Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Oddlužení manželů aktuálně po novelizaci insolvenčního zákona

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Manželům doporučujeme jednoznačně řešit závazky společným oddlužením. Ušetří totiž na nákladech insolvenčního správce, ale také i na společném splácení, a to velmi výrazně. Navíc ani případný rozvod nijak neovlivní probíhající oddlužení. I kdy manželé rozvod plánují, je vhodné nejprve zahájením oddlužení manželů vyřešit své závazky a rozvod provést až poté.

Oddlužení manželů zdarma

Návrh na povolení oddlužení manželů může připravit a podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo akreditovaná osoba (výjimku tvoří dlužník, který má dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru práva či ekonomie).

V praxi tak nejčastěji činí advokáti. Doporučujeme jednoznačně využít služeb zkušeného advokáta, který má dostatek odbornosti. Advokátovi náleží po povolení oddlužení odměna dle insolvenčního zákona ve výši 6.000 Kč bez DPH za společné oddlužení manželů (4.000 Kč v případě jednotlivce).

Tuto odměnu ovšem dlužníci neplatí přímo, ale je uhrazena v rámci splátek/srážek v průběhu oddlužení. Výše srážky z příjmu dlužníků je stále stejná a zákonem daná, tudíž jsou to věřitelé, kdo de facto dlužníkům zaplatí oddlužení, protože o tuto částku obdrží méně.

Pozor na šmejdy při oddlužení manželů

Výši odměny za realizaci oddlužení určuje přesně insolvenční zákon (4.000 Kč jednotlivec a 6.000 Kč manželé). Je protizákonné požadovat za realizaci oddlužení více peněz. Mohou nastat výjimečné odůvodněné případy, kdy se advokát s dlužníkem domluví na jiných úkonech, ale za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení nelze účtovat více.

Vyhýbejte se proto všem poskytovatelům, kteří budou chtít, za pouhou realizaci oddlužení více peněz. Dále doporučujeme využívat služby těch, kteří nebudou chtít odměnu uhradit rovnou, ale započítají si ji až do oddlužení svého klienta.

Oddlužení manželů a jeho délka

Novelizace insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019 přinesla tři varianty oddlužení. Manželům budou odpuštěny zbývající dluhy, pokud splatí:

  • minimálně 60 % svých dluhů během 3 let
  • minimálně 30 % svých dluhů během 5 let
  • manželé uhradí 0 % – 30 % svých dluhů během 5 let a o splnění oddlužení rozhodne soud

Pokud manželé uhradí během tří let alespoň 60 % svých dluhů, oddlužení úspěšně končí odpuštěním zbylých dluhů.  Pokud manželé neuhradí během tří let alespoň 60 % svých dluhů, automaticky pokračují splácet další dva roky. Oddlužení úspěšně ukončí, když dojde k úhradě alespoň 30 % jejich dluhů.

Úspěšně ukončit oddlužení manželé mohou i v situaci, kdy za pět let uhradí méně než 30 % ze svých dluhů. V tomto případě rozhoduje insolvenční soud a přezkoumá, zda dělali dlužníci v rámci oddlužení vše, co po nich lze spravedlivě požadovat k maximálnímu možnému uspokojení jejich věřitelů (zda se dostatečně snažili).

Dluhová mapa

Srážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Zajímá mě více »
Žádost o zastavení exekuce

Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajímá mě více »

Jste offline. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.