Co dělat při finanční tísni

Při finanční tísni je nutné zvolit správné řešení obtížné situace. Vždy je lepší se poradit s někým, kdo dané problematice rozumí a dlouhodobě se mu věnuje.
Poradna při finanční tísni

Naše poradna je tu pro ty, kdo se dostali do těžké finanční a životní situace. Nezvládáte splácet svoje závazky? Chcete zastavit exekuce? Čelíte žalobě? Chcete rychle a kvalitně vyřešit své oddlužení? Přišla Vám výzva od soudu, rozhodčí nález, platební rozkaz či jiná listina? Nevíte si rady a tlačí Vás čas? Právní pomoc hledejte v naší poradně. Poradíme Vám zdarma, jak z obtížné životní situace vybruslit.

Dluhová poradna a konzultace zdarma

Žádosti o kontakt vyřizujeme v nejbližším možném termínu. Tel. konzultace jsou vždy bezplatné.

Pomáháme ve všech oblastech, kterých se dotýká dluhová problematika a kdy se lidé ocitají ve finanční tísni. Dluhy, vymáhání, exekuce, dražby, zabavování majetku, srážky z příjmu, oddlužení a mnohé další oblasti.

Obrátit se na nás můžete telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

Chci zdarma kontaktovat

Při finanční tísni je nejhorší nečinnost

Dlužník se musí bránit a správně reagovat na výzvy od rozhodce, soudu či soudem vydaný platební rozkaz. Bez adekvátní reakce se vydává všanc nepřiměřeným úrokům, penále nebo pokutám, které pak vymáhá exekutor! Správným postupem lze ušetřit desetitisíce.

Žalují se mnohdy i promlčené dluhy, u kterých stačí namítnout promlčení a žádný dluh rázem není. Zastavit lze i běžící exekuce. Ochránit lze i majetek blízkých před řáděním exekutora. Musím ovšem jako dlužník ve finanční tísni být alespoň trochu aktivní.

Finanční tíseň lze řešit oddlužením

Ochotně Vám poradíme ve všech záležitostech týkajících se oddlužení pod dohledem insolvenčního soudu (lidově insolvence nebo osobní bankrot).

Můžete také realizovat oddlužení prostřednictvím naší advokátní kanceláře. Klientům poskytujeme i poradenství po celou dobu trvání procesu.

Chci vědět víc o oddlužení zdarma

Dluhové poradenství při finanční tísni

Naše poradna pro finanční tíseň řeší s dlužníky i žádosti o dluhové poradenství. Některým zájemcům stačí krátká rada, někdo potřebuje řešit složitější problém.

Nejlepším postupem je klienta vyslechnout, zjistit veškeré podstatné informace a na jejich základě zvolit co nejvhodnější řešení. Vždy je samozřejmě možné domluvit osobní schůzku.
Ve finanční tísni kvůli rozhodci

Věřitelé nezřídka do smluvních podmínek zapracují tzv. rozhodčí doložky nebo smlouvy. Ty jim umožní obejít řádný soud a podat na dlužníka žalobu u rozhodčího soudu nebo rozhodce, kterého si předem zvolí.

Z našich zkušeností vyplývá, že rozhodčí řízení nebývá spravedlivé. Převahu mívá věřitel. Ten si totiž rozhodce nebo rozhodčí soud vybírá. Aktuálně již jsou rozhodčí smlouvy a doložky ve spotřebitelských smlouvách zakázané zákonem.

Pomáháme s obranou práv dlužníků

Braňte se! Skutečnost, že jsem jako dlužník ve finanční tísni neznamená, že se nemohu bránit. Mnohdy stačí jednoduchá rada.

Bohužel se velmi často setkáváme se špatně informovanými dlužníky, kteří kvůli radě „někoho“ (často se tváří, že problematice rozumí) na řešení své situace rezignují.

5 hlavních důvodů, proč se na nás klienti obrací:

  • Pomůžeme ochránit majetek blízkých před řáděním exekutorů.
  • Pomůžeme v soudních, rozhodčích i exekučních řízení.
  • Poradíme, jak se zbavit nařízení exekuce.
  • Pomůžeme vyřešit zadlužení i předluženost.
  • Naše poradna pro lidi ve finanční tísni je zcela zdarma.
Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »