Nezvládám splácet své dluhy

Nezvládám splácet své dluhy. Co v této situaci dělat? Jaká řešení volit a čemu se vyvarovat? Jaká má dlužník práva a povinnosti? Co vše si mohou dovolit vymahači?
Problémy s dluhy

Nezvládám splácet své dluhy. Kdo není v současnosti nějakým způsobem zadlužen, jako by nebyl. V dnešní době, kdy jsou v nemalé míře zadlužené i samotné státy se život na dluh jednotlivců a rodin stal zcela běžným jevem.

Dluhy, zadlužení i problémy s tím související jsou v tržní ekonomice zcela normálním jevem. Přesto jsou u nás v ČR brány dluhy stále jako nepřekonatelné tabu.

Za dluhy se nemusíte stydět. Špatná finanční situace může potkat každého. Děje se to zcela běžně. Krachují firmy i celé státy. Na řešení předluženosti lidí i firem myslí zákony. Téměř vždy existuje nějaké řešení.

Mnoho lidí se za problémy s dluhy stydí, nechtějí o nich hovořit, ale nevědí co dělat, nebo v panice dělají chyby, které jejich problémy ještě více zhoršují. Mnohdy se nejsou schopni svěřit ani nejbližšímu okolí a své rodině. Přitom možná řešení jsou mnohem jednodušší, než si mnozí myslí. Jen je potřeba odhodlat se problém řešit. I zde platí zlaté pravidlo, čím dříve, tím lépe!

Dluhy nesmí být tabu. Toto klima totiž logicky nahrává všelijakým podvodníkům, “šmejdům“, ale třeba i vymahačům či mnohdy nekorektním exekutorským vykonavatelům, kteří jdou proti zájmům dlužníka a mnohdy se pohybují na hraně zákona. Stav, kdy jako dlužník nezvládám splácet své dluhy, může nastat velmi rychle.

Informace jsou moc

Lidé se o téma dluhů začnou zajímat až v okamžiku, kdy nastane nějaký problém s jejich splácením. Jenomže jak chcete řešit problém, o kterém se stydíte hovořit? Jak chcete řešit problém, když nemáte dostatek informací?

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

Pamatujte si, že nejlépe se manipuluje s člověkem, který není dostatečně informovaný. V oblasti dluhové problematiky by mělo být toto pravidlo vyryto zlatým písmem!

Pohybujeme se totiž v oblasti, kdy podpis jednoho dokumentu nebo jednání na základě nepodložené a úmyslné dezinformace může dlužníkovi velmi uškodit. Může ho stát mnoho desítek tisíc korun navíc, nebo kvůli němu může přijít o střechu nad hlavou. Pokud nezvládám splácet své dluhy, měl bych se tím pádem o to víc o problematiku začít zajímat a zjistit si alespoň základní informace.

Neinformovanosti dlužníků samozřejmě s chutí využívá protistrana. Přitom mít alespoň základní povědomí o tom, co mě jako dlužníka čeká, pokud nezvládám splácet své dluhy, pokud se dostanu do tíživé finanční situace, je poměrně jednoduché.

Co mě jako dlužníka čeká, když nezvládám splácet své dluhy? Postupy věřitele, vymahačů či exekutorů, to vše jsou základní informace, které pokud budu jako dlužník znát, tak se mnou nebudou moci věřitelé ani vymahači manipulovat, díky těmto informacím nezhorším své právní postavení a mohu tak ušetřit až desetitisíce korun.

Ty nejdůležitější informace Vám přinášíme zcela zdarma v naší příručce Dlužníkův rádce. Zdarma ke stažení na našem webu.

Co mě čeká, když nezvládám splácet své dluhy

Na našem webu se rychle a přehledně dozvíte, co mohu jako dlužník očekávat, pokud se má finanční situace zhorší natolik, že nezvládnu splácet své dluhy. Jak na tuto situaci budou reagovat věřitelé. Jak konají vymahači a vymáhající agentury. Jaké lži a triky proti dlužníkům používají. Jak ušetřit nervy a peníze. Jaká nejčastější rizika na mě jako na dlužníka čekají, když své dluhy nezvládám splácet.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »