Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném občanském soudním řízení pouze tehdy, když je v žalobě uplatněno právo na zaplacení finanční částky. Upraven je v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o zastavení exekuce

Velmi důležitá je skutečnost, že platební rozkaz musí být doručen žalovanému do vlastních rukou, neboť tzv. fikce doručení v tomto případě neplatí.

Platební rozkaz v praxi

Podá-li na věřitel na dlužníka žalobu o zaplacení dlužné částky u obecného soudu, tak soud dlužníkovi zašle doporučenou poštou Platební rozkaz, popř. elektronický či směnečný platební rozkaz (obdoby platebního rozkazu). V tomto dokumentu  dlužníkovi soud nařizuje uhradit určitou částku (závazek vůči věřiteli, v tomto případě již žalobci) s určitým příslušenstvím (úroky, penalizace, náklady právního zastoupení, soudní poplatky atp.) do určitého data.

Příklad: „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 20.000,-Kč s úrokem 7,75% ročně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 8.000,-Kč. To vše do třiceti dnů od nabytí právní moci tohoto platebního rozkazu.“

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »