Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Naše advokátní kancelář má pro seniory připravený speciální podpůrčí program, kdy kromě realizace oddlužení zdarma pro naše klienty důchodce či invalidní důchodce druhého a třetího stupně (vědět více o oddlužení zdarma), poskytujeme i bezplatné poradenství v průběhu celého procesu oddlužení.

Jsme tu pro naše klienty kdykoli potřebují poradit po celou dobu trvání oddlužení. Naši klienti se na nás mohou kdykoli obrátit s žádostí o pomoc či radu. S klienty pracujeme již od začátku tak, aby všemu dobře porozuměli, věděli vždy, co mají očekávat a cítili se s námi dobře.

 

Hlavní výhoda oddlužení pro důchodce

Nejvýhodnější je nové oddlužení pro seniory a osoby s invaliditou druhého a třetího stupně. Úspěšné oddlužení pro tyto skupiny osob trvá jen tři roky. Navíc je poté oddlužení úspěšně ukončeno s odpuštěním všech dluhů, bez zkoumání, kolik procent bylo věřitelům uhrazeno.

Insolvenční zákon v tomto ohledu hovoří zcela jasně.

 

§ 412a
Splnění oddlužení

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni74), je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

Splnění podmínek oddlužení pro důchodce

I pro starobní důchodce či invalidní důchodce druhého či třetího stupně platí povinnost přesvědčit insolvenční soud o možnosti splácet minimální měsíční splátku pro účely oddlužení a po dobu trvání oddlužení, tedy tří let, plnit tuto splátku řádně a svědomitě tak, aby nedošlo ke zrušení schváleného oddlužení. Pokud k jeho zrušení nedojde, dlužník je po třech letech osvobozen od všech dluhů.

 

Výše minimální splátky pro oddlužení důchodců?

Výše měsíční splátky pro oddlužení se odvíjí od nákladů insolvenčního správce a dle insolvenčního zákona má činit jeho dvojnásobek. Shodně uvádíme 2.200,-Kč pro jednotlivce a 3.300,-Kč pro manželský pár. Jedná se o zaokrouhlení pro zjednodušení.

Náklady insolvenčního správce v případě jednotlivce činí 750,-Kč + DPH (907,5,-Kč včetně DPH) / manželé 1.125,-Kč + DPH (1.361,25,-Kč včetně DPH) + náhrady hotových výdajů – jednotlivec 150,-Kč + DPH (181,5,-Kč) / manželé 225,-Kč + DPH (272,25,-Kč).

Jednotlivec = 1.089,-Kč včetně DPH měsíčně.

Manželský pár = 1.633,5,-Kč včetně DPH měsíčně.

Dále je potřeba počítat i s tím, že se v průběhu řízení vyskytnou další náklady a výdaje insolvenčního správce. Především je potřeba počítat s náklady insolvenčního správce na přezkum přihlášených pohledávek (250,-Kč + DPH za každou přezkoumávanou pohledávku).

Výsledná minimální nutná splátka pro oddlužení se tak může pohybovat. Nejčastější hladina, se kterou se setkáváme v praxi, činí pro jednotlivce 2.200,-Kč – 2.400,-Kč a manželský pár 3.300,-Kč – 3.600,-Kč.

 

Oddlužení pro důchodce a invalidní důchodce je s naší pomocí jednoduché a příjemné.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »