Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Oddlužení manželů aktuálně po novelizaci insolvenčního zákona

Manželům doporučujeme jednoznačně řešit závazky společným oddlužením. Ušetří totiž na nákladech insolvenčního správce, ale také i na společném splácení, a to velmi výrazně. Navíc ani případný rozvod nijak neovlivní probíhající oddlužení. I kdy manželé rozvod plánují, je vhodné nejprve zahájením oddlužení manželů vyřešit své závazky a rozvod provést až poté.

Oddlužení manželů zdarma

Návrh na povolení oddlužení manželů může připravit a podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo akreditovaná osoba (výjimku tvoří dlužník, který má dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru práva či ekonomie).

V praxi tak nejčastěji činí advokáti. Doporučujeme jednoznačně využít služeb zkušeného advokáta, který má dostatek odbornosti. Advokátovi náleží po povolení oddlužení odměna dle insolvenčního zákona ve výši 6.000 Kč bez DPH za společné oddlužení manželů (4.000 Kč v případě jednotlivce).

Tuto odměnu ovšem dlužníci neplatí přímo, ale je uhrazena v rámci splátek/srážek v průběhu oddlužení. Výše srážky z příjmu dlužníků je stále stejná a zákonem daná, tudíž jsou to věřitelé, kdo de facto dlužníkům zaplatí oddlužení, protože o tuto částku obdrží méně.

Pozor na šmejdy při oddlužení manželů

Výši odměny za realizaci oddlužení určuje přesně insolvenční zákon (4.000 Kč jednotlivec a 6.000 Kč manželé). Je protizákonné požadovat za realizaci oddlužení více peněz. Mohou nastat výjimečné odůvodněné případy, kdy se advokát s dlužníkem domluví na jiných úkonech, ale za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení nelze účtovat více.

Vyhýbejte se proto všem poskytovatelům, kteří budou chtít, za pouhou realizaci oddlužení více peněz. Dále doporučujeme využívat služby těch, kteří nebudou chtít odměnu uhradit rovnou, ale započítají si ji až do oddlužení svého klienta.

Oddlužení manželů a jeho délka

Novelizace insolvenčního zákona s účinností od 1.6.2019 přinesla tři varianty oddlužení. Manželům budou odpuštěny zbývající dluhy, pokud splatí:

  • minimálně 60 % svých dluhů během 3 let
  • minimálně 30 % svých dluhů během 5 let
  • manželé uhradí 0 % – 30 % svých dluhů během 5 let a o splnění oddlužení rozhodne soud

Pokud manželé uhradí během tří let alespoň 60 % svých dluhů, oddlužení úspěšně končí odpuštěním zbylých dluhů.  Pokud manželé neuhradí během tří let alespoň 60 % svých dluhů, automaticky pokračují splácet další dva roky. Oddlužení úspěšně ukončí, když dojde k úhradě alespoň 30 % jejich dluhů.

Úspěšně ukončit oddlužení manželé mohou i v situaci, kdy za pět let uhradí méně než 30 % ze svých dluhů. V tomto případě rozhoduje insolvenční soud a přezkoumá, zda dělali dlužníci v rámci oddlužení vše, co po nich lze spravedlivě požadovat k maximálnímu možnému uspokojení jejich věřitelů (zda se dostatečně snažili).

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »