Dluhová mapa a dluhový audit

Dluhová mapa je zde pro klienty, kteří neví přesně kolik peněz dluží, komu peníze dluží, ani co bylo příčinou vzniku jednotlivých dluhů. Není to tak zvláštní, jak se na první pohled může zdát, je to celkem běžný stav.
Dluhová mapa

Zamyslíme-li se nad některými skutečnostmi, tak např. za dluhy vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé, i když závazek vytvořil pouze jeden z manželů a bez vědomí toho druhého. Druhý z manželů tak nemá tušení ani o vzniku závazku, natož aby věděl, kdo je věřitelem.

Může se také stát, že vznikne dluh po odstěhování dotyčného, který tak nemá možnost se o závazku dozvědět. Skutečnost, že dluží peníze zjistí až v okamžiku, kdy jej vyhledá exekutorský úřad. Tyto případy se samozřejmě různí, ale nyní již dokážeme dlužníkům pomoci i v těchto situacích.

Nejčastěji dochází ke změně adresy dlužníka a tím způsobené nepřebírání poštovních zásilek. Dotyčný tak často ani neví, že dluh vůbec existuje, nebo se domníval, že již byl uhrazen. Podobné je to s odjezdem do zahraničí na delší dobu.

Kdo využívá službu dluhová mapa? 

Nejčastěji lidé, kteří si jsou vědomi některých svých dluhů, chtějí své zadlužení řešit, ale neznají celkovou míru svého zadlužení. Nemají ani potřebné dokumenty ke svým dluhům, které jsou mnohdy nezbytně nutné, aby bylo možné jakkoli přebujelé zadlužení začít řešit.

Obecně jsou to lidé, kteří neví kolik, komu a proč dluží.

Co dluhová mapa přinese klientovi? 

Dokážeme zjistit, detailně zmapovat a písemně doložit klientovo kompletní zadlužení. Klient tak zjistí, komu dluží, na základě čeho dluží, jaký je důvod vzniku závazku, zjistí aktuální celkovou dlužnou částku.

Dále získá dokumentaci ke svým závazkům. Vytvoříme tzv. dluhovou mapu a zajistíme veškerou dokumentaci, kterou bude pro své potřeby klient potřebovat.

Chce-li dlužník řešit svou špatnou finanční situaci, je nezbytně nutné mít potřebné podklady, dokumenty k závazkům. Musí vědět a mít dokumenty podloženo komu dluží, kolik dluží a o jaké dluhy se jedná. Proto nabízíme službu dluhová mapa.

Chci službu využít

Postup je snadný. Chcete-li využít službu dluhová mapa, kterou klientům nabízíme, kontaktujte nás prostřednictvím emailu, na našich tel. číslech, nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »
Dluhová mapa

Srážky ze mzdy

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce jsou srážky ze mzdy povinného. Srážky z příjmu povinného lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Zajímá mě více »

Jste offline. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.