Vymahači hrozí osobní návštěvou

Vymahači, inkasní a vymáhací agentury používají jednu specialitu, která většinu dlužníků velmi děsí, i když naprosto zbytečně. Jde o osobní návštěvu inkasního specialisty, inspektora, vykonavatele vymáhací firmy. Veškeré obavy dlužníků jsou ovšem naprosto zbytečné.
Vymahač dluhů

Těchto lidí se dlužník vůbec nemusí obávat a jejich návštěvy už vůbec ne. Dlužník totiž vůbec není povinen s těmito lidmi hovořit a už vůbec je pouštět do svého obydlí.

I když dlužím peníze, neznamená to, že ztrácím základní ústavní práva ochrany soukromí a nedotknutelnosti obydlí. Nesmím se jako dlužník nechat vyvést z míry a přistoupit na jejich hru zastrašování, ponižování a vyhrožování.

Chci vědět víc o oddlužení zdarma

Co si vymahači mohou a nemohou dovolit?

Fyzicky dlužníka vymahači napadnout nemohou.

 • Ze strany vymahačů by se zcela jednoznačně jednalo o trestný čin, ze strany dlužníka by mohla následovat žaloba a trestní stíhání. Vymáhání dluhu by se tak obrátilo proti věřiteli a vymahačům, které si najal a v praxi se to neděje. I když nutno přiznat, že mnohdy vypadají vymahači dosti hrůzostrašně.
 • Žádná z oficiálních firem, která vymáhá dluhy, si nedovolí používání násilí. Toto jednání obrátilo nejen proti této firmě, ale především proti jejímu klientovi.

Zabavit majetek dlužníka vymahači nemohou.

 • Na rozdíl od pracovníků vykonavatelů exekutorského úřadu tito vymahači nemají žádné zvláštní pravomoci. Nemohou bez souhlasu dlužníka narušit soukromí jeho obydlí či se pohybovat bez svolení dlužníka po jeho pozemku.

Dokonce s vymahači dlužník nemusí hovořit, pokud si to sám nepřeje.

 • Pokud je jednání vymahačů hrubé, hulvátské či neetické, nebo prostě jen dlužník nemá náladu s nimi hovořit, tak s nimi jednat vůbec nemusí. Pokud ovšem jednají vymahači slušně a mají co říct, mají rozumný návrh řešení vzniklé situace, potom rozhovoru nic nebrání.

Narušit soukromí a obydlí dlužníka vymahači nemohou.

 • I když budou jednat slušně, eticky a budou mít zajímavý návrh řešení a dlužník s nimi do jednání bude chtít vstoupit, neměl by tak činit ve svém obydlí nebo v místě, kde se nachází jeho majetek. Tito lidé totiž mimo jiné i zkoumají majetkové a jiné poměry dlužníka. Čím méně toho ví, tím lépe.

Pro jednání s vymahači a při osobním setkání to platí obzvlášť, by měl dlužník dbát nejvyšší možné opatrnosti. Vymahači totiž mohou využít jeho neznalosti. Mohou tak donutit dlužníka k podpisu dokumentu, který výrazně zhorší jeho postavení či jeho situaci.

Nenechám vymahači s sebou manipulovat. Nenechám se donutit

K podpisu dokumentu, který zhoršuje mé postavení

 • Může se jednat např. o dodatečný podpis rozhodčí smlouvy, uznání nesmyslné navýšeného dluhu formou splátkové dohody, podpis uznání dluhu, podpis nevýhodného notářského zápisu.
 • Nechte si vždy čas na rozmyšlení. Ukvapené jednání bývá to nejhorší možné. Je-li nabídka protistrany míněná vážně a nemá-li dlužníka znevýhodnit, nebude problém nechat dlužníkovi dokument před podpisem, aby jej mohl v klidu zkontrolovat a poradit se s odborníkem.
 • I pouhé uznání dluhu, což se jeví, jako naprosto neškodný dokument, dlužím přeci, tak to mohu uznat, mění výrazně pozici dlužníka a zakládá novou právní situaci, která výrazně zvýhodňuje věřitele.

Dobrovolnému odevzdání majetku

 • Vymahači nemají právo vstupovat do obydlí dlužníka. Nemohou si vstup vynutit, nemají ani právo na zabavování majetku dlužníka, pokud jim ho sám nevydá.
 • Mohou ovšem vyhrožovat vším možným. I proto je důležité znát svá práva a nenaletět jim.

Placení peněz, které nesnižují dluh

 • Nepředávejte vymahačům žádné peníze bez písemného potvrzení. Úplně nejlepší je provést bezhotovostní úhradu, např. vložit peníze na účet. Tato platba je potom jednoznačně prokazatelná.
 • Někteří vymahači či vymáhací agentury chtějí po dlužníkovi  peníze, na které ze zákona vůbec nemají nárok. Důležité je před úhradou vždy zjistit přesnou dlužnou částku.

Panickému jednání

 • Bezhlavé půjčování dalších a dalších peněz, není řešením. Exekuce nepřijde ze dne na den. Panika není namístě čas na zhodnocení situace a nalezení vhodného řešení je v této fázi vymáhání dostatek.

Nepustím vymahače do svého soukromí

Standardně bychom doporučili dlužníkům jednat přímo s jejich věřitelem a tyto nevítané prostředníky ignorovat. Někteří věřitelé tvrdí dlužníkovi, „že už pohledávku nemá ve správě, že byla předána nějaké vymáhací agentuře k vymáhání“. To samozřejmě není tak úplně pravda. Pohledávka bývá věřitelem častou pouze jen svěřena vymahačům do správy a vymáhání. Pokud pohledávka není prodána novému věřiteli, je pořád majitelem pohledávky původní věřitel. Vymahači jsou v tomto případě pouze nevítaným prostředníkem.

Přímý odkaz na občanský soudní řád 

V žádném případě nedoporučujeme dlužníkům pouštět vymahače do svého soukromí. I když totiž tito pracovníci jednají seriozně, mohou nenápadně sondovat a prozkoumávat možnosti dlužníka. Mohou nenápadně zjišťovat jeho majetkové, rodinné poměry a veškeré informace, které mají zůstat soukromím dlužníka.

Jak je vidět, dlužník z vymahačů nemusí mít vůbec žádné obavy. Často vypadají zcela záměrně děsivě. Dlužník ale v důsledku není povinen s nimi ani hovořit natož je pouště do svého obydlí. Nejsou úřední osoby, nemají žádná speciální práva ani povinnosti, jsou to jen vymahači.

Dluhová past

Jak se dostat z dluhové pasti

Pokud Vám dluhy přerostly přes hlavu, nedokážete je splácet, zkoušíte vše řešit přes další úvěry a své dluhy už nedokážete splácet, jste ve dluhové spirále neboli v dluhové pasti. Domluvit se s věřiteli nefunguje. Navrhneme pro vás řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Vytvoříme pro vás postup. Konzultujte s odborníky.

Zajímá mě více »

Oddlužení důchodců

Oddlužení starobních důchodců velmi zjednodušila novelizace insolvenčního zákona a přinesla pro ně mnohá pozitiva. Seniorům otevřela jedinečnou možnost, jak se dluhů zbavit jednou provždy. Navíc ve velmi krátkém čase a za velmi mírných podmínek.

Zajímá mě více »

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Víme kdy a za jakých podmínek lze docílit zastavení exekuce pro nemajetnost. Mnoho dlužníků se nachází v situaci, kdy nevlastní žádný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávky v rámci exekučního řízení.

Zajímá mě více »

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů je elegantní řešení, jak se zbavit dluhů jednou provždy. Manželé totiž mohou realizovat oddlužení společně a výrazně tak ušetřit. Do společného oddlužení se zahrnují veškeré dluhy. Nejen ty společné, ale také dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů klidně i před uzavřením manželství.

Zajímá mě více »