Exekučně zablokovaný účet

Jedním z nejčastějších způsobů provedení exekuce bývá mimo jiné exekučně zablokovaný účet dlužníka tzv. přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu.
Zablokovaný účet

Je-li Váš bankovní účet exekučně zablokovaný, dostáváte se do situace kdy je Vám znemožněno nakládat s veškerými finančními prostředky nad rámec dvojnásobku životního minima, které byly na bankovním účtu uloženy v době jeho blokace.

Co dělat, když mám zablokovaný účet exekutorem?

Pokud máte exekučně zablokovaný účet, tak máte právo, aby Vám banka na základě § 304 b) zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), vyplatila z Vašeho exekučně zablokovaného účtu, na kterém máte uložené své finanční prostředky, částku ve výši trojnásobku životního minima.

Životní minimum jednotlivce současné době činní 4.860,-Kč. Máte-li v exekuci zablokovaný účet, můžete si z něj tedy vybrat částku 14.580,-Kč. Tento výběr je Vám však umožněn pouze jednou a nelze jej v rámci dané exekuce nárokovat vícekrát.

Stejně tak musely být alespoň tyto prostředky na účtu. Pokud jste v době blokace měli na účtu např. 3.000,-Kč, nemůžete si nárokovat výplatu celých 7.720,-Kč, ale pouze 3.000,-Kč.

Chci vědět víc o oddlužení zdarma

Bankomat vám tyto peníze nevydá

Je tedy nutné se v této záležitosti obrátit přímo na pověřeného pracovníka bankovního ústavu, u kterého je Váš bankovní účet veden. Nejjednodušším způsobem je v tomto případě osobní návštěva na pobočce banky.

O vyplacení trojnásobku životního minima z exekučně zablokovaného účtu lze samozřejmě zažádat i písemně. A to sice doporučenou žádostí adresovanou přímo na pobočku nebo sídlo bankovního ústavu.

V ideálním případě by tato žádost měla obsahovat číslo jednací exekučního příkazu, kterým byl účet obstaven, jméno exekutora, adresu exekutorského úřadu, číslo Vašeho bankovního účtu a samozřejmě i Vaši identifikaci.

Exekučně zablokovaný účet – postup exekutora

Účet je u daného peněžního ústavu postižen doručením soudního usnesení nebo exekučního příkazu soudního exekutora o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. Toto usnesení (exekuční příkaz) se nejdříve doručí oprávněnému a peněžnímu ústavu. Ten je povinen provést blokaci na daném účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Po doručení peněžnímu ústavu se usnesení (exekuční příkaz) doručuje povinnému. Poté co usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabude právní moci, odešle se vyrozumění peněžnímu ústavu a ten odešle blokované peníze.

Případně exekučně blokovaný účet sleduje ještě po dobu 6 měsíců od doručení vyrozumění o nabytí právní moci, poté odešle zbývající část peněz a zablokovaný účet odblokuje, i když nedojde k úplné úhradě pohledávky.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »