokátovi nárok na odměnu dle insolvenčního zákona. Tuto odměnu dlužník může uhradit, ale nemusí. Pokud ji neuhradí, nic se neděje a odměnu advokát obdrží ze splátek/srážek v rámci oddlužení.

  • Přebereme případ oddlužení zdarma.
  • Vše za klienta vyřeší náš advokát.
  • Až když je oddlužení povoleno, vzniká advokátovi nárok na odměnu přesně dle insolvenčního zákona.
  • Klient nic neplatí přímo, ale až ze splátek v rámci oddlužení.

Oddlužení a výše odměny advokáta

Cena za realizaci soudního oddlužení, dle insolvenčního zákona za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, anebo také insolvenčního návrhu podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění případných vad návrhu, je stanovena insolvenčním zákonem ve výši 4.000,-Kč (bez DPH) v případě jednotlivce a 6.000,-Kč (bez DPH) v případě manželského páru.

Zde naleznete přesné znění insolvenčního zákona.

Odměna advokáta se platí ze splátek/srážek v rámci oddlužení. Výši srážky stanoví zákon, tudíž ji odměna advokáta neovlivní. Jen věřitelé dostanou o trochu méně. Proto tomuto principu říkáme oddlužení zdarma.